Forrygende Furesø | Golf.dk

Forrygende Furesø

01/01 - 2016 | Torben Thornæs Andersen

Vidste du, at Vijay Singh en gang har spil­let i Birkerød? Og at det statelige klubhus, Hestkøbgaard, i Furesø Golfklub en gang var ejet af tidligere vicekonsul for Hondu­ras, generalkonsul Carl E. Sander?

Alt det og mere til kan man læse om i Furesø Golfklubs jubilæumsfolder, der samler op på 40 års klubliv nord for Kø­benhavn. Indfaldene er mange og en del formentlig mest af interesse for de lokale, men på side 10 blæser der internationa­le vinde, når den anerkendte banedesig­ner, Tom Mackenzie, svinger pennen for at fortælle lidt om baggrunden for de se­neste års vigtige begivenheder.

Takket være skotten og hans stab af medarbejder hos designfirmaet Macken­zie & Ebert er Furesø Golfklub nemlig ikke, hvad den har været. Op til klubbens forestående jubilæum besluttede med­lemmerne at bevilge penge til en total­renovering af banens 27 huller, primært fordi anlægget trængte til en kærlig hånd, men også for at beskytte klubbens ren­omme over for de nye, fornemme nabo­er hos The Scandinavian. Mackenzie fik opgaven, og i 2015 var resultatet færdig – et helt og aldeles forrygende resultat, må man sige.

GREENS, DER BEGEJSTRER

Jubilæumsfolderen ligger og venter på os på bordene, da vi træder ind i klub­bens fornemme restaurant. Som altid em­mer interiøret i hovedhuset på Hestkøb­gaard af tidligere tiders overklasse anno 1920, smukt understøttet af et funklende nyt stavparketgulv, der fanger skæret fra rummets gigantiske lysekrone.

Vi har netop rundet de to sløjfer, Fa­rum og Hestkøbgaard, der traditio­nelt anses for at være klubbens 18 mesterskabshuller.

Og begejstringen er i den grad til at tage og føle på blandt medlemmerne af sportsjournalisternes golfklub, der står for dagens arrangement. Mange i selska­bet kender anlægget fra før renoverings­projektet blev gennemført, og det er ty­deligt, de er overraskede over banens forvandling.

Mest snak koncentrerer sig om de nye greenområder, der på flere huller har skabt en helt ny spilleoplevelse. Selv oplever jeg det stærkest på Hestkøb­gaard-sløjfens sjette hul, et langt og lige par 5-hul, der traditionelt ender i en af­lang og akavet green.

Da mit tredjeslag ender et godt styk­ke højre om pinden, er min reaktion da også dybe suk og jammer. ”Nej, slaget er helt perfekt”, kommer det fra min er­farne makker, der har sin daglige gang i klubben. Og ganske rigtigt – min bold lig­ger i behagelig afstand på green, der såle­des har lagt sit kejtede væsen bag sig og (i mine øjne) erstattet det med en bred og imødekommende favn.

Den mest synlige forandring er ikke overraskende bunkerne, som Mackenzie har redesignet og visse steder flyttet, så de altid kan ses af spillerne. Det hvide sand giver karakter til banen og fremhæver hvert enkelt huls strategiske kvaliteter. Den mest mærkbare forandring er gre­ens, der i kvalitet og layout nu kan måle sig med de bedste på dansk jord.

Det er sjælden, man på vores bredde­grader i slutningen af september måned kan føle sig 100 procent sikker på, at ens putt vil rulle ægte og jævnt. Men det kan man – og det gjorde de.

GOODBYE, MR. JONES

Tilbage i restauranten har jeg fået klub­bens formand, Poul Hedegaard, til bords, og han fortæller levende om den proces, klubben har været igennem, om medlem­mernes fantastiske opbakning og om Ro­bert Trent Jones bud, der blev sorteret fra, fordi hans folk ønskede at lave Furesøen helt om.

Det var ikke det, der var planen, be­mærker formanden, idet han understre­ger, at en del af Furesø Golfklubs styrke netop er de tre sløjfers naturlige forløb gennem det smukke nordsjællandske landskab. Projektet handlede mere om at revitalisere den svenske banearkitekt, Jan Sederholms oprindelige layout, hæve de strategiske udfordringer og gøre hvert en­kelt hul mere spilbart for alle, uanset lo­kalkendskab og spillemæssige evner.

At banen samtidig har opnået det inter­nationale niveau, som beliggenheden be­rettiger, må siges at være en smuk side­gevinst og ikke mindst en bonus for alle, der søger golfoplevelser med format og klasse i hovedstadsregionen.

Hvis du oplever at hjemmesiden er langsommere end normalt, tryk HER for at slette alle cookies fra golf.dk