DGU's Regelprøve | Golf.dk

Dansk Golf Unions regleprøve til Golfkørekortet

Velkommen til Dansk Golf Unions online regelprøve. Du skal i denne prøve besvare i alt 20 spørgsmål, som handler om de situationer, du kan komme i på en golfbane. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du få besked om, hvilke spørgsmål du har besvaret forkert. Dernæst vil du blive bedt om at svare på de spørgsmål igen.

Når du har svaret rigtigt på alle spørgsmål vil dit resultat blive sendt til begynderudvalget i din golfklub, som nu kan se, at du har bestået regelprøven. Hvis du ikke er medlem af en klub kan du sagtens tage prøven for sjov.

Sæt kryds ved det rigtige svar. Du kan søge hjælp i ”Golfreglerne 2016” og andre Regelbøger.

Rigtig god fornøjelse med regelprøven.

 

Spørgsmål 1 af 20

Under adressering af bolden kommer du til at flytte den. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 2 af 20

Hvor lang tid må man lede efter en bold, før den er tabt?

Spørgsmål 3 af 20

Hvornår skal man rette nedslagsmærker op greenen?

Spørgsmål 4 af 20

Din bold ligger i en bunker. Før du slår, mærker du lige på sandet med hånden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 5 af 20

Under en runde er der ventetid på 8. tee, mens der er god plads bagved. En spiller har lige spillet 7. hul færdigt og beslutter sig for at udnytte ventetiden ved at øve sig i at chippe nær 7. green. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 6 af 20

Din bold er landet således, at den ligger op ad en gul pæl. Du vælger at fjerne pælen, før du slår dit slag. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 7 af 20

En spillers bold ligger i roughen, og inden han slår til den, fjerner han en firkløver lige bag bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 8 af 20

Hvornår bør man slå ud på et hul?

Spørgsmål 9 af 20

Hvornår har man på fairway, i rough og bunkers lempelse uden straf fra "tilfældigt vand"?

Spørgsmål 10 af 20

En spiller har slået lige kort af greenen. Han ønsker at putte bolden ind, men i spillelinjen er hans eget nedslagsmærke - stadig uden for greenen. Spilleren reparerer mærket og putter. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 11 af 20

Hvad markerer en gul pæl?

Spørgsmål 12 af 20

Hvad er straffen for at grounde køllen i en vandhazard i slagspil?

Spørgsmål 13 af 20

Din bold ligger på greenen på det hul, som er parallelt med det hul, du spiller. Hvad gør du nu?

Spørgsmål 14 af 20

En spiller slår sin bold fra tee ud i roughen og erklærer, at han vil spille en provisorisk bold. Det første slag udførte han med sin driver, men denne gang vælger han et 3-jern. Hvad er straffen i slagspil?

Spørgsmål 15 af 20

Hvilket dyr er ikke et gravende dyr?

Spørgsmål 16 af 20

En spiller har slået sin bold ned ad en skråning. Det er svært at få ordentligt fæste på skråningen, men ved at tage sin bag og lægge den under den ene fod, kan han bedre få balance og slå til bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 17 af 20

Hvornår er en bold på greenen?

Spørgsmål 18 af 20

A og B spiller slagspil. A er markør for B og vice versa. Efter A har afleveret sit scorekort til komiteen, viser det sig, at han har glemt at underskrive det. Hvad er konsekvensen?

Spørgsmål 19 af 20

Du og nogle venner vil spille en privat runde. Hvem skal egentlig slå ud først på 1. teested?

Spørgsmål 20 af 20

Hvornår har en bold "flyttet sig"?

Tillykke du har svaret rigtig på alle spørgsmål.

Hvorfor tog du prøven?

Du har svaret rigtigt på af 20 spørgsmål

Tak for din besvarelse.

Desværre svarede du ikke rigtig på alle spørgsmål. Tryk på knappen "prøv igen", for at svare på de spørgsmål, som du ikke havde rigtige.

Du skal huske at svarer inden du fortsætter