DGU's Regelprøve | Golf.dk

Dansk Golf Unions regleprøve til Golfkørekortet

Velkommen til Dansk Golf Unions online regelprøve. Du skal i denne prøve besvare i alt 20 spørgsmål, som handler om de situationer, du kan komme i på en golfbane. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du få besked om, hvilke spørgsmål du har besvaret forkert. Dernæst vil du blive bedt om at svare på de spørgsmål igen.

Når du har svaret rigtigt på alle spørgsmål vil dit resultat blive sendt til begynderudvalget i din golfklub, som nu kan se, at du har bestået regelprøven. Hvis du ikke er medlem af en klub kan du sagtens tage prøven for sjov.

Sæt kryds ved det rigtige svar. Du kan søge hjælp i ”Golfreglerne Online” og andre Regelbøger.

Rigtig god fornøjelse med regelprøven.

 

Spørgsmål 1 af 20

Din bold ligger midt på fairway, men er næsten dækket af blade. Hvad gør du nu?

Spørgsmål 2 af 20

Din bold lander i meget høj rough,og da du ikke er sikker på, at du kan finde den, vælger du at spille en provisorisk bold, som lander på fairway. Da du kommer frem, finder du din første bold, men den ligger dårligt. Hvad gør du nu?

Spørgsmål 3 af 20

En spillers bold er havnet i et strafområde. Spilleren vurderer, at bolden kan spilles, men så skal spilleren have den ene fod i vandet. Spilleren tager sin sko og strømpe af og spiller bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 4 af 20

A og B spiller slagspil. A er markør for B og vice versa. Efter A har afleveret sit scorekort til komiteen, viser det sig, at A selv har glemt at underskrive det. Hvad er konsekvensen?

Spørgsmål 5 af 20

En spiller slår sit bunkerslag fra én bunker til den næste. Før slaget fra den næste bunker, udglatter spilleren sine fodspor i den første bunker med en rive. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 6 af 20

Der kommer hurtigere spillere bagfra. Hvor mange spillere skal der mindst være i gruppen, for at I skal lukke dem igennem?

Spørgsmål 7 af 20

I nogle tilfælde skal en bold droppes om af forskellige årsager. Hvilken er ikke en sådan årsag?

Spørgsmål 8 af 20

Hvor er den optimale placering af ens golfbag omkring greenen?

Spørgsmål 9 af 20

Hvor lang tid må man lede efter en bold, før den er mistet?

Spørgsmål 10 af 20

Da du dropper din bold, rammer den din medslagspillers jern på vej ned. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 11 af 20

Hvornår er en bold på greenen?

Spørgsmål 12 af 20

En spiller har slået lige kort af greenen. Spilleren ønsker at putte bolden ind, men i spillelinjen er boldens eget nedslagsmærke - stadig uden for greenen. Spilleren reparerer mærket og putter. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 13 af 20

En spiller slår sin bold fra tee ud i roughen og vil spille en provisorisk bold. Det første slag blev udført med driveren, men denne gang vælger spilleren et 3-jern. Hvad er straffen i slagspil?

Spørgsmål 14 af 20

Du har valgt ikke at fjerne flagstangen, før du putter fra greenen, og kommer til at ramme den. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 15 af 20

En spiller slår sin bold ud i meget højt græs, og bolden findes ikke inden for 3 min. Hvilke muligheder har spilleren?

Spørgsmål 16 af 20

Hvornår har en bold "flyttet sig"?

Spørgsmål 17 af 20

Hvor mange prøvesving skal man minimum tage, før man slår til bolden?

Spørgsmål 18 af 20

Før en slagspilsrunde øver en spiller sin chipping på 18. green, der ligger lige ved siden af 1. teested. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 19 af 20

Du er havnet i roughen, og umiddelbart foran din bold ligger der en grankogle. Du kan fjerne den, uden at din bold bevæger sig, og det vælger du at gøre. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 20 af 20

Hvad markerer en blå pæl normalt i Danmark?

Tillykke du har svaret rigtig på alle spørgsmål.

Hvorfor tog du prøven?

Du har svaret rigtigt på af 20 spørgsmål

Tak for din besvarelse.

Desværre svarede du ikke rigtig på alle spørgsmål. Tryk på knappen "prøv igen", for at svare på de spørgsmål, som du ikke havde rigtige.

Du skal huske at svare, inden du fortsætter.