Tange Sø bygger tordenskjul til sine spillere. | Golf.dk
Det ene af de tre tordenskjul har indbygget toilet.

Foto: Privat

Tange Sø bygger tordenskjul til sine spillere.

22/07 - 2019 | Pressemeddelelse

Tange Sø Golfklub fik en god idé. Klubben ville gøre noget for sikkerheden for medlemmerne og ikke mindst for de gæster, der besøger klubbens anlæg. 

Klubben ville lave tre tordenskjul på banen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle undersøge mulighederne for at få dem lavet. Klubbens tidligere formand Kristian Bach lavede tegningerne til de tre tordenskjul. Placeringerne blev aftalt med klubbens greenkeepere, så skjulene ikke ville komme til at genere dem i deres daglige arbejde. Tordenskjulene er nu placeret ved hul 2/8, hul 4/12 og ved hul 14/15. Samtidig er der lavet toilet i det sidstnævnte, da det ligger længst væk fra klubhuset. I forvejen er der et toilet efter green på hul 2. 

For det første er der jo økonomi i et sådan projekt, og så skal det til godkendelse ved kommunen. Der skal laves ansøgning med tegningerne til godkendelse via nabohøring og herefter til offentlig høring samt ansøgning i forbindelse med at etablere et toilet, da der skal være opsamlingstank, brønd med mere. Det tager tid, men med det resultat, klubben har fået, var det ventetiden værd. Klubben er i den heldige situation, at der er en del medlemmer, som er villig til at give en hjælpende hånd, når vi der skal laves noget, der kræver ekstra hjælp. Der blev også rettet kontakt til en del af klubbens sponsorer, som viste sig at være yderst villige til at bidrage med materialer. Der er også søgt tilskud via fonde, og der var klubben også heldige. Fonden for det gamle Bjerringbro Elværk bidrog med et beløb, så der kunne laves lynafledning på de tre tordenskjul. Samtidig var Jyske Bank også velvillig over for projektet, så herfra kom der også en rigtig pæn donation. 

Det blev hurtig besluttet, at vi skulle have så mange medlemmer med i et sådan projekt, som det var muligt. Der blev i samarbejde med Hermann Salg og Event og ”Igeorgi” lavet tiltag til en turnering til fordel for Tordenskjul. Spillerne skulle finde en personlig sponsor, som ville støtte projektet med et beløb pr. point spilleren lavede. 

Turneringen blev fastlagt til fredag den 15. juni 2018 med start kl. 15.30. Det var med glæde, at turneringen kunne afvikles med 73 deltagere, som kunne afse tid til at være med. Vejret viste sig også fra den gode side med sol og ingen vind, så humøret var højt blandt deltagerne. Derudover var der på selve aftenen lotteri med sponsorerede gevinster. Der var medlemmer, som ikke kunne deltage i turneringen, men som alligevel bidrog med en donation til projektet. 

Da resultatet blev gjort op, var vi godt på vej med det økonomiske, så nu kunne arbejdet påbegyndes, efter alle godkendelser var på plads. 

Der blev bestilt materialer ved klubbens sponsorer, som viste sig velvillig til at finde nogle gode priser til klubben. Arbejdet skred godt frem, selvom det nogle dage blev sent, for dem der havde påtaget sig arbejdet. I første omgang var de frivillige heldige med vejret, så vi undgik regn i den periode, byggeriet stod på. Til sidst manglede der kun pap på tagene, men det var ikke lige vejr til det, det var for tørt, så det ville være for farligt at bruge brænder til paptagene. Da efteråret kom, kunne der brændes pap på, og så blev projektet færdigt. 

Det kan også oplyses, at der også er brugt miljøvenlige materialer til de tre tordenskjul. Alt udvendig beklædning er lavet i Superwood, som er gennemimprægneret gran. Det er en imprægnering, som er giftfri og farveløs. 

Det næste skridt er nu at få sat den hjertestarter op, som klubben har vundet ved en konkurrence ved Falck. Inden opsætningen vil personale og de, der dagligt kører baneservice, komme på et kursus, så vi også der står godt rustet.

 

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer