Samarbejde blandt nordjyske golfklubber får nyt navn | Golf.dk
De ni golfklubber i ordningen vil i 2020 være: Skive, Aars, Hvalpsund, Morsø, Løgstør, Harre Vig, Hjarbæk Fjord, Jammerbugten og Nordvestjysk.

Samarbejde blandt nordjyske golfklubber får nyt navn

25/11 - 2019 | Jakob Schmidt

Golfklubberne i Skive, Aars, Hvalpsund, Morsø, Løgstør, Harre Vig, Hjarbæk Fjord og Volstrup har i flere år haft en aftale om et samarbejde, hvor klubbernes medlemmer for et beskedent merkontingent på 900 kroner har kunnet spille frit på hinandens baner.

Steen Krarup, initiativtager til ordningen og formand for ordningens styregruppe gennem 9 år, fortæller at formålet med dette golfsamarbejde er dels et forsøg på at bedre indtjeningen for de involverede klubber, dels at give medlemmerne et medlemsgode.

Volstrup Golf Center ønskede ikke at fortsætte samarbejdet i 2020, og Nordvestjysk Golfklub har dermed overtaget deres plads fra næste år. Samtidig skifter ordningen navn til "Golfring Limfjorden".

Ordningen har i 2019 haft ca. 1.250.000 kr. til fordeling mellem klubberne. Formanden, Steen Krarup, forventer at dette tal stiger med mindst 150.000 kr. i 2020 – måske helt op til 200.000 kr.

Ordningen trådte i kraft i 2011 og i de første 10 måneder af 2019 har medlemmer af ordningen gennemført over 14.300 besøg, svarende til gennemsnitligt godt 11 besøg på en fremmed bane for hvert medlem.

Klubberne er enige om, at ordningen gør det nemmere at fastholde egne medlemmer – ”more value for money” - og at den også er med til at tiltrække nye medlemmer.

Som bonus effekt har ordningen skabt mere liv i klubhusområdet samt øget omsætningen i klubbernes caféer og golfbutikker. På disse områder har klubberne forskellige ordninger – nogle klubber driver selv disse forretningsområder, andre steder er der tale om bortforpagtning, men under alle omstændigheder kommer en øget omsætning klubberne til gode i den sidste ende.

Klubberne har en økonomisk udligningsordning, hvor de klubber, der har flest besøg, også får de største indtægter. Bevæggrunden for at gå med i ordningen har været forskellig – nogle klubber har vægtet det store medlemsgode højest, andre klubber ser en øget indtægt, som det største gode. Det er de 8 fortsættende klubbers umiddelbare vurdering, at det er en ”win-win” situation. 

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer