Sådan kan dine runder være handicaptællende lige nu | Golf.dk
Husk at indlevere så mange scores som muligt, så dit handicap bliver så retvisende som muligt.

Sådan kan dine runder være handicaptællende lige nu

14/04 - 2020 | Dansk Golf Union

R&A har efter henvendelser udfærdiget en vejledning til undtagelser og tilpasninger til Golfreglerne i lyset af Corona-situationen. DGU har bearbejdet disse til danske forhold. Undtagelserne og tilpasningerne er gældende, indtil DGU annullerer dem.

Håndtering af scorekort

For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort. 

 • Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den elektronisk. 

 • Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sig egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig godkendelse. 

Flagstænger

 • Klubben kan, som en midlertidig ordensregel, vælge at kræve, at spillerne beholder flagstænger i hullet til enhver tid.

 • Klubben kan vælge ikke at have flagstænger i hullerne

Hullet og bold i Hul

Der ændres ikke på definitionen af Hul. Dog accepteres, at hullets dybde kan være mindre end 101,6 mm.

Definitionen af I Hul ændres til nedenstående, og en runde spillet under disse forhold kan være handicaptællende:

 • Bolden anses for at være I Hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og nogen del af bolden er under greenens overflade. 

Bunkers

Bunkers - opdateret 29-04-2020. Opdateringen vedrører mulighed for at indføre en midlertidig lokalregel.

River anbefales fjernet. Spillerne sørger for at udglatte sandet med deres fødder eller køller.

Da river anbefales fjernet fra bunkere, kan bunkere være i meget dårlig stand. DGU støtter indførelse af en midlertidig lokalregel, som giver spillerne mere fair muligheder.

Normalt har spillere ikke mulighed for at få lempelse uden straf i en bunker, blot fordi bolden er endt i et fodspor eller slagmærke.

I disse Coronatider har spillerne dog heller ikke ordentlig mulighed for at ordne bunkeren efter sig, hvis riverne er fjernet. Erfaringerne viser nu, at der er behov for at skabe mere fair forhold. DGU har derfor sammen med Turnerings- og Regelkomitéen og Handicapkomitéen udformet følgende lokalregel, som klubberne kan indføre. Runder, spillet med denne lokalregel, er tællende ( medtag begge kursiverede afsnit på jeres information om lokalreglen):

Midlertidig lokalregel - lempelse i urevne bunkere
"Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse efter Regel 16.1c."

Lokalreglen kan KUN anvendes under de nuværende forhold, og kun indtil DGU tilbagekalder muligheden.

 

Uddybning:

Regel 16.1c giver mulighed for lempelse i bunkeren for unormale baneforhold, såsom midlertidigt vand og areal under reparation. Under normale omstændigheder behandles dårlig eller manglende vedligeholdelse af en bunker ikke som unormale baneforhold. En komité kan dog efter Golfreglerne erklære "enhver del af banen...som areal under reparation (enten ved at markere det eller på anden måde)." Det har man valgt at gøre via ovennævnte lokalregel, som dog kun accepteres for tællende runder i denne specielle situation, da metoden ikke er tænkt anvendt som en generel erklæring for alle bunkere på en bane.

Lokalreglen er også udstedt for at sikre, at bunkere bibeholdes til at være en del af udfordringen ved at spille banen og for at sikre, at runderne dermed på rimelig vis kan være tællende. Der findes andre muligheder for helt at kunne tage bunkere ud af spil, men i denne situation, hvor mange/alle bunkere er berørt, vil sådanne lokalregler ikke i længden kunne fastholde den almindelige udfordring ved at spille banen.

Udover muligheden for at spille bolden, som den ligger, har spilleren via lokalreglen mulighed for at tage lempelse uden straf, hvor dette ellers ville være forbundet med straf for uspillelig bold. Lempelsen tages ved at droppe i bunkeren inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse. Skulle spilleren i stedet ønske at tage lempelse på flaglinjen uden for bunkeren, giver 16.1c denne mulighed med 1 strafslag (mod ellers 2 ved uspillelig bold). For at balancere forskellen mellem de normale forhold og "Corona-forhold" (med mere fordelagtig lempelsesmulighed) tillader lokalreglen dog ikke, at der tages lempelse efter 16.1c, hvis det kun er spillerens stance, der er generet.

NB! DGU anerkender ikke lokalregler for spil med lejeforbedring i bunkere, som grundlag for at spille tællende runder.


 

User Comments:

 • Handicapregulering?

  01/05 - 2020 |

  Jeg spille en runde på 39 pt. Min makør sendte scorekort ind via Appen, men der er ikke sket nogen regulering på mit handicap. Bliver der reguleret hcp? Hvis ja, hvorfor kan jeg ikke se det på mit.

 • Flagstænger og river

  30/04 - 2020 |

  Som læge vil Jeg kraftigt opfordre til ikke at undervurdere, hvor længe coronavirus kan overleve på forskellige overflader. På metal/plastik op til 3 døgn ( fx flagstænger) Pap ca 1 døgn og golfhandsker formentlig det samme. Temperatur og luftfugtighed kan påvirke varigheden. Betydningen af sollys er usikker.. Lad derfor være med at tro, at virus ikke kan overføres via flagstænger og golfhandsker. Forskning viser, at det er muligt. Der er derfor al mulig grund til at være opmærksom, undlade at røre ved flagstangen og at vente yderligere nogen tid med at lægge river tilbage i bunkers. Afstand på min 2 meter mellem spillerne i en bold, håndvask og/eller håndsprit ved behov er stadig Vores supervåben mod coronavirus. Og selv med de nuværende restriktioner er det da en god oplevelse at gå en runde golf. God tur til alle

 • Handicaptællende

  29/04 - 2020 |

  Thyge Thygesen - du har helt ret.

 • Flagstænger og river

  24/04 - 2020 |

  Det er fuldstændigt teoretisk, at virus kan overføres via flagstænger. Virus afsat på flader har en hurtig halveringstid specielt i sollys grundet UV-stråling. Hvis man bruger den behandskede hånd, så er der slet ingen fare. River er en lille smule mere problematiske, da de skal betjenes af begge hænder.

 • Indberetning af score

  23/04 - 2020 | Gorm Gregersen

  Jeg synes, det er utroligt, at det skal være så besværligt, at finde, hvor man kan indberette scores via Golfbox eller Golf.dk. Hvorfor ligger det link ikke på forsiden af de respektive sider? Vh. Gorm Gregersen

 • Handicaptællende

  19/04 - 2020 |

  Jeg forbeholder mig at kunne lægge op i bunker. Har jeg ret i at min runde ikke er handicaptællende?

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer

Counter

 • Site Counter:3,538,513
 • Unique Visitor:191,230
 • Registered Users:170,124
 • Unregistered Users:31,608
 • Blocked Users:12,473
 • Published Nodes:16,531
 • Unpublished Nodes:328
 • Server IP:10.230.58.22
 • Your IP:3.235.191.87
 • Since:04 Aug 2020
 • Visitors:
  • Today:13,263
  • This week:106,802
  • This month:450,768
  • This year:3,539,295

Klik HER hvis du ønsker at slette alle cookies fra golf.dk