Nu skal der sprøjtes med præcision | Golf.dk
Nye forsøg med robotsprøjter skal sætte forbruget af pesticider ned

Nu skal der sprøjtes med præcision

14/09 - 2018 | Henrik Søe

Dansk Golf Union “datede” i foråret en gruppe fagfolk på et stort seminar om præcisionssprøjtning. Her blev forskere, producenter, landmænd og organisationer “parret” med det formål at skabe nogle projekter, som på sigt skal reducere omfanget af sprøjtemidler.

- Det store spørgsmål var, om teknologien kunne skubbe os videre. Så vi satte os sammen med et firma, som lavede intelligente sprøjter og efterfølgende sendte vi en ansøgning til Miljøstyrelsen, hvor vi bad om at få lov at udvikle og afprøve det her produkt på en golfbane, fortæller Torben Kastrup Petersen, banechef i Dansk Golf Union.

Produktet er en robotsprøjte, som har nogle kameraer siddende på fronten, som tager en masse billeder af det, der dukker op umiddelbart foran. Maskinen skulle så gerne være i stand til at skelne mellem ukrudt og græs, hvorefter den sender signalerne videre til dyserne, der så kun sprøjter der, hvor der er ukrudt - og ingen andre steder.

Det handler med andre ord om at sprøjte med præcision, så man kan nedsætte forbruget af pesticider.

Miljøstyrelsen godkendte projektet og har givet penge til en praktisk demonstration. Det sker den 5. november, hvor maskinen skal prøves af i Mollerup Golfklub.

- Så udstyrer vi maskinen med en rød væske, så det bliver muligt at se, hvor præcist den nye metode fungerer. Bagefter evaluerer vi på forsøget og afrapporterer til Miljøstyrelsen, siger Torben Kastrup Petersen, der er spændt på at se, hvor meget teknologien har udviklet sig.

- På en hvedemark er ukrudtet nemmere at se på den gule baggrund, men på golfbane er der meget grønt på grønt, så det skal blive interessant at se, hvor godt og hvor præcist, den rammer. Samtidig får vi forhåbentlig en indikation på, hvor stor besparelsespotentialet er, siger Torben Kastrup Petersen.

Tidligere har det været en udfordring, at robotten tager rigtig mange billeder, hvilket genererer en stor mængde data, der samtidig skal behandles meget hurtigt.

- Nu er teknologien så udviklet og hastigheden så tilstrækkelig, at det er muligt at behandle nogle arealer. Samtidig er maskinen nu også i stand til at kunne genkende eksempelvis kløver fra græs, siger Torben Kastrup Petersen, som dog ikke regner med at se selvkørende sprøjterobotter på de danske golfbaner i nærmeste fremtid.

- Det er ikke noget, der sker i morgen. Vi er i startfasen, og udviklingen går stadig langsomt. Men det er absolut et skridt i den rigtige retning, siger han.

Projektet med DGU’s involvering var et af 12 projekter, der fik del i den støttepulje på 1,3 millioner kroner, som Miljøstyrelsen har delt ud i kampen for at få nedsat pesticidforbruget.

- Der findes masser af viden og teknologi inden for præcisionssprøjtning, som kan reducere brugen af pesticider. For nogle afgrøder kan præcisionssprøjtning mindske forbruget af ukrudtsmidler med 25 procent. Som en udløber af aftalen om pesticidstrategien sætter vi nu gang i en række projekter, så det bliver det muligt at videreudvikle og få udbredt de mange gode løsninger til brug i marken, siger Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

Projekterne er en del af det nyligt oprettede partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi og gennemføres i et tæt samarbejde mellem bl.a. landmænd, gartnere, universiteter, rådgivere og sprøjteproducenter. Formål er at udveksle erfaringer og skabe samarbejde på tværs af faggrupper og dermed sætte ekstra gang i brugen og udviklingen af teknologier på området - med et lavere forbrug af pesticider til følge.

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer