Nu skal der droppes fra knæhøjde - nye regler er offentliggjort | Golf.dk
Den klassiske droppesituation, som vi alle kender den. Det bliver anderledes fra 1. januar, hvor de nye golfregler træder i kraft.

Foto: Getty Images

Nu skal der droppes fra knæhøjde - nye regler er offentliggjort

12/03 - 2018 | Henrik Søe

Golfreglerne var blevet for snørklede og ulogiske, så golfsportens to lovgivende organer kom sidste sommer på banen med et helt nyt sæt regler, som skulle lette forståelsen og speede spillet op.

Efter en høringsperiode, hvor alle har kunnet kommentere på forslagene, er R&A og USGA nu nået frem til det regelsæt, som fra 1. januar 2019 skal gælde over hele verden.

Langt de fleste nye regler er blevet godt modtaget og har fået lov at stå, som de blev præsenteret sidste år. Men der var dog to forslag, som efter længere tids diskussion mellem R&A og USGA blev ændret igen:

 • Planerne om at indføre en fast længde på 20 og 80 tommer ved udmåling af drop blev af mange set som en unødvendig komplicering. Så den regel blev - til glæde for mange - forkastet i det endelige regelsæt. Så det er altså stadig køllerne, der skal bruges, når der skal måles.

 • Forslaget om at droppe bolden fra en bolds højde var det forslag, som blev diskuteret længst. Til slut kom de lovgivende organer dog frem til et kompromis, som endte med at droppet fra 1. januar 2019 skal foretages fra knæhøjde. En knæhøjde bliver defineret som “højden fra jorden til dine knæ, når du står op”.

Her får du et overblik over nogle af de væsentligste regelændringer:

Drop

 • Ønske om at der spilles under sammenlignelige forhold og så tæt på stedet, som lempelsen tages fra

 • Droppet skal foretages fra knæhøjde.

 • Bolden droppes i og spilles fra et lempelsesområde på normalt 1 køllelængde (med få undtagelser 2 køllelængder). Den må ikke længere rulle 2 køllelængder væk.

 

Bold fæstnet i rough

 • Fremover samme muligheder for lempelse uanset om bolden er fæstnet i kortklippet eller andet sted i det generelle område (tidl. Through the green)

 • Drop i lempelsesområde - 1 køllelængde


 

Strafområder - Røde områder

 • Vandhazarder erstattes af strafområder - markeret som gule eller røde

 • Komiteen kan vælge at markere alle strafområder som røde

  • Hermed opnås også mulighed for lempelse på to køllelængder fra krydsningspunkt

 • Komiteen kan markere et hvilket som helst område af banen som rødt strafområde

 

Skader på green

 • Fremover må man foretage sig alle rimelige handlinger for at genskabe putteoverfladen til den originale tilstand, dog uden at forsinke spillet urimeligt og forbedre puttelinjen

  • Ved at anvende sine hænder eller andre dele af kroppen, pitchfork, tee, kølle eller lignende fra det normale udstyr

  • Skader fra bolde, sko, greenklippere, dyrespor

 

Bold tilfældigt ført ud af retning af spiller eller anden ekstern påvirkning

 • Nu ingen straf og ingen forskel på, hvem der er årsag til eller hvordan bolden er ført ud af retning

 • Spilles som den ligger

 • Både slagspil og hulspil (ikke længere mulighed for at annullere slaget og spille det om i hulspil)

 

Mindre tid til søgning

 • Søgning nedsættes fra fem til tre minutter

 

Spil uden for tur - opfordring til Ready Golf

 • Muligheden eksisterer i slagspil, men nu opfordres der til det direkte i reglerne

 • Det kan aftales i hulspil, at der spilles uden for tur. Har man givet lov, kan slaget ikke tilbagekaldes

 

Slå dit slag inden for 40 sekunder

 • Nu opfordres der til dette i regelteksten

 

Bold tilfældigt flyttet af spiller under søgning

 • Ikke længere straf. Alle kan nu søge dedikeret. Bolden genplaceres. Hvis punkt er ukendt, skønnes det.

 

Beholde flaget i

 • Der er ikke længere straf for at ramme flaget eller den, der passer flaget ved spil fra green

 

Forhold omkring slaget

 • Der gælder nu - med enkelte undtagelser - samme regler for forberedelsen til slaget på alle dele af banen

  • Der må fjernes løse naturgenstande og flytbare forhindringer i det generelle område (tidl. Through the Green), i straffeområder og i bunker

  • Køllen må berøre jorden i strafområder

  • Køllen må berøre sandet - dog

   • Ikke umiddelbart foran og bagved bolden (ej heller tilbagesving)

   • Ingen prøveslag

   • Intet må gøres for at undersøge beskaffenheden af underlaget


 

Dansk Golf Unions projektleder Ole Haag er ansat til at varetage implementeringen af de nye regler her i landet, og han er begejstret for den filosofi, der ligger bag “revolutionen”.

- Jeg synes, de er lykkedes med at opnå det, de gerne ville: At forenkle tankegangen omkring det at spille golf. Droppesituationen er blevet lettet, forholdene omkring slaget er blevet ensartede, og mange af de mystiske forskelle er blevet fjernet. Fremover skal du kunne spille golf uden at være regelekspert, siger Ole Haag, som nu sammen med en række andre regelkyndige mennesker i den danske golfverden er i fuld gang med det store arbejde, som ligger i at få bredt de nye regler ud til de danske golfspillere.

-  Vi skal uddanne 150.000 golfspillere, så den store udfordring er at nå ud til dem alle. Vi skal uddanne dommerne til at uddanne de regelkyndige, som så skal uddanne spillerne ude i klubberne, og vi har allerede foretaget de indledende øvelser, siger han.

Link til information om DGU's onlinekurser i de nye golfregler. 

Du kan læse en mere detaljeret gennemgang af de nye regler i Dansk Golf nr. 1, som udkommer den 20. marts.

Husk, at reglerne først træder i kraft fra 1. januar 2019. Indtil da spilles der efter de nuværende regler. 

User Comments:

 • Bold på green tilfældigt berørt.

  29/05 - 2019 | Niels Erik Simonsen

  Markeringsmærket er flyttet og spilleren har taget sit stance og kommer tilfældigt til at røre bolden så den lige bevæger sig. Spilleren kalder et strafslag, men er det korrekt efter de nye 2019-regler? Venlig hilsen Niels Erik Simonsen

 • bold flyttet sig under søgning

  07/04 - 2018 | Poul Schleppegrell Vengberg

  det har siden 11 været uden straf at bolden bevæger sig , den skal bare genplaceres det står i ændringer i regelbogen til 11

 • Nye golfregler

  20/03 - 2018 | Flemming Lademann

  Spændende læsning - jeg er også for, at reglerne gøres enklere, og at spillet skal fremmes mest muligt. Men der er et par men'ere: Tid til søgning efter bold bliver sat ned til 3 minutter for at spare tid. Kommer det nu også til at ske? Jeg tænker her på, at der alt andet lige vil blive slået flere provisoriske bolde - også for de oprindelige bolde, der viser sig lette at finde og/eller der vil blive flere situationer, hvor spilleren skal tilbage og slå en ny bold. Alt dette afhænger også af, hvor meget "natur" der er på golfbanen. Hvad der virkelig ville rykke på spilhastigheden var, hvis man generelt fik mulighed for at spille en ny bold straks vel at mærke uden strafslag mens brug af provisorisk bold eller tilbage og slå en ny bold stadig skal koste 1 strafslag. Og så det med at droppe fra knæhøjde er nærmest komisk! Hvad med blot at placere bolden - man har jo fået et strafslag, så er det vel meget fair!

 • En blandet landhandel

  14/03 - 2018 | Ole Haag

  Kommentarer fra Ole Haag/DGU: (Regelhenvisninger er til de nye regler 2019). Golfreglerne på engelsk: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/de-nye-golfregler-2019-dokumenter. Uddrag af DEF for strafområde, kort form: Ethvert fast vandområde (selvom tørt) på banen (markeret eller ej af komiteen). Markeringer: Rød og gul. Hvis ikke markeret, er det rødt. Enhver anden del af banen, som komiteen har markeret som sådan. Komiteen kan markere alle strafområder som Rød. Afløser Vandhazard. Reparere skader på green, Regel 13.1c En lidt længere redegørelse: I forbindelse med diskussionerne om de nye regler, har der fra R&A og USGAs side været lagt en del vægt på "code of conduct" (spilleropførsel) og de fundamentale principper om, at spilleren forventes at leve op til grundprincipperne i spillet - herunder ærlighed og god vilje. Regel 13.1c nævner som led i den nye skrivestil et eksempel på, at man ikke må foretage sig noget, der går udover, hvad der er rimeligt for at "bringe greenen tilbage til originaltilstand", f.eks. at "skabe en sti til hullet ved at presse overfladen lidt mere ned". Kort og godt: Det forventes at spilleren har gode hensigter. Dette princip ligger også til grund for andre nyheder i reglerne. Du behøver ikke længere at lade en medspiller overvære, at du løfter bolden for f.eks. at identificere den. Vi tror, at du har god grund til at gøre det. Eller: Du flyttede tilfældigvis din bold under søgning. Det er OK, hvis du søger fair. Bold tilfældigt ramt 2 gange, Regel 10.1a eller Bold tilfældigt ført ud af retning, Regel 11.1 Der er ingen straf i de nye Golfregler 2019 i noget tilfælde (dobbeltslag eller rammer spiller/spillers udstyr). Bolden spilles, som den ligger og dobbeltslaget tæller kun ét. Foretages der derimod bevidste handlinger: 2 strafslag (kaldet generel straf). Spil uden for tur, Regel 6.4 Spilleren længst væk slår først. Er denne ikke klar, opfordres andre i bolden til at slå, når det kan foregå på en sikker måde. Man kommunikerer med hinanden. De 40 sekunder til et slag er kun en opfordring, ikke et krav. Regel 5.6b.

 • En blandet landhandel

  13/03 - 2018 | Rolf Andersen

  Jeg er ikke ubetinget glad for disse ændringer; og nogle af dem synes jeg bare fremstår som ændringer bare for at prøve noget andet. Det tilfører bare usikkerhed og fejl indtil de er kørt ind, og derefter ikke noget. Jeg ser intet behov for, og intet opnået ved at ændre droppemåden. Derimod synes jeg umiddelbart godt om at en bold fæstnet i rough nu kan droppes. Dog kan det undre lidt, at den form for "forhindring på den måde nu giver lempelse, modsat hvis bolden lægger sig ved en anden form for forhindring. Hvad er logikken heri? Hvad der menes med strafområder i stedet for hazard forstår jeg ikke udfra denne artikels formulering. Det må artiklen den 20. marts belyse. Skal regnen om at man må reparrere3 på green med f.eks. hånden forstås sådan, at det nu i praksis er muligt (og tilladt?) at bestemme greens beskaffenhed med hånden? Det synes jeg egentlig er OK, men det er uklart om regelændringen tillader dette. Der står dog også, at det skal ske uden at forbedre puttelinjen. Gad vide hvad formålet så er? Hvodan kommer det til at forholde sig med bold ramt 2 gange (tilfældigt ført ud af linje). Tæller det for 2 slag, og tæller det så også for 2 slag, hvis det tilfældigt er en bag eller andet, der fører bolden ud af linje? I modsat fald er det ulogisk. Nedsat søgetid er egentlig OK, selvom det nok vil være pænt irriterende og frustrerende i en del tilfælde. det skulle ikkke undre mig om det tiltag vil blive fulgt op med øgede medlemskrav om mindre rough på banerne, hvilket jeg er imod, da overklippede baner er kedelige. Ready golf... helt fint! Men håber da at der fortsat er en fortrinsret for den som ligger længst væk, og at man er forpligtet til at sikre sig, at denne spiller ikke er ved at slå. Ellers giver det problemer. At slå indenfor 40 sekunder er som vejledning fint. Men der er visse lejer, som kræver overvejelser om hvordan man bedst ungår at ramme buske elektriske hegn osv i tilbage- og tilsving. Det kan blive stressende at finde en løsning på 40 sekunder. Hvordan hænger den tidsmåling i øvrigt sammen med readygolf? Bold tilfældigt flyttet under søgning, nu kun med genplaceringskrav. God ide. Ramt flag under putning nu tilladt. Hmmm... et beslutningsaspekt fjernet i spillet. Det er jeg ikke tilhænger af. Men jeg tænker at det nok er for at gøre spillet hurtigere. Jeg tror bare at tiden på gree for de langsomme afhænger af hvad de finder som skammegrænse, og at de derfor med ændringen bruger tilsvarende mere tid på at overlæse puttet. Så er intet vundet. Regelændring omkring hvad der må flyttes i hazards og grounding synes jeg også er helt i orden. At man ikke måtte berøre noget under en balancegang i hazard er/var en fjollet regel. Generelt synes jeg ikke at de her ændringer er værd at glæde sig over. Det ligner mest ændringer for ændringernes skyld; og de synes ikke, som det fremstår her, specielt gennemtænkt.

 • At “komme til” at stoppe partnerens bold

  12/03 - 2018 | Søren E.Q. Thomassen

  Til,H.C. Pedersen. Der er stadig en to slags straf for med vilje at “komme til” at føre en anden bold ud af retning eller stoppe den..

 • Der er ikke længere straf for at ramme flaget eller den, der pas

  12/03 - 2018 | Hans Chr. Pedersen

  Gælder det også ved foursomes, hvor man holder flaget for sin medspiller. Man kunne jo let "komme til" at stoppe bolden med foden, når denne er nær ved hullet. mvh. Hans Chr. pedersen

 • Bagatelgrænse

  12/03 - 2018 | Jens Valentin Kristensen

  Hvordan vil du definere en bagatelgrænse Johny? Er det maks. 20 sandkorn der må flyttes? Og hvem skal afgøre om bagatelgrænsen er overskredet?

 • Strafområde og bunker

  12/03 - 2018 | Johny Robert Fuchs

  Jeg synes stadig der er et par punkter man bør se på: Berøring af underlag i bunker: Det er tilsyneladende stadig strafpådragende at røre foran og bag bolden. Der er spillere der berører sandet en lille smule når de foretager bagsvinget og som bliver rigtig sure når man giver dem strafslag og ud fra at dette næppe giver dem en fordel, kan man jo egentligt godt forstå dette, så der bør være en bagatelgrænse for dette forhold. Ligeledes i strafområder bør der være bagatelgrænser for hvad man berører i bagsvinget af løse naturgenstande, et blad, et græsstrå m.v.

 • Strafområde og bunker

  12/03 - 2018 | Johny Robert Fuchs

  Jeg synes stadig der er et par punkter man bør se på: Berøring af underlag i bunker: Det er tilsyneladende stadig strafpådragende at røre foran og bag bolden. Der er spillere der berører sandet en lille smule når de foretager bagsvinget og som bliver rigtig sure når man giver dem strafslag og ud fra at dette næppe giver dem en fordel, kan man jo egentligt godt forstå dette, så der bør være en bagatelgrænse for dette forhold. Ligeledes i strafområder bør der være bagatelgrænser for hvad man berører i bagsvinget af løse naturgenstande, et blad, et græsstrå m.v.

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer