Nu kan du indberette så mange scores som du vil | Golf.dk
Der er kommet nye vejledning fra Dansk Golf Union.

Nu kan du indberette så mange scores som du vil

16/04 - 2019 | Dansk Golf Union

Spilleres handicap vil i et kommende nyt handicapsystem fra 2020 blive beregnet som gennemsnittet af de 8 bedste af de seneste 20 scorekort. 

I dag har vi kun brug for ét scorekort for at kunne regulere vores nuværende handicap - nemlig den seneste tællende runde. Men når handicappet i fremtiden bliver et gennemsnit, skal vi bruge alle de seneste  scores og gerne mange, gode som dårlige, for at kunne være så præcis som mulig. 

For at give mulighed for at aflevere så mange tællende scores som muligt, fjernes den nuværende begrænsning på 3 EDS runder om ugen derfor fra d. 15. april. Det gælder for alle over handicap 4,5 der i dag må spille EDS runder. 

Dansk Golf Union opfordrer til, at spillere i 2019 som udgangspunkt registrerer sine runder som EDS, og afleverer alle de scores, de kan - gode som dårlige. Det øger sandsynligheden for at have 20 aktuelle scorekort, så spilleren ikke i 2020 får et handicap tildelt, der er baseret på flere år gamle scores. Spillere under handicap 4,5 som ikke kan spille EDS i 2019, kan fra 1. maj indtaste deres private runder spillet under EDS-lignende forhold med markørgodkendelse, således de evt. kan være tilgængelige for udregning af et nyt retvisende handicap i 2020. 

For hvem har ikke en interesse i at have et retvisende handicap?

Et handicap skal være et retvisende udtryk for en spillers potentielle spillestyrke, og det skal stort set hver gang vi spiller golf:

 1. Når vi deltager i en turnering

 2. Når vi spiller om en øl med venner

 3. Når vi skal sammenligne spil på forskellige baner

 4. Når vi skal følge vores udvikling

 5. Etc...

Handicappet er det unikke ved golfsporten, som sikrer, at vi kan spille mod hinanden og på forskellige baner på en fair måde over hele verden.

Vi forsøger at finde et udtryk for, hvilken score en spiller kan forvente på en god dag, og det er naturligvis gennemsnittet af spillerens bedste scores.

Ikke overraskende kræver en sådan udregning, at vi har en masse nutidige scores til rådighed - for at kunne sige noget om spillerens nutidige spillestyrke. Hvis vi kun har de gode scores, eller de dårlige, eller meget få - så bliver resultatet ikke optimalt.

Når vi alle spiller med et retvisende handicap, så finder vi altid den mest fair vinder - nemlig den, som på dagen har spillet bedst i forhold til sig egen nuværende spillestyrke- det er golf i en nøddeskal.

De spillere som enten lige er begyndt og/eller af andre årsager ikke har 20 scores i deres arkiv til 2020, får selvfølgelig stadig udregnet et korrekt nyt handicap. 

User Comments:

 • 4,5 hcp

  03/05 - 2019 | Lars Rosener

  Er det fortsat ikke muligt at blive reguleret ned i private matcher hvis man ligger i 4,5 hcp

 • Neutral zone

  24/04 - 2019 | Ole Haag

  Med det nye handicapsystem forsvinder handicapgrupper, neutral zoner og alle andre elementer, der er tilknyttet handicapgrupper. Der er heller ikke længere et krav om, at indlevere et bestemt antal scorekort for at beholde sit "aktive hcp". Som nævnt vil ens hcp basere sig på gennemsnittet af de 8 bedste af de seneste 20 handicapscores. Men der kan sagtens dukke andre krav op, som i stedet reguleres i turneringsbetingelser fremover, f.eks. : X antal scorekort inden for Y periode for at kunne deltage i en turnering/få præmier, eller lignende.

 • Handicap 36

  24/04 - 2019 | Ole Haag

  Med det nye system fjernes den nuværende grænse og man kan stige til handicaps over 36 (op til øvre grænse på 54) via den almindelige gennemsnitsberegning (gennemsnittet af de 8 bedste af de seneste 20 handicapscores).

 • Ny handicapberegning

  18/04 - 2019 | Paul Schmidt Andersen

  Jeg har hele 2018 sideløbende beregnet mit HCP efter din nye beregningsmetode.Det har været et år hvor jeg er gået meget op i HCP efter en runde ultimo 2017 hvor jeg gik 15 slag under min normalrunde. Den nye beregningsmetode medfører at det bliver meget sværere at komme op i HCP end det nuværende.Bortset fra nogle enkelte HCP ryttere er problemet vel nærmest det modsatte nemlig at alt for mange spiller i alt for lav HCP. Min oplevelse baseret på sidste år at den nye beregningsmetode giver et bedre billedet af ens spillestyrke end det nuværende. Men det kræver jo at man afleverer scorekort !

 • HCP 36

  18/04 - 2019 | Kurt Petersen

  I dag kan man ikke blive reguleret over 36 automatisk. Hvordan vil det virke i fremtiden?

 • Neutral zone

  18/04 - 2019 | Jørn Michell Sutrow

  Er der så fremover ikke en neutral zone og er der et minimum antal runder der skal indtastes, for at opretholde et "aktivt hcp" ?

 • HC rytterens nye slagplan ?

  17/04 - 2019 | Ole Haag

  @Carsten Larsen: Systemet sørger for, at et handicap aldrig kan blive mere end 5 højere end det laveste handicap inden for de seneste 12 måneder, og stigninger ud over 3 begrænses med 50%. Eksempel i grove træk - med brug af dine tal (Hcp 15, spil "med vilje" 20 runder med 20 point "for at komme til præmiebordet"). Jeg har indtastet denne situation i et test-regneark, som laver en grov beregning af WHS-scores (det nye system): For enkelthedens skyld siger vi, at der i spillerens scorearkiv står 20 scores med handicapscore 15,0. På en given bane betyder 20 stableford-point med spil fra hcp 15, at du spiller en runde svarende til handicap 29,3. Vi taster de 29,3 ind i "det nye system". De første 12 runder med 20 point betyder altså intet for handicappet (fordi de ikke er blandt de 8 laveste), og omkring runde 15 med 20 point, når du din maksimum-stigning. Så groft sagt: Du ender i hcp 19 efter 12 måneder med 20 runder med 20 point. Inden da har systemet sat gang i alarmklokkerne til Handicapudvalget - en kammeratlig samtale venter... Men ligegyldigt, hvilket system, du sætter op, kan det ikke få bugt med dem, der ønsker at omgå det. Man kan højst sørge for nogle gode "alarmklokker".

 • HC rytterens nye slagplan ?

  17/04 - 2019 | Carsten Larsen

  OK-system. Dette indlæg handler kun om de halvsnydere der vil udnytte det. Med et normalt hc fx 15..gå ud og spil 20 runder og kom ind med 20 point hver gang.. der mangler så 18 point pr runde for at spille til ens hc. Systemet fatter at du ikke spiller ret godt mere og giver dig et nyt hc der passer til din "score" du får nok et hc godt over de 30 nu. Nu er du klar til at spille åbne turneringer- i andre klubber altså ! Hvordan forhindrer vi at de halvsnydere rydder præmiebordet hver eneste gang ? Måske kan en klub bemyndiges til at give dem et nyt "konkurrencehandicap" ? Efter det gamle system ville du kun være blevet skrevet 2 til 3 op i hc ved kortindleveringerne. Ved årsreguleringen måske også en del men nok ikke op til hc 30 så som beregningerne finder sted i dag- er det en langsommelig proces at komme 5 op i hc. Ligesom når man i dag kommer ud i mix-turneringer hvor spillerne aldrig skrives ned-kommer du/i ind med under 40 point er der ingen præmier til jer ..har jeg prøvet at deltage i nogle gange- op omkring 44 point til en 3. plads skal der nok til ..Nå..men pyt - maden var pragtfuld. Hvordan spotter og stopper vi de ryttere ? Måske skal åbne turneringer melde ind offentligt til golfbox hvem der vandt ? Så kan andre lige se om nogle af deltagerne i den match de vil tilmelde sig, er kendte ansigter ved præmiebordet. - ellers er systemt da meget godt.

 • Op og ned i hcp

  18/04 - 2019 | Ole Haag

  @Jørn Sutrow: Hvergang du fra 2020 indtaster et resultat fra et scorekort, genberegner WHS-systemet dit handicap - ligesom i dag - og giver dig det nye handicap. Op, ned eller ingen ændring. Systemet ser på dine seneste 20 registrerede handicapscores, finder de 8 bedste - og tager gennemsnittet af de 8. Det gennemsnit er dit handicap(index). Så når du indtaster et nyt resultat, ryger den ældste ud og den nye score indgår i de 20. Er den ikke blandt de 8 bedste, ændres dit handicap ikke. Er den der(imod blandt de 8 bedste, ændres dit handicap nedad, da gennemsnittet nu beregnes af "de nye 8", som er lavere. Ændringen kan dog være så minimal, at den ikke slår igennem på første decimal. Som det fremgår, kan man altså komme relativt hurtigt nedad, hvis man hele tiden forbedrer sine 8 bedste handicapscores, mens det går relativt langsommere at komme opad, da det jo kræver, at en af de 8 bedste ryger ud af systemet (fordi den bliver ældre end nr. 20), og at der ikke i mellemtiden er kommet en nye score til, som er blandt de 8 bedste. I det tilfælde vil den hidtidigt 9. bedste så indgå i gennemsnittet, som derved vil blive højere. Bare rolig - Golfbox/andre systemer klarer automatisk dette - du skal blot aflevere/indtaste alle scores. Læs mere: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/udregning-af-whs-handicap

 • reg. af reelt handicap

  17/04 - 2019 | Henrik Holbech

  Som noget ganske unikt, har vi i bl.a. DK, Golfbox til booking af tider, holde styr på turneringer osv., og ikke mindst til at indberette scores på. Man kunne tilrette Golfbox, sådan at man ikke kan bestille den næste tee-tid, før scorekortet fra den senest spillede runde er indberettet. Det tager som bekendt ca. 2 minutter. Og vil give det dagsaktuelle hcp. for den enkelte. Nogen vil så sige; man kan jo bare gå ud i boldrende - og ja, det er en mulighed. Ligesom det er en mulighed, at indberette konstruerede scores - og den slags mennesker findes desværre osse i golfsporten. Og dem er det helt spild af tid at lave regler for. VH Henrik Holbech

 • Op og ned i HCP

  17/04 - 2019 | Jørn Michell Sutrow

  Jeg forstår det ikke helt - beklager. Betyder det at man fremover kun bliver reguleret hvert år ? Eller sker der automatisk en regulering efter hver 20 indberettede runder ?

 • Udvikling i handicap

  16/04 - 2019 | Nick Hüttel

  @Bo Jensen: Hvis man afleverer et eller flere dårlige scorekort for at gå op i handicap så vil de jo ikke være blandt de 8 bedste scores og derfor vil de ikke påvirke handicappet. Desuden vil der være indbyggede begrænsninger på hurtigt stigende handicaps fordi man ikke kan flytte sig for langt fra den "underliggende spillestyrke" - https://www.danskgolfunion.dk/artikel/udregning-af-whs-handicap#underliggende

 • 9 huls - svar

  16/04 - 2019 | Nick Hüttel

  @Sten Nordtorp: Nej der er stadig en begrænsning på een 9-hullers EDS runde pr. dag. Hvis du har tid til at spille 2 9-hullers runder så spil en 18 hullers runde (dog gerne de samme 9 huller 2 gange) https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ega-handicapsystem?l=da#EDS

 • Bo Jensen

  16/04 - 2019 | Bo Boye Busk Jensen

  Er bange for at systemet ikke kommer til at virke efter hensigten - Det bliver nemmere for handicap ryttere at gå MEGET op i handicap inden turneringer. Det gode ved det nuværende system er at det netop viser hvor god du er og ikke hvor middle god du selv syntes du skal være.

 • 9 huls

  16/04 - 2019 | Sten Nordtorp

  Betyder det så at man må/kan gå 2 runder på en 9 hullers forni samme dag? Og indberette begge

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer