Noget om lie angle (2) | Golf.dk
Lie angle på driver kan hjæpe dig til at blive mere langtslående.

Foto: Getty Images

Noget om lie angle (2)

08/08 - 2017 | Søren Meinertsen


 

Vi ser her igen de tre principielle boldflugtmuligheder på Ed Mitchell’s tegning, og da vi ved, at lie angle betragtes som en fysisk lovmæssighed (”boldlovene”), som vi uden videre og uden tvivl og diskussion må tage til os som et faktum, må vi gå andre veje, hvis vi ønsker at forstå problematik og konsekvenser.

Og der er faktisk mange konsekvenser forbundet med lie angle, ja, endda nogle, der er så gode, at de fleste klubgolfere vil opleve et kvantespring i tilgangen til spillet. Ved at følge en linje med udgangspunkt i lie angle vil mange pludselig opleve sig selv som langtslående og kunne få forrygende handicapnedgang. Det er der ikke noget underligt i, for alle klubgolfere har et overvældende potentiale, og der skal ikke ret meget til, før synergi-effekter sætter turboen på. Jeg tror, at lie angle kan være den gnist, der kan sætte gang i en god udvikling.   

I sidste uge nævnte jeg som et argument, at jeg ikke havde mødt nogen golfspillere, som efter et dårligt slag havde brugt ”lie angle” som en del af ”skylden.”

Jeg har heller ikke mødt undskyldningen hos mig selv, og jeg har da ellers igennem tiderne været parat til at søge undskyldninger overalt i udstyret, ja, såmænd på hele sættet og hele bag’en efter en elendig runde.

Underforstået med den form for kritik: Det er i hvert fald ikke MIN skyld, at jeg spillede dårligt eller slog et dårligt slag, næh, det var da udstyret…

Men som sagt: Jeg har aldrig hørt begrebet ”lie angle” indgå i klubgolferes arsenal af undskyldninger, og det skyldes formentlig  ukendskab - og at vi måske betragter lie angle som noget uforanderligt.

Det er det imidlertid ikke. Funktionen af lie angle er fysik med lovmæssigheder, men fastlæggelse af lie angle hviler alene på et mere eller mindre tilfældigt eller kvalificeret skøn – hos fabrikant eller hos clubmaker eller clubfitter.

En god og nem lille kontrol, der samtidig giver forståelse af egne lie angles, kan udføres med et Dankort (eller lignende!) Ved grounding i stancen skal et Dankort forholdsvist ubesværet kunne skubbes ind til midten af sålen.

Tåen stikker med andre ord en smule op ved adressering.

Årsagen er, at vort tilsving normalt ikke svarer til vort tilbagesving. Tilbagesvinget starter med grounding; tilsving starter umiddelbart efter, at tilbagesvinget er tilendebragt og alene hastighedsforskelle på tilbagesving og nedsving påvirker lie angle.

Umiddelbart vil vi næppe forbinde lie angle med et tilbagesving, men ser vi en begynder omhyggelig plante køllehovedet bag bolden, når stancen indtages, og der groundes, så ser vi faktisk en opstilling, hvor lie angle er tæt på at være 100 % plant med underlaget. Det er forkert. Tåen skal stikke lidt op og på den måde indser vi reelt, at lie angle også implicerer opstilling og tilbagesving.

En hel del spillere føler tilbagesvinget som noget vanskeligt og akavet, og blandt verdens allerbedste og mest anerkendte trænere og instruktører høres ofte den påstand, at det er tilbagesvinget, der afgør kvaliteten af et golfsving. Mange – måske alle – vil have stor glæde af konsekvent at lave prøvesving både frem og tilbage – ikke mindst for at opøve det mere flydende tilbagesving – akkurat som mange også gør med putteren.

Selv på de korteste putts spiller et godt og flydende tilbagesving – hvor lille det end måtte være – en stor rolle for et godt tilsving.

Også putteren har jo et lie angle, som skal håndteres, og mange har prøvet at slå et putt og mærket, at en tå eller en hæl har grebet fat i greenens korte græs.

Vi kan gå videre med det almindelige golfslag og fundere over hele opstillingen inden tilbagesving sættes i gang, og så er vi hurtigt ved overvejelser omkring udstyret. Vi har jo nemlig forskellige opstillinger, afhængig af hvilket udstyr vi står med, og der er ingen tvivl om, at vi står anderledes med en PW end vi står med en driver, men at vi samtidig er klar over, at hvis vi kan få den samme grundopstilling frem og den samme lethed i tilbagesving og tilsving - uanset om det er PW eller driver – at vi så er på rette spor.

En af de allerbedste driver-øvelser er faktisk på driving range konsekvent at skifte mellem en driver og en PW. Samme slag, samme vurdering af opstilling, der reelt kun skal variere, fordi skaftlængden er forskellig.

Stille og rolig med PW for at få den samme, beregnelige længde og en tilfredsstillende præcision. Stille og rolig driver – ikke for at få merlængde, men for at få samme fornemmelse, som var i slaget med wedgen.

Og væn dig til at bruge de waggle-lignende prøvesving frem og tilbage for at finde det punkt, hvor der mærkes størst lethed og frihed i bevægelserne. Det er letheden og friheden i bevægelserne, der er grundlaget for et godt golfsving, der kan gentages igen og igen.

Fidusen med øvelsen, hvor der skiftes mellem PW og driver er, at efterhånden som slagene sidder rimeligt godt, kan man begynde at variere på lie angle: Løft hænderne en anelse og lie angle vil tydeligt ændres. Hvad sker der med slaget? Og tilsvarende sænkes hænderne til andre forsøg.

De allerfleste klubgolfere, der jævnligt kikser driverslag vil opdage, at hvis arme og skaft er i lige linje ved opstillingen – nærmest som en slags ”One-Plane-Swing,” at der her slås nogle endog usædvanligt sikre og meget præcise drives. Ikke så langt som vanligt, men præcist. Det kan være et godt slag at kunne, når man er anspændt – eller når alt ”sejler” – eller når der er ”grimme” forhindringer forude.

Skiftet mellem PW og driver sikrer din stadige opmærksomhed, så det ikke bliver tanketom tæppebombning, og da fokus hele tiden vil være på selve boldtræffet (høj tee/plant græs) i skiftet mellem driver og PW, ses og mærkes forskelle ekstremt tydeligt, og herfra kan vi stille og roligt bevæge os mod det mål, der hedder ensartethed.

Og vi kan ikke undgå i det endog meget store skift mellem driver og PW at blive opmærksom på de særlige egenskaber ved de to redskaber. Der er sammenhænge og forskelligheder, men der er først og fremmest principper, og dybest set er en PW underlagt de samme lovmæssigheder som en driver.

Om et par blogs vil du se en konsekvens af lie angle på en driver, som uden videre vil gøre klubgolfere mere langtslående.

“Lie angle is influenced by the club’s length, shaft weight & flex and head weight.” Ed Mitchell.

Fortsættes næste uge.

 

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer