Livet i bunkeren | Golf.dk
Bunkerslag er ikke blevet nemmere med de nye regler. Men vi har lov til flere ting, når vi befinder os i sandet.

Foto: Getty Images

Livet i bunkeren

29/03 - 2020 | Jesper Frigast Larsen

Denne artikel blev oprindeligt bragt i Dansk Golf 3/2019

Der er mange forskelle på den golf, de professionelle viser os på tv, og den golf, vi amatører spiller. Men den allerstørste er nok holdningen til bunkeren. Hvor vi andre ryster ved tanken om en tur i bunkeren og langt vil foretrække, at bolden er på græs, selv i rough, så foretrækker proerne bunkeren, hvorfra de elegant lægger bolden op til pinden næsten hver gang.

Men bunkerne er nu engang en del af designet på næsten alle golfbaner, så vi er nødt til både at vide, hvordan vi slår bolden ud af sandet og kende til de regler, der er særlige for bunkeren.

Med de reviderede Golfregler er der fra i år meget mere, der er tilladt end forbudt. Heldigvis også i bunkeren. Men først skal bolden jo overhovedet være i bunkeren. Det er den, hvis nogen del af bolden berører sandet inden for grænserne af bunkeren. Det gælder også, hvis din bold indenfor grænsen af bunkeren ligger på jord, hvor der normalt ville være sand, eller i eller på en løs naturgenstand, en flytbar forhindring, et unormalt baneforhold eller en integreret genstand, som rører sandet i bunkeren.

På nogle baner kan der - til stor frustration for greenkeeperne - være en ø af græs inde i bunkeren. Hvis din bold ligger på jord eller græs eller nogen anden voksende eller fastsiddende, naturlig genstand inden for grænsen af bunkeren uden at berøre noget sand, er bolden ikke i bunkeren. Græsøen er en del af banens generelle område.

Før du spiller din bold i en bunker, må du fjerne flytbare forhindringer som river, papir, plastik o.l. og løse naturgenstande som blade, grene og sten. Det sidste er nyt og kan være en stor lettelse.

Forudsat at du ikke gør noget, der kan forbedre forholdene for dit slag, må du også, før du slår, grave dig ned i sandet med fødderne for at tage din stance til et prøvesving eller selve slaget, rive bunkeren af hensyn til banen, placere køller, udstyr eller andre genstande i bunkeren (uanset om de smides eller lægges ned), markere, løfte og genplacere bolden, hvis det er nødvendigt, læne dig op ad en kølle for at hvile, holde balancen eller undgå at falde, og endog slå til sandet i frustration eller vrede efter et kikset slag. Det kan være brud på etikettereglernes forventninger om god opførsel, men koster altså ikke strafslag. Men du får to strafslag, hvis dine handlinger med berøring af sandet forbedrer de forhold, der påvirker dit kommende slag.

Men hvad må vi så - ikke?

Er der så slet ikke længere noget, der er forbudt i bunkeren? Jo, det er der - og det er vigtigt at vide. Du må ikke teste sandets beskaffenhed med en finger, kølle eller noget andet. Du må ikke tage prøvesving, hvor du rører sandet. Og allervigtigst: Du må ikke grounde køllen i sandet lige foran og bagved bolden, og du må ikke røre sandet i tilbagesvinget. Du skal altså stadig holde køllehovedet løftet over sandet, før du slår, og svinge tilbage uden at røre sandet. Sker det alligevel, koster det to strafslag.

I bunkeren kan du også tage lempelse uden straf for unormale baneforhold som muldvarpeskud og andre dyrehuller, areal under reparation, ikke-flytbare forhindringer eller midlertidigt vand. Men bolden skal droppes i bunkeren inden for en køllelængde fra det referencepunkt, der er det nærmeste sted, hvor genen ikke er til stede. Er dette ikke muligt eller attraktivt, har du mulighed for at droppe på flaglinjen uden for bunkeren - dvs. bagud på linjen fra hullet gennem stedet, hvor bolden lå i bunkeren - men så koster det et strafslag. I den situation skal du naturligvis overveje, om det alligevel kan betale sig at spille bolden, som den ligger i det unormale baneforhold.

Men lejet i bunkeren kan være så skidt, at det vil være umuligt at spille bolden. Bunkerens kanter er nogle steder nærmest lodrette, og i bunkeren er der ingen lempelse for bold fæstnet i eget nedslagsmærke. Så er det godt at vide, at det også er muligt at erklære bolden uspillelig i bunkeren. Det koster som bekendt et strafslag, hvis man vælger en af de tre faste muligheder ved uspillelig bold: At droppe inden for to køllelængder, at droppe tilbage på flaglinjen og at droppe det sted, hvor man slog sit forrige slag. Det sidste kan sommetider være en billig måde at komme ud af bunkeren på, men vælger man en af de første to løsninger, skal bolden droppes i bunkeren.

Der er dog situationer, hvor ingen af disse løsninger er til megen hjælp for spilleren. Men et af Golfreglernes hovedformål er at hjælpe os spillere ud af de situationer, vi selv har bragt os i, og derfor har vi en ekstra mulighed for uspillelig bold i bunkeren, nemlig at droppe bagud på flaglinjen uden for bunkeren. Ligesom ved de unormale baneforhold koster det dog et ekstra strafslag, altså i dette tilfælde to strafslag. 

Selvforskyldte fejl er sjældent gratis. Men næsten uanset, hvilke brølere vi kan komme til at lave på golfbanen, står Golfreglerne klar med hjælp, så vi kan komme videre med spillet. 

Det er da godt at vide!

 

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer