Golferens Blog: Overbliks-putting | Golf.dk
Vi kan alle lære noget af Luke Donald - en putter i verdensklasse.

Foto: Getty Images

Golferens Blog: Overbliks-putting

07/05 - 2019 | Søren Meinertsen

Et af de mest simple slag i golf er utvivlsomt puttet. Her skal ikke bruges kræfter – eller høj svinghastighed – det meste kan koges ned til et enkelt spørgsmål om følelse og fornemmelse for længde og retning samt en vurdering af en trillende bolds retningsændringer på greens med fald – den såkaldte læsning.

Det siges ofte – og med god ret – at puttet udgør omkring 40 procent af alle slag på en typisk runde, og da formentlig 99 procent af alle huller afsluttes med et putt – eller to, tre eller fire! – må puttingen stå absolut øverst på træningens ”to-do-liste” – hvis der er ønske om forbedring i scoren.

Hertil kommer et psykologisk-mentalt område, som ikke skal overses: Golf er et reaktions-spil, forstået på den måde, at bolden responderer på et ”positivt oplæg” fra spilleren. Et kikset slag – et kort misset putt – kan føles som en negativ afvisning. Undersøgelser viser, at afvisninger tidsmæssigt varer dobbelt så længe – negativt – som det vellykkede – positivt.

Hvis det er rigtigt, kan kiksede putts influere voldsomt på en runde.

Det er derfor ikke blot putting, der trænes, men måske noget langt, langt mere vidtrækkende og generelt.

Det er ikke umiddelbart svært at udføre et putte-slag, men der er alligevel nogle nærmest uoverstigelige problemer med at finde den helt rigtige sammenhæng mellem

  1. Læsning – 2) sigte – 3) hastighed 4) selve eksekveringsteknikken

For de fleste golfspillere kan det i begyndelsesfasen føles som at slå et slag i blinde – og er det første putt meget langt, kan det næste slag mod hullet også være et slag i blinde. Vi har alle – ikke mindst i starten - prøvet at 4- og 5-putte med en fornemmelse af, at vi slet ikke var til stede.

Det bliver bedre med tiden og rutinen, men det er en kæmpeopgave på hver eneste golfrunde at holde antal slag med putteren nede på 36, som vil være idealscoren på 18 huller med to putts pr. green.

Vi kan ”snyde” lidt ved kun at tælle putts på green og ikke medregne småslag lidt uden for green, men det er kun at snyde os selv, for slagene tæller alligevel til den samlede score.

Den konkrete opgave for klubgolferen er ganske enkelt at sørge for, at der ikke kommer mere end 36 slag med putteren – uanset hvorfra de er slået.

Det er en solid statistik, som alle kan og vel egentlig også BØR anvende, ikke mindst, fordi det kan give motivation til at træne putting – og tage disse slag så alvorligt før en kommende runde, at det bliver en væsentlig del af opvarmningen – ja, som minimum halvdelen af opvarmningen.

Problemerne i putting er til at få øje på:

Der er mange uhensigtsmæssige greb på putteren, som kan gøre det svært for en spiller at få et flow i slaget.

Grebet på putteren kan undersøges nærmere ved at slå meget lange putts, hvor bevægelsesmønstret bør være det samme som i de helt korte putts.

En god lille genvej kan være, at man står mere foroverbøjet over bolden ved kortere putts, mens man ved længere putts retter sig lidt op. Nu bliver skulderbevægelsen mere glidende ved længere putts.

Mange putts kan blive ødelagt, når spilleren vil kigge efter bolden. Hovedbevægelsen ved et standardputt kan få hele kroppen til at dreje væk og samtidig skubbe køllehovedets center væk fra boldens center.

Ved et standardputt…

Ser vi de store stjerner i fjernsynet – eksempelvis Tiger Woods, der kunne vinde på nogle af de vanskeligste greens i verden, nemlig på Augusta – ser vi, at Tiger Woods hoved er fuldstændig i ro, og at han først bevæger hovedet, når bolden er langt uden for synsvidde.

Det er ikke alene svært, men det er – for måske klubgolfere – noget af det mest naturstridige, der overhovedet findes:

Bolden ligger på green – måske er der blevet kæmpet undervejs for at komme så langt. Måske er det et putt for et enkelt point – måske er det et putt for to, tre eller fire points – måske et putt for en par eller en sjælden birdie.

Er det spændende? Ja, mon ikke. Alt i golf kan i virkeligheden kortes ned til dette afgørende øjeblik på green, hvor et putt kommer til at afgøre, hvad der skal stå på scorekortet.

Er man nysgerrig efter at se, om bolden går i hul? Ja, mon ikke! Hvis øjnene – og dermed hovedet skal holdes stille, vil det være direkte imod de naturlige instinkter.

Jeg tror, de fleste klubgolfere kender problemet – fra sig selv og fra medspillere: Langt, langt de fleste vil bevæge hovedet for tidligt.

Og det er ikke engang det værste…

Det værste er faktisk, hvis hovedet skal holdes tilbage ”med magt,” for nu bliver hele puttebevægelsen meget let anspændt.

Hvis du overhovedet kan genkende nogle af disse problemer med din egen putting, kan der være en særdeles god løsning:

”Overbliks-putting.”

Systemet i ”overbliks-putting” er ikke blot at få hovedet til at opføre sig afslappet og naturligt, men der er to væsentlige tillægsgevinster, som kan gøre putting til noget af det sjoveste overhovedet at træne, fordi fremgangen på greens er så umiddelbar tydelig og fascinerende, at de fleste ikke alene – selvforstærkende – vil træne putting meget mere, men også vil kunne overføre det helt afslappede puttesystem til chipping og pitching, forstået på den simple måde, at et chip blot – slagmæssigt - er et ekstra langt putt – slået med et jern.

”Overbliks-putting” kan være en god løsning for klubgolfere.

God putting kan sætte gang i klubgolferens reelt eneste mulighed for konkret fremgang, da de fleste af os jo må erkende, at vi næppe kan komme til at drive 300 meter eller slå 200 meter med et 7-jern. Men når det gælder det korte spil, kan vi alle være med. Det vil være helt usandsynligt og umuligt at forestille sig, at en klubgolfer på typisk 55 – 90 år vil kunne nå de samme slaglængder som Tiger Woods, og det vil være usandsynligt, at klubgolfere kan nå Tiger Woods’ niveau, når det gælder det korte spil – men det vil ikke være helt så umuligt.

Det er en væsentlig gradsforskel.

Men bliver det ikke umuligt, hvis vi ikke putter som Tiger Woods?

Nej, for der har været andre gode puttere, ja, måske puttere som har været bedre end Tiger Woods. Eksempelvis Luke Donald, som fra 2010 – 2013 blev regnet for verdens bedste putter.

Billedresultat for luke donald putts

Luke Donald var ”overbliks-putter,” og en spiller som Phil Mickelson er også ”overbliks-putter.”

Teknikken i ”overbliks-putting” er enkel at lære, men først det generelle putte-problem:

Når man stiller sig op til et putt med øjnene lige over bolden og med vægten solidt på begge ben, ser linjen fra bold til hul mildest talt forkert ud. Vore øjne er ikke designet til at se på den måde. Linjer fortegnes, og vi er nødt til at finde et sigtepunkt meget tæt ved bolden – og tro på det. Det er svært, og mange tøvende putts skyldes denne mistillid til sigtelinjen. Mistilliden bliver ofte forstærket af, at spillerens øjne følger det bevægelige puttehoved i tilbage- og fremsvinget, og hvis retningen ser forkert ud i forhold til det hul, der er set ved det sidste blik, bliver der lynsnart korrigeret.

Det kan være svært at fastholde øjnene på et punkt i græsset bag bolden.

”Overbliks-putting” løser enkelt dette problem.

Opstillingsteknikken er simpel:

I den sædvanlige standardopstilling flytter man vægten over på højre fod, og hovedet følger med lidt bagud, således at man nærmest ser lidt skråt ned på bolden – og kan se hullet samtidig.

Det betyder reelt, at hvis det er ”lag-putting” – hvor man blot ønsker at komme tæt på hullet – at man så har mere vægt på højre ben, end hvis det er ”hul-putting” – tættere på hullet - hvor der ønskes absolut præcision: Jo mere vægt på højre ben, desto længere kan man se, og desto mere vægt vil intuitivt betyde, at man retter sig lidt op. Denne naturlige opretning giver i sig selv et bedre flow til længere putts.

Vægten på højre fod afgøres derfor alene af afstanden til hullet. Det kan næppe være mere enkelt og intuitivt.

Når puttet slås fra denne position med vægten tydeligt på højre fod, er det samtidig usigeligt lettere at slå op i bolden og dermed få det gode og forudsigelige rul på bolden, som kan være forudsætningen for et godt putt.

Og hovedet – med spillerens nysgerrige øjne?

Lad det følge med slaget igennem bolden og følg bolden med øjnene – afslappet og naturligt. Akkurat som Luke Donald. Når hovedet er flyttet bagud, vil det ikke lave ulykker, men tværtimod skabe ligevægt, når det falder lidt til højre for at øjnene kan følge bolden, og det giver naturlig modvægt til hænder og putter, der svinges til venstre. Balancen bevares.

Det kræver ikke meget øvelse, men kvaliteten i slagene kan for nogle være så høj allerede fra de første slag, at det giver blod på tanden og lyst til at fortsætte.

Mange golfere prøver – anstrengt – at få et lige tilbagesving og et lige gennemsving. Det mere afslappede ”overbliks-putt” vil vise, at der slet ikke er nogen grund til at bekæmpe det naturlige sving fra indefra til square til indefra. Det er en naturlig bue, og der er rigeligt med ”square” omkring impact og derfor ingen grund til at modvirke det afslappede og naturlige.

En god ”fremgangs-kontrol” for ny putteteknik kan være følgende elementære øvelse på puttegreen. Stil dig op med tre bolde og tre huller inden for rimelig rækkevidde – eksempelvis 4, 8 og 12 meter væk.

Slå nu hver bold til hver sit hul og følg op ved hvert hul med at sænke puttet i slag to. Øvelsen skal kunne gennemføres i 3 x 2 slag. Det er en fremragende øvelse, ikke mindst da returputts har forskellige sværhedsgrad og er helt unikke og virkelighedstro og afslørende for det første putts kvalitet.

Prøv at sammenligne din sædvanlige putting med den nye teknik – det er let at skifte.

Der er nogle typiske fejlkilder, som man skal lære at håndtere med ”overbliks-putting:” Bolden kommer uvægerligt til at ligge mere mod venstre i opstillingen, og derfor kan man på kortere putts i starten let komme til at slå boldene direkte til venstre eller tøvende slice kortere putts til højre. Det kan være en god idé at læne skaftet en anelse mod målet og bevare denne vinkel i tilbage- og gennemsving.

Uønskede håndledsbevægelser fremtræder i denne teknik meget tydelige og må modvirkes bevidst.  Vi har med alle golfslag en naturlig bevægelse – udløsning af håndleddene, men den skal holdes tilbage, når det gælder putting og mange former for chipslag. Vinklen i håndleddene skal bevares fra start til slut.

De kortere præcisionsslag følger naturligt ved øvelsen med de tre bolde til længere putts. Returputts er en glimrende øvelse til præcision.  

Er der større problemer med korte putts, kan ”snor-øvelsen” anbefales:

Sæt en snor på to strikkepinde og placer dem på en linje over et hul. Læg en bold under snoren og øv dig i at slå under denne snorlinje fra forskellige kortere afstande. Der kan godt være plads til 3 - 5 bolde under snoren. Snor-øvelsen er også god til de små fald, der gør, at der skal startes på en anden linje end den tilsyneladende direkte. Snoren viser vej og kan korrigeres, når faldet er bestemt.

Mange oplever, at snorlinjen optisk kan lagres på nethinden og medtages til spillet på banen!

Længere putts bør øves med tre bolde:

Slå en bold i en tilfældig retning.

Forsøg nu med de to andre bolde at finde samme retning og samme hastighed, kort sagt: gentag det første slag, således at der nu ligger tre bolde tæt ved hinanden. Det giver en ekstrem god fornemmelse for en greens hastighed kombineret med spillerens egen følelse og fornemmelse – på dagen!

Denne øvelse er måske også den allerbedste opvarmningsøvelse.

En besynderlig fornemmelse for retning kan i øvrigt nås ved at have venstre hånd i lommen, når man stiller sig op til sin stance og vurderer et putt. Om det er overtro eller indeholder noget konkret i retning af, at følelse og fornemmelse nu er overladt til højrehånden, skal jeg ikke kunne sige, men af en eller anden grund virker det godt for nogen.

Overbliks-putting koster ikke umiddelbart noget, men der kan være en tendens til, at større (tungere) puttehoveder (mallet-puttere o.l.) virker bedst til denne teknik, da der er mere masse i køllehovedet.

Der findes gode videoer på YouTube med Luke Donald: https://www.youtube.com/watch?v=Zp1du21RERw

 

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer