Golferens Blog: Baggrund for lie angle – og frit putt! | Golf.dk
Prøv at lægge mærke til Phil Mickelsons øjne, når han putter.

Foto: Getty Images

Golferens Blog: Baggrund for lie angle – og frit putt!

18/07 - 2017 | Søren Meinertsen

Betragter vi et almindeligt jern, adskiller vi uden den helt store analyse hoved og skaft. Hvis vi begiver os ud i en nærmere analyse for at finde ekstrema – minima og maxima – springer den bukkede vinkel mellem hoved og skaft straks i øjnene, og vi kan uanstrengt forestille os en spillers hænder på et grip, der må være uden for billedet. Intuitivt vil vi yderligere fornemme, at det må være sålen, der bestemmer spillerens opstilling ved adressering.

Uden besvær kan vi se, at en højere spillere vil stå anderledes end en lavere spiller med det samme jern, og at en spiller, der står mere rank end en krumbøjet – eller en spiller, der har hænderne langt fra – eller tæt på kroppen – vil foretage disse opstillingsmanøvrer alene ud fra det helt afgørende: At få sålen til at være plan med lejet, som en bold vil befinde sig på.

Vi genkender problematikken fra et redskabsspil som ishockey, hvor slagfladens sål (og dermed lie angle) også vil være afgørende for en spillers mulighed for at få et godt træf på pucken.

Grundlaget er så nogenlunde et 120/60 graders udgangspunkt. Hvis udgangspunktet havde været 90/90 grader ville skaftet være absolut lodret.

I ishockey er der tradition for, at det er vinklen mellem tå og skaft, der måles, mens det i golf er vinklen mellem skaft og lejet. Derfor ser man lie angles i ishockey på omkring 120-140 grader, mens det i golf svinger omkring 60 grader for et mellemjern.

Det er værd at fordybe sig lidt i problematikken omkring lie angles, fordi der ligger nogle ikke helt uvæsentlige muligheder for med et snuptag at få nogle gode forbedringer i spillet.

For at forstå 120/60 graders ideen til bunds skal man helt ud omkring det frie sving. Som vi så ovenfor kan lie angle uden videre bestemme en spillers opstilling til bolden, og det siger sig selv, at hvis den opstilling forhindrer et frit sving, at spilleren så vil være ganske alvorligt handicappet. Vi kan som spillere forholdsvis enkelt komme ud af problemet med en forkert opstilling ved at lade hånt om lie angle – og dermed lade tåen på slagfladen pege mere op i luften eller ned mod græsset, men som vi kan se i næste uge, har det en alvorlig ”retningspris.”

Som en refleks af lie angle kan vi se på opstillingen til et putt. Igen bemærker vi, at en putter også har lie angle baseret på princippet 120/60 grader. Skaftet er skråt på slagfladen netop for at fremme et frit sving.

Naturligvis har der været talrige forsøg med mere lodrette puttere, ja, endog såkaldt ”kosteskafts-puttere” – men princippet er i og for sig det samme. For nogle spillere betyder ”frit sving” nemlig ved et putt, at de let kommer til at lide af uhensigtsmæssige – ufrivillige – muskelbevægelser, såkaldte yips. Hvis det er tilfældet, skal man ikke søge et frit sving, men et låst.

Det hører heldigvis til sjældenhederne og er oftest kun noget forbigående. Det optimale er og bliver et frit sving – også med putteren.

For at lykkes med et putt skal bolden slås endog meget præcist, og det er givet, at den spiller, der har det frieste puttesving, uvægerligt også vil være den bedste putter, hvis alt andet – længdefornemmelse, læsning og boldstart – er lige.

Det er værd at notere sig, at det frie slag – selv med en ganske lille rokkende puttebevægelse i skuldrene – kan have enorm stor betydning for, om en spiller er god eller dårlig til at putte, og det er værd at lægge mærke til, at øjnenes funktion i et putt primært handler om to ting: 1) at bestemme et slag ud fra det sete og iagttagede 2) at holde dem i ro, så man ikke drejer hovedet for at se efter bolden.

Vi ser straks et stort fravær af det, man kan kalde opstillingens traditionelle kernepunkt: Øjnene over bolden.

Hvorfor skal øjnene være over bolden? Måske i den ideelle verden med en spiller, der har alle standardmål på arme, ben, højde, rankhed – og har en putter, der nøjagtigt er afstemt til denne gudeskikkelse. I det tilfælde vil det frie sving være naturligt med øjnene nøjagtigt over bolden.

Har du en gudeskikkelse og tilhørende opstilling? Og har du en putter, der passer til denne gudeskikkelse og opstilling?

Hvis ikke, skal du omgående løsrive dig fra ”øjnene-over-bold-tyranniet,” som kan ødelægge dine muligheder for at blive en god putter med et frit og uanstrengt, følt og let puttesving.

Du er ikke alene: Se på stjernerne på Viasat, C More eller youtube, og du vil se, at det kun er et beskedent mindretal, der er så heldige, at de kan have øjnene over bolden.

Læg især mærke til Phil Mickelson. Det virker nærmest, som om han har overblik over puttet fra start til slut!

Nogle klubgolfere kan blive så fastlåst i opstillingen med øjnene over bolden, at puttelinjen lige frem udfindes EFTER stancen er indtaget. Det er ikke godt, netop fordi øjnene i et sidelæns kik vil give store fortegninger. Synsnerven opfanger synsindtryk via avancerede linser – men stadig linser, hvor lys brydes uensartet i nogle områder.

Glem alt om ”dominante øjne” – øjnene skal bruges (vandret!!) til at vurdere et putt og kan medvirke til at få et billede af, hvordan en bold vil opføre sig på en linje mod hullet, men når opstillingen er foretaget og et lille sigtepunkt er udfundet, er øjnenes rolle færdigspillet. At slå en bold en givet afstand er en oparbejdet fornemmelse i store muskler, der er blevet fordret med oplysninger fra øjnene undervejs i vurderingen. At slå en bold fra udgangspositionen hen over et lille, udpeget sigtemærke på green, kan kun gøres effektivt med et frit og uhæmmet putteslag, og om bolden er ”inden for øjnene” eller ”udenfor” spiller ingen rolle – tværtimod kan det medvirke til et godt og følt putt, fordi slaget og dermed svinget er frit og absolut uhæmmet. Der er gode øvelser til det frie putteslag, men jeg er faktisk overbevist om, at enhver vil kunne prøve at ”løsrive” sig fra øje-tyrraniet” og få et bedre og mere afslappet, frit sving.

Det er værd at notere sig, at de allerbedste putte-trænere igen og igen fremhæver betydningen af at træne puttning med lukkede øjne. Det er alene opstilling og det frie sving, der er i spil.

Som du mellem linjerne vil kunne læse, er det i virkeligheden et skaft og opstillingsproblem, og det er muligt, at du skal grippe lidt ned på din putter eller rette dig lidt op eller… Prøv dig frem med det ene formål: At få et frit og uanstrengt putteslag.

Og lie angle?

Lie angle har størst betydning med højere lofter. En putter har langt under 10 graders loft, og da bolden skal trille uden backspin, har et mere eller mindre opret lie på putteren ikke den store betydning. Jeg er ikke selv en så god putter, at jeg kan afgøre, om boldene opfører sig anderledes, når jeg hæver eller sænker tåen på putteren. Men for en sikkerheds skyld er det nok bedst at finde en putter, som man uanstrengt kan svinge, mens slagfladen er plant med green.

Mere om lie angle i næste uge,     

 

User Comments:

  • Tak for info

    19/07 - 2017 | Chano John Jensen

    Jeg har en gudeskikkelse og en tilhørende opstilling, måske jeg skulle skifte putteren ud ;-)

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer