Gennemgribende regelændringer på vej | Golf.dk
Det skal snart være slut med at droppe fra skulderhøjde. Fremover vil der ikke blive stillet krav om, at bolden slippes fra nogen bestemt højde.

Foto: Getty Images

Gennemgribende regelændringer på vej

01/03 - 2017 | Mikkel Ring Christensen

Selv med de bedste intentioner er det svært at holde sig inden for golfreglerne. De færreste kender alle afkroge af de komplekse paragraffer, og anvendelse af logisk sans fører langt fra altid til en korrekt tolkning. Spørgsmålet er derfor, hvad nytte reglerne gør, når en stor del af verdens golfspillere ikke forstår dem? 

Ikke meget, er R&A og USGA kommet frem til, og derfor har de to organisationer fremlagt planer for en gennemgribende revision af regelsættet. 

De 34 regler skal reduceres til 24, som vil blive præsenteret i et lettere forståeligt sprog. Blandt mange andre tæller det nye bud på reglerne disse ændringer:

Færre straffeslag
Når der ikke opnås nogen fordel, for eksempel hvis bolden triller efter adressering, hvis man rammer sin bag eller kommer til at sparke til sin bold i roughen, er der ikke længere et slags straf.

Simplificering af drop
Det skal være slut med at droppe fra skulderhøjde. I fremtiden er der ingen minimumshøjde, så længe jorden eller græsset ikke berøres. Køllelængder vil blive erstattet af faste mål fra det nærmeste punkt for lempelse. Lempelse uden straf: 20 tommer (50,8 cm), lempelse med straf: 80 tommer. Bolden SKAL spilles fra det designerede område. Triller den ud, skal der droppes om.

Kortere tid til at lede
De nuværende fem minutter til at lede efter bortkommen bold bliver reduceret til tre.

Flyt bare løse naturgenstande i hazarder
Det vil blive tilladt at fjerne løse naturgenstande i bunkers og vandhazarder.

Drop ud af bunkeren
For to slags straf bliver det tilladt at droppe ud af bunkeren (tilbage på linjen mellem flag og bold).

Spikemærker må repareres 
Ligesom nedslagsmærker må de irriterende små ujævnheder forårsaget af spikes gerne repareres fremover.

Lad flaget stå
Der er ikke længere straf for at putte i hul mens flaget stadig er i koppen.

Dette er blot nogle af de ændringer, regelvogterne har lagt op til. På randa.org kan du de kommende seks måneder give din mening til kende. Først derefter vil man lægge sig helt fast på reglerne, som de kommer til at se ud fra 2019. 

User Comments:

 • Godt med forenkling

  08/03 - 2018 | Jan Pedersen

  For mig er det helt fint med nogen let forståelige regler, i stedet for nu med nogen kringlede dropperegler. Alt for tit har jeg set nogen diskutere, hvor man nu skal droppe osv. Endvidere er det godt med “valgfrit flag” på greenen. Mange steder er linien mellem rough/fairway og green meget diffus, så er man ude over det problem.

 • Spil bolden som den ligger - en afgørende forenkling

  18/06 - 2017 |

  Input til nye golfregler: "Unormale overfladeforhold" er svære at definere og bliver let utilstrækkelige/urimelige: Hvorfor ”frit drop” fra et muldvarpeskud – men ikke fra et område raseret af vildsvin? Hvorfor frit drop fra et musehul i dyb rough men ikke fra et turfhul på fairway? Og hvornår er det et udjævnet muldvarpeskud og hvornår er det en jordplet fra en greenkeeper aktivitet? – Og hvis man udvider – hvor sættes så grænsen? Enten præciseres definition og tilhørende regel – eller også reaktualiseres ”spil bolden som den ligger”. Det sidste er nok det letteste og i sidste ende det mest fair – fordi der er ”ens for alle”. Så bortset fra tilfældigt vand.. spilles bolden som den ligger. Og der er kun ”frit drop/placering” fra områder komiteen har markeret eller defineret i en midlertidig lokal regel. En anden god grund til at spille bolden som den ligger, er den måde vi dropper på.. Det er utroligt så tit drop fra muldvarpeskud i roughen nærmest ender på fairway på trods af at ca. halvdelen af situationerne - hvis droppereglerne blev fulgt - ville ende længere væk fra fairway. Golfreglerne ville blive enklere, og vi ville reducere "regelovertrædelser" betydeligt, hvis vi "spillede bolden som den ligger". Uddybninger og andre forslag på www,enklegolfregler.blogspot.dk

 • Straf

  01/05 - 2017 | Eske Christensen

  Synes det er fint hvis 2 slags straf bliver ændret til 1 slag så er det lettere at huske. Synes dog at kølle længde fungere fint som udmåling i praksis. Men fint at reglerne for en "tandrensning"

 • En del af spillet er reglerne

  01/05 - 2017 | Henning R. Jensen

  Hvis ikke man vil spille turnerings golf fordi man ikke kan forstå reglerne eller synes de er indviklet kan man vel bare gå en runde og spille efter de regler man selv synes er fornuftige, man skal jo kun stå til regnskab over for sig selv. Det burde da ikke afholde nogen fra at spille golf fordi reglerne virker indviklede. Hvis man vil lave reglerne om fordi krisen krasser i golfklubberne og tror at det skaffer flere kunder i butikken, bevæger man sig ud på et skråplan, som vil få uoverskuelige følger for golfsporten.

 • Simple golfregler

  17/04 - 2017 |

  2019 revisons-forslagene går i den rigtige retning. Men ikke langt nok. Se http://www.newgolfrules.com. Kommenter og bidrag med nye ideer til forenklinger. Forslagene på newgolfrules.com vil blive oversat og sammenfattet til DGU. Benyt endelig muligheden for at påvirke R&A direkte: http://www.rules.golf/#feedback Sidste frist: 31/8 2017.. Som også er fristen for DGUs tilbagemelding til R&A: Oplagte og lidt større forslag: PLACER bolden i stedet for den nye dropmulighed helt ned til 1 cm.. Kun ET straffeslag i alle situationer (+ diskvalifikation) Kun EN vandhasard/"Penalty Area.." reguleret ved reglerne for "Røde pæle" dvs. også "to køllelængder (eller "det nye" faste mål) Kun EN droppe/placerings regel: a) 1) To køllelængder 2) Tilbage ad linjen 3) Fra forrige spillested (på greenen dog.....) - b) Placering efter spillerens valg - over alt! - når bolden er placeret skal den spilles herfra. c) placeret bold der - uanset årsag - bevæger sig skal genplaceres (uden straf) Udvidet mulighed for frit drop/placering fra "unormale overflade forhold" - dvs. traktorspor, hjorte, vildsvin etc. M.v. .. se og bidrag på www.newgolfrules.com

 • golfregler generelt

  11/04 - 2017 | Lau Bergen

  Hvor ville det være godt for bredde-golfen hvis reglerne blev enklere. Efter min mening ville det være ideelt hvis man barberede det ned til 10 letforståelige regler. Det ville også gøre det enklere at begå sig som ny golfer, og dem kunne vi jo alle godt tænke os nogle flere af i klubberne./ Lau Bergen 83-250 golfer i 22 år.

 • Svar til Erwin Berngruber.

  06/04 - 2017 | Jørn Andersen

  Hvis du har slået din bold i en bunker, kan du - INDEN DU SLÅR TIL BOLDEN - gå tilbage til det sted hvorfra du slog den i bunkeren, og droppe bolden der. Hvis det var fra teestedet, må du tee bolden op. Det koster 1 straffeslag. Hvis du har slået én gang til bolden i bunkeren, er du "fanget" i bunkeren, indtil du har slået bolden ud af bunkeren. Du kan altså ikke droppe ud af bunkeren, hvis du har slået til bolden en eller flere gange i bunkeren!!! Det nye er, at du nu vil få lov til at droppe ud af bunkeren i "Flaglinien", efter at have slået til bolden en eller flere gange. Prisen er to straffeslag. M V H Jørn Andersen

 • Flagstangen

  30/03 - 2017 | Frank Kiel Rasmussen

  Et formål med regelændringerne er at simplificere reglerne, et andet - vigtigt - formål er at få spillet til at glide hurtigere. Derfor er det forkert, at man nu vil pille ved reglen om, at flagstangen skal fjernes, eller passes, ved slag fra green. Efter de nye regler bliver det valgfrit, om man vil have flaget i eller ej. Min påstand er, at alle kender og forstår denne regel; derfor ligger der ingen simplificering i at ændre den. Og med hensyn til at spare tid... Jeg ser for mig en 4-bold, hvor første mand vil have flaget i, næste mand ikke, tredje mand vil have flaget i igen og sidste mand have det fjernet. Hvor ligger liiige tidsbesparelsen i det?

 • out of bounds

  25/03 - 2017 | Ejgil Nielsen

  burde kun være med 1 strafslag

 • Drop ud af bunker Erwin Berngruber

  16/03 - 2017 |

  Det nye er, at du ikke behøver gå tilbage til det sted hvor du slog fra men istedet kan droppe bag bunkeren.

 • Golfapps

  14/03 - 2017 | Rolf Andersen

  Det burde også være på høje tid at fjerne det rigide forbud mod brug af mobilapps som afstandsmåler. Men Garmin og andre producenter har måske for stort et ord at skulle have sagt her? Reglen og straf ved puttning mod flagstang synes jeg skal bevares. Der er forskel på at putte med og uden, så hvorfor fjerne en dimension fra spillet?

 • Til Erwin - drop i bunker eller ud af samme - regel 28

  09/03 - 2017 | Mikael Lillelund Sørensen

  Ikke fordi jeg er regel-ekvilibrist men jf. regel 28, må en spiller dømme sin bold uspillelig i en bunker og med et straffeslag spille bolden, hvorfra den oprindelig blev spillet - altså da han slog den ned i bunkeren, og ikke såfremt han forinden forsøgte at slå den ud af bunkeren. Skulle han ligge i en vandhazard forholder det sig anderledes. Regel 28 er herunder - håber det giver mening;) Regel 28 Spilleren må dømme sin bold uspillelig hvor som helst på banen, undtagen når bolden er i en vandhazard. Det er alene spillerens afgørelse, om hans bold er uspillelig. Hvis en spiller dømmer sin bold uspillelig, skal han med ét straffeslag: a. Gå frem efter slag og afstand efter Regel 27-1 ved at spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5); eller b. Droppe en bold bag ved det sted, hvor bolden lå, og holde dette sted direkte mellem hullet og stedet, som bolden droppes på, uden grænse for hvor langt bag dette sted bolden må droppes; eller c. Droppe en bold inden for to køllelængder fra det sted, hvor bolden lå, men ikke nærmere hullet . Hvis den uspillelige bold er i en bunker, må spilleren gå frem efter stykke a, b eller c. Hvis han vælger at gå frem efter stykke b eller c, skal en bold droppes i bunkeren

 • Drop afstand

  07/03 - 2017 | Carsten Nielsen

  Det virker på mig en ret tåbelig ide at lave faste dropafstande (20 tommer og 80 tommer) - reglen med 1/2 køllelængde(r) virker fint i praksis da man har altid en kølle ved hånden. Hvorimod et målebånd er noget ekstra, man nu skal slæbe med rundt. Hvis man nu skal være helt pernittengrynet, så kan man indvende, at de gængse målebånds præcision er noget tilfældig - hvem skal godkende målebånd til brug på golfbanen? Den ide håber jeg, at de ikke implementerer.

 • Drop ud af bunker Regel 28.

  07/03 - 2017 | Jens Valentin Kristensen

  Det der nu er forslag om, er at man mod 2 straffeslag kan droppe bolden på flaglinjen. Jeg har ikke nærlæst forslaget til de nye regler. Men gad vide om der er taget højde for, når flaglinjen og det sted man slog sidst fra krydser hinanden?

 • Drop ud af bunker

  06/03 - 2017 | Erwin Berngruber

  Hmmm jeg kender flere der allerede i dag opfatter reglen om drop ud af bunker, som tilladt mod et straffeslag ved at gå tilbage til det sted, man slog fra sidst. Er der ikke en regelklog person, der kan oplyse om det er tilladt og hvor i reglerne det fremgår? Man laver vel ikke en ny regel, hvis det allerede er tilladt eller hvad?

 • Regler

  05/03 - 2017 | Poul Henrik Poulsen

  Skal golf være et endnu bedre tilbud til de unge - gælder det om at gøre reglerne mere enkle og mere logiske og frem for alt, skal der luses ud i dem

 • Drop

  04/03 - 2017 |

  Når man nu vil ændre droppe reglen, kan man lige så godt gå hele vejen og placere bolden ,i stedet for at droppe fra 10cm højde.

 • Drop

  04/03 - 2017 |

  Eller også sætter du et stykke tape på et jern med den rigtige afstand fra gripet...

 • Simplificering Af drop

  03/03 - 2017 | Inge Brøndum Krogh

  Betyder det, at man altid have et målebånd med på banen ?

 • 3 regelændringer jeg godt kan lide...

  02/03 - 2017 |

  At afstandsmålere som udgangspunkt bliver tilladt med mindre der er lokal regel der forbyder dem. Altså omvendt fra nu... At caddies ikke længere må line spilleren op. Reglen bliver at caddien ikke må stå på linjen mens spilleren indtager sin stance. Jeg krummer tæer når spillere på især LPGA ikke selv kan line op... At det bliver anbefalet at man spiller ready golf og at god spilhastighed bliver en del af selve golfreglerne og ikke kun som en del af etiketten

 • Enkle regler fremmer udbredelsen

  02/03 - 2017 | John Dühring

  Endelig! Ofte når talen falder på golf ender den i regelrytteri - især med potentielle golfspillere. Og mange lader sig skræmme væk inden de overhovedet er kommet i sving! Et mere simpelt og logisk regelsæt vil helt afgjort bidrage til en nemmere tilgang og til en større nydelse af verdens bedste spil!

 • Godt initiativ

  02/03 - 2017 | Denny Christensen

  Alt for mange spiller allerede nu med selv opfundne regler fordi det at sætte sig ind i de mange nuværende regler og ikke mindst decisions ikke opfattes som væsentligt i forhold til det at hygge sig med golfen. Så jeg hylder en forenkling der også må få flere til at overholde reglerne da der, såfremt eksemplerne ovenfor implementeres, vil være en forståelse for reglerne ift nu hvor subtile elementer i reglerne er lidt uforståelige.

 • Finpudsning af golfregler

  01/03 - 2017 | NIELS FREDBORG

  Det er godt nok ikke for tidligt, at man på de gamle støvede kontorer i St. Andrews finder ud af at gøre de indviklede og uforståelige golfregler mere 'spiselige' og forståelige. Gennem årene har man set masser af unge mennesker, der løber skrigende bort fordi vi stadig holder så fast i de skøre paragraffer, som hører et andet århundrede til, og drop så samtidig den dyre bog, der kaldes 'Dicisions on the rules of golf', der handler om ligegyldige afgørelse i ligegyldige golfmatcher og turneringer. /Niels Fredborg - 6-1236 - medlem i 30 år.

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer

Counter

 • Site Counter:2,135,519
 • Unique Visitor:142,114
 • Registered Users:161,916
 • Unregistered Users:31,183
 • Blocked Users:12,412
 • Published Nodes:15,877
 • Unpublished Nodes:295
 • Server IP:10.230.58.22
 • Your IP:18.215.185.97
 • Since:04 Aug 2020
 • Visitors:
  • Today:7,723
  • This week:93,397
  • This month:320,067
  • This year:2,135,934

Klik HER hvis du ønsker at slette alle cookies fra golf.dk