Gasledning skal gå gennem banen - men klubben tager ja-hatten på | Golf.dk
Her ses linjeføringen af Baltic Pipe, der kommer til at skære sig gennem Golfklubben Lillebælt.

Gasledning skal gå gennem banen - men klubben tager ja-hatten på

30/11 - 2020 | Henrik Søe

Det har længe været en kendt sag, at gasledningen Baltic Pipe kommer til at skære igennem ni huller i Golfklubben Lillebælt. Klubben har i flere år forsøgt kæmpet for at få ændret linjeføringen, men blev tidligt i forløbet klar over, at kampen mod de storpolitiske interesser ikke ville føre til store ændringer.  

I stedet har man valgt at vende situationen til noget positivt. 

- Selv om nogen til det sidste forsøger at få beslutningen omstødt, kommer det ikke til at ske. Så vi besluttede relativt tidligt i forløbet at tage ja-hatten på og i stedet forsøge at vende det til en positiv historie. Man får sjældent noget godt ud af sætte sig over i hjørnet og surmule, siger Palle Fruekilde, der er formand i Golfklubben Lillebælt. 

Golfklubben har dog langt fra accepteret beslutningen uden forhandling.  Og det er nu lykkedes både at få skubbet lidt til linjeføringen og ikke mindst tidsplanen.

- I forhold til linjeføringen er det lykkedes os at den få flyttet et par meter på de steder, hvor det var hensigtsmæssigt, siger Palle Fruekilde, der især glæder sig over, at klubben har haft held med at påvirke tidsplanen for det enorme projekt. 

Gasledningen bliver trukket fra Jylland i retning mod Fyn, og Energinet, der står bag projektet i Danmark, havde oprindelig planlagt, at gravearbejdet gennem Golfklubben Lillebælt skulle have fundet sted i løbet af foråret/sommeren 2021. 

- De ville gerne have fortsat mod Odense - men det ville vi gerne være fri for, så vi kom med en alternativ tidsplan, sådan at vi fik mest spilletid på banen. 

Klubbens plan blev accepteret, så nu kommer gravemaskinerne i stedet fra Odense, og dermed slipper golfklubben for at blive forstyrret af gravearbejdet før 4. oktober 2021, som nu er blevet til startdatoen. 

- Det er supergodt for os, fordi de nu kommer på et tidspunkt, hvor der er ikke er så meget aktivitet på banen. Nu kan vi bruge banen i hele sæson hele sæson 2021 frem til og med den første weekend i oktober. Det er vigtigt i forhold til det, vi kan tilbyde vores medlemmer og greenfee-spillere, siger Palle Fruekilde, som trods uenighederne understreger, at dialogen med Energinet har været rigtig god.  

Uenighederne har primært drejet sig om den økonomiske kompensation, som Golfklubben Lillebælt får for at lade sig ekspropriere. 

I forhandlingerne med Energinet allierede klubben sig med sin revisor, advokatfirmaet HjulmandKaptain, der har speciale i ekspropriationer samt banearkitekten Caspar Grauballe, der stod bag banens omfattende omlægning i 2017. 

Bistanden kostede klubben penge, men de var godt givet ud, fortæller Palle Fruekilde. 

Uenighederne om kompensation førte til, at sagen skulle igennem den såkaldte ekspropriationskommission før der kunne findes en løsning. 

-  Energinet stillede også op med sine rådgivere, og vi skulle have noget at stå imod med. Hvis bestyrelsen havde siddet der alene, havde udfaldet givetvis været et andet, for det har vi slet ikke kompetencerne til. 

Og det endte med, at klubben fik en såkaldt servitut-erstatning - en erstatning for selve eksproprieringen og de begrænsninger, som rørledningen på banen medfører i form af eksempelvis manglende beplantning. Derudover har klubben fået driftstabserstatning på forskud - i stedet for at skulle dokumentere tabet efterfølgende. Hvilket har har været meget vigtigt for at sikre klubbens likviditet.

- Vi lagde blandt andet til grund, at vi ikke kan kræve fuld kontingent, når medlemmerne ikke har en fuld bane at spille på kombineret med, at vi i 2022 ikke forventer at have de normale indtægter fra greenfee. 

-  Det har været en kæmpehjælp at få den erstatning up front så nu kan vi se ind i 2021, 2022 og 2023 med økonomisk ro i maven, siger Palle Fruekilde. 

Medlemmerne i Lillebælt har ifølge formanden været ængstelige og nervøse ved udsigten til de store ændringer, men med de seneste meldinger er der kommet lidt mere ro på. 

- Det store issue kommer i 2022, når banen skal re-etableres, siger Palle Fruekilde.

Det forventes, at gasledningen er lagt i jorden og maskinerne er væk i slutningen af november næste år, hvorefter reetableringen af banen sandsynligvis kommer i gang i det tidlige forår 2022.  Og det betyder, at medlemmerne må nøjes med ni huller fra 4. oktober 2021 frem til sommeren 2022. 

- Hvis alt går godt, så forventer vi at banen slut-juli start august vil være spilbar med de restriktioner der måtte være. Måske endda før.

Og medlemmerne kan også se frem til at modtage en kompensation.  

- Det er nok de færreste, der har lyst til at betale fuldt kontingent til 18 huller og få ni huller, så der vil være en kompensation til medlemmerne i en eller anden form. Bestyrelsen arbejder stadig på en løsning, som vi vil præsentere på generalforsamlingen i februar. 

- Vi skal gøre det rigtigt, så eksisterende medlemmer bliver ved at synes, det er en fantastisk klub, og at vi kan tiltrække nye ved at tilbyde faciliteter, som det forventes af en moderne golfklub, siger Palle Fruekilde, der i processen har fået god rygdækning af både den øvrige bestyrelse og den tidligere formand Jørgen Jæger, som har været aktiv i hele forløbet. 

Klubbens bestyrelse prøver at få det bedste ud af situationen og banens re-etablering i foråret 2022. Arbejdet bliver lagt i hænderne på Caspar Grauballe - og også det bliver klubben kompenseret for.

- Vi prøver at se, fordelene hvor vi kan. Banen skal genetableres, som den så ud, og det betyder bl.a., at vi ikke kan lave baneforbedringer med erstatningen. Ledningen kommer dog til at gå ud over nogle teesteder, og her får vi et par nye, så det er selvfølgelig rart. Og samtidig har vi noget dræn, der hvor gasledningen skal være, som vi har problemer med - og som forhåbentlig kommer til at fungere bedre, når vi kommer ud på den anden side, siger Palle Fruekilde, der i hele processen har lagt vægt på at informere medlemmerne så meget som muligt.

- Vi prøver at være så åbne som overhovedet muligt og informere om hvad ændringerne kommer til at betyde, siger han.

Som ved andre store anlægsarbejder skal der foretages arkæologiske undersøgelser, og de blev udført i oktober 2020. Også dette tidspunkt fik Golfklubben Lillebælt indflydelse på, så det faldt uden for sæsonen. Og banen er nu fuldt ud reetableret efter de arkæologiske undersøgelser. Herunder ses udgravningerne efter, at græsset er groet til. 

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer

Counter

 • Site Counter:2,184,171
 • Unique Visitor:143,692
 • Registered Users:162,064
 • Unregistered Users:31,185
 • Blocked Users:12,415
 • Published Nodes:15,795
 • Unpublished Nodes:299
 • Server IP:10.230.58.21
 • Your IP:3.236.156.34
 • Since:04 Aug 2020
 • Visitors:
  • Today:5,671
  • This week:68,150
  • This month:295,248
  • This year:2,184,590

Klik HER hvis du ønsker at slette alle cookies fra golf.dk