DGU: Golfklubbers faciliteter og aktiviteter bør fortsat være lukkede - private to-bolde kan gå en runde | Golf.dk
Foreningslivet i golfklubberne bør stadig være på pause.

Foto: Jens Morten

DGU: Golfklubbers faciliteter og aktiviteter bør fortsat være lukkede - private to-bolde kan gå en runde

31/03 - 2020 | Dansk Golf Union

Der er positive tegn på, at coronavirus ikke breder sig i Danmark på samme kritiske måde som i nogle andre lande. Intet tyder på, at hasteloven med yderligere muligheder for restriktioner vil blive taget i brug.

Dansk Golf Union har fra begyndelsen ageret ud fra et forsigtighedsprincip, hvor det størst mulige hensyn til samfundet og de mange ældre golfspillere i Danmark skulle tages. Det princip består.

Derfor anbefaler DGU, at foreningslivet ude i klubberne stadig skal være indstillet. Klubhuse og træningsfaciliteter bør fortsat være lukket, ligesom der ikke bør afvikles turneringer eller klubaktiviteter, herunder klub-i-klub arrangementer. Golfklubber kan individuelt tage stilling til, om de vil tillade privat spil under restriktioner eller fortsat vil holde banen helt lukket.

De sidste 14 dage har DGU haft en grundig og konstruktiv dialog med alle interessenter inden for dansk golf. Langt de fleste mennesker i Danmark har nu en større forståelse og respekt for, hvad hensigtsmæssig adfærd er under coronakrisen. 

- Vi støtter op om en ekstremt forsigtig løsning, hvor vi tager et samfundsansvar og holder os langt på den sikre side af myndighedernes anvisninger. Grupper á to spillere med stor indbyrdes afstand, som følger vores anbefalinger, kan vi godt stå inde for, siger Lars Broch Christensen.

Han fortsætter:

- Vi noterer os statsministerens besked om, hvor vigtigt det er, at vi står sammen ved at holde afstand. Det støtter vi 100 procent, og vi mener, det er fuldt forsvarligt at dyrke vores idræt i privat regi, når vi efterlever myndighedernes anvisninger, og den restriktive model, som vi anbefaler.

Hvis en golfklub åbner sin bane for spil, anbefaler Dansk Golf Union en løsning, der til fulde lever op til myndighedernes krav. 

Se den samlede liste af anbefalinger i linket herunder.

LINK TIL DGU’s ANBEFALINGER FOR SIKKERT GOLFSPIL

Dansk Golf Union følger udviklingen i coronakrisen tæt og vil melde eventuelle ændringer i vores anbefalinger ud, så snart det vurderes relevant.

 

User Comments:

 • Stop nu med dine negative kommentarer, Tim Holst Petersen

  12/04 - 2020 |

  ........ om ikke andet, så frem til ca 1. August 2020 ...... jeg har noteret mig ca 30 indlæg fra dig alene de sidste 4 uger, det er ganske enkelt for meget. Stop nu, tag en pause, snak med naboen over hækken eller løb en tur ......... jeg lover dig, hvis du stopper pr dags dato ( og frem til 1. august 2020), så gør jeg det samme ........ okay? Godt, vi har en aftale ........... golf spillet kommer snart, bevar roen og lad andre og mere saglige, rolige og knap så skingre indlæg komme til herinde....... God Påske til jer andre rolige golfere .........

 • SÅ ER DET ALTSÅ NU DGU !!

  11/04 - 2020 |

  Med skolernes åbning næste uge, er der ikke længere nogen som helst undskyldning for ikke at tillade gæstespillere. Hele jeres grundlag for at forhindre det er væk nu. Hvis regeringen tillader hundredevis af børn at lege sammen på meget små arealer, så er der INTET til hinder for, at golfspillere kan spille 4 bolde i forskellige klubber under åben himmel. Kom så ind i kampen DGU... hjælp de nødlidende klubber. Det er jeres fremmeste opgave nu, at minimere skaden I har forvoldt !

 • Golfåbning

  11/04 - 2020 | Johannes Hansen

  Nu hvor de mindste børn, fra 6 til 11 år må starte i skole, skulle man kunne forestille sig at DGU kunne have en mening om at vi lidt ældre også kunne slippes løs 4 af gangen på golfbanen. Selvom vi slår en skævert skulle vi nok kunne holde afstand, uden barnepige fra DGU. Det bliver spændende at se om lokalbestyrelserne har mod til at løsne op for restriktionerne. Mvh en morgengolfer i klub 65.

 • til Torben Knudsen

  11/04 - 2020 |

  Det har intet med tålmodighed at gøre. Golfklubberne har dannet en Union som skal varetage vores interesser, du kan vel ikke mene at DGU er bedre vidende en Sundhedsstyrelsen eller SSI. DGU har som mange af os vores egen mening, men dem skal vi jo ikke nødvendigvis rette os efter. Egentlig er det uartigt af dem at komme med sådanne udmeldelser til alle klubber. de skal holde sig til at holde orden på alle de turneringer og regler der er inden for golf. Regeringen fortæller os i samråd med Sundhedsstyrelsen og SSI at vi ikke må være mere en 10 i en forsamling, og så vidt jeg ved er en 4-bold ikke over 10 personer, og dem der går foran og bagved er ca. 300 meter væk. prøv at gå ned i Kvickly eller et andet stort supermarked, der er næsten 500 personer på et meget lille område. hvis DGU havde gjort som Regeringen havde foreslået, kunne jeg måske forstå det, selvom de ikke har en sk..d med det at gøre

 • Bokskogens GC har åben for danske green fee golfere ....

  10/04 - 2020 | Søren Aaby

  Kan varmt anbefale dette klasse anlæg ......... opførsel og spil derovre under ansvar naturligvis, hold afstand etc ........ men range, putting green, chipping area og begge baner er åbne ........ stor oplevelse i vente. Mener de hver dag har ca 8-10 danskere på banen i øjeblikket. 4 bolde er tilladt ........ god fornøjelse

 • Tage Engelbrecht Svendsen

  09/04 - 2020 |

  Helt enig Tage... det er fantastisk, bare at komme ud, og 2-bolde er naturligvis bedre end 0-bolde. Dog ser jeg ikke et problem i, at klubberne lader gæster spille. Betalingen ved automaten er det eneste jeg kan se, kan være et issue. Det må kunne løses med ex Mobile Pay eller lignende. Det kunne være en enormt tiltrængt økonomisk indsprøjtning for klubberne, og jeg kan ikke se hvorfor gæstespillere skulle være farligere end egne medlemmer. Vi følger alle reglerne, uanset klub. Når det er sagt, så tror jeg ikke gæstespillere er villige til at betale fuld greenfee, når der ikke er åbnet for træningsfaciliteter, der ikke må puttes i hul, etc., men det er da bedre end ingenting med f.eks. halv greenfee eller lignende. Lige i øjeblikket er det udelukkende forbundet med udgifter, at holde klubberne åbne, og det er det sidste vi har brug for lige nu.

 • Er vi kommet i en 8. klasse?

  08/04 - 2020 | Torben Knudsen

  Har læst en del af kommentarerne. Et billede af en urolig 8. klasse danner sig bag nethinden. Læreren forsøger at komme med et velment budskab om "god opførsel" begrundet i, at manglende overholdelse kan medføre skade på nogen. Pigerne sidder og skutter sig - siger ingenting, mens drengene højtråbende prøver at overgå hinanden med udtalelser om budskabets uretfærdighed og forslag om, hvorledes budskabet kan omgås m.m.. Der er kun for læreren (DGU) at råbe: "Ro i klassen og ret jer efter, hvad der er meldt ud. Der er ingen her, der bryder sig om at være skyld i, at nogen bliver syge." Hav dog lidt tålmodighed og bevar humøret.

 • spil i 2-bolde

  08/04 - 2020 | Tage Engelbrecht Svendsen

  Det er da en fornøjelse at spille under de i øjeblikket gældende regler. Flydende spil - højst ca 3 timer til en runde. Og helt ærligt: Fornøjelsen er stort set den samme, selvom man ikke må putte i hul. Så de regler kan vi sagtens leve med indtil det er helt trygt at åbne yderligere op.

 • Tillad gæstespillere

  07/04 - 2020 |

  DGU har efterhånden (velfortjent) fået en masse på hattepulen, så ikke mere fra min side. Men nu må DGU altså se at følge myndighederne, og ikke længere opfinde sine egne regler. Der skal selvfølgelig åbnes for 4 bolde og også tillades gæster fra fremmede klubber. Det er muligt jeg overser noget, men hvad er præcist faren ved, at en klub lader gæster spille? Er det selve betalingen, som normalt foregår ved en automat i klubhusene? Det må kunne løses ved, at man betaler via Mobile Pay ell. lign. Eller betaler på forhånd med kort ved bestilling, hvis det er muligt. Jeg kan ikke se, at fremmede spillere, i sig selv, udgør en større fare, end klubbernes egne medlemmer. Vi golfere er alle vandt til at følge reglerne, uanset klub. Det ville være en ENORM økonomisk hjælpende hånd for klubberne, UDEN øget risiko. Nu må DGU TRÆDE I KARAKTER !!! ... eller er det DGU's strategi, at benytte chancen til at luge ud i klubberne og lade de svageste dø?

 • Velovervejet strategi?

  07/04 - 2020 | Søren Agerbo Frydensbjerg

  Det er dejligt at se at DGU udstikker nogle retningslinjer for klubberne, men det kunne være positivt at få en mere uddybende forklaring på hvorfor at man vil lade klubberne gå en hård økonomisk tid i møde, når det umiddelbart ser ud til at være et voldsomt overkill. Helt konkret virker det besynderligt at man godt må gå to personer sammen, men 4 må man ikke. Jeg er ikke ekspert, men fjernede man hver anden måtte på driving Range og satte spritbeholdere op, så har jeg svært ved at se den forøgede risiko der argumenteres med. Puttegreens er naturligvis en lidt mere kompleks drøftelse, for man kommer tæt på hinanden og man skal have flaget op af hullet. Jeg tænker igen: sprit sprit sprit. For mange klubber begynder det at blive et problem at indtægterne ikke er til stede, og er det velovervejet og veldokumenteret må det naturligvis være sådan, men i forhold til den smittespredning vi får nu hvor børnene skal starte i skole igen, så har jeg svært ved at se at golf skulle være en risikosport. Kære DGU, tak for jeres vejledninger, men overvej nu om det er jeres opgave at være for forsigtige, veldokumenterende eller noget helt tredje. I skal støtte klubberne i denne svære tid, og det kan i enten gøre ved at revurdere jeres anbefalinger, eller eventuelt at argumentere for jeres anbefaling.

 • Udskydelse af bl.a. repræsentantskabsmøde og temamøde.

  07/04 - 2020 | Hasse Gårde-Askmose

  Det fremgår andet sted, at DGU udskyder tema- og repræsentantskabsmødet. Jeg håber virkelig, at ny dato bliver offentliggjort så betids og tydeligt, at medlemmerne i golfclubberne har mulighed for internt i klubberne at drøfte DGU's tiltag ifbm covid-19 OG DGU's AGEREN BLIVER SÆRSKILT TEMA. Og herefter særskilt punkt på repræsentantskabsmøde

 • Er det ikke på tide...

  07/04 - 2020 | Jan Stensbjerg

  At bruge erfaringer fra de klubber der har haft baneåben med 4-bolde under corona-smitte? Som jeg ser det foregår det fuldt betryggende, med minimal smitterisiko. Udmeldinger fra DGU, er anbefalinger som de enkelte klubber kan vurdere om de vil følge.

 • Skal vi SÅ se at åbne for 4-bolde?

  07/04 - 2020 |

  Nu åbner Mette F. for, at hele folkeskoleklasser må samles. Mon ikke det så kan forsvares, at fire voksne mennesker går en tur ude på en mark, og IKKE kun i egne klubber? Overlærere kan selvfølgelig fortsat frit vælge, om de kun vil gå 2-bolde, eller slet ikke gå. Kom nu DGU !

 • ny ledelse

  07/04 - 2020 |

  efter denne fiasko for DGU må der komme et efterspil med henblik på en ny ledelse. I opfører jeg som om i ved bedre end Sundhedsstyrelsen og regeringen, i har sendt latterlige anbefalinger ud til alle klubber og har skabt en MEGET stor splid, Den handling i har lavet har sin pris, og jeg håber at klubberne forlanger en ny ledelse

 • Hvad så nu DGU

  06/04 - 2020 | Jens Andersen

  :-D....I redder aldrig denne her... Mette F blev spurgt i dag om hun opfører sig enerådig...flere partier indikere dette...hvordan med vores DGU bestyrelse....handler i Enerådigt? Håber på svar kan, se det ikke er kutyme at I svare herinde - i jeres egen debat.

 • DGU,s Henstilling til spil på banen

  06/04 - 2020 |

  Jeg kunne godt tænke mig at vide hvorfor DGU opstiller regler for at spille golf, som overgår hvad vores alle Mette F henstiller. I dag må man godt være samlet 10 personer til spisning i et rum blot man holder 2 meters afstand. I min golfklub Helsingør Golf Club må vi idag kun være samlet 2 spillere og kun gå ud i 2 bolde. Det er mildt sagt noget overdrevet når selv samme Mette anbefaler at gå tur i skoven, men hold afstand. Det ville klæde DGU at lempe reglerne ned til Mettes anbefalinger. Med venlig hilsen Palle Søjborg 4-788

 • Interessenter???

  06/04 - 2020 | Hasse Gårde-Askmose

  DGU skriver i deres meddelse fra 31. marts bl.a. "..De sidste 14 dage har DGU haft en grundig og konstruktiv dialog med alle interessenter inden for dansk golf.." Jeg går ud fra, at det har været i forbindelse med DGU's indstiiling. Hvilke interessenter er det, DGU har haft "en grundig og konstruktiv dialog" med???? SU. ASAP

 • Kokkedal golfklub

  03/04 - 2020 | Benny Jarl Lenskjold

  Jan Pedersen, du må synes præcis hvad du vil, Tim fører et sprog som ikke er en golfspiller værdigt, det må være hans sag. Så kommer der et opslag fra dig, hvor du oven i købet mener det er 3 golfspillere, som dine øjne ikke kan tåle at læse med på. Men i dit forsvar for Kokkedal mener du så det er på sin plads at bande. Kedelig indstilling. Jeg kan læse vi ikke ser ens på denne situation, måske derfor du har brug at skrive, som du gør? God golf sæson.

 • Kan golf.dk ikke fjerne den kedelige debat mellem de tre golfere

  03/04 - 2020 |

  fra Benniksgaard, Holbæk og Vestfyns (nedenfor) ? Minder altfor meget om teenagers brug af facebook ....... tænker, vi lige skal ha niveauet op igen på disse sider. Tak på forhånd.

 • Tim Holst Petersen

  03/04 - 2020 | Benny Jarl Lenskjold

  Jeg skal da lige love for at intelligensniveauet stiger, når du skriver herinde, du er en rigtig hyggespreder. Flot sprog generelt og integritet er dine varetegn. Du vil simpelthen sparke en, du er uenig med. Du giver virkelig aviser og andre medier noget at skrive om. Det er ikke særlig befordrende for vores elskede sport, som er kendetegnede ved at være en gentleman sport.

 • Utroligt

  03/04 - 2020 |

  Utroligt, at der er nogle Kloge Åger der bliver ved med at jamre over åbne klubber og uansvarlige spillere, selvom vi har myndighedernes accept til at spille. Selv DGU har fundet ud af, at det er i orden. Kan de sidste overlærere nu ikke bare holde kaje, og komme videre? Kom ud og spil noget golf. Det hjælper garanteret på humøret.

 • Hans Henrik Klarskov

  03/04 - 2020 | Søren Patrunch

  Jeg ved ikke om du er dårligt gående siden du snakker om at vælte rundt...Der hvor jeg spiller golf, ser jeg sgu ikke nogen der vælter rundt. Med hensyn til at være uansvarlig, så er det et begreb du og DGU har opfundet, det er ikke noget myndighederne har ytret sig om, men igen du og DGU er måske så meget klogere end dem, eller kom gerne med dokumentationen. Det står da en frit for at være utryg, men at tage alle som gidsler er da helt hen i vejret. Det gode vejr.

 • Sådan kommer vi videre.

  03/04 - 2020 | Svend Aage Nielsen

  Der er påtrængende behov for at løse de fremtidige problemer for Golfen. Debatten om diverse spilrestriktioner tager fokus fra de enorme opgaver det bliver at få Golf Danmark til at lande på benene. Her er mit forslag til hvordan DGU kan bidrage til at debatten bliver fremadrettet. ”DGU erkender forkert håndtering af spilrestriktioner. DGU anerkender, at mange klubber reagerede på en ordentlig og ansvarlig måde omkring forsamlingsforbuddet og de øvrige begrænsninger i omgangsformerne. DGU forventede en meget kort nedlukning. Det har vist sig at være forkert. DGU burde derfor fra starten i samarbejde med de mange besindige klubber have medvirket til at udarbejde retningslinjer, som lader golfspillerne bevare muligheden for fortsat spil i denne krisetid. Fra DGU skal der derfor lyde en tak til alle de besindige folk, som tog initiativ til at udarbejde grundlaget for vejledningen om sikkert golfspil. Dette initiativ burde DGU straks have medvirket til. DGU beklager at have medvirket til, at enkelte klubber helt grundløst er blevet hængt ud i tabloidpressen og på Golf.dk DGU beklager også at have brugt de professionelle golfspillere i et forsøg på at legitimere et desværre uigennemtænkt pålæg til klubberne om at lukke baner. DGU tager konsekvensen og vil fremover arbejde tættere sammen med golfklubberne baglandet om praktiske og konstruktive løsninger. DGU har i erkendelse af situationen, hvor hele sporten, både den professionelle del og klubberne, må forvente at blive hårdt ramt med manglende sponsorindtægter og nedgang i aktiviteten. DGU er derfor i gang med at analysere, hvordan man kan tilpasse organisation og omkostninger til de økonomiske forventninger. DGU ser frem til samarbejdet med klubberne om at lede golfen gennem krisen også i Danmark.”

 • toilet i naturen

  03/04 - 2020 | Peter Skovbo

  Lidt voldsomme regler fra DGU men Ok bortset fra 1. punkt: Det er ikke rimeligt, at lukke toiletter specielt ikke for kvindelige medlemmer. Såfremt klubben har toiletter med sæbe og sprit og medlemmet selv medbringer håndsprit, er der ingen sundhedsmæssige problemer. Brugeren kan for at være tæt på 110% sikkerhed lukke sig ud med en engangsserviet, hvilket også findes på toiletudgangen. At mænd kan finde sig et træ at afvande op ad, er ganske meget brugt af dette køn. Altså diskriminerende åbning af danske golfbaner. Dog kan der for både kvinder og mænd opstå en situation, hvor der kan være behov for et toilet, der ikke nødvendigvis ligger flere km. borte! Jeg kan kun opfordre DGU til at få denne toiletlukning fjernet. Ønsker I ikke det, vil jeg gerne I uddyber dette punkt ud fra ovennævnte betragtninger. Med venlig hilsen Peter Skovbo

 • Hans Henrik Klarskov

  03/04 - 2020 | Søren Patrunch

  Her den anden dag gik jeg rundt i min have da vi jo helst skal holde os hjemme, Inde fra nabohaven hører jeg pludselig at den gamle nabomand skriger op, jeg løber straks derind for at se hvad der er sket. Han er kommet til at stikke hånden ned i flishakkeren. Jeg tænker at det der kommer til at koste et længere ophold på sygehuset. Nu ved jeg han er enlig og ikke har nogen børn, så straks stikker jeg min hånd i flishakkeren i ren solidaritet, så kan jeg jo holde ham med selskab på sygehuset den stakkels ensomme mand. Gir det mening? Nej vel? Det gør det du skriver og det DGU udstikker heller ikke. Solidaritet er noget med at hjælpe hinanden, det er ikke at man absolut skal have det lige så besværligt bare fordi man kan. Jeg tænker heller ikke at andre sportsgrene vil være solidariske med Golfere den dag banerne er dækket med sne eller de står under vand.

 • Vedrørende solidaritet i golfsporten

  03/04 - 2020 |

  Til den kommentarer må jeg kun sige, at solidaritet gælder også omkring selve den fælles sikkerhed, og respekt for dette. Det er tydeligt du ingen respekt har for andre, og går klart under den kategori - jeg gør hvad der passer mig -. der er rigtig mange andre sportsgrene, end dem du nævner !! der er jo en årsag til alt er aflyst stort set i hele verden. herunder golf !! omkring arrogance, JA den står du selv for, det viser dit sprogbrug også. Stadig dejligt at se der kommer seriøse indlæg fra andre, En god dag til dem!

 • "Det er helt sikkert...

  03/04 - 2020 |

  ... de samme spillere som ikke retter nedslagsmærker på greenen." om folk der klandrer DGU. Vedkommende der skrev det, fortjener sgu et los i røven. Mage til arrogance.

 • Solidarisk med andre sportsgrene

  03/04 - 2020 |

  Der er en der skriver: "Derfor må det være således at Golfsporten også er solidarisk med resten af sporten," Øhh, nej da. Jeg har valgt golf, fordi det er en fantastisk sport, der foregår i den fri natur, i skønne omgivelser med masser af plads omkring. Jeg har ikke valgt judo, brydning, boksning, rugby eller lignende, og jeg har på INGEN måde tænkt mig at undvære mit golfspil fordi mænd i de sportsgrene ikke kan ligge og svede i armene på hinanden. Hvis du vil være solidarisk med dem, så fred være med det. Det er jeg inderligt ligeglad med.

 • Tordenskjolds soldater?

  02/04 - 2020 | Bjørn Eliasen

  Det er jeg helt uenig i. Den livlige debat denne gang er et udtryk for, at her er noget, der er mange der - positivt eller negativt - går op i. Dette er i alt mit fjerde indlæg på siten, jeg har aldrig skrevet før, og jeg tror, at vi er mange, der er der. Da Corona krisen kom, var vi sikkert rigtigt mange der tænkte. Pokkers, men så har vi golfen. Det var ikke svært at se, at golf kan forenes med at mødes på afstand, og senere tiltag, der måtte komme, vil kunne efterkommes - i sidste ende kan man spille alene. Derfor var vi sikkert mange, der blev frustrerede over en DGU beslutning, der reelt ikke var begrundet ud fra andet end, at vi skal gøre mere end andre. Det kan man ønske, og det kan man ville, men sjældent på opfordring fra andre. Det må være en frivillig sag. DGU er en interesseorganisation, der er udsprunget af klubberne, og bør varetage klubbernes interesser, ikke diktere, hvad klubberne skal gøre. Men, når alt kommer til alt: Der er mange, der gør et stort frivilligt arbejde, Jeg synes ikke, at dette er et kabinetsspørgsmål, vi er forskellige, det er det, der gør det sjovt at være til. Tænk, hvis det ikke var sådan.

 • Tordenskjolds soldater

  02/04 - 2020 | Benny Jarl Lenskjold

  Det er på ingen måde overraskende, den debat som er kommet op i denne tråd, det er stort set de samme, som skriver om hvor dårlige DGU har håndteret dette med covid-19, hvor de samtidig deler ud af deres fantastiske viden og ansvarlighed, der er faktisk ikke et øje tørt. Det er helt sikkert de samme spillere som ikke retter nedslagsmærker op på green, som ikke ligger turf på plads på fairway, og de samme som ikke river grundigt efter sig i bunkeren og ligger riven i spilleretningen. Men nu tager de naturligvis alle hensyn, for de ved jo at smitte ikke kan forekomme nogen steder på banen, ved bagrummet osv. Men jeg er glad for på golfens vegne at der er vist ansvarlighed af langt de fleste klubber og spillere, nok i omegnen af 90 %. Stor ros til DGU´s bestyrelse. Det gør det faktisk kun endnu mere underligt, når tordenskjolds soldater mener at de fleste spillere er utilfredse med DGU. Jeg tænker de tæller lidt forkert og heldigvis for det. God sæson derude og må golfboldene flyve jeres vej.

 • Hvordan ved jeg at min klub er mere sikker

  02/04 - 2020 | Henrik Henriksø

  Jeg synes at DGU begynder at sminke sig til pga at de har fundet en metode.. En metode til at ødelægge golfen gøre folk mistroiske overfor alt hvad DGU har gang... Det meste er sagt og skrevet heri.. Min Mening er efter al den omtale her.. SÅ skal DGU smides ud også at der oprettes en hel ny forening der har til formål at støtte klubberne i det de gør og med det samme fjerne de 75 % som har troet på at DGU har været den førende og langt højere op i hierarkiet end Regering som er folkevalgt.. Jeg er ikke enig med nogen af parterne.. Men jeg følger den regering vi nu engang har valgt.. For mig kan DGU omgående få pakket deres grej og forsvinde herfra og stop lige vi vil gerne have vores medlemspenge tilbage de skal bestemt ikke gå til De Pro'er der bor i skattely i Monaco pga af vores penge er gået til alt andet end vores formål også må de 75% golfklubber der har været lukket uden grund kaste håndklædet i ringen og komme igen med ny bestyrelse der kan og vil træde i karakter for deres egne medlemmers skyld.. Vi er alle hver sin egen klub og det er den vi støttet op omkring.. Men hvad angår pest og som hører ind under regeringen at fastholde os i at vi sammen gør noget i fælleskab og nedsætter risikoen for yderligheder som vi har oplevet indtil videre og vi er på ingen måder færdige eller Helbredte men vi er med til at helbrede os selv ved ikke at gå i panik og skabe frygt overfor andre.. Så har vi iden grad tabt kampen overfor vores egen familie og dem som ikke har nogen har tabt sig selv... Jeg måske tåben fordi jeg ingen frygt har overfor covid-19 og Ny Corona nCoV2 jeg har heller ikke panik overfor den.. Jeg respektere blot de beslutninger der er taget og undlader at andre kommer i knibe pga mig jeg holder min afstand hvis andre ikke gør så får de det a mærke så blot et blik er nok til at folk bakker. Skal vi stå sammen og vil være en del af dette må sammen gå på rad og række begive os hen og blive testet pos/neg så har vi alle et ansvar.. Det har DGU endnu ikke fundet på at tage initiativ til at gøre dette.. Men det er min opfordring at vi som klub imellem mange andre klubber står samme om det fælles mål at støtte hinanden på afstand og sammen gå ind og få lavet de teste som WHO anbefaler vores regering til at gøre.. Også må vi støtte dem som er positiv overfor sygdommen at sikre os at de også kommer ud og spiller med i vores fælles team Uden DGU's indblanding på noget som helst måde høste af os når vi er nogle som har overblikket og slet ikke brug for at ære os på andres vegne.. Ære være dem som i forvejen allerede har måtte overgive sig til Døden det er deres tab som det er vores tab.. Og det er der æren skal tillægges fordi de har kæmpet en meget alvorlig kamp for at der er andre der kan leve..

 • Relevante restriktioner

  02/04 - 2020 | Ole W. Jensen

  Efter et forløb, hvor DGU påstår, at golfspilere ikke kan overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, prøvet på , ved lobbyisme måske også spindoktorer,at påvirke corona linien, kan man vel heller ikke forvente, at de kan lave en seriøs anbefaling, om restriktioner for sikker spil på banerne. Don`t let the cure be worse, than the problem itself. Det er da virkelig lykkes her. Ved at lukke for adgang til toiletbesøg, lukker man for håndvask, som står højest på myndighedernes anbefalinger. Jeg vil opså kalde det kønsdiskrimination. Det virker modsat at forbyde gennemgang, kødannelse, i stedet for spilfremmende, da det er måden at regulere spilhastighed på, at spillere kan spille i deres tempo. Kan man ikke gå forbi, uden at komme tættere på hinanden end 2 m?? Fjern river, synes jeg kræver, man må placere bolden i bunker.eller banepersonalet mindst kører en tur daglig med bunkerriven. Dæk affaldsspande opfordrer til skovsvineri. Kun 2 bolde, helst fra samme husstand, urealistisk , giver bookingkaos ved udsigt til godt vejr. Mere enkle regler som, hvis man har de mindst symptomer på sygdom, så bliv hjemme. Og følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så skal banekontrollen ikke som i truer med, lukke banerne igen, eller ringe til politiet. Jeg har spillet golf siden dengang det var en gentlemans sport (1983) og oplevet mange unionsbestyrelser der alle har været dedikerede golfere ikke nogle amatører. Mon de har banetilladelse?

 • Sikkerhed frem for alt.

  02/04 - 2020 | Arne Eriksen

  I debattråden til ovenstående artikel er der mange, som udtrykker meget negative holdninger til DGU. At DGU har skabt splittelse, at bestyrelsen er latterlig, at de ikke skal komme med anbefalinger m. fl. I min optik, er det de klubber og spillere, som ikke har fulgt de retningslinjer, som DGU har udstykket, som har skabt splittelse og negativ omtale. Danmarks Idrætsforbund skriver d. 16 marts, at DIF "anbefaler, at alle udendørs idrætsaktiviteter aflyses". Derfor tænker jeg, at DGU, klubberne og vi, som medlemmer af en idrætsforening, selvfølgelig uden videre skulle følge den forsigtighedspolitik, som regering og DIF/DGU udstak på daværende tidspunkt af sundhedskrisen. Flere skoser nu DGU for at anbefale, at klubberne kan åbne med fornuftige spilregulerende og adfærdsmæssige krav. Jeg synes da, at det har været fornuftigt lige at afvente og se, hvordan krisen har udviklet sig og hvordan der generelt er kommet nye signaler og erfaringer i samfundet i forhold til, hvordan vi bedst passer på hinanden. Jeg håber, , at alle får en god golfsæson. Så må det tage den tid, det skal tage. Sikkerhed frem for alt!

 • OMG - 2-bolde ...!!!

  02/04 - 2020 | Steen Claudi Andersen

  Sidst spillede DGU bedrevidende end både regering og Sundhedsstyrelsen, og anbefalede helt at lukke banerne.... "ristede" tilmed i den kulørte presse de klubber, som meget klogt valgte at følge Regeringen/Sundhedsstyrelsen, hvilket medførte at Dansk Golf i almenheden fik nogle skræmmer - splid mellem lokale klubber - ja, splid mellem klubkammerater... !!! Synes DGU har noget at rette op på. ...!! og det skal de gøre ydmygt og hurtigst muligt. Nu åbner regeringen så døren lidt på klem, men hvorfor pokker anbefaler DGU 2-bolde, når udmeldingen fra eksperterne stadig er "max 10 personer indendørs og udendørs" - Ja, faktisk læser jeg overskriften som en ordre og ikke anbefaling ( private to-bolde kan gå en runde). Lærte I overhovedet ikke noget sidst af at være bedrevidende ....!! Det er så fint at DGU har en holdning, meninger og anbefaler deres egne synspunkter - men I har i min optik og rigtig mange andre danske golfspillere totalt fejlet fra starten i denne sag, og det synes jeg I skal handle efter.....

 • Golf Egoismen i.f.b.m. Covid 19 situationen

  02/04 - 2020 |

  Golfen er en skøn sportsgren, som mange sætter stor pris på! Derfor er det trist at Covid 19 situationen spænder ben for selve opstart af golfsæsonen. Men mon ikke der er håb forude.... Men det er ikke anderledes end alle andre sportsgrene, som nu er dybt berørt, og al sport så at sige er lagt ned. Derfor må det være således at Golfsporten også er solidarisk med resten af sporten, og udvise store sikkerheds hensyn, Stor respekt for DGU,s tiltag og beslutninger, som ALLE klubber bør fuldt bakke op om, det er ikke nemt p.t. at være dem der skal tage så vigtige beslutninger. Og så alligevel kan det nu lade sig gøre med single eller 2 bold ! Stort, vil jeg sige -i disse tider, alle burde juble, helt uden brok !! Denne debat viser med al tydelighed også den uheldige side af golfsporten, hvor der desværre er mange der i den grad er super egoister, bedrevidende, og ofte medlemmer som i forvejen ikke kan finde ud af gældende golfregler, sikkerhed, eller alm. respekt som kun tænker på sig selv og den næste runde golf... istedet for: Samfunds sind - betyder at Danmark står sammen... Klub sind - betyder faktisk det samme... Det skal være mit bidrag til denne debat, og de positive indlæg De underlødige indlæg herunder dårligt sprogbrug og selve tonen, kan vi godt være foruden. Håber denne debat fortsætter med et ordentlig "DRIVE" og på et bedre konstruktivt niveau. De bedste golfhilsner Henrik

 • Hvem snakker DGU med?

  02/04 - 2020 | Helge Hersbøll

  Sundhedsstyrelsen meddeler til en golfklubs henvendelse, at der ikke er grund til at lukke golfklubber, tværtimod, idet det nu som altid er godt med frisk luft og daglig motion. Dette tillige på baggrund af, at det er en udendørs aktivitet og at vi spillere er spredt på hele banen. Sundhedsstyrelsen udtaler “det svarer til at gå en tur i skoven.

 • DGU bør stilles til ansvar for dårligt omdømme af sporten

  02/04 - 2020 | Jens Andersen

  I er så langt ude i hampen man kan komme DGU. Jeg håber virkeligt at jeres håndtering af denne situation, kommer til debat og får et efterspil for jer. Uanset hvad man mener om jeres anbefalinger, så tjener den måde i har håndteret det på, slet ikke golfen - og det skal i stilles til ansvar for. I har i meget høj grad, været med til at skabe splittelse omkring vores sport, både i golfverdenen og udenfor denne.

 • ikke i orden

  02/04 - 2020 |

  Så kom der en lille smule gang i golfspillet, dog med diverse restriktioner som DGU anbefaler.. MEN MEN MEN vi mangler en direkte undskyldning fra DGU for det de har gjort. der er i Danmark IKKE foretaget nogen som helst forandringer siden sidst, og DGU tillod sig at være bedre videne en Sundhedsstyrelsen og vores regering. jeg ville ha respekt for dem hvis de på forsiden skrev "UNDSKYLD kære klubber VI TOG FEJL"

 • Hvorfor er jeg så irriteret?

  01/04 - 2020 | Bjørn Eliasen

  Det har jeg tænkt en del over. Formålet er jo rigtigt, og retningslinjer vigtige, så hvorfor? Her er et par bud: 1. Vi kan godt selv. Det er jo netop derfor, at det går så godt i Danmark. 2. De, der ikke gorde, som DGU oprindeligt sagde, blev hængt ud i pressen. Hvem er egentlig til for hvem her? Det har fyldt rigtigt meget for mig. 3. De raske klarer sig godt, de mindre raske mindre godt. Vi er mange ikke helt unge, der holder os raske ved at spille golf. Og nej, det er ikke bare alle, der kan noget andet. Motivation i disse tider må ikke undervureres. 4. Rigtig meget virker som en 'redder' i forhold til en dårlig start. Hvorfor skulle vi vente på regerings gennemførelse af et legitime ønske om større frihed til at reagere, hvis nødvendigt? Det er kun politisk begrundet. Det virker meget som om DGU ønskede, at de hele skulle blive værre, så det oprindelige udgangspunkt blev retfærdiggjort. Man skal da ikke håbe det værste bare for at få ret! Den fylder også en del for mig. Det er svære tider for alle, og vi bør stå sammen, men det er i udpræget grad mislykkedes for os golfspillere - hvor er det bare ærgerligt.

 • Hovedløse regler

  01/04 - 2020 |

  DGU opsætter mange latterlige regler for os ikke selvtænkende golfer. Regeringen siger god hygiegne vask hænder. DGU siger luk for vandet på banen, giver det mening ????

 • Store visioner af DGU!!

  01/04 - 2020 |

  Godt at i huskede at få lukket toiletterne, det giver god mening og demonstrerer samtidigt intellektuelt overskud. Har ingen i DGU hørt om håndsæbe og desinficerede sprit?

 • FLOT, DGU

  01/04 - 2020 | Henrik Foldager

  Jeg vil gætte på, at de fleste golfspillere i dette land er fulde af beundring for vores visionære golfunion. De har klart set, at fremmede golfspillere - altså slemme mennesker fra andre klubber uden sans for håndhygiejne eller det, der er værre - udgør en kæmpe smittefare. Ligeledes den enorme risiko, hulkopperne udgør! Sidst, men ikke mindst, at ens faste spillemakker kan accepteres, men ikke andre. Det giver god mening - specielt hvis man indlægger en hyrdetime i golfrunden.

 • FLOT, DGU

  01/04 - 2020 | Henrik Foldager

  Jeg vil gætte på, at de fleste golfspillere i dette land er fulde af beundring for vores visionære golfunion. De har klart set, at fremmede golfspillere - altså slemme mennesker fra andre klubber uden sans for håndhygiejne eller det, der er værre - udgør en kæmpe smittefare. Ligeledes den enorme risiko, hulkopperne udgør! Sidst, men ikke mindst, at ens faste spillemakker kan accepteres, men ikke andre. Det giver god mening - specielt hvis man indlægger en hyrdetime i golfrunden.

 • Hvad med pro-shop og restauratør?

  01/04 - 2020 |

  Langt hovedparten af kommentarerne i seneste uger har handlet om frustrerede medlemmer, der ikke kan komme ud på banerne og få den motion og friske luft, alle anbefaler. Det er fuldt forståeligt. Nu lindes der så lidt på låget og åbnes for 2-bolde, mens alt andet stadig er lukket. Derfor vil jeg gerne rejse spørgsmålet om dem i vores klubber, der virkelig kommer til at mærke dette på pengepungen, nemlig vores pro-shop og -ikke mindst- vores restauratør. Hvad kan vi som medlemmer gøre, for at de overlever økonomisk? Kan vi overhovedet gøre noget, hvis hele klubområdet bortset fra selve banen er lukket. Må vores restauratør f.eks. levere take away? Er de omfattet af regeringens hjælpepakker? Ved nogen i DGU noget om det? Jeg er da bekymret. De fleste restauratører i golfklubber har det vist i forvejen svært økonomisk, men med lukkede klubområder, ingen turneringer, ingen klub-i-klub arrangementer osv. i måske flere måneder, tror jeg, de fleste risikerer at bukke under

 • Fornuft - og panderynker

  01/04 - 2020 | Kenneth Kragh Hansen

  Så blev presset for stort. Der er ikke ændret et komma i myndighedernes retningslinjer - alligevel når DGU til den konklusion, at "vi mener, det er fuldt forsvarligt at dyrke vores idræt i privat regi". Det har det sådan set været hele tiden - men OK: et lille pluspoint for at åbne. Og dybe panderynker over en forbundsledelse, der har vist dyb disrespekt for sine egen medlemmers dømmekraft.

 • DGU rettede ind efter sundhedsmyndighederne

  01/04 - 2020 | Sven Carlsen

  Dejligt, at DGU nu har adopteret stort set identisk de retningslinjer, som ansvarlige klubber allerede har spillet under i den periode, DGU havde en langt mere vidtgående indstilling end sundhedsmyndighederne. Vi kan jo alle blive klogere!

 • Cool Corona

  01/04 - 2020 | Jens Ness Jakobsen

  DGU's anbefaling blev taget bogstaveligt i mange klubber - i nogen endda meget bogstaveligt. Men med både samfundssind, fornuft og omtanke, lykkedes det nogle klubber, at holde banen åben for spil - primært for medlemmer. Sund fornuft, for alt for mange spillere på banen ville udgøre en sundhedsrisiko. Jeg er selv medlem i to forskellige klubber - den ene holder åbent for medlemmer - den anden ikke. Jeg har naturligvis benyttet mig af muligheden for at spille golf, men fulgt marschalls anvisning, når vi ankom. Vent til det bliver din tur - stå ikke for tæt - ankom lige før du skal slå ud - og hold afstand. Putt ikke i koppen, hvis det er en gimmie - og løft ikke flaget. Sådan har det fungeret de sidste to uger - og sådan fungere det fint, hvis man respekterer anvisningerne. Den anden klub jeg er medlem af, har hold lukket. Det har betydet utrilfredshed blandt medlemmer -en utilfredshed, der kan betyde klubskifte. Det er meget forskelligt hvordan klubbernes bestyrrelser har tolket udmeldningen fra DGU, men havde man været klar i spyttet fra starten af, var det aldrig kommet til denne splid mellem golfklubber - privatejet eller ej. DGU har været for svage i meldingen - og det koster nu nogle klubber dyrt. Det er tid til eftertanke - både i klubber og i DGU

 • Hvilken faglig begrundelse har de vidtgående indgreb.

  31/03 - 2020 | Svend Aage Nielsen

  Som klubmedlem er det stærkt utilfredsstillende at skulle påduttes bestemmelser som åbenlyst ingen faglig relevans har. Ledelsen i DGU må derfor være i besiddelse af oplysninger, som myndighederne åbenbart har skjult og som DGU har anvendt til at komme med sine anbefalinger. Jeg går ud fra, at DGU ikke selv har opfundet forhold, som man begrunder sine anbefalinger med. Hvornår kommer DGU med de saglige vurderinger eller vedgår at man har taget fejl og dermed skadet golfens omdømme.

 • En rigtig god løsning

  31/03 - 2020 | Holger Kjeldsen

  og så vil jeg håbe, at alle klubber bakker op, det er på tide, at vi står skulder ved skulder ( m. 2 meter ) Vi skal huske på, at alle andre sportsgrene er helt lukket ned, så løsningen er rigtig fin.

 • Synes bare det er synd at Kokkedal Golf Klub ..........

  31/03 - 2020 |

  skal hvirvles ind i denne suppedas, med klub ledere og formand, der skal undskylde og forklare deres åbne golfbane i sidste uge .......... debatten blev jo decideret ondskabsfuld og uartig .......... kan man ikke holde god tone her, så skriv på facebook (hvor det måske er bedre egnet) ellers må golf.dk censur afdelingen igang ......... ha nu lidt tålmodighed, banerne kommer snart igang igen, sikkert omkring 1. Juni for fuld damp ....... løb jer en masse ture, afslut med mavebøjninger og armbøjninger i haven og VUPTI, så er I sgu i bedre form end for 2 mdr siden ........ golfteknisk kommer det hele på plads i løbet af 2 uger for ca 90% af golferne herhjemme (alle dem med hcp 10.00 og opefter) ..........

 • Sørgeligt

  31/03 - 2020 | Kim Ejland Nielsen

  Hvor er det sørgeligt at DGU fortsætter denne tilgang. Det samme med de mange baner/bestyrelser, som ikke forholder sig nøgternt til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Og så kun 2 bolde og nogle steder kun hver 10. minut mod før hver 8. minut. Se Simons hvor de kan spille 4 bolde, og alt ok efter politiets besøg både lørdag og søndag i sidste uge! Selvfølgelig med respekt af øvrige anvisninger.

 • Skal man grine eller græde?

  31/03 - 2020 |

  Jeg er meget enig i, at der ingen grund er til at DGU skal mene eller anbefale noget som helst om klubbernes håndtering af corona-krisen. Regering, folketing og myndigheder har udstedt en lavine af anbefalinger som burde være mere end rigelig vejledning til klubberne. DGU har ingen unik viden eller indsigt at bidrage med, Så det ville klæde DGU at stoppe denne farce og lade klubber og medlemmer følge myndighedernes påbud, forbud og anbefalinger.

 • Coronasikre huller i Henne

  31/03 - 2020 |

  Jeg vil anbefale greenkeeperne rundt omkring at forhøre sig i Henne om deres enkle og sikre løsning mod, at bolde kun kan samles op ved at man berører flagstangen. I Henne har de klippet en skumgummislange over i 18 stykker, hver i en længde svarende til hullets omkreds og i en tykkelse, som svarer til hullets radius, i hvert hul lagt i en højde, som forhindrer bolden i at falde i hullet med mere end sin egen radius. Den er lige til at samle op uden berøring af flagstangen. Hav sprit med i baggen, så du kan desinficere dine hænder eller andre kropsdele, når du finder det muligt, at berøring af noget kan have klistret corona fast til dig fx ved opsamling af andres bolde, som du har fundet i din søgen efter din egen bold (hvis du ligesom jeg ikke altid rammer fairway)!

 • Rent til grin

  31/03 - 2020 |

  Jeg har kun latter tilovers for DGU

 • Anbefalinger

  31/03 - 2020 | Hasse Gårde-Askmose

  Ja det er så DGU's anbefalinger. A N B E F A L I N G E R!!!! Klubbernes bestyrelser er nok så fornuftige, at de selv kan finde ud af det.:Og i hvilket omfang de kan/slkal følges. Det er da rørende, at DGU tænker de ældre golfspillere. DGU: Ældre golfspillere er pr. definition ikke senile.

 • Myndighedernes restriktioner

  31/03 - 2020 | Svend Spuur

  Tja... Jeg kan i første omgang slet ikke forstå hvorfor DGU skal blande sig i myndighedernes restriktioner og anbefalinger, som dgu i øvrigt afviger fra. Idet dgu oplyser urigtige informationer omkring udelivet ihh til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Kan ikke respekterer de skal tage ansvar for / fra mig eller andre. Deres holdninger har de da ret til at have. Men at pådutte andre dem er jo at fremstille sig selv som bedrevidende. Men dgu er håbløse i den her sag. Gider ikke rigtig beskæftige mig mere med dem ud over lige dette...

 • Golfklubber kan individuelt tage stilling

  31/03 - 2020 |

  Det har de da hele tiden kunnet, og intet har ændret sig i forhold til, hvor forsigtige vi skal være mht virus. DGU burde bare erkende, at de begik en brøler af dimensioner, da de i første omgang gik ud og legede myndigheder... og endnu en brøler af endnu større dimensioner, da de efterfølgende gik til den kulørte presse og hængte klubber til tørre, hvis de ikke adlød DGU, og holdt åbent. De burde henvende sig til selvsamme kulørte presse og give netop de klubber en offentlig undskyldning.

 • Skønt at fornuft og samfunsdssind kan forenes

  31/03 - 2020 | Morten Blume

  Selvfølgelig skal vi passe på , hinanden, de ældre og de svage, men som vores statsminister sagde, så skal disse grupper i særlighed selv passe på, så det gælder vel også her.

 • DGU anbefalinger ang. COVID-19

  31/03 - 2020 | Jan Stensbjerg

  Hvorfor er det vigtigt at Dgu melder noget som helst ud om brug af golfbaner i disse corona tider? Har DGU- bestyrelsen speciel viden om smitte og adfærd under smittefare? Selvfølgelig er det fornuftige mennesker der sidder i de enkelte klub-bestyrelser, som i det tilfælde her, har samme forudsætninger at beslutte ud fra som en DGU-bestyrelse.

 • Corona

  31/03 - 2020 | Rene Schütze

  Fornuftig at få åbnet for 2 bolde og kun for medlemmer på banerne. Også fornuftig med ankomst 10 min før starttid. Men jeg er altså stadig mere end forundret over at alt handler om at sikre de ældre medlemmer, der står jo ingen steder at man skal gå på golfbanen fordi den er åben. Det er vel tilladt for ældre og udsatte selv at tænke og blive hjemme. Men det er jo også dem man ser handle ind i par i Brugsen og andre steder. Var selv et smut i Brugsen i dag, manglede lige en krydderurt. Hurtig ind og betal med dankort og ud igen. Men sørme om ikke der var hele 4 ældre ægtepar det trissede rundt i Brugsen. Så hold lige med hele tiden, at sige at det er af hensyn til de ældre medlemmer. Det er af hensyn til alle..

 • ja ja

  31/03 - 2020 | Casper Munk Christensen

  Så blev der da lidt åbnet og for en god ordens skyld så er risikoen den samme idag som den var for 7 dage siden myndighederne har ingen regler ændret, så hvorfor dette kan lade sig gøre nu mod for en uge siden må forblive en gåde. Men altid noget at lederne i DGU kom til sund fornuft og indså det de havde gang i var helt hen i vejret.

 • Det var på tide.

  31/03 - 2020 | Gert Bøje Christiansen

  Og regler og forordninger lyder som om de er ret rimelige. Og meget forsigtige. Det viser sig jo først når de skal føres ud i praksis. Og få så åbnet op for tidsbestilling inden vejret skifter til ikke golf vejr. God golf tur til alle vi hungrende spillere.

 • private to-bolde kan gå en runde

  31/03 - 2020 | Kim Borch-Kristensen

  Det er bare rigtigt godt at der er mulighed for komme ud igen og jeg håber at alle vi golfere kan vise at vi selvfølgelig kan efterkomme de regler der er blevet opsat af DGU.

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer

Counter

 • Site Counter:2,209,411
 • Unique Visitor:144,455
 • Registered Users:162,144
 • Unregistered Users:31,167
 • Blocked Users:12,415
 • Published Nodes:15,804
 • Unpublished Nodes:300
 • Server IP:10.230.58.22
 • Your IP:18.234.247.75
 • Since:04 Aug 2020
 • Visitors:
  • Today:8,563
  • This week:73,441
  • This month:296,117
  • This year:2,209,835

Klik HER hvis du ønsker at slette alle cookies fra golf.dk