DGU fastholder anbefaling om at lukke baner - mulig lempelse efter 30. marts | Golf.dk
Lige nu er de fleste baner i Danmark mennesketomme.

Foto: Jens Morten

DGU fastholder anbefaling om at lukke baner - mulig lempelse efter 30. marts

20/03 - 2020 | Dansk Golf Union

Dansk Golf Unions bestyrelse er fortsat enige om, at det er den rigtige beslutning for den danske golfbranche at bidrage til at mindske corona-smittespredning ved at holde golfbanerne lukkede.

Bestyrelsen vil dog også, på opfordring af flere klubber og spillere, løbende kigge på, om der kan lempes på restriktionerne efter den 30. marts. En eventuel lempelse skal være i tråd med de generelle anbefalinger fra Danmarks myndigheder.

Det er de væsentligste konklusioner efter et online-bestyrelsesmøde i dag fredag.

Af Danmarks 148.000 golfspillere er de 55.000 over 65 år og befinder sig i risikogruppen. På trods af både golfklubberne og DGU's indsats for at påvirke golfspillernes adfærd i retning af myndighedernes anbefalinger, viser dagligdagen i golfklubben at de ikke bliver efterlevet. Ved at åbne en golfbane for spil risikerer vi, at myndighedernes anbefalinger bliver kompromitteret. Det er ikke et image, DGU ønsker for golfsporten. 

Danmarks rigspolitichef har i dag understreget, at man ikke må komme inden for to meters afstand af mennesker, der ikke bor på ens bopæl. Baseret på tilbagemelding fra klubberne er det svært for golfspillerne at holde den afstand.

Det er DGU bekendt, at flere privatpersoner og ansatte i golfklubberne har kontaktet Sundhedsstyrelsen og corona-hotlinen og fået at vide, at man gerne må spille golf. DGU har selv haft dialog med hotlinen. Dens rådgivning afhænger af måden, spørgsmålet bliver formuleret på. DGU og mange af de danske golfklubber oplever, at folk spiller på tværs af husstande, i fire-bolde, og går tæt sammen under runden. Her anbefaler corona-hotline og myndighederne ikke golf som aktivitet. Corona-hotlinen er nu briefet om vores vurderinger og anbefalinger, herunder det faktum, at vi har en ældre målgruppe og de vil rådgive derefter.

Mange klubber og golfspillere opfordrer DGU til at kigge på forskellige muligheder for at åbne banerne med skærpede regler efter den 30. marts. Det vil DGU gøre og komme med en udmelding senest torsdag den 26. marts. Mulighederne vil afhænge af myndighedernes anbefalinger og udviklingen i corona virussen.

Status lige nu er, at omtrent 75 procent af de danske golfklubber følger anbefalingen fra DGU, 15 procent holder fortsat åbent for spil (nogle klubber dog kun for egne medlemmer) og de resterende 10 procent har endnu ikke taget stilling (banen er f.eks. lukket grundet vand eller vinteren). 

 

User Comments:

 • Profit eller samfundsind?

  30/03 - 2020 | Flemming Schulz

  Vil give Steen Alexandersen ret i hans indlæg fra d. 20/3. Golfbanerne på Vestkysten tjener da bare kassen på denne krise. I den kommende weekend er der over 70 betalende golfspiller på banen pr dag. Altså x med kr. 300 pr mand. Giver da vist ret godt i kassen. Og de kommer sikkert fra det ganske land!! Ufatteligt at det er nødvendigt og åbne op for spil for alle. Money talks

 • Myndighedernes anbefaling

  30/03 - 2020 | Jan Birger Nielsen

  Her er myndighedernes anbefaling: Er en tur på golfbanen omfattet af forbuddet? Som udgangspunkt nej. At spille golf vil som udgangspunkt ikke omfattes af forbuddet. Afholdes et arrangement, en begivenhed eller en aktivitet i golfklubben, på golfbanen mv., hvor der er flere end 10 personer til stede, vil det efter en konkret vurdering kunne defineres som et udendørs arrangement, en begivenhed eller en aktivitet, som der er forbud mod afholdelsen af. Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder på en golfbane, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiet opfordrer dog kraftigt alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 • Luk nu op.

  29/03 - 2020 | Carsten Winther

  Nu, hvor kommunerne igen åbner genbrugspladserne, hvor afstanden mellem de enkelte stationer er ganske lille, bør de danske golfbaner igen åbnes. Det vil fremover være svært at forstå, såfremt DGU fastholder sin anbefaling om at lukke golfbanerne. Lad os nu komme i gang igen med frisk luft og stor afstand mellem de enkelte spillere.

 • Green Fee

  26/03 - 2020 | Ulrik Thomsen

  Jeg synes banerne skulle åbnes for egne medlemmer og banerne der scorer 20-30.000 kr pr. dag på coronakrisen er useriøse og burde sanktioneres af DGU. Jeg lægger aldrig en krone i deres kasse.

 • Green Fee

  26/03 - 2020 | Ulrik Thomsen

  Jeg synes banerne skulle åbnes for egne medlemmer og banerne der scorer 20-30.000 kr pr. dag på coronakrisen er useriøse og burde sanktioneres af DGU. Jeg lægger aldrig en krone i deres kasse.

 • alene på golfbanen

  26/03 - 2020 | Birgit Blegvad

  jeg har i snart 37 år ofte gået en runde alene på golfbanen - det må jeg ikke mere - fuldstændig utroligt man ikke på voksenvis kan beslutte 1 el. 2 bolde med sædvanlig afstand til bolden foran. Nu går jeg tur hver dag på de samme huller - det er nogle dyre ture!!!

 • Dgu kom nu

  26/03 - 2020 | Per Hoff

  Jeg synes virkelig i skal banelukning op til revurdering, i må kunne definere nogle retningslinjer hvor det kan lade sig gøre at spille golf. Der er flere fodboldklubber der begynder træning igen. En løsning kan være at der lukkes for greenfee spillere, så kan det være op til den person at vurdere om man er i risikogruppen og derfor bliver hjemme fra golfbanen. Det er pt muligt at gå ni personer rimelig tæt op ad hinanden med to meters afstand. I må kunne gøre det bedre, istedet for at skynde sig hen til håndvasken

 • Undgå symbolpolitik!

  26/03 - 2020 | Laust Søndergaard

  Selvfølgelig skal vi passe på hinanden. Selvfølgelig skal vi holde afstand til andre mennesker. Selvfølgelig undgår vi samkørsel, selvfølgelig har vi håndsprit med. Selvfølgelig er restauranter og klubhuse lukket. Selvfølgelig skal vi ikke bruge greenfee maskiner .. og selvfølgelig overholder vi alle de gode råd for ophold i de fælles frie omgivelser der er udsendt af Sundhedsstyrelsen. Og selvfølgelig kan vi sagtens spille golf alligevel.

 • Prøv at tænk ud af golfboksen!

  26/03 - 2020 | Anders Rasmussen

  Her gik jeg og troede at det var fodbold som var pøbelens sport, hvor det ikke er IQ´en der trykker! Den plads har golfen så taget, hvor det er EGO´et der trykker!!! Luk alle baner op, det er jo spillerne det er galt med!!! De der stadig spiller viser den øvrige befolkning at golfspillere er forkælede og "ved bedre" mennesker uden empati for den situation landet står i! Image og goodwill er ødelagt og kan blive svært at ændre! Vi er dømt! De dumme Dänen.

 • En lille bøn før DGU tager stilling den 30/3 vedr. banelukning

  26/03 - 2020 | Klaus Andersen

  Afventer med spænding DGU's udmelding. Der har været mange kommentarer på hjemmesiden og de fordeler sig, efter min mening i 2 grupper; Dem der taler for en åbning (på visse vilkår) og dem der hylder en fortsat lukning. Jeg hører absolut til de første, og ser kun svage argumenter, eller misforståede "etiske og moralske" argumenter for lukning. I min bog ser jeg situationen som følger: 1. Sundhedsstyrelsen sammenligner en golfrunde med en gåtur i det fri 2. Indfør spil med visse begrænsninger 2.a) Bloker hver anden starttid. 2.b) Bloker, således at kun 2-bolde accepteres 2.c) Luk og aflås alle fælles faciliteter, klubhus, banetoiletter, range etc. 2.d) Tillad kun spil for medlemmer 2.e) Lad folk spille uden at bekræfte tee-tid (ingen skærmkontakt) 2.f) fjern alle flag fra hullerne, mal en rød ring om hullet og sæt en prop i huller så bolden kun falder 2 cm ned 2.g) Fjern alle river fra bunkere, lad folk rette op med fødderne Når golfrunden så er forbi kan man jo lige tage det forudbestilte take-away med fra restauranten (hvis den er åben for dette) og samtidig støtte restauratøren. DGU - kom nu ind i Golfkampen. Jeg er sikker på at vi alle vil det samme, nemlig at begrænse Corona mest muligt, men vi skal ikke være helligere end de helligste. Med omtanke fra alle parter vil dette kunne lykkes. Skulle der være enkelte steder hvor det ikke fungerer, kan de enkelte baner jo stadig lukke banen helt. Jeg ønsker alle et godt helbred og en god golfsæson.

 • banelukning

  25/03 - 2020 | John Palm Nielsen

  I disse dage åbner en masse campingpladser, og ganske vist med restriktioner, men bl.a. med fælles toiletter. Det er mig ganske uforståeligt at det skulle være nemmere at styre end spil på golfbaner med restriktioner som lukkede klubhuse m.v. Så håber stærkt at DGU d. 30.3., gerne med hjælp fra Sundhedsstyrelsen når frem til en anden anbefaling end at lukke banerne. Nemlig en anbefaling om at lukke op under iagttagelse af diverse restriktioner og henstillinger, for en golfbane er nu noget større end en campingplads.

 • Når campingpladser kan få lov...

  25/03 - 2020 | Thyge Thygesen

  Jeg går ud fra at DGU er i kontakt med sundhedmyndigheder og politi på linje med campingfolket, jfr. https://sn.dk/Naestved/Campingpladser-maa-fortsat-holde-aabent/artikel/927289, så vi snarest kan få deres accept af at banerne kan bruges mod at træningsfaciliteter, restaurant og andre fællesarealer holdes lukket.

 • Det kan virke som selvmål...

  24/03 - 2020 | Ivan Holm

  Alle udendørs fritidsaktiviteter og sport - hvor der ikke er personlig kontakt - må anses for at være anstændige og sunde aktiviteter, som helt går i spænd med Sundhedsmyndighedernes anbefalinger i denne svære situation. Det gælder både for gåture, cykling, fiskeri, sejlsport, golf etc. Hvis du retter dig efter de anbefalede regler - holder afstand, vasker og bruger håndsprit, undgår at være mere end 10 personer samlet på et sted, holder dig hjemme hvis du på nogen måde er syg eller dårlig etc. - må risikoen for smitte anses for minimal. Hvis du ikke retter dig efter anbefalingerne, så vil alle aktiviteter og daglige gøremål - uanset karakter - øge risikoen for smitte. Hvad angår den øgede risiko for ældre mennesker, så er det især personer - der i forvejen er svækket af lidelser f.eks. lungesygdom, kræft, personer der generelt har meget svækket helbredstilstand etc. - der er meget udsatte. Og det er helt naturligt i den ældre generation, der er langt flest i denne situation. På golfbanen møder vi også mange ældre. Langt de fleste er dog velfungerende personer, der går en golfrunde på 6 - 8 km med deres eget udstyr. Og som måske bl.a. har et godt helbred, fordi de kommer ud og går en runde golf 2 -- 3 gange om ugen. For mig at se, er det ikke aktiviteten golf, der er smittefarlig, men om folk kan opføre sig fornuftigt og anstændigt leve op til samfundets forventninger. Vi gør alle en stor indsats i det daglige, for at samarbejde med de anbefalede tiltag fra Sundhedsmyndighederne. vi bliver hjemme fra arbejde, møder ikke med familie og venner, holder afstand, vasker og spritter af mange gange dagligt etc. Lad venligst være med at frarøve os de anstændige aktiviteter, der trods alt er mulige, og som myndighederne helt klart giver lov til. Indret faciliteterne i golfklubberne hensigtsmæssigt, så golf kan lade sig gøre. Er man op i årene, og føler en vis usikkerhed ved at vove sig ud på golfbanen, så er det nok bedst at holde sig væk. Er man derimod frisk og rørig, og måske golf er et vigtigt lyspunkt i dagligdagen, så er det vel ikke rimeligt, at man skal sidde derhjemme.

 • Åbne baner

  24/03 - 2020 | Hans Jørn Bollerslev

  DGU har anbefalet, at Golfklubberne holder banerne lukket i denne svære tid for Danmark. Nogle baner har valgt ikke at følge denne anbefaling, hvilket jeg finder usolidarisk. Der er klubber, der slår plat på situationen. Når det er sagt, så er det jo op til den enkeltes samvittighed, hvordan man vil reagere i nuet, men når man kigger på reservationerne i de åbne klubber, er det bemærkelsesværdigt, hvor mange der optræder anonymt. man vil altså gerne spille, men ikke genkendes??

 • Banelukni g

  24/03 - 2020 | Poul Schleppegrell Vengberg

  Vi har spillet i to bolde, holdt afstand, puttet færdigt, og så den anden puttet, holdt afstand , gået direkte hjem bageftetog det er helt ukompliceret Men i glemmer alle sammen en ting, d g u kan godt lide at lave regler og overadministrere, derfor dette problem

 • Er jeg værdig og voksen nok?

  24/03 - 2020 | Alex Kastrup Nielsen

  Regering og folketing har på anbefaling af faglige eksperter udarbejdet en række regler for, hvordan vi som borgere skal gebærde os i forbindelse med Corona virus og smittefare - to meters afstand, hygiejne, ikke grupper over ti personer m.m. Det skal vi alle rette os efter. Problemet med DGU´s anbefaling om at lukke alle golfbaner for spil er, at den ikke bygger på myndighedernes anbefalinger, men i stedet er et udtryk for et ønske om at få et positivt image. Det er et faktum, at myndighederne tillader udendørs sport (læs: også golf) inden for visse rammer og det betyder jo, at det sundhedsmæssigt og risikomæssigt er fuldt forsvarligt. DGU tillader ikke golf.......Heller ikke selv om de vel at mærke kunne gøre det endnu mere risikofrit med nogle få restriktioner: aflåste klubhuse, max 2-bolde eller i yderste konsekvens - man må kun spille alene. Lidt kedeligt ville det være være, men jeg elsker golf og naturen omkring den så meget, at jeg alligevel ville tage imod det med kyshånd! Jeg vil gerne samle op på en del af de argumenter, der af DGU og golfspillere er fremført for DGU´s beslutning. 1. En stor del af golfspillerne er ældre og dermed i risikogruppen for at kunne blive alvorligt syg eller dø af Covid 19 - og at man derfor bør passe på den gruppe. - jeg har selv rundet de 60 år og mener, at både jeg selv og mine ældre golfkollegaer er i stand til selv at vurdere og bestemme, om det er sikkert nok at spille golf. Det rammer min værdighed og gør mig harm at blive fremstillet som et barn, der skal have en bestyrelse til at passe på mig, fordi jeg ikke selv kan - der er det alt rigeligt at have faglige eksperter og myndigheder. 2. Det har vist sig ude i klubberne, at golfspillerne ikke er i stand til at følge myndighedernes regler på og i forbindelse med golfbanen. - hvor mange klubber har DGU hørt fra/talt med? 5 - 10 - 20 - 50? Når DGU beror deres anbefaling på baggrund af, at nogle spillere ikke følger reglerne, så svarer det jo til at de danske myndigheder dagen efter de seneste regler gik ud og annoncerede et decideret udgangsforbud - det gjorde myndighederne som bekendt ikke! Fordi de ved, at der er mennesker, der har brug for henstillinger og advarsel om sanktioner, før de forstår alvoren og retter ind. Hvis klubberne oplever, at golfspillerne ikke retter sig efter reglerne, må de indskærpe det og eventuelt sanktionere med en tidsbestemt karantæne - så nogle få spilleres manglende disciplin ikke går ud over alle. 3. Der er en risiko for virus inficerede dørhåndtag m.m. i klubhusene. - Er der ikke håndtag på døre, indkøbskurve og varer de steder, hvor i handler ind? Hvordan håndterer i det? Sandsynligvis ved at være påpasselige, afspritte hænderne m.m. Hvad er forskellen på den risiko og på golfbanen? Og derudover, som adskillige har nævnt, kunne man komme helt ud over det ved at låse klubhuset af, så man kun brugte banen. 4. Vi skal være solidariske med resten af samfundet! - Hvad? Ved at signalere, at når de måske ikke kan spille håndbold, fodbold, fitness eller gå til gymnastik, så vil vi da gerne bringe det offer at lade være med at spille golf, selv om det er en udendørs sport, som IKKE er omfattet af myndighedernes lukning? Det forekommer mig rimeligt tåbeligt. Skulle jeg og andre, der jævnligt løber en tur, også lade være med det af solidariske grunde over for dem, der ikke løber osv.? Nej, vel! Jeg håber rigtig meget, at DGU ændrer deres beslutning, når de genovervejer. Det vil nok ikke kunne undgås at ses som en indrømmelse af, at de tog fejl i første omgang - men den må de æde. Det er ingen skam at begå fejl - det er en skam ikke at ville indrømme en. Hvis DGU mod forventning holder fast i deres anbefaling om at golfbanerne holder lukket, så håber jeg, at der er flere klubber, der lytter til deres egen sunde fornuft og går imod anbefalingen og åbner banen. I er der for jeres medlemmer og bør være mere loyal over for dem end over for DGU. Og endelig, hvis der stadig er golfspillere, der synes der er for stor en risiko ved at spille golf, så kan i jo heldigvis altid vælge at blive hjemme. Mange hilsener fra en, der elsker golf Alex

 • Kom nu til fornuft DGU!

  24/03 - 2020 | Jan Sørensen

  Lad os starte med at konkludere, at det er sundt med frisk luft og motion, osse i disse tider. Det understregede statsministeren igen i sin tale i går. Det er min vurdering at ALLE der motionere på cykelstier, skov, strand mm. Er i langt højere smittefare, da der uden kontrol pludseligt kan være en prop, af en 2-3 svedige cyklister, folk der løber mm. Som skal passere samme smalle sted. Hvor sved sprøjter til alle sider, der er ingen styring af den trafik. Det er der heller ikke på golfbaner, der nu anvendes til motions formål, og folk færdes på kryds og tværs.. Der er ingen styring af hvor mange der er på banen, hvor de færdes mm. På en golfbane, hvor der spilles golf derimod; Ordnede forhold alle går i bolde af maks 4. All går samme vej. Man skal ikke pludseligt undvige en svedsprøjtende motionist. Der kan desuden laves alverdens tænkelige tiltag for at gøre det sikrere. I kan gå ned til kun 1- bolde for min skyld. Så kunne man stadigt træne sine slag og få frisk luft. Det virker mest som om den nuværende udmelding, går på en solidaritet med den øvrige sports verden. Eller at vi skal sende det rigtige signal. Nogle rige røvhuller skal ikke gå rundt på en golfbane og tro de er noget. At de ikke bekymrer sig om verden omkring dem mm. Alle vores kære medlemmer bliver ikke sundere af at sidde inde, og deres andre motions alternativer er langt farligere, end kontrolleret spil på en golfbane. Kom nu til fornuft DGU!

 • Banelukning?

  24/03 - 2020 | Hasse Gårde-Askmose

  Forstår det ikke.

 • Ældre golfspillere!!!

  24/03 - 2020 | Hasse Gårde-Askmose

  Som om ældre golfspillere ikke kan finde ud af at overholde de regler, der er vedtaget grundet covid-19. Blot enkelte citater: ".. og DGU's indsats for at påvirke golfspillernes adfærd i retning af myndighedernes anbefalinger, viser dagligdagen i golfklubben at de ikke bliver efterlevet...." "...Danmarks rigspolitichef har i dag understreget, at man ikke må komme inden for to meters afstand af mennesker, der ikke bor på ens bopæl.." Har den nyudnævnte rigspolitichef gjort det??? Er det DGU's opfattelse, at golfspillere - især ældre golfspillere - tilhører den gruppe af Homo Sapiens som Mark Twain betegner som tosser, der ødelægger en skøn tur i naturen ved at gå og slå til en åndsvag hvid, lille bold?

 • Banelukning

  24/03 - 2020 | Jann Pristed

  Jeg kan ikke i min tid huske nogensinde at have oplevet en medlemsorganisation der som Dansk Golf Union (DGU) på det groveste modarbejder sine medlemmers interesser. Golfsporten er hverken en kontakt- eller publikumsport som fodbold, håndbold, ishockey m.fl. og den foregår udendørs på en kæmpe græsmark. Der spiller max. fire spillere af gangen og én spiller slår til højre, én til venstre og én formår at slå lige op ad banen mens den fjerde spiller er ude og lede efter sin bold – så spillerne er sjældent i tæt kontakt med hinanden. Kun ved tee-stedet og på greens kan der forekomme tættere kontakt, og da den anbefalede afstand mellem personer under covid-19 krisen er 1-2 meter, kan dette nemt imødekommes her. Med ganske få praktiske foranstaltninger og midlertidige regelændringer kan klubberne ubesværet imødekomme sundhedsstyrelsens anbefalinger for samvær. I stedet for at udskamme de golfklubber der har taget ansvar og holdt deres baner åbne, burde DGU udarbejde en anbefaling af tiltag der dels kan holde alle baner åbne og dels imødekomme sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggende adfærd. Umiddelbart vil jeg mene følgende tiltag vil være tilstrækkelige: 1. Lukning af restaurationer samt øl-og snackautomater 2. Lukning af touchskærmene til bekræftelse af ankomst (tidsbestilling foregår i forvejen elektronisk hjemmefra) 3. Lukning af badefaciliteter 4. Alle turneringer aflyses 5. Kun medlemmer af den enkelte klub må benytte den aktuelle bane 6. Scorekort placeres afhængig af vejr og mulighed udendørs eller let tilgængeligt inde i klubhuset 7. De fleste klubhuse har minimum 2 indgangsdøre, så man kan – hvis det skønnes hensigtsmæssigt – udpege den ene som indgangsdør og den anden som udgang 8. Scorekort udfyldes manuelt af den enkelte spiller som kender sit handicap og antal slag (findes på GolfBox) 9. Beskrevet anbefalet afstand (2 m) ved tee sted og på greens 10. Putting SKAL foregå med flaget i hullet, og puts på 1 meter eller kortere ”gives” (alternativt fjernes alle flag) Da gældende golfregler forbyder lån af en medspillers udstyr vil der ikke forekomme indirekte overførsel af virus mellem spillerne. Har den enkelte klub mulighed for det kan den som en service opsætte en håndspritdispenser hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Også de professionelle aktører inden for golfsporten har i pressen udskammet de golfklubber som fortsat holder åben. Det til trods for at der er himmelvid forskel mellem deres professionelle turneringer der omfatter mange spillere, ofte med caddies, banekontrollører, baneofficials og et stort publikum, og så amatørspillernes hobbysport bestående af typisk 4 stk. 60+ personer på en stor græsplæne. Som overlæge og professor Bente Klarlund Pedersen d. 21/3-20 udtalte i DR-programmet Lægens bord, har det store negative fysiske konsekvenser for især ældre når de berøves deres normale fysiske aktiviteter. Hun anbefaler ligeledes at den enkelte går en tur så længe man tager sine forholdsregler og holder afstand – hvilket jo ligger implicit i en runde golf. Der er ca. 150.000 medlemmer i DGU regi, og samlet set - inkl. de ægtefæller der finder det befriende når partneren er væk fra hjemmet nogle timer - må det skønnes at der er ca. 250.000 borgere der fratages det fysiske og mentale velvære som en runde golf giver. Og hvem er jeg? Jo, jeg er en 60+ golfspiller der er forhindret i at gå 8-10 km på en græsmark med en jernpind i hånden og slå til en lille rund bold i håbet om at den triller i den retning jeg gerne ser den gøre.

 • Hold Linien

  24/03 - 2020 | Poul Bernhardt Larsen

  Går ud fra, at DGU fortsat følger vor fantastiske statsministers strategi. Så fortsat lukket golfspil frem til 13. april og derefter helt sikkert 14 dage yderligere. Så ingen golf før tidligst til den 1. maj(når bøgen er sprunget ud).

 • Hold Linien

  24/03 - 2020 | Poul Bernhardt Larsen

  Går ud fra, at DGU fortsat følger vor fantastiske statsministers strategi. Så fortsat lukket golfspil frem til 13. april og derefter helt sikkert 14 dage yderligere. Så ingen golf før tidligst til den 1. maj(når bøgen er sprunget ud).

 • DGU hvorfor?

  23/03 - 2020 | Hasse Gårde-Askmose

  Med baggrund i DGU's temmelig uovervejede og i mine øjne tåbelige indstilling om lukning af banerne for spil, kan jeg som en almindelig amatør ikke lade være med provokerende at spørge: Hvad skal vi - amatører - egentlig med DGU?

 • Det er svært, men det burde ikke være det

  23/03 - 2020 | Bjørn Eliasen

  Jeg læste DGU's anbefaling om at lukke klubberne, da den kom. Jeg syntes, at anbefalingen var dårligt motiveret, fik et billede af, at vi fordi golf er i en eller anden form for "bad stranding", skal passe ekstra på, og derfor være endnu mere på forkant, end myndighederne reelt beder os om. Jeg var derfor glad, da min egen klub valgte at implementere fornuftige foranstanlstninger, som - efter min mening - støttede op omkring de gode initiative, der kommer fra regering og Folketing, men stadigt gav mulighed for golf i stærkt begrænsede men ordnede former. Den efterfølgende pressehetz, som jeg ærligt talt mistænker DGU for at stå bag, har så gjort, at min klub nu også har lukket for spil. Lige så fornuftigt efter min mening. Vi skal ikke slås internt I Dansk golf. Det var ikke kønt. Så nu står jeg tilbage med et billede af, at unionen fra starten har fejlfortolket sin egen rolle og sine medlemmers ønske - hvis det sidste overhovedet har været vigtigt for dem - og på den måde malet sig selv op i et hjørne, hvor det er svært at se en fornuftig vej frem. Det synes jeg så er rigtigt ærgerligt.

 • Golf kan afhjælpe angst og stress.

  23/03 - 2020 | Bent Aaes Jakobsen

  I forbindelse med forlængelse af nedlukningsperioden udtalte de lægefaglige myndigheder, at vi så vidt muligt skal finde aktiviteter "også udendørs" der kan modvirke en begyndende angst / depression. Her er golf en oplagt mulighed. Jeg vil foreslå følgende: Alle flag fjernes fra banerne. Man må maks gå ud i 2 bolde. Hvis man ikke er samboende skal der holdes en indbyrdes afstand på 5 m. Herved har man sikret sig mod smitte og tilgodeset medlemmernes mentale sundhed.

 • Golf kan afhjælpe angst og stress.

  23/03 - 2020 | Bent Aaes Jakobsen

  I forbindelse med forlængelse af nedlukningsperioden udtalte de lægefaglige myndigheder, at vi så vidt muligt skal finde aktiviteter "også udendørs" der kan modvirke en begyndende angst / depression. Her er golf en oplagt mulighed. Jeg vil foreslå følgende: Alle flag fjernes fra banerne. Man må maks gå ud i 2 bolde. Hvis man ikke er samboende skal der holdes en indbyrdes afstand på 5 m. Herved har man sikret sig mod smitte og tilgodeset medlemmernes mentale sundhed.

 • "Image-anbefaling" - det er en ommer

  23/03 - 2020 | Steen Claudi Andersen

  Kære DGU og DGU´s bestyrelse. Jeg har idag gået en runde med en sygeplejeske og en Falckredder - og begge var efter runden 100% stålfaste i, at vores runde som ansvarlige voksne var 100 gange mindre sårbare overfor smitte, end den tur vi alle 3 skulle ned i Fakta bagefter for at købe mad ind til familierne. En runde i sol, hvor mit immunforsvar blev boostet med D-vitamin og 10 km motion - fuldstændig som DGI anbefaler. Jeg var ikke på noget tidspunkt nærmere end 2 meter fra de 2 andre jeg spillede med, og jeg rørte hverken flag eller andet, som andre ku røre. Det er helt ok at I som organisation går ud og anbefaler nogle ting - men I træder så voldsom i spinaten, når I efterfølgende i landsdækkende medier via formanden går ud og bitch´er de klubber, som ikke følger jeres "anbefaling" - men blot følger regeringens og DGI´s anbefalinger og forbud....!! Vi er så rigeligt oplyst fra regeringen omkring forbehold og hvordan vi som voksne skal passe på os selv - og ditto at ældre og dem med kroniske sygdomme skal være extra påpasselige - bare så personligt træt af at DGU offentligt bitch`er de klubber som trodser deres "anbefaling" - klubberne følger altså regeringens og eksperternes anbefaling....!! Jeg bakker 100% op omkring min egen klubs bestyrelse og deres valg om, at vi som medlemmer kan tage en tur på banen og få frisk luft under meget nøje beskrevne regler - og at banen KUN er åben for egne medlemmer, så der ikke blir et rend af greenfeegæster/øget smittefare, og efterfølgede et spørgsmål omkring, at klubben jagtede greenfee-kroner. Synes I som bestyrelse "når dette verdens omspændende Covid19-helvede" er overstået (for det er jo i sandhed virkelig en grim og træls ting, men man skal stadig handle fornuftigt) seriøst skal stille jer selv spørgsmålet: "Gjorde vi det rette i at formane til lukning" ???? Og så bede alle golfspillere med et DGU-nummer om "et ja eller nej" - og hvis marioteten siger ja, så hopper I frivilligt ned af taburetten ....!! men det tror jeg så ikke I tør, for hvad jeg hører derude generelt blandt golfspillere, så er størsteparten ikke enige med jer.....!!! GolfDanmark er delt - men med jeres medvirken i de almene medier, så er der pustet til ilden blandt mennesker, som ikke spiller golf og stadig ser sporten som snop - og deres negative input gavner absolut ikke vores i forvejen pressede idrætsgren... det burde I om nogen vide....!! Med venlig hilsen Steen Claudi Medlem i Hobro Golfklub og et ansvarligt voksent selvtænkende menneske

 • "Image-anbefaling" - det er en ommer

  23/03 - 2020 | Steen Claudi Andersen

  Kære DGU og DGU´s bestyrelse. Jeg har idag gået en runde med en sygeplejeske og en Falckredder - og begge var efter runden 100% stålfaste i, at vores runde som ansvarlige voksne var 100 gange mindre sårbare overfor smitte, end den tur vi alle 3 skulle ned i Fakta bagefter for at købe mad ind til familierne. En runde i sol, hvor mit immunforsvar blev boostet med D-vitamin og 10 km motion - fuldstændig som DGI anbefaler. Jeg var ikke på noget tidspunkt nærmere end 2 meter fra de 2 andre jeg spillede med, og jeg rørte hverken flag eller andet, som andre ku røre. Det er helt ok at I som organisation går ud og anbefaler nogle ting - men I træder så voldsom i spinaten, når I efterfølgende i landsdækkende medier via formanden går ud og bitch´er de klubber, som ikke følger jeres "anbefaling" - men blot følger regeringens og DGI´s anbefalinger og forbud....!! Vi er så rigeligt oplyst fra regeringen omkring forbehold og hvordan vi som voksne skal passe på os selv - og ditto at ældre og dem med kroniske sygdomme skal være extra påpasselige - bare så personligt træt af at DGU offentligt bitch`er de klubber som trodser deres "anbefaling" - klubberne følger altså regeringens og eksperternes anbefaling....!! Jeg bakker 100% op omkring min egen klubs bestyrelse og deres valg om, at vi som medlemmer kan tage en tur på banen og få frisk luft under meget nøje beskrevne regler - og at banen KUN er åben for egne medlemmer, så der ikke blir et rend af greenfeegæster/øget smittefare, og efterfølgede et spørgsmål omkring, at klubben jagtede greenfee-kroner. Synes I som bestyrelse "når dette verdens omspændende Covid19-helvede" er overstået (for det er jo i sandhed virkelig en grim og træls ting, men man skal stadig handle fornuftigt) seriøst skal stille jer selv spørgsmålet: "Gjorde vi det rette i at formane til lukning" ???? Og så bede alle golfspillere med et DGU-nummer om "et ja eller nej" - og hvis marioteten siger ja, så hopper I frivilligt ned af taburetten ....!! men det tror jeg så ikke I tør, for hvad jeg hører derude generelt blandt golfspillere, så er størsteparten ikke enige med jer.....!!! GolfDanmark er delt - men med jeres medvirken i de almene medier, så er der pustet til ilden blandt mennesker, som ikke spiller golf og stadig ser sporten som snop - og deres negative input gavner absolut ikke vores i forvejen pressede idrætsgren... det burde I om nogen vide....!! Med venlig hilsen Steen Claudi Medlem i Hobro Golfklub og et ansvarligt voksent selvtænkende menneske

 • Mange ældre - og man får svar som man spørger

  23/03 - 2020 | Per Sondrup

  Kære DGU, Ang. jeres argument om at vi har mangle ældre golfere. Ja helt rigtigt, og super for det, men brug det ikke som et argument for at lukke banerne. Ældre skal også passe på med at gå i Supermarked for tiden, men vi lukker da heldigvis ikke Supermarkederne. Og ja man kan sikkert få Sundhedsstyrelsen til at svare båd ja og nej. Men læg dem dog ikke ordene i munden. Faktum er at det ikke være noget problem i at holde 2 m afstand når man spiller golf. Det er noget nemmere at gøre det her end rundt om søerne i København. Og man skal jf. reglerne bruge eget udstyr. Flaget må blive stående i hullet. Tja ... /Per

 • Pinlig Corona-strid

  23/03 - 2020 | Henning Hansen

  Ærgerligt - og pinligt - at golfsporten excellerer i en intern strid i stedet for at vise sammenhold og loyalitet. Selvfølgelig er smittefaren ved golf en gråzone. Men det sikreste er immervæk at lukke banerne, og det handler i mine øjne primært om, at vi bør rette os efter vores ledelse og stoppe aktiviteten i lighed med øvrig sport - hvilket ville afføde respekt i omverdenen. Nu sørger et egoistisk og ubetænksomt mindretal af klubber og spillere desværre for, at hele golfsporten får ridser i lakken. Sluttelig et spørgsmål til DGU: Har I bemyndigelse til at diktere lukning af alle baner? Med venlig hilsen Henning Hansen

 • Åben banerne og følg de øvrige anvisningerne:

  23/03 - 2020 | Oliver Resen

  Mener at DGU har overreageret med en anbefaling om en lukning af golfbanerne. Har hørt fra flere af de golfklubber, som holder åbent, og de har haft besøg af Politiet. De har blåstemplet og godkendt de golfbaner, som holder åbent. Med en lukning af 75% af golfbanerne, har DGU været med til at sætte et større pres på de golfbaner, der har valgt at holde åbent. Har løbende fået info fra de golfbaner, som holder åbent om at der ikke er smittefare, hvis vi overholder de anvisninger, der er kommet fra sundhedsstyrelsen og myndighederne. Ofte er der 200-300 meter mellem de forskellige bolde på banerne.

 • Citatfusk

  23/03 - 2020 | Kurt Pedersen

  Kim Lennart Dueholm bruger i et af det første indlæg nederst på siden Dronningens ord "det kan man ikke være bekendt" om DGU's beslutning. Det er jo i den grad at vende ordene om på uanstændig vis, da det jo netop drejede sig om, at de, der samles og udsætter andre for unødig smittefare, ikke kan være det bekendt. Skulle være en og anden, der dør pga manglende motion, så dør de i det mindste uden at have været skyld i andres ulykke. Vore bedsteforældre blev kaldt i krig, vi bliver bedt om at sidde hjemme på sofaen. Det kan vi godt klare. Jeg hylder de fornuftige stemmer blandt de indkomne indlæg, og rynker på næsen af de forkælede curlingbørn - også i høj alder - der bruger alle mulige usaglige argumenter i flæng, blot for at få deres vilje. Stay healthy - stay at home!

 • Citatfusk

  23/03 - 2020 | Kurt Pedersen

  Kim Lennart Dueholm bruger i et af det første indlæg nederst på siden Dronningens ord "det kan man ikke være bekendt" om DGU's beslutning. Det er jo i den grad at vende ordene om på uanstændig vis, da det jo netop drejede sig om, at de, der samles og udsætter andre for unødig smittefare, ikke kan være det bekendt. Skulle være en og anden, der dør pga manglende motion, så dør de i det mindste uden at have været skyld i andres ulykke. Vore bedsteforældre blev kaldt i krig, vi bliver bedt om at sidde hjemme på sofaen. Det kan vi godt klare. Jeg hylder de fornuftige stemmer blandt de indkomne indlæg, og rynker på næsen af de forkælede curlingbørn - også i høj alder - der bruger alle mulige usaglige argumenter i flæng, blot for at få deres vilje. Stay healthy - stay at home!

 • Åbning udskudt?

  23/03 - 2020 | Jesper Nielsen

  Nu hvor regeringen har lukket Danmark ned tom 2.påskedag så skal DGU finde ud af hvilken stol de sidder på for ellers tvinger de dem selv til at følge trop og følge disse lukninger hen ad vejen med den ugunstige situationer de havner i med det.

 • Samfundssind versus golf

  23/03 - 2020 | Torben Norlyk

  Golf er mig bekendt en gentlemands-sport. Under de nuværende omstændigheder bør vi stå sammen om at vise, hvad det betyder, at vi alle må yde et bidrag til at nedsætte sprednings-hastigheden af corona virus (den flade kurve)! Her vil jeg gerne bringe en J.F.Kennedy udtalelse fra 1961 i spil, citat: ”Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig. Spørg hvad du kan gøre for dit land”. Kennedy havde ikke engang hørt om corona! Med håb om snarest muligt igen at kunne gå 18 huller + een Venlig golf hilsen Torben Norlyk

 • DGU læs og lær.

  23/03 - 2020 | Jan Sander Hansen

  Måske DGU skulle vende blikket mod moderskibet. https://www.standrews.com/Play/The-Home-of-Golf/News/COVID-19-Update

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's headline "Golfsporten står samlet i kampen osv.", var min reaktion at det var et misforstået og tarveligt "mediestunt" til at score imagepoint, på den forfærdelige Covid-19 situation som pt. martrer Danmark og det meste af resten af verden. Siden har det vist sig at DGU's påstand ikke stor til troende, fordi golfsporten ikke stod samlet, og DGU har da heller ikke følt sig for fin til i pressen at mistænkeliggøre og udskamme sine medlemmer. DGU har med sine vidtrækkende anbefaling om at lukke alle golfklubber, og sin ageren sidenhen ikke gavnet Golfdanmark. Der er et flertal af klubber angiveligt har lukket ned enten fordi disse klubbers bestyrelse var enige i DGU's anbefaling eller de har gjort det, ikke fordi de var enige, men alene loyalitet overfor DGU, så det vides ikke hvor "samlet", som DGU skriver golfsporten i virkeligheder er. Men der er også mange klubber, ca. 15% iflg. DGU, med besindige bestyrelser, som har fundet at DGU*s anbefaling er for vidtrækkende i forhold til myndighedernes beslutninger, og som derfor, med visse restriktioner, iht. myndighedernes beslutninger. har opretholdt fortsat spil på deres baner. Jer er selv medlem af en klub, med en sådan besindig bestyrelse, som lukke alt ned, dvs. klubhus inkl. restaurant og alle udendørs træningsområder, så kun selve banen blev holdt åben for spil med følgende restriktioner. - Tidsbestilling kunne alene ske online - Kun 2-bolde var tilladt og kun for klubbens egne medlemmer. - Alle flag på greens samt river i bunkers blev fjernet, således at hver enkelt spiller alene kom i berøring med sin egen bag. - Afstand mellem spillerne skulle være mindst 2 meter - Alle udendørs stole og bænke blev fjernet, for at eliminere den traditionelle sociale samvær efter runden, så beskeden fra bestyrelsen var tydelig "spil og gå hjem". Medlemmerne har siden "kvitteret" for den rigtige beslutning med at banen siden var booket af 2-bolde, fra den lukkede op til der ikke længere var lys nok til at spille - så DGU det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's headline "Golfsporten står samlet i kampen osv.", var min reaktion at det var et misforstået og tarveligt "mediestunt" til at score imagepoint, på den forfærdelige Covid-19 situation som pt. martrer Danmark og det meste af resten af verden. Siden har det vist sig at DGU's påstand ikke stor til troende, fordi golfsporten ikke stod samlet, og DGU har da heller ikke følt sig for fin til i pressen at mistænkeliggøre og udskamme sine medlemmer. DGU har med sine vidtrækkende anbefaling om at lukke alle golfklubber, og sin ageren sidenhen ikke gavnet Golfdanmark. Der er et flertal af klubber angiveligt har lukket ned enten fordi disse klubbers bestyrelse var enige i DGU's anbefaling eller de har gjort det, ikke fordi de var enige, men alene loyalitet overfor DGU, så det vides ikke hvor "samlet", som DGU skriver golfsporten i virkeligheder er. Men der er også mange klubber, ca. 15% iflg. DGU, med besindige bestyrelser, som har fundet at DGU*s anbefaling er for vidtrækkende i forhold til myndighedernes beslutninger, og som derfor, med visse restriktioner, iht. myndighedernes beslutninger. har opretholdt fortsat spil på deres baner. Jer er selv medlem af en klub, med en sådan besindig bestyrelse, som lukke alt ned, dvs. klubhus inkl. restaurant og alle udendørs træningsområder, så kun selve banen blev holdt åben for spil med følgende restriktioner. - Tidsbestilling kunne alene ske online - Kun 2-bolde var tilladt og kun for klubbens egne medlemmer. - Alle flag på greens samt river i bunkers blev fjernet, således at hver enkelt spiller alene kom i berøring med sin egen bag. - Afstand mellem spillerne skulle være mindst 2 meter - Alle udendørs stole og bænke blev fjernet, for at eliminere den traditionelle sociale samvær efter runden, så beskeden fra bestyrelsen var tydelig "spil og gå hjem". Medlemmerne har siden "kvitteret" for den rigtige beslutning med at banen siden var booket af 2-bolde, fra den lukkede op til der ikke længere var lys nok til at spille - så DGU det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's headline "Golfsporten står samlet i kampen osv.", var min reaktion at det var et misforstået og tarveligt "mediestunt" til at score imagepoint, på den forfærdelige Covid-19 situation som pt. martrer Danmark og det meste af resten af verden. Siden har det vist sig at DGU's påstand ikke stor til troende, fordi golfsporten ikke stod samlet, og DGU har da heller ikke følt sig for fin til i pressen at mistænkeliggøre og udskamme sine medlemmer. DGU har med sine vidtrækkende anbefaling om at lukke alle golfklubber, og sin ageren sidenhen ikke gavnet Golfdanmark. Der er et flertal af klubber angiveligt har lukket ned enten fordi disse klubbers bestyrelse var enige i DGU's anbefaling eller de har gjort det, ikke fordi de var enige, men alene loyalitet overfor DGU, så det vides ikke hvor "samlet", som DGU skriver golfsporten i virkeligheder er. Men der er også mange klubber, ca. 15% iflg. DGU, med besindige bestyrelser, som har fundet at DGU*s anbefaling er for vidtrækkende i forhold til myndighedernes beslutninger, og som derfor, med visse restriktioner, iht. myndighedernes beslutninger. har opretholdt fortsat spil på deres baner. Jer er selv medlem af en klub, med en sådan besindig bestyrelse, som lukke alt ned, dvs. klubhus inkl. restaurant og alle udendørs træningsområder, så kun selve banen blev holdt åben for spil med følgende restriktioner. - Tidsbestilling kunne alene ske online - Kun 2-bolde var tilladt og kun for klubbens egne medlemmer. - Alle flag på greens samt river i bunkers blev fjernet, således at hver enkelt spiller alene kom i berøring med sin egen bag. - Afstand mellem spillerne skulle være mindst 2 meter - Alle udendørs stole og bænke blev fjernet, for at eliminere den traditionelle sociale samvær efter runden, så beskeden fra bestyrelsen var tydelig "spil og gå hjem". Medlemmerne har siden "kvitteret" for den rigtige beslutning med at banen siden var booket af 2-bolde, fra den lukkede op til der ikke længere var lys nok til at spille - så DGU det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • Samfunds-sind versus golf

  23/03 - 2020 | Torben Norlyk

  Som golfspiller er jeg bevidst om at vores ædle sport er en gentlemands sport. I den kontekst må vi alle bidrage til opretholdelse af muligheden for optimale vilkår for det danske sundhedsvæsen (den flade kurve) når det gælder spredning af corona virus. I 1961 udtrykte J.F.Kennedy de berømte ord, citat: "Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig. Spørg hvad du kan gøre for dit land". Og han havde ikke engang hørt om corona! Med håb om snarest muligt at kunne gå 18 huller + é - lad os sammen vise vor gentlemands-ship. Torben Norlyk

 • Uden fornuftig grund

  23/03 - 2020 | Poul Brok-Nielsen

  Hvorfor kan min kone og jeg dog ikke gå en runde. Nu går vi i stedet for på de mange stier her i skønne Skt. Klemens, ja, nærmest i gåsegang, når det er fint vejr, og bagefter handler vi i Netto osv.. Skulle det være bedre end at vi gik på golfbanen? Man kunne evt. suspendere tilmelding ved ankomst,, så man undgår at berøre touchskærme m.v... Regler uden logisk begrundelse skaber irritation, men tilsyneladen også gode muligheder for at stille sig forarget an over andres opførsel - det er jo en dansk folkesport i disse tider!

 • Lukning vs restriktioner

  23/03 - 2020 | Michael Laustsen

  Først og fremmest; jeg støtter DGU's anbefaling om at lukke banerne. Faktisk havde jeg gerne set noget mere restriktivt, således at samfundet hurtigst muligt kan komme i gang igen. Der er mange forslag til hvorledes klubberne kan og bør omgå anbefalingen, baseret på andre landes policies, Sundhedsstyrelsens anbefalinger og egen dømmekraft. Og en masse svulstige ord om kontingents størrelse, DGU's myndighed og (-igen) troen på egen dømmekraft. Man plejer at tilskrive de unge, at de opfatter sig som udødelige - nu kan vi så tilføje golfspillere til de udødelige. Og det på trods af at en stor del er i risikogruppen. Det giver ingen mening. Undskyld på forhånd til de mange golfspillere, som rent faktisk handler ansvarligt og bakker op om og respekterer DGU's anbefaling. Dette indlæg er ikke møntet på jer. Til de som er så voldsomt utilfredse med lukningerne, må jeg blot henvise til, at i har mulighed for at skifte ledelsen ud på generalforsamlingen. Husk blot på, at klubben også skal fungere, når krisen er gennemlevet. Skulle nogen være blevet i tvivl; jeg glæder mig også til at komme ud på banen igen. Med venlig hilsen Michael Laustsen, Aalborg Golfklub

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's hedline "Goflsporten står samlet", underforstået at hele golfsporten står samlet i bekæmpelsen af Covid-19, slog det mig, at være et misforstået og tarveligt "mediestunt" på den måde at ville score goodwill, på den forfærdelige Covid-19 situation som Danmark og det meste af verden i disse dage er i. Sidenhen viste det sig også at DGU's påstand ikke stod til troende, og DGU har heller siden følt sig for god til ikke at mistænkeliggøre og udskamme egne medlemmer i pinlige forsøg på at retfærdiggøre en forkert beslutning. DGU har med sin ageren, i denne sag, overfor klubberne og i pressen ikke gavnet Golfdanmark. Der er givetvis klubber som er enige i DGU's anbefaling om at lukke klubben totalt ned, men der er også klubber, som ikke nødvendigvis var enig i DGU's vidtrækkende anbefaling om at lukke totalt ned, men som har fulgt anbefalingen af ren og skær loyalitet overfor DGU. Men der er også en lang række klubber, hvor der sidder besindige bestyrelser, som finder at DGU's anbefaling er unødigt vidtrækkende, og som derfor har truffet beslutning om, som i den klub jeg selv er medlem af, at lukke alt ned, undtagen selve banen, hvor der derimod blev indført en række restriktionen, som feks. - tidsbestilling kunne kun ske online - kun 2-bolde var tilladt - banen var alene forbeholdt egne medlemmer. - alle flag på greens samt alle river i bunkers blev fjernes så spilleren alene, havde kontakt med sin egen bag - alle mulighed, dvs. udendørs stole og bænke, for den traditionelle "samling" efter en runde, blev fjernet, for at understrege klubbens henstilling om "spil og gå hjem". Klubbens medlemmer har "kvitteret" for vor bestyrelses besindighed med, at banen har været totalt booked af 2-bolde fra den åbnede om morgenen til så længe der var lys nok til at spille, og spillet er sket med fin hensyntagen til den kraftige henstilling om at holde afstand - så, DGU, det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's hedline "Goflsporten står samlet", underforstået at hele golfsporten står samlet i bekæmpelsen af Covid-19, slog det mig, at være et misforstået og tarveligt "mediestunt" på den måde at ville score goodwill, på den forfærdelige Covid-19 situation som Danmark og det meste af verden i disse dage er i. Sidenhen viste det sig også at DGU's påstand ikke stod til troende, og DGU har heller siden følt sig for god til ikke at mistænkeliggøre og udskamme egne medlemmer i pinlige forsøg på at retfærdiggøre en forkert beslutning. DGU har med sin ageren, i denne sag, overfor klubberne og i pressen ikke gavnet Golfdanmark. Der er givetvis klubber som er enige i DGU's anbefaling om at lukke klubben totalt ned, men der er også klubber, som ikke nødvendigvis var enig i DGU's vidtrækkende anbefaling om at lukke totalt ned, men som har fulgt anbefalingen af ren og skær loyalitet overfor DGU. Men der er også en lang række klubber, hvor der sidder besindige bestyrelser, som finder at DGU's anbefaling er unødigt vidtrækkende, og som derfor har truffet beslutning om, som i den klub jeg selv er medlem af, at lukke alt ned, undtagen selve banen, hvor der derimod blev indført en række restriktionen, som feks. - tidsbestilling kunne kun ske online - kun 2-bolde var tilladt - banen var alene forbeholdt egne medlemmer. - alle flag på greens samt alle river i bunkers blev fjernes så spilleren alene, havde kontakt med sin egen bag - alle mulighed, dvs. udendørs stole og bænke, for den traditionelle "samling" efter en runde, blev fjernet, for at understrege klubbens henstilling om "spil og gå hjem". Klubbens medlemmer har "kvitteret" for vor bestyrelses besindighed med, at banen har været totalt booked af 2-bolde fra den åbnede om morgenen til så længe der var lys nok til at spille, og spillet er sket med fin hensyntagen til den kraftige henstilling om at holde afstand - så, DGU, det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's hedline "Goflsporten står samlet", underforstået at hele golfsporten står samlet i bekæmpelsen af Covid-19, slog det mig, at være et misforstået og tarveligt "mediestunt" på den måde at ville score goodwill, på den forfærdelige Covid-19 situation som Danmark og det meste af verden i disse dage er i. Sidenhen viste det sig også at DGU's påstand ikke stod til troende, og DGU har heller siden følt sig for god til ikke at mistænkeliggøre og udskamme egne medlemmer i pinlige forsøg på at retfærdiggøre en forkert beslutning. DGU har med sin ageren, i denne sag, overfor klubberne og i pressen ikke gavnet Golfdanmark. Der er givetvis klubber som er enige i DGU's anbefaling om at lukke klubben totalt ned, men der er også klubber, som ikke nødvendigvis var enig i DGU's vidtrækkende anbefaling om at lukke totalt ned, men som har fulgt anbefalingen af ren og skær loyalitet overfor DGU. Men der er også en lang række klubber, hvor der sidder besindige bestyrelser, som finder at DGU's anbefaling er unødigt vidtrækkende, og som derfor har truffet beslutning om, som i den klub jeg selv er medlem af, at lukke alt ned, undtagen selve banen, hvor der derimod blev indført en række restriktionen, som feks. - tidsbestilling kunne kun ske online - kun 2-bolde var tilladt - banen var alene forbeholdt egne medlemmer. - alle flag på greens samt alle river i bunkers blev fjernes så spilleren alene, havde kontakt med sin egen bag - alle mulighed, dvs. udendørs stole og bænke, for den traditionelle "samling" efter en runde, blev fjernet, for at understrege klubbens henstilling om "spil og gå hjem". Klubbens medlemmer har "kvitteret" for vor bestyrelses besindighed med, at banen har været totalt booked af 2-bolde fra den åbnede om morgenen til så længe der var lys nok til at spille, og spillet er sket med fin hensyntagen til den kraftige henstilling om at holde afstand - så, DGU, det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's hedline "Goflsporten står samlet", underforstået at hele golfsporten står samlet i bekæmpelsen af Covid-19, slog det mig, at være et misforstået og tarveligt "mediestunt" på den måde at ville score goodwill, på den forfærdelige Covid-19 situation som Danmark og det meste af verden i disse dage er i. Sidenhen viste det sig også at DGU's påstand ikke stod til troende, og DGU har heller siden følt sig for god til ikke at mistænkeliggøre og udskamme egne medlemmer i pinlige forsøg på at retfærdiggøre en forkert beslutning. DGU har med sin ageren, i denne sag, overfor klubberne og i pressen ikke gavnet Golfdanmark. Der er givetvis klubber som er enige i DGU's anbefaling om at lukke klubben totalt ned, men der er også klubber, som ikke nødvendigvis var enig i DGU's vidtrækkende anbefaling om at lukke totalt ned, men som har fulgt anbefalingen af ren og skær loyalitet overfor DGU. Men der er også en lang række klubber, hvor der sidder besindige bestyrelser, som finder at DGU's anbefaling er unødigt vidtrækkende, og som derfor har truffet beslutning om, som i den klub jeg selv er medlem af, at lukke alt ned, undtagen selve banen, hvor der derimod blev indført en række restriktionen, som feks. - tidsbestilling kunne kun ske online - kun 2-bolde var tilladt - banen var alene forbeholdt egne medlemmer. - alle flag på greens samt alle river i bunkers blev fjernes så spilleren alene, havde kontakt med sin egen bag - alle mulighed, dvs. udendørs stole og bænke, for den traditionelle "samling" efter en runde, blev fjernet, for at understrege klubbens henstilling om "spil og gå hjem". Klubbens medlemmer har "kvitteret" for vor bestyrelses besindighed med, at banen har været totalt booked af 2-bolde fra den åbnede om morgenen til så længe der var lys nok til at spille, og spillet er sket med fin hensyntagen til den kraftige henstilling om at holde afstand - så, DGU, det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's hedline "Goflsporten står samlet", underforstået at hele golfsporten står samlet i bekæmpelsen af Covid-19, slog det mig, at være et misforstået og tarveligt "mediestunt" på den måde at ville score goodwill, på den forfærdelige Covid-19 situation som Danmark og det meste af verden i disse dage er i. Sidenhen viste det sig også at DGU's påstand ikke stod til troende, og DGU har heller siden følt sig for god til ikke at mistænkeliggøre og udskamme egne medlemmer i pinlige forsøg på at retfærdiggøre en forkert beslutning. DGU har med sin ageren, i denne sag, overfor klubberne og i pressen ikke gavnet Golfdanmark. Der er givetvis klubber som er enige i DGU's anbefaling om at lukke klubben totalt ned, men der er også klubber, som ikke nødvendigvis var enig i DGU's vidtrækkende anbefaling om at lukke totalt ned, men som har fulgt anbefalingen af ren og skær loyalitet overfor DGU. Men der er også en lang række klubber, hvor der sidder besindige bestyrelser, som finder at DGU's anbefaling er unødigt vidtrækkende, og som derfor har truffet beslutning om, som i den klub jeg selv er medlem af, at lukke alt ned, undtagen selve banen, hvor der derimod blev indført en række restriktionen, som feks. - tidsbestilling kunne kun ske online - kun 2-bolde var tilladt - banen var alene forbeholdt egne medlemmer. - alle flag på greens samt alle river i bunkers blev fjernes så spilleren alene, havde kontakt med sin egen bag - alle mulighed, dvs. udendørs stole og bænke, for den traditionelle "samling" efter en runde, blev fjernet, for at understrege klubbens henstilling om "spil og gå hjem". Klubbens medlemmer har "kvitteret" for vor bestyrelses besindighed med, at banen har været totalt booked af 2-bolde fra den åbnede om morgenen til så længe der var lys nok til at spille, og spillet er sket med fin hensyntagen til den kraftige henstilling om at holde afstand - så, DGU, det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's hedline "Goflsporten står samlet", underforstået at hele golfsporten står samlet i bekæmpelsen af Covid-19, slog det mig, at være et misforstået og tarveligt "mediestunt" på den måde at ville score goodwill, på den forfærdelige Covid-19 situation som Danmark og det meste af verden i disse dage er i. Sidenhen viste det sig også at DGU's påstand ikke stod til troende, og DGU har heller siden følt sig for god til ikke at mistænkeliggøre og udskamme egne medlemmer i pinlige forsøg på at retfærdiggøre en forkert beslutning. DGU har med sin ageren, i denne sag, overfor klubberne og i pressen ikke gavnet Golfdanmark. Der er givetvis klubber som er enige i DGU's anbefaling om at lukke klubben totalt ned, men der er også klubber, som ikke nødvendigvis var enig i DGU's vidtrækkende anbefaling om at lukke totalt ned, men som har fulgt anbefalingen af ren og skær loyalitet overfor DGU. Men der er også en lang række klubber, hvor der sidder besindige bestyrelser, som finder at DGU's anbefaling er unødigt vidtrækkende, og som derfor har truffet beslutning om, som i den klub jeg selv er medlem af, at lukke alt ned, undtagen selve banen, hvor der derimod blev indført en række restriktionen, som feks. - tidsbestilling kunne kun ske online - kun 2-bolde var tilladt - banen var alene forbeholdt egne medlemmer. - alle flag på greens samt alle river i bunkers blev fjernes så spilleren alene, havde kontakt med sin egen bag - alle mulighed, dvs. udendørs stole og bænke, for den traditionelle "samling" efter en runde, blev fjernet, for at understrege klubbens henstilling om "spil og gå hjem". Klubbens medlemmer har "kvitteret" for vor bestyrelses besindighed med, at banen har været totalt booked af 2-bolde fra den åbnede om morgenen til så længe der var lys nok til at spille, og spillet er sket med fin hensyntagen til den kraftige henstilling om at holde afstand - så, DGU, det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's hedline "Goflsporten står samlet", underforstået at hele golfsporten står samlet i bekæmpelsen af Covid-19, slog det mig, at være et misforstået og tarveligt "mediestunt" på den måde at ville score goodwill, på den forfærdelige Covid-19 situation som Danmark og det meste af verden i disse dage er i. Sidenhen viste det sig også at DGU's påstand ikke stod til troende, og DGU har heller siden følt sig for god til ikke at mistænkeliggøre og udskamme egne medlemmer i pinlige forsøg på at retfærdiggøre en forkert beslutning. DGU har med sin ageren, i denne sag, overfor klubberne og i pressen ikke gavnet Golfdanmark. Der er givetvis klubber som er enige i DGU's anbefaling om at lukke klubben totalt ned, men der er også klubber, som ikke nødvendigvis var enig i DGU's vidtrækkende anbefaling om at lukke totalt ned, men som har fulgt anbefalingen af ren og skær loyalitet overfor DGU. Men der er også en lang række klubber, hvor der sidder besindige bestyrelser, som finder at DGU's anbefaling er unødigt vidtrækkende, og som derfor har truffet beslutning om, som i den klub jeg selv er medlem af, at lukke alt ned, undtagen selve banen, hvor der derimod blev indført en række restriktionen, som feks. - tidsbestilling kunne kun ske online - kun 2-bolde var tilladt - banen var alene forbeholdt egne medlemmer. - alle flag på greens samt alle river i bunkers blev fjernes så spilleren alene, havde kontakt med sin egen bag - alle mulighed, dvs. udendørs stole og bænke, for den traditionelle "samling" efter en runde, blev fjernet, for at understrege klubbens henstilling om "spil og gå hjem". Klubbens medlemmer har "kvitteret" for vor bestyrelses besindighed med, at banen har været totalt booked af 2-bolde fra den åbnede om morgenen til så længe der var lys nok til at spille, og spillet er sket med fin hensyntagen til den kraftige henstilling om at holde afstand - så, DGU, det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's hedline "Goflsporten står samlet", underforstået at hele golfsporten står samlet i bekæmpelsen af Covid-19, slog det mig, at være et misforstået og tarveligt "mediestunt" på den måde at ville score goodwill, på den forfærdelige Covid-19 situation som Danmark og det meste af verden i disse dage er i. Sidenhen viste det sig også at DGU's påstand ikke stod til troende, og DGU har heller siden følt sig for god til ikke at mistænkeliggøre og udskamme egne medlemmer i pinlige forsøg på at retfærdiggøre en forkert beslutning. DGU har med sin ageren, i denne sag, overfor klubberne og i pressen ikke gavnet Golfdanmark. Der er givetvis klubber som er enige i DGU's anbefaling om at lukke klubben totalt ned, men der er også klubber, som ikke nødvendigvis var enig i DGU's vidtrækkende anbefaling om at lukke totalt ned, men som har fulgt anbefalingen af ren og skær loyalitet overfor DGU. Men der er også en lang række klubber, hvor der sidder besindige bestyrelser, som finder at DGU's anbefaling er unødigt vidtrækkende, og som derfor har truffet beslutning om, som i den klub jeg selv er medlem af, at lukke alt ned, undtagen selve banen, hvor der derimod blev indført en række restriktionen, som feks. - tidsbestilling kunne kun ske online - kun 2-bolde var tilladt - banen var alene forbeholdt egne medlemmer. - alle flag på greens samt alle river i bunkers blev fjernes så spilleren alene, havde kontakt med sin egen bag - alle mulighed, dvs. udendørs stole og bænke, for den traditionelle "samling" efter en runde, blev fjernet, for at understrege klubbens henstilling om "spil og gå hjem". Klubbens medlemmer har "kvitteret" for vor bestyrelses besindighed med, at banen har været totalt booked af 2-bolde fra den åbnede om morgenen til så længe der var lys nok til at spille, og spillet er sket med fin hensyntagen til den kraftige henstilling om at holde afstand - så, DGU, det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's hedline "Goflsporten står samlet", underforstået at hele golfsporten står samlet i bekæmpelsen af Covid-19, slog det mig, at være et misforstået og tarveligt "mediestunt" på den måde at ville score goodwill, på den forfærdelige Covid-19 situation som Danmark og det meste af verden i disse dage er i. Sidenhen viste det sig også at DGU's påstand ikke stod til troende, og DGU har heller siden følt sig for god til ikke at mistænkeliggøre og udskamme egne medlemmer i pinlige forsøg på at retfærdiggøre en forkert beslutning. DGU har med sin ageren, i denne sag, overfor klubberne og i pressen ikke gavnet Golfdanmark. Der er givetvis klubber som er enige i DGU's anbefaling om at lukke klubben totalt ned, men der er også klubber, som ikke nødvendigvis var enig i DGU's vidtrækkende anbefaling om at lukke totalt ned, men som har fulgt anbefalingen af ren og skær loyalitet overfor DGU. Men der er også en lang række klubber, hvor der sidder besindige bestyrelser, som finder at DGU's anbefaling er unødigt vidtrækkende, og som derfor har truffet beslutning om, som i den klub jeg selv er medlem af, at lukke alt ned, undtagen selve banen, hvor der derimod blev indført en række restriktionen, som feks. - tidsbestilling kunne kun ske online - kun 2-bolde var tilladt - banen var alene forbeholdt egne medlemmer. - alle flag på greens samt alle river i bunkers blev fjernes så spilleren alene, havde kontakt med sin egen bag - alle mulighed, dvs. udendørs stole og bænke, for den traditionelle "samling" efter en runde, blev fjernet, for at understrege klubbens henstilling om "spil og gå hjem". Klubbens medlemmer har "kvitteret" for vor bestyrelses besindighed med, at banen har været totalt booked af 2-bolde fra den åbnede om morgenen til så længe der var lys nok til at spille, og spillet er sket med fin hensyntagen til den kraftige henstilling om at holde afstand - så, DGU, det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's hedline "Goflsporten står samlet", underforstået at hele golfsporten står samlet i bekæmpelsen af Covid-19, slog det mig, at være et misforstået og tarveligt "mediestunt" på den måde at ville score goodwill, på den forfærdelige Covid-19 situation som Danmark og det meste af verden i disse dage er i. Sidenhen viste det sig også at DGU's påstand ikke stod til troende, og DGU har heller siden følt sig for god til ikke at mistænkeliggøre og udskamme egne medlemmer i pinlige forsøg på at retfærdiggøre en forkert beslutning. DGU har med sin ageren, i denne sag, overfor klubberne og i pressen ikke gavnet Golfdanmark. Der er givetvis klubber som er enige i DGU's anbefaling om at lukke klubben totalt ned, men der er også klubber, som ikke nødvendigvis var enig i DGU's vidtrækkende anbefaling om at lukke totalt ned, men som har fulgt anbefalingen af ren og skær loyalitet overfor DGU. Men der er også en lang række klubber, hvor der sidder besindige bestyrelser, som finder at DGU's anbefaling er unødigt vidtrækkende, og som derfor har truffet beslutning om, som i den klub jeg selv er medlem af, at lukke alt ned, undtagen selve banen, hvor der derimod blev indført en række restriktionen, som feks. - tidsbestilling kunne kun ske online - kun 2-bolde var tilladt - banen var alene forbeholdt egne medlemmer. - alle flag på greens samt alle river i bunkers blev fjernes så spilleren alene, havde kontakt med sin egen bag - alle mulighed, dvs. udendørs stole og bænke, for den traditionelle "samling" efter en runde, blev fjernet, for at understrege klubbens henstilling om "spil og gå hjem". Klubbens medlemmer har "kvitteret" for vor bestyrelses besindighed med, at banen har været totalt booked af 2-bolde fra den åbnede om morgenen til så længe der var lys nok til at spille, og spillet er sket med fin hensyntagen til den kraftige henstilling om at holde afstand - så, DGU, det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's hedline "Goflsporten står samlet", underforstået at hele golfsporten står samlet i bekæmpelsen af Covid-19, slog det mig, at være et misforstået og tarveligt "mediestunt" på den måde at ville score goodwill, på den forfærdelige Covid-19 situation som Danmark og det meste af verden i disse dage er i. Sidenhen viste det sig også at DGU's påstand ikke stod til troende, og DGU har heller siden følt sig for god til ikke at mistænkeliggøre og udskamme egne medlemmer i pinlige forsøg på at retfærdiggøre en forkert beslutning. DGU har med sin ageren, i denne sag, overfor klubberne og i pressen ikke gavnet Golfdanmark. Der er givetvis klubber som er enige i DGU's anbefaling om at lukke klubben totalt ned, men der er også klubber, som ikke nødvendigvis var enig i DGU's vidtrækkende anbefaling om at lukke totalt ned, men som har fulgt anbefalingen af ren og skær loyalitet overfor DGU. Men der er også en lang række klubber, hvor der sidder besindige bestyrelser, som finder at DGU's anbefaling er unødigt vidtrækkende, og som derfor har truffet beslutning om, som i den klub jeg selv er medlem af, at lukke alt ned, undtagen selve banen, hvor der derimod blev indført en række restriktionen, som feks. - tidsbestilling kunne kun ske online - kun 2-bolde var tilladt - banen var alene forbeholdt egne medlemmer. - alle flag på greens samt alle river i bunkers blev fjernes så spilleren alene, havde kontakt med sin egen bag - alle mulighed, dvs. udendørs stole og bænke, for den traditionelle "samling" efter en runde, blev fjernet, for at understrege klubbens henstilling om "spil og gå hjem". Klubbens medlemmer har "kvitteret" for vor bestyrelses besindighed med, at banen har været totalt booked af 2-bolde fra den åbnede om morgenen til så længe der var lys nok til at spille, og spillet er sket med fin hensyntagen til den kraftige henstilling om at holde afstand - så, DGU, det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • DGU ligger som de selv har redt.

  23/03 - 2020 | Jørn Bach-Christensen

  Da jeg i sidste uge læste DGU's hedline "Goflsporten står samlet", underforstået at hele golfsporten står samlet i bekæmpelsen af Covid-19, slog det mig, at være et misforstået og tarveligt "mediestunt" på den måde at ville score goodwill, på den forfærdelige Covid-19 situation som Danmark og det meste af verden i disse dage er i. Sidenhen viste det sig også at DGU's påstand ikke stod til troende, og DGU har heller siden følt sig for god til ikke at mistænkeliggøre og udskamme egne medlemmer i pinlige forsøg på at retfærdiggøre en forkert beslutning. DGU har med sin ageren, i denne sag, overfor klubberne og i pressen ikke gavnet Golfdanmark. Der er givetvis klubber som er enige i DGU's anbefaling om at lukke klubben totalt ned, men der er også klubber, som ikke nødvendigvis var enig i DGU's vidtrækkende anbefaling om at lukke totalt ned, men som har fulgt anbefalingen af ren og skær loyalitet overfor DGU. Men der er også en lang række klubber, hvor der sidder besindige bestyrelser, som finder at DGU's anbefaling er unødigt vidtrækkende, og som derfor har truffet beslutning om, som i den klub jeg selv er medlem af, at lukke alt ned, undtagen selve banen, hvor der derimod blev indført en række restriktionen, som feks. - tidsbestilling kunne kun ske online - kun 2-bolde var tilladt - banen var alene forbeholdt egne medlemmer. - alle flag på greens samt alle river i bunkers blev fjernes så spilleren alene, havde kontakt med sin egen bag - alle mulighed, dvs. udendørs stole og bænke, for den traditionelle "samling" efter en runde, blev fjernet, for at understrege klubbens henstilling om "spil og gå hjem". Klubbens medlemmer har "kvitteret" for vor bestyrelses besindighed med, at banen har været totalt booked af 2-bolde fra den åbnede om morgenen til så længe der var lys nok til at spille, og spillet er sket med fin hensyntagen til den kraftige henstilling om at holde afstand - så, DGU, det kan lade sig gøre. Mvh Jørn Bach

 • Lukning af baner

  23/03 - 2020 | Hans Carstensen

  Når jeg læser kommentarer om lukning af baner. Jeg synes de fleste lyder som om livet er slut, tag da en pause og rengør jeres udstyr og glæd jer til der bliver åbnet igen.b

 • Corona lukkede golf-klubber

  23/03 - 2020 | Inger Marie Jensen

  Vi har spillet golf indtil i går, og min klub har taget alle forholdsregler som at lukke klubhuset, toiletter, administration, bagrum og træningsfaciliteter, fjerne flagstænger og river, kun tillade booking og bekræftigelse via golfbox samt kun tillade 2-bolde. Derudover går vi alle i samme retning på en golfbane og det er på intet tidspunkt svært at holde de to meters afstand eller mere. Derudover er vores anlæg tilgængeligt for offentligheden og i disse tider bruger de banen til deres gåture, så hvad er lige forskellen på at spille golf og gå en tur på golfbanen? Jeg gik lørdag en tur omkring Bagsværd og Lyngby Sø og der var jeg da virkelige eksponeret, når vi passerede hinanden på de smalle stier. Der var endda grupper af familier på en 7-8 stykker, og de gik i hvert fald ikke i gåsegang, hvorfor de er svære at passere uden at komme tæt på. I min optik er da langt værre end at gå i en to-bold. Så skulle man følge golfsportens og DGUs forsigtighedsprincip så skulle alle offentlige grønne areal lukkes for al gang og al cykling, Jeg har også hørt læger og sundhedsvæsen sige, at det er godt at holder sig igang og ikke mindst at få frisk luft, så derfor bliver der ikke lukket for skove, søer og lignende, og det samme burde da gælde for golfbaner? Der bliver så argumenteret, at mange golfspiller er i den sårbare gruppe, men den sårbare gruppe bør jo være så voksne og ansvarlige, at de sørger for at holde sig fra golfbane, supermarked og andre steder, hvor de er i risiko for at blive smittet. Jeg forstår ikke, at sundhedsmyndighederne ikke gør lige så meget ud af at tale til den sårbare grupper og sørge for at de forstår de skal blive hjemme, så vi andre kan nyde en tur på golfbanen. Jeg forstår ikke DGUs argumentation og tolkning, og jeg ser den ikke dokumenteret via det sundshedsmyndighederne har meldt ud. Det kunne være dejligt, hvis der fremkom en officiel erklæring omkring golfspil.

 • Tak til DGU og de fleste golfklubber.

  23/03 - 2020 | Bjarne B. Nielsen

  Jeg er stolt af DGU og vores egen golfklub for tage denne situation seriøs og lytte efter myndighedernes anbefaling. Alle dem som ikke er enige i denne beslutning og som ønsker kompensation i deres kontingent har jeg ikke meget tilovers for. De tænker kun på deres eget ego og tænker ikke fremad. En smittet på en golfbane er en for meget, og vi har rigtig mange ældre medlemmer som vi skal tage ekstra hensyn til. Økonomien i vores klubber kommer i den næste tid under voldsom pres, det skal vi ikke som medlemmer gøre være ved at forlange godtgørelse i kontingentet, da vi så bare risikerer at nogle klubber må lukke - det kan der ikke være nogen af os der ønsker at være medvirkende til. Hvis vi alle opfører os ansvarligt kommer vi hurtigere om på den anden side og kan derefter igen komme ud og nyde vores alles store interesse.

 • Lukkede baner?

  23/03 - 2020 | Tim Holst Petersen

  Lad os få en liste over de baner der blindt følger DGU. Så har vi mulighed for at boykotte dem i fremtiden.

 • Hvad med fremtiden?

  23/03 - 2020 | Erling Torben Mørk

  Jeg har egentlig to spørgsmål. Først mere principielt: hvad skal der ske efter den 30.3? Er der nogen, der tror, dette er overstået om en uge? Dernæst mere “nede på jorden”: hvordan sikrer vi i klubberne, at vores proshops og -ikke mindst- vores restauratører overlever økonomisk? At drive restaurant er i de fleste golfklubber i forvejen svært og gøres nu endnu sværere, hvis medlemmerne formenes adgang til klubben i måske flere måneder. Det forekommer måske mange at være mindre spørgsmål i en tid, hvor medierne flyder over med dommedagsprofetier, men for den enkelte restauratør og proshop kan det hurtigt blive særdeles alvorligt. De har jo stort set kun sommerhalvåret til at sikre deres udkomme. Har de enkelte klubbestyrelser forslag til, hvordan vi som medlemmer kan yde vores bidrag?

 • Er DGU solidarisk?

  22/03 - 2020 | Stig Larsen

  Det vigtigste større fællesskab jeg indgår i er IKKE DGU, men DK. Når regering og myndigheder anbefaler noget er det for mig den vigtigste rettesnor. Når så DGU og andre fra golfverdenens top mener at man skal blive hjemme er det en åbenlys kritik af vores myndigheder. Jeg bryder mig ikke om at blive brugt som gidsel i sådan en situation fordi jeg tilfældigvis spiller golf. Hvis man ikke har fantasi til at forestille sig golfaktivitet, der imødekommer myndighedernes anbefalinger er det måske ikke golf man skal rådgive om. Golf har jo nogle indbyggede sikkerhedsadfærdsmønstre selv uden Corona: 200m mellem grupper af max 4, handske på den ene hånd og selv i puttesituationer er medspillere mindst 3-4 m væk. Jeg har ikke under Coronaen set andre udendørsaktiviteter udført med noget der bare kommer i nærheden af den sikkerhed. SÅ DGU - hjælp nu med at gøre golf sikkert under de rammer som myndighederne udstikker, så I også optræder solidarisk ( og troværdigt ). Der er masser af gode forslag i flere af de andre indlæg. Kh Stig PS - en lille indrømmelse af en eller anden art kunne være på sin plads og lette tonen i vores dejlige golfverden

 • Anbefaling fra DGU

  22/03 - 2020 | Knud Larsen

  Kyl dem ud af DGU,ingen golfkarriere ingen spil på andre baner,et år.

 • Bryd dødvandet DGU!

  22/03 - 2020 | Heinrich Prast

  Kære DGU! Jeg synes som golfspiller, at de seneste dage har været pinagtige. Mon ikke de fleste golfspillere – både tilhængere og modstandere af banelukningerne – er enige? Jeg synes, at I selv står med størstedelen af ansvaret for, at situationen har udviklet sig, som den har gjort. Hvorfor? Fordi I ikke sørgede for at få sundhedsmyndighedernes opbakning. Fordi I tydeligvis ikke havde stukket en finger i jorden, før I anbefalede lukningen. Og fordi I i stedet for en kraftig opfordring kommer med en vag anbefaling, og ovenikøbet skriver, at I selv er i tvivl om beslutningen. Alt sammen ting der gør, at folk ikke er blege for at gå imod jeres beslutning, hvis de ellers synes, den er forkert. Nu holder nogle klubber banen åben, andre er lukket. Folk fra begge lejre slår hinanden i hovedet på nettet i lange baner. Stort set samtlige medier har kørt historier på sagen – som regel er de negativ vinklede. Golfhaderne godter sig, og golfens image er i frit fald. Der er for mig at se kun en ting at gøre: I må omgående kontakte Sundhedsstyrelsen eller lign., fremlægge argumenterne for og imod en lukning – gerne objektivt og neutralt! – og bede dem om en udtalelse, som I så straks kommunikerer videre til omverdenen – enten i form af en entydig henstilling til klubberne om at lukke eller i form af en opfordring til at genåbne banerne. Som specialforbund med flere end 100.000 medlemmer og i betragtning af de seneste dages polemik må dette være i alles interesse – også og især i sundhedsmyndighedernes og DGUs! DGU, I er sat i verden for at fremme golfsporten, ikke for at sabotere den. Kom i gang, det kan kun gå for langsomt!

 • Banelukning

  22/03 - 2020 | Ib Alsing Petersen

  Jeg har i et vist omfang fulgt med i debatten her på siden, og synes at det er fint at vi som golfspillere har mulighed for at give vores mening til kende, når bare det foregår i en sober tone. Jeg har lyst til at komme med nogle kommentarer. Jeg har stor tiltro til de udmeldinger som Sundhedsstyrelsen kommer med, og jeg forsøger i videst mulige omfang at leve efter anbefalingerne. For mig er der 2 forhold: at man forsøge at undgå selv at blive smittet og man også forsøger at undgå at smitte andre. For at leve op til de 2 forhold er der ud fra mit synspunkt primært 2 ting man skal forsøge at efterleve. At man færdes med en afstand af minimum 2 meter. At man når man færdes i det offentlige rum husker at spritte hænderne af når man har rørt dørhåndtage, indkøbsvogne, gelænder etc. Jeg var i mandags ude at spille en runde med andre golfspillere. Det første der mødte mig på p-pladsen var en bil hvor der var samlet 3 golfspillere i samme bil. (samkørsel) disse 3 personer har i alt ikke levet op de 2 meters afstand. Vi gik alle ind i klubhuset og bekræftede vores starttid. Vi har altså alle rørt touch skærmen. Vi har formentlig alle rørt dørhåndtaget til klubhuset. Op til flere har formentlig også været på toilet og dermed også rørt dørhåndtage. Jeg føler mig overbevidst, at det kun er et fåtal der har håndsprit i baggen (det er jo også umuligt at opdrive) Jeg spillede i en 3 bold og selv om vi var enige om at forsøge at holde 2 meters afstand til hinanden så tror jeg der var adskillige gange hvor vi var tættere på hinanden.. Selv om “vi gav længere puts” end vi plejer så var det alligevel svært ikke at komme til at røre flagstangen i hullet. Der var mange golfspillere på banen denne dag og når man ved at smitten kan holde på metal og andre hårde overflader i op til 3 døgn.. Altså har stort alle golfspillere der var på banen den dag plus de efterfølgende 2 dageværet i risiko for at være blevet smittet, idet der rent statistisk ville være en eller flere der har båret smitten. Det synes jeg er noget skræmmende at tænke på. Når det er sagt, så længes også jeg efter igen at komme ud og spille en runde. Så jeg synes at DGU skal forsøge at udarbejde nogle anbefalinger til efter d. 30.3., således at golfbanerne igen kan åbne i et vist omfang. Men dog med udgangspunkt i at minimere smitterisikoen Det kunne f.eks.være: At klubberne i en periode lukker for greenfeespillere. At medlemmerne ikke nødvendigvis skal bekræfte deres starttid. At man max spiller 2 bolde. At man ikke praktiserer samkørsel, med mindre man tilhører den samme husstand. At man fjerner flagene i hullerne. At man låser toiletter og andre lokaler. I håb om at alle også ikke golfspillere vil leve op til sundhedsstyrelsens anbefalinger således at vi undgår udgangsforbud, så vil der i alt fald være lukket for golfspil. Håber I alle får en god golfsæson. Fortsat god weekend og tak for ordet. Mvh Ib Alsing Petersen Skive Golfklub

 • Hvorfor må cykle men ikke spille golf, hvor er logikken?

  22/03 - 2020 | Kuno Kragh

  Jeg bor i et område, hvor mænd i stramt tøj godt kan lide at cykle. I dag da jeg kørte til en af de få åbne golfbaner møder jeg to gang tre cykelryttere på hjul med høj fart. Jeg undrer mig over hvorfor det er ok, når golf nu er så smittefarligt som nogle her mener. Cykelryttere er generelt ‘dovne’, så de udnytter Slipstrømmen og ligger på hjul. Ham der ligger forrest knokler, hvilket medfører høj puls og sved, samt kraftig ånde som dem der ligger på hjul indånder. Er der her tale om smitterisiko? Det tror jeg og ikke mok med det, så bytter de plads, så de kan indånde den næstes udånding. Tænk på at når en cyklist passerer dig og du kan mærke slipstrømmen når de passerer, så er du i risikozonen for smitte. Set i det lys, mener jeg, at så længe man tillader cykling i det offentlige rum, burde det også være sikkert at spille golf med de allerede foreslåede restriktioner. Og dem som stadig føler sig utryg på golfbanen kan jo undlade at spille, men lad os andre selv bestemme. Corona er ikke den eneste parameter der påvirker helbredet. Jeg syntes generelt, at jeg kun har oplevet respektfuld opførsel her i den svære tid. Også idag, folk gik i fin afstand. Pæn opførsel og glade ansigter. Så lige en kommentar til Hans - Erik Funch Andersen. Hvorfor en hadeliste? Hvis du kiggede lidt på balancen af kommentarer, så kunne det give bagslag og blive en støtteliste. “Håber i hvert fald at banerne åbner inden september hvor jeg er meldt på golfhøjskole”

 • Gælder forargelsen spillere eller klubber!

  22/03 - 2020 | Erling Johansen

  Jeg er forarget over, at nogle golfklubber stiller sig uden for solidariteten og holder åbent, selv om DGU anbefaler en lukning på grund af corona virus. DGU's bestyrelse består af en række dedikerede personer, som er demokratisk valgt til at repræsentere golfen i Danmark. Derfor synes jeg, at klubben har en forpligtelse til at følge DGU's anmodning. Udsagnet om, at Sundhedsstyrelsen ikke anmoder om en lukning,er rigtigt. Men som tidligere nævnt, svarer Sundhedsstyrelsen på, hvad de bliver spurgt om. Og udendøres motion er altid fornuftigt, men kun hvis du husker og bruger de 5 gode råd. Men tilbage til forargelsen. Jeg er faktisk mere forarget over spillere, som vælger at apille de baner, som er åbne, fordi deres egen valgte bestyrelse har valgt at lukke banen. Problemet er måske opstået fordi nogle klubber er forretninger, medens andre er foreninger (med stærkt fællesskab og solidaritet). Og så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad de mange spillere, som er imod at følge DGU's råd, ville sige/gøre, hvis der havde ligget en halv meter sne på banen. Vi har jo haft mulighed for at spille hele vinteren, så al snak om kontigentnedsættrelse er jo det rene vrøvl. Dem der foreslår kontigentnedsættelse, vil formentlig stille forslag på næste generalforsamling. Nemlig forslag om, at kontingentet er afhængig af, hvor mange dage man må spille banen i løbet af året. Min golfklub - Sindal - med en demokratisk valgt og ansvarlig bestyrelse, har naturligvis valgt at lukke. Erling Johansen 83/317

 • Golfens image

  22/03 - 2020 | Walther Vang Valentin

  Man kan være enig eller uenig med DGU anbefaling om at lukke golfbanerne, bl.a. af hensyn til golfsportens image. Når der så er en del modstand mod DGUs anbefaling bl..a her på Golf.dk klæder det ikke DGU med eller uden hjælp fra Flemming Astrup at bringe diskussionen frem på de “nationale” medier såsom BT og Ekstrabladet for at få opbakning fra andre end golfspillere. Det vil på ingen måde forbedre golfsportens image eller opbakningen til DGU.

 • Golf og Corona dilemmaet

  22/03 - 2020 | Erling Hviid

  Det er ikke underligt at der fra klubbernes medlemmer presses på for at komme ud og spille golf. Mange har grundet restriktionerne generelt bedre mulighed for at spille og vejret er i top, Så ja det er rigtig surt at de fleste golfbaner er lukkede. Debatten på Golf.dk viser tydeligt at en del er meget utilfredse med DGU’s anbefaling. Da vi i bestyrelsen læste anbefalingen, lukkede vi Midtsjællands Golfklub med det samme, og vi mener stadig det var og er det rigtige at gøre. Golf er sundt, frisk luft og motion er godt ja, masser er fordele ift til Corona. Men men men, golfbanerne er stadig en platform for at folk mødes i ca 4 timer og derefter går hver til sidst. Med al respekt for folks ansvarsfølelse, så er der ikke nogen garanti for at alle efterlever reglerne – hvilket forøger risikoen for smittespredning ift hvis folk blev hjemme. Vi gik fra max 1000 til max 100 til max 10 personer forsamlet på under 3 uger!. Næste step er udgangsforbud, Vi har politi på gaderne for at udskrive bøder til dem der ikke har respekt for de udstukne regler. Det er et problem at mange tilsyneladende ikke kan forstå alvoren. Alt tyder på at jo kraftigere restriktioner jo før er vi på rette vej. Så derfor – hvor smerteligt det end er – så går vi i Midtgolf ind for, at det er bedre at være for restriktiv og holde banen lukket, end at lade stå til- Vi ønsker ikke at bidrage på nogen måde til at øge risikoen for smittespredning, hvilket er uundgåeligt hvis vi åbner banen og overlader ansvaret for god adfærd til den enkelte spiller. Medierne flyder over med opfordringer til at blive hjemme, fordi det er det eneste der virker. Så bliv dog hjemme så vi kan komme hurtigere igennem denne ulykkelige situation. mvh Erling Hviid Bestyrelsesformand

 • DGU skaber konflikt

  22/03 - 2020 | Ole W. Jensen

  Ved at udsætte beslutningen om, fortsat anbefaling af banelukning, gør man da beslutningen sværere. Pandamien er fortsat tiltagende, sandsynligvis 10-12 uger endnu. Ved at 75% af banerne er lukkede, øger man da presset på de åbne baner unødigt, især med de gunstige vejrforhold. Ved at prøve at misinformere hotlines, burde man måske samarbejde med myndighederne om evt. relevante restriktioner i stedet. At golfspillere går ”tæt sammen” og mange er i risikogruppen. Risikogruppen er i større fare ved ikke at få deres motion. Har prøvet at gå adskellige par 5 huller i skoven, der mødte jeg flere mennesker i mindre afstand end på golfbanen og det var betydelig mere kedeligt. Mener sagtens det kan lade sig gøre, at spille golf, uden at gå for tæt på hinanden. I stedet for at forsvare beslutningen, burde en medlemsorganisation arbejde for hvordan man på forsvarligvis, fortsat kan spille. Alt tyder på DGU optræder konfliktskabende og har brug for hjælp i konflikthåndtering, og modarbejde medlemmernes interesser. Fortsætter anbefalingen efter 26. mar. bliver det aktuel med kontigentnedsættelse, og der synes jeg man skal starte med kontgentet til DGU.

 • Klubberne skal lytte til myndighederne - ikke til DGU!

  22/03 - 2020 | Henrik Sørensen

  Det bør udelukkende være myndighedernes udmeldinger,, som klubberne burde lytte til og klubberne burde totalt ignorere DGU's udmeldinger. Klubberne er jo trods alt ikke datterselskaber af DGU men selvstændige foreninger! Uanset hvor mange tilkendegivelser for eller imod, som bliver udtrykt her, så er der en skarp ubalance. Dem som mener banerne skal være lukket, kan jo bare blive væk, hvis banerne er åbne. Det omvendte er jo ikke tilfældet, da dem der ønsker banerne åbne for spil ikke bare kan spille, hvis banerne er lukket! De, som ikke selv ønsker at spille, skal ikke have ret til bestemme over om andre må spille, så længe man overholder myndighedernes påbud og anbefalinger Heldigvis er der enkelte baner, som er åbne også for greenfee gæster og jeg spillede i går sammen med over 80 andre greenfee gæster på Passebækgård. Banen var tæt pakket, da det jo er en 9-hullers bane. 2-boldene slog sig sammen for at lette trykket på banen men alle jeg så holdt respektfuld afstand overalt på trods af DGU påstand om, at det kan golfspillere ikke finde ud af og at de behøver hjælp fra DGU ved at lukke banerne. Et stort tak til de baner, som holder åbent for greenfee spil!

 • Åbne baner?

  22/03 - 2020 | Hans - Erik Funch Andersen

  Lad os få en liste over de baner der trodser DGU. Så har vi mulighed for at boykotte dem i fremtiden.

 • Home of Golf

  22/03 - 2020 | Zoran Milovanovic

  Øverste golf myndighed i Europa, R&A har stadig åben for deres baner i St.Andrews ... Just saying

 • Helt enig med Peter Schlüter

  22/03 - 2020 | Kurt Jørgensen

  ...og Dansk Golf Union - der er ingen grund til at vente med at åbne banerne til den 30. marts. Indse nu bare at I tog en forhastet beslutning, der ikke har hold i sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ville håbe flere baner ville trodse DGU's anbefaling og få åbnet banerne.

 • Hvad har sundhedsmyndighederne oplyst?

  22/03 - 2020 | Jan Henrik Hansen (H)

  Kære DIF og DGU. Hvis Sundhedsstyrelsen har svaret DGU og/eller DIF, at udendørssport som golf skal suspenderes eller begrænses, vil det klæde DGU og/eller DIF at offentliggøre det svar. Så kan det jo være, at vi er nogen, som vil rette ind. Indtil da, vil jeg fortsætte med at spille golf i overensstemmelse med de udmeldinger som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort. Tak. Kunne DGU venligst forelægge nogle eksempler for Sundhedsstyrelsen på de tiltag en del klubber har taget og høre styrelsen, om det er ok at gå frem på dem måde. Der kan ikke gives garantier på uhensigtsmæssig adfærd men det er absurd, at ca. 150.000 personer skal behandles på denne måde, fordi DGU - angiveligt har modtaget eksempler på "dårlig adfærd" fra "klubberne" - opfatter os som uansvarlige borgere, der ikke kan følge anvisninger for adfærd.

 • Golf mindsker smittefaren

  22/03 - 2020 | Poul Bernhardt Larsen

  Når 2-bolde spiller golf i stedet for at gå på indkøbstur med fruen/manden eller gå tur på havnen eller lignende steder, hvor mange mødes mindskes smittefaren. Alene af den grund er golf sundt både for helbred og mindre smitteudbredelse. Blot man overholder Politiets vejledning om afstand i det fri, når man skal trække frisk luft. Spil golf og hjem på sofaen bagefter.Så enkelt er det!

 • Engelsk Golf

  21/03 - 2020 | Søren Bollerup Hansen

  Kære DGU, jeg kunne anbefale jer at læse de retningslinjer som det engelske golf forbund har anbefalet sine medlemmer. Det giver rigtig god mening og samtidig er retningslinjerne anbefalet af engelske eksperter. De må gerne spille, naturligvis med behørig forsigtighed.

 • Grovmanipulation og misinformation fra DGU

  21/03 - 2020 | Peter Schlüter (H)

  I disse dage kunne det måske tænkes, at DGU stod sig bedre ved helt at undlade at udtale sig og lade klubberne selv tage ansvaret for at varetage medlemmernes interesser. Sundhedsstyrelsens anbefalinger til klubberne er klokkeklare og er blevet bekræftet adskillige gange: At spille golf er IKKE skadeligt og svarer til at gå en tur i skoven. Ganske enkelt. Når DGU stædigt fastholder at vide bedre, er der intet at sige til, at klubberne selv har fastsat skærpede regler for brug af banerne. Alt imens DGU totalt har svigtet og i forsøg på at redde sit eget skind, tilmed er begyndt at misinformere i pressen. DGU er i gang med at save det skaft over, som det har hvilet på i mange år. En uskøn, amatøragtig forestilling. Heldigvis kan klubberne selv finde ud af at kommunikere og finde frem til ansvarlige skærpede regler, så længe det er nødvendigt. DGU har opført sig skuffende, beskæmmende, uvederhæftigt i denne sag. Det afspejler Jeres kommunikation. DGU modarbejder klubbernes ønske om at opretholde folkesundheden blandt 148.000 danskere. Det er skammeligt.

 • Tåbelig symbolsk handling

  21/03 - 2020 | Preben Normann

  Hvis det er uforsvarligt at gå en tobold, så forstår jeg ikke at det er ok at gå ensrettet rundt om søerne i København, med den tæthed der er . Jeg har arbejdet med virus i 35 år og kan kun se det giver mening, hvis der bliver totalt udgangsforbud. Så i mine øjne er det en symbolsk sympatitilkendegivelse, der bare ikke giver nogen praktisk mening, hvis selvfølgelig folk følger de allerede udstukne anbefalinger. Som en anden påpegede er det jo ikke forbudt at gå en tur i naturen uden golfbag.

 • Det eneste sted, hvor der er få mennesker og lang afstand

  21/03 - 2020 | Line Eiler

  Jeg forstår ikke rationalet i at lukke en golfbane. Man må godt gå en tur i Frederiksberg Have, rundt om søerne, eller i Amager Strandpark, hvor der er fyldt med mennesker, og det kan være svært holde afstand til forbipasserende. Men man må ikke gå en runde golf, hvor der er få mennesker fordelt på mange kvm. Det giver ingen mening. Fint hvis der var tale om et generelt udgangsforbud.

 • Vi har brug for frisk luft

  21/03 - 2020 | Torben Kristensen

  Det var dog det tåbeligste argument af alle, Mikkel Ruben. Som fru murermester Jessen i matador der ikke spiser fordi hun et sulten men fordi hun "trænger". Vi trænger alle til at spille golf, men i Italien dør en person af corona hvert 2. !!!!! Minut, og lægerne derned siger entydigt: i skal gøre meget mere end i tror og i skal gøre det meget hurtigere end i tror. Læg så de køller væk, der er nok nogen der vil væmmes ved deres egne kommentarer om nogle uger når det virkelig går galt

 • Jeg kan godt tænke selv!

  21/03 - 2020 | Søren Bollerup Hansen

  Kære DGU, jeg forstår ikke jeres anbefaling og jeg er selv i den såkaldte risiko gruppe, over 60 og med "tik-værks" udfordringer. Ridder i blot med på en populistisk bølge, eller vurderer I at jeres beslutning er rigtig. Jeg har brug for motion og jeg kan godt passe på mig selv og andre. Jeg skal nok holde afstand til andre og hvis jeg er meget bekymret kan jeg jo blot spille alene! Jeg tror at det er langt farligere for mig at blive hjemme (ingen motion) end det vil være at spille en runde golf med en god ven!! Virker fornuftigt at klubhuse mv er lukkede.

 • Tænk jer godt om - jer der lukker banerne......

  21/03 - 2020 | Lars Priemé

  Netflix har reduceret i kvaliteten af sit produkt - Forbrugerrådet siger, at brugerne har krav på kompenstation og i grove tilfælde kan ophæve kontrakten (https://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/kraever-kompensation-fra-netflix/8059088) Golfklubber rundt omkring i landet lukker banerne uden myndighederne har bedt om, ensige anbefalet, dette. Det er ikke usandsynligt, at man således har ret til at opsige sin aftale hvis man er medlem i en klub der har lukket banen og desuden kan man forvente en reduktion i kontingentet.

 • Lyt til ekspertisen

  21/03 - 2020 | Thorkild Højvig

  Jeg synes, at det er uheldigt at DGU sætter sig over myndighederne og giver et anderledes og strammere rådgivning ned vore myndighederne. At DGU anbefaler klubberne at følge myndighedernes råd og vejledning, vil være naturligt og forventeligt, men at stramme giver ganske enkelt ikke nogen mening og er en voldsom overskridelse af det mandat, der normalt ligger i at være branche-organisation. Kommer der et udgangsforbud forventes det naturligt, at alle DGU's medlemmer efterkommer det, men lige nu handler det om begræsninger i antal og begrænsninger i afstand. Det synes ikke hverken urealistisk eller problemfyldt, så tak om også DGU vil agere samfundsansvarligt og bakke op - uden at gøre sig kloge på områder, de pænt sagt vel ikke har nogen speciel-kompetence på.

 • Med risiko for at gentage, hvad andre har påpeget..

  21/03 - 2020 | Anders Sørensen

  1) Myndighederne i DK har opstillet nogle letforståelige og relativt simple adfærdsregler. Der er ikke udstedt et udgangsforbud. Skulle det komme, er det en ny situation 2) Eksperter på professorniveau udtaler, at et godt middel mod virussen er motion, frisk luft og solskin, såfremt man kan iagttage adfærdsreglerne. Mon golfspillere er dårligere til det end andre? 3) Mange danskere er i skrivende stund ude at spadsere, løbe, cykle, lufte hund, lufte barnevogn og meget mere. En del af denne aktivitet foregår på danske golfbaner, inkl. "min", som er offentlig tilgængelig. Skulle man så ikke også kunne "lufte golfbag'en"? 4) Adskillige golfklubber har efter nøje omtanke konkluderet, at de kan holde deres baner og træningsfaciliteter åbne under iagttagelse af de opstillede adfærdsregler, og derfor følger de p.t. ikke DGU's anbefaling 5) Jeg er glad for, at "min" klub har valgt denne vej, og jeg respekterer fuldt ud, at andre har valgt anderledes: Jeg var selv på træningsbanen i går, og så vel ca. 50 personer på bane og træningsfaciliteter. Samtlige opførte sig i henhold til adfærdsreglerne 6) Jeg tror, at DGU har givet deres anbefaling ud fra de bedste hensigter. Men eftersom en golfrunde bringer folk ud at motionere i frisk luft i adskillige timer og ud fra det, der fremgår af pkt. 2), så er det på ingen måde oplagt, at DGU's anbefaling er klog. Den kan faktisk have en negativ effekt på sundheden, og det er derfor ikke så smart at opretholde den 6) Det er DGU's beslutning, der har splittet Golf Danmark, og denne splittelse kan relativt nemt bringes til ophør. Justér anbefalingen til at anbefale klubberne til at de altid følger myndighedernes anbefalinger, og at de, såfremt nogle få af deres medlemmer ikke kan overholde reglerne, iværksætter normale disciplinære procedurer overfor de få medlemmer. Evt. med den tilføjelse, at skulle der være tale om adskillige overtrædelser af adfærdsreglerne i den enkelte klub, bør den lukke adgangen

 • Anbefalet banelukning

  21/03 - 2020 | Ole W. Jensen

  Som det ser ud i øjeblikket, er det eksperters bedste bud, at et virus udbrud vil vare 10-12 uger, så hvorfor er DGU`s revurdering sat til 30. marts ? De forsøger selvfølgelig at fastholde deres underlige beslutning med rettidig omhu. Så længe der ikke er udgangsforbud, er der i stedet brug for ansvarsfuld beslutning. Sevfølgelig lade medlemmerne få deres sunde motion. Efter en februar med banelukning pga. usædvanlige nedbørsmængder, viser vejrudsiten positiv , synes jeg ikke en ny banelukning, er det vi havde brug for. Da jeg har stor respekt for sundhedsstyrelsens håndtering og information om virus situationen, modsat DGU `s anbefalig om banelukning der absolut ikke giver anledning til respekt. Tværtimod. Det var dejligt at se Henne GC `s formand vise, de selv tør tage stilling til forsvarligheden ved at have golfbanen åben for spil. Det undrer mig alle de bestyrelsesmedlemmer der har ladet sig melde som representanter for klubbens medlemmer, ikke at varetager medlemmernes interesser. Da der nok ikke er udsigt til en kontigentreduktion, hvilket næppe nogle klubber har budgeteret med, synes jeg, kubbernes bestyrelser skal have for øje, at når PR og begynderudvalgene, på et tidspunkt skal ud at sælge nye medlemsskaber, kan promovre golfsporten med, at man selv bestemmer hvor meget man får for sine kontigentkroner. Og banen næsten altid er åben. Som man ganske rigtig promoverer, golf gavner og det gælder alle aldersgrupper og hcp..

 • Lukning af baner grundet Corona

  21/03 - 2020 | Henrik Mikkelsen

  Dejligt at debatten ruller, bare man husker den gode tone og husker at alle har ret til en mening og respekteres for den uanset om man er enig eller uenig. Lad nu være med at have løftet pegefinger over for dem, som måske ikke ser noget problem i at spille en runde golf, men lad nu hver især tage selvstændige beslutninger, det er jo ikke det samme som, at de ikke tænker sig om og følger de råd og vejledninger, som er blevet udstukket af myndighederne. Jeg er sikker på, at alvoren er gået op for de fleste, så respekter nu, at vi alle hver især godt kan tage ansvarlige beslutninger og samtidig vise de nødvendige hensyn. Jeg glæder mig da til at kunne slå lidt til kuglen i en af de klubber, som stadig holder åbent og ja, jeg skal nok følge ALLE de råd og anvisninger, som er kommet ligesom jeg gør hver dag i forvejen. Pas godt på jer selv og andre og vis hensyn til jeres medmennesker og husk at have forståelse for andres meninger også i disse tider. God weekend til jer alle. Henrik

 • Golf er som bekendt ikke en kontaktsport....!

  21/03 - 2020 | Ole Torrild

  ...og derfor er der ingen problemer med BÅDE at spille Golf OG samtidigt at efterleve myndighedernes helt relevante råd om at undgå nærhed og kontakt. Når jeg tænker på helt normale golfrunder kan jeg ikke komme tanke om situationer hvor vi er nødt til at stå meget tæt på hinanden. Det sker sædvanligvis ikke, og kan i hvert fald let undgås. Meget nemmere end et andet menneske der skal passeres på et fortov. Man vil sagtens kunne spille golf uden at kompromittere sikkerhedsbestemmelserne, så en forkert beslutning bør ændres straks. Umiddelbart ville det ikke komme mig selv til gode, selv om det formidable vejr trækker voldsomt. Jeg har fortsat nogle dage af en selvvalgt karantæne efter et Spaniens besøg der skal brændes af. Men jeg glæder mig da meget til at det bliver muligt. Så... Mvh. Ole Torrild Mollerup Golfklub

 • Corona-hotline siger: Spil golf, men følg myndighedernes krav

  21/03 - 2020 | Jørn Ravn

  Jeg har netop igen været i kontakt med corona-hotline, som klart siger at golf er en udendørssportsgren, som kan spilles, hvis man overholder afstandsregel og regel om hygiejne. Så det er forkert, når DGU antyder at myndighederne er enig i lukke-anbefalingen. Det er de ikke. Og det er meget ærgerligt, når DGU synes at insinuere, at vi vildleder hotlinen. Tværtimod synes de at det er vigtigt at golfspillere får meningsfuld motion og frisk luft. Golf er dejligt.

 • Følg DGU`s anbefaling

  21/03 - 2020 | Hans Egon Olesen

  Bakker fuldt op om DGUs anbefaling og indlæg fra Torben Svejgaard og Niels Fredborg. Betænkeligt at spillere kører fra forskellige klubber klubber i Jylland til hhv. Blokhus og Sølyst og spiller 4-bold !! Hør Preben Elkjær om sagens alvor i Italien: https://www.tv3sport.dk/sport/fodbold/nyheder/spillerforening-raser-serie-a-klubber-genoptager-traening-hor-elkjaer-saette-ord-pa-den-forfaerdelige-situation-her Det burde være nok til at lukke !

 • Solidaritet fra andre sportsgrene ?

  21/03 - 2020 | Michael Axelsen

  Det var da den mærkeligst begrundelse jeg endnu har hørt Niels Fredborg. Lidt det samme som at Netto skal holde lukket for at være solidarisk med frisørerne. Begge to detailbutikker. Solidaritet er jo ikke just et ord vi kender fra de andre sportsgrene, slet ikke når der skal deles penge ud i kommunerne. Skal vi være solidarisk med nogen vil det være motionisterne, cyklisterne eller skovtursvandrene. Og de er så vidt jeg ved ikke lukket ned. Gentlemen tager hensyn til hinanden på golfbanen i denne situation, og blander sig ikke i andres private beslutninger, dvs de 15% baneejere der holder åbent. Det er deres beslutning. Golfen kan pt tilbyde dens medlemmer at de faktisk kan spille i den nuværende situation. Det anbefales endda af sundhedsmyndighederne. Et mega markedsførings scoop for DGU, især her hvor vi taber medlemmer. Vil altid anbefale at klubberne lytter til DGU og træffer DGU en beslutning der er forkert, hvilket jo er sket før, at vi som medlem af klubberne gør opmærksom på at vi ikke er enig. Så er det op til DGU at ændre denne eller holde fast og agumentere hvorfor de holder fast. Er man stadig utilfreds, kan man jo vælte bestyrelsen på repræsentantskabet og selv overtage ansvaret næste gang der er en udfordring. Jeg er selv utilfreds med anbefalingen og mener den er forkert, men har ikke tænkt mig at gøre noget for at udfordre bestyrelsen pga denne anbefaling :-)

 • DGU tilsviner den almindelige golfspiller !!

  21/03 - 2020 | Tom Vinther Jakobsen

  I anstrengelserne for at dække røv af - på trods af sundhedsmyndighedernes vurderinger - har DGU så valgt at betragte den almindelige golfspiller som "corona-asocial". Den holdning formidler dagspressen naturligvis nu til danskerne, se f.eks. Jyllandsposten og BT, som nu lægger mig, dig og 155.000 andre golfspillere for had takket være DGU. MANGE TAK ! https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12027918/nogle-golfklubber-ignorerer-coronaadvarsler-og-holder-aabent/ https://www.bt.dk/golf/folk-raser-over-danske-golfklubber-trodser-corona-anbefalinger-og-holder-aabent

 • Selvfølgelig spiller vi ikke!

  21/03 - 2020 | NIELS FREDBORG

  Det er godt nok pinligt at være golfspiller i øjeblikket. Når vores øverste organisation, DGU, meddeler at de i situationens alvor anbefaler at alle golfklubber i Danmark holdes lukkede for samvær, træning og spil i klubbene, så er det jo fordi det forventes overholdt af samtlige medlemmer i det ganske land, både p.g.a .smittefare, men vel nok så meget for at vise os solidariske med andre foreninger og personer i landet, der også lider under, at man ikke kan samles som man plejer - golfsporten bør helt klart vise et eksempel her. Det er jo ikke noget DGU gør for at genere os, så vis dem dog - og alle vi andre lydhøre medlemmer - den respekt, at I holder jer væk fra de forsagere, der springer i målet, og mød velforberedte og glade frem igen, når det hele er overstået. Det er nu det skal vises, at vi deltager i en "Gentleman"- Sport. Jeg synes de baner og spillere, der ikke respekterer DGUs anbefalinger, skal skamme sig. - og luk så de resterende baner på mandag. Tak. Niels Fredborg, medlem af Aarhus Golf Club

 • Træk den lukke-anbefaling tilbage

  21/03 - 2020 | Jørn Ravn

  DGU siger de er i tvivl, så for en sikkerheds skyld anbefaler de lukning. Den tvivl kunne DGU have fjernet ved at spørge eksperterne. Men det har DGU ikke. Corona-hotlines eksperter oplyser at det er fuldt forsvarligt at spille golf, hvis vi overholder de gældende regler om bl. a. hygiejne og afstand. Motion og frisk luft er godt. DGU lukning skader derfor folkesundheden. Mange vil ikke komme ud, fordi de mangler en god og meningsfuld sportsoplevelse. Jeg hører formentlig til risikogruppen, men kan godt tage vare på mig selv. Og til de meget få, som synes at støtte den forkerte beslutning. Vi skal selvfølgelig passe på, og følge myndighedernes anvisninger, men når DGU har lavet en fejl, må de som tillidsfolk acceptere, at det giver kritik og lytte til det. Alle kan lave fejl, men det er en endnu større fejl ikke at rette fejlen. Så bid hovedet af jeres stolthed, og anbefal i stedet nogle konkrete regler for virusbeskyttelse på golfbanen fx. Rør ikke flaget, brug handsker og tag gerne vådservietter eller håndsprit med. Golf er dejligt.

 • Vi alene vide.

  21/03 - 2020 | Arne Eriksen

  Efter min mening skal vi bakke op om de beslutninger og udmeldinger, som DGU og DIF tager.. De er ikke taget for at genere os, men for at beskytte os. Så derfor synes jeg, det er lidt upassende med mange af de kommentarer, som kritiserer disse beslutninger. Vi kommer let til at fremstå som en forkælet og selvretfærdig gruppe, som ved bedre end myndighederne. Det gælder også for de klubber, som holder åbent på trods af DGUs anbefalinger. Selv om det er træls at undvære golfen, kommer vores allesammens sikkerhed i første række. Så må alle andre problemer blive løst senere. Uanset om det er sportslige eller økonomiske problematikker. Ingen golfspillere bliver syge eller dør af at vente 14 dage yderligere på sæsonåbningen, men det modsatte kan blive resultatet. God golf sæson, når banerne åbner.

 • Kunne man tillade golf uden makkere - så vi går alene på banen

  21/03 - 2020 | John Andersen

  Jeg har haft en god maildebat med DGU formanden, som imidlertid konsekvent ikke svarer på mit forslag om at det er helt fint at lukke klubhuse mm, men når man kan gå tur på golfbanen, så burde det også være muligt at gå tur alene med golfudstyret. Jeg hørte senest radio P 1 her til morgen, og skrev følgende: Kære Lars Jeg hørte netop i radioen din gode forklaring om, hvorfor du foreslår at ingen må spille, når nogen ikke kan finde ud af at holde afstand. Men jeg hørte også indlæg fra klubber, der mente, som jeg, at det er unødvendigt formynderisk at forslå forbud for alle, fordi få ikke kan finde ud af det. Hvis klubhuse holder lukket, så er der vel heller ingen bekymrede medarbejdere, der risikerer at blive smittet. Og hvis man kun går 1 ad gangen, så er der jo heller ingen risiko for smitte. Så jeg er ked af, at du ikke har kommenteret den del af mine mails - især når du nu havde mulighed for at gøre det på P 1 radio her til morgen. Så kunne du venligst videresende denne mail til de klubber, som du ved, er ved at samle sig om et mere fornuftigt forslag om at tillade golf, men kun med afstand mellem spillerne. Eller måske blot give mig mailadresse på dem. Jeg har fx kopieret Furesø og Københavns golfklubber - og håber da, at Smørum vil genoverveje vores midlertidige forbud. Med venlig hilsen John Andersen Fuglebakkevej 22 2000 Frederiksberg Mobil 2220 2507 Den 20. mar. 2020 kl. 08.24 skrev John Andersen : Mange tak for svar - og jeg er naturligvis helt enig i, at vi skal passe på hinanden. Men jeg savner stadig svar på, hvordan du passer på mig, mens jeg går alene med golfkøller - i forhold til, hvis jeg går den samme tur alene uden golfkøller?? Langt de fleste (alle?) golfklubber er jo offentligt område, hvor alle kan færdes frit uden golfkøller mm - men naturligvis skal betale for at spille golf på banerne. Så fra min side en opfordring til, at også golfklubber viser samfundssind og opfordrer alle til at gå ture alene eller kun med i forvejen samboende - men ikke med andre. Og naturligvis ikke stimle sammen i klubhuse eller på banerne. Men derfra og så til at forbyde mig at gå alene med golfkøller i den klub, jeg er medlem af, der går I for vidt!! Med venlig hilsen John ps Jeg forstår fuldt ud, at fodboldspil er forbudt, da det jo normalt er en kontaktsport - og kontakt skal undgås. Men har da tænkt på, at man burde opfinde fodbold med minimumsafstand 1 meter mellem enhver spiller - og pligt til at aflevere eller skyde efter fx 3 skridt :-) Den 20. mar. 2020 kl. 08.09 skrev Lars Broch Christensen : Kære John! Vi overvejer hele tiden situationen - men oplevelser i det danske samfund og befolkningens adfærd - fra, så sent som, igår, letter desværre ikke vores løbende overvejelser om hvordan fremtiden skal se ud! Det at Dyrehaven er offentligt område, synes jeg ikke gør det bedre - det var jo desværre sådanne steder at der i går måtte gribes ind fra Politiet! - ligesom vi er vidende om at Politiet har stoppet boldspil på kommunale fodboldbaner. Så vor opfattelse er stadig at vi skal gøre alt hvad der er muligt for at passe på hinanden. Venlig Hilsen Lars Broch Christensen Formand Tlf.: 21 94 62 30

 • Få lidt perspektiv på

  21/03 - 2020 | Torben Svejgaard

  Guderne skal vide, at jeg er vildt frustreret over ikke at kunne komme på golfbanen i det fantastiske vejr. Men ved I hvad - jeg dør ikke af det! Jeg synes, det er fair at være uenig i anbefalingen og udfordre den, men tonen og den underliggende holdning i mange indlæg er efter min opfattelse uacceptabel. 1. For det første misser mange det perspektiv, at golfsporten er en del af det danske samfund og må tage ansvar, især i krisetider. Måske er en total lukning overdrevet - ingen ved det jo reelt, og DGU siger jo også selv, at de har været i tvivl, hvilket er helt fair. Men et forsigtighedshensyn OG samfundshensyn gør, at bestyrelsen foreløbigt har besluttet at anbefale lukning. Og udover det rent rationelle er der i disse tider en psykologisk/image problematik i at have os rendende rundt og spille golf, mens resten af samfundet er mere eller mindre lukket. 2. Må jeg stille gøre opmærksom på, at Dansk Idrætsforbund (og også DGI mener jeg) allerede 12. marts anbefalede lukning af ALLE udendørs aktiviteter (hvor golf altså blev undtaget i første omgang). 3. Når vores landsorganisation laver en så kraftig anbefaling, bør alle klubber efter min opfattelse følge den - uanset om man er enig eller ej. Nødvendig solidaritet. Og jeg har kun hovedrysten til overs for de indlæg, der hylder klubber, som trodser anbefalingen. 4. Her og på FB er der en del, der taler om, at så må prisen for at spille sættes ned. Kære venner, hvis I ikke er klar over det, så er I medlem af en forening og ikke kunde hos en kommerciel udbyder. Så man står selvfølgelig last og brast og betaler kontingentet, så klubben ikke får økonomiske problemer. 5. At der er tale om foreninger og at DGU's bestyrelse er demokratisk valgt gør også, at alle I, der nærmest synes, at DGU's bestyrelse er hjernedøde må stille op til bestyrelsen i jeres respektive klubber næste gang og derigennem kunne få indflydelse på, hvem der skal vælges til DGU's bestyrelse. På den måde kan I få folk ind, der gør det "rigtige" i jeres optik. Et skulderklap til DGU's modige bestyrelse, der efter bedste evne varetager golfsportens interesser bredt forstået. Og naturligvis med et håb om, at vi snart kan komme ud på banerne igen.

 • Opbakning=vrøvl

  21/03 - 2020 | Tore Holmsted Brus Jensen

  De 75% klubber der er lukket som følge af anbefalingen fra DGU og ikke sundhedsstyrelsen, har vel reelt set lukket ned af angst for dårlig omtale og ikke af rationelle grunde. Jeg mener at vi og klubberne er taget som gidsel af en dårlig beslutning. Vi mangler jo kun at dansk cyklist forbund anbefaler sine medlemmer ikke at cykle, da man jo kan risikere at holde bag en ældre cyklist i trafikken og pludselig er man mere end ti.:-)

 • Golf versus en tur i skoven

  21/03 - 2020 | Bo Sejer Frandsen

  Jeg gik i går en tur i skoven i mangel på at kunne komme på golfbanen. Jeg har aldrig set så mange mennesker gå tur i skoven. Folk gik med et par meters mellemrum hvilket er rigtig fint. Men de brugte gelænder ved trapper de sad på bænke og ved borde og havde mad og kaffe med. Når jeg sammenligner skovturen med runde golf med min ægtefælle. Så er jeg overbevist om at risikoen ved en skovtur er meget større. Såfremt man overholder sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde afstand og ikke forsamles er Golf en måde at få den daglige motion. Derfor mener jeg at jeres anbefalinger er nedvurdering af dgu`s medlemmers dømmekraft i forhold til at overholde myndighedernes krav. Derfor er der tale om overformynderi af værste skuffe. Et skuffet og forundret medlem

 • stopper i ikke snart

  21/03 - 2020 | Jørgen H. Andersson

  Jeg håber ikke i overser disse kommentarer der er lavet, og stopper med at sende disse anbefalinger ud. i må da selv kunne se at det er mega dumt. næste gang anbefaler i måske at folk SKAL blive hjemme og må overhovedet ikke gå ud, i opfører jeg som om det er JER der bestemmer over klubberne. I HAR INTET MED KLUBBERNE AT GØRE. det er KUN diverse turneringer i skal tage jer af, og her er i naturligvis i jeres gode ret til at fortælle os at der ikke må holdes nogen former for turnering rangeret under DGU. Klubberne skal gøre som regeringen og sundhedssystemet anbefaler og IKKE jer

 • Vold og magt?

  21/03 - 2020 | Anders Sørensen

  "DGU har nu briefet hotlinen om sine vurderinger og anbefalinger". Vurderinger, der på ingen måde kan antages at bygge på et solidt erfaringsgrundlag og anbefalinger, der er taget helt uden ekspertise på området. Den fejlagtige beslutning skal åbenbart med vold og magt forsvares, herunder at føde myndighederne med tendentiøse betragtninger. Til oplysning kan meddeles, at i "min" klub har bestyrelsen taget den beslutning at følge anbefalingerne fra myndighederne og ikke DGU. Ved selvsyn kunne man i går fredag konstatere, at mange var ude at spille og træne i det gode vejr. Klubben har udførligt informeret og taget forholdsregler som at afspærre hver anden træningsmåtte mv.. Jeg så vel selv omkring 50 personer på banen og faciliteterne samtidig som jeg selv, og observerede ikke én eneste, der ikke kunne finde ud af at opføre sig som myndighederne anbefaler. Med andre ord var klubben i går det sundhedsmæssigt mest sikre sted at opholde sig, og samtidig fik mange et godt lille skud D-vitamin til immunforsvaret mv.

 • Står vi sammen kan vi stoppe denne krise.

  21/03 - 2020 | Per Bruun Andersen

  DET ER OP TIL OS HVORNÅR DET HER STOPPER! Hvor er det dog dejligt at se, hvor mange golfklubber som lukker helt under denne krise. STORT TAK. Vores virksomhed har nu i de sidste 3 uger arbejdet med risikoanalyser og daglige situations rapporter til både danske og internationale virksomheder, som har ansatte i hele verden. Når jeg så bliver bekendt med diverse indlæg omkring retten til at spille golf under denne krise og ser på det danske samfund, så kan jeg se, at det slet ikke er gået op for store grupper i den danske befolkning, at vi har en global krise. Lad være med at tage den egoistiske kamp nu, da det næste bliver udgangsforbud. Så er der ingen golf og sommerturneringen udelukket. Jeg har selv trænet mindst hveranden dag i 2 måneder for at være klar til sæsonen, men må nu bevæbne mig med tålmodighed. Så kære alle golfspillere, hjælp nu med at få denne krise vendt, og DET KAN VI. Pas nu på hinanden og beskyt vore ældre og syge. Med venlig hilsen Per

 • Lukning og sundhed?

  21/03 - 2020 | Jens Mørup (h)

  Det er korrekt, at mange golfspillere tilhører den ældre generation. For den gruppe er det ekstra vigtigt at få motion - det styrker immunforsvaret, og jo flere i de særligt udsatte grupper (hjerte- og kredsløbs-problemer, sukkersyge m,.fl.), der dyrker motion, jo længere tid vil de leve og med højere livskvalitet. Ingen myndighedersiger eller lover, vi kan standse virussen - hele øvelsen går ud på at flade kurven ud, så sundhedssektoren kan følge med og pleje de indlæggelseskrævende. Så når - ikke hvis - vi rammes, skal vi have mest muligt at stå imod med. Her spiller motion en meget væsentlig rolle. DIF og andre anbefaler på det kraftigste motion i denne situation. Mange ældre har altså kun golf som reel motionsmulighed - nåja, de kan gå en tur, men det bliver næppe til de 10-15 km., som en dag på golfbanen ender med. SÅ vær med til redde flere - åbn golfbanerne!

 • Selvmodsigende DGU.

  21/03 - 2020 | Jørgen Clausen

  DGU udtalelse: "På trods af både golfklubberne og DGU's indsats for at påvirke golfspillernes adfærd i retning af myndighedernes anbefalinger, viser dagligdagen i golfklubben at de ikke bliver efterlevet." I samme artikel udtaler DGU, at 75% af klubberne efterlever deres anbefaling om at lukke banerne. Spørgsmål: Hvordan er DGU nået frem til, at golfspillerne ikke efterlever myndighedernes anbefalinger? 75% er lukket ned, så de efterlever vel anbefalingerne! Har DGU besøgt eller interviewet de resterende 25%? Nej! DGU betales af medlemmerne, så vi er naturligvis i vor gode ret til at forvente, at I varetager medlemmers og klubbers interesser. Det gør I ikke med anbefalinger, der ligger langt ud over, hvad statsminister og myndigheder anbefaler.

 • In a crisis don’t expect DGU to help

  21/03 - 2020 | Brendan Devenny

  I’m writing in English as I can’t express this in Danish. Hope everyone at DGU can understand!! @DGU you’ve just confirmed that there is no rationale, nor expert medical advice why golf courses should be closed in DK. Instead of admitting the error in recommending courses to close, you’ve convinced the experts that golf is a highly contagious environment because golfers can’t follow simple social distancing rules. Thanks for the respect and trust of the golfing public. On top of this, people are worried about the future, their jobs and their families, golf could have helped people with these challenges and give an escape for those few hours. Not to mention, your role is to ‘grow the game’ - but you missed a chance here. I’m not saying profit from crisis, but golfing parents have kids who can’t play football, handball, etc., but they could have got them out from behind the iPad to try golf and clear their worries too. Some might have got hooked on the game like we did. So congratulations DGU, opportunity to help society and grow the game came knocking and you failed!! And likely only because you made a quick decision without expert advice, then didn’t have the leadership to own the error and fix it. At least we know while you’re in charge, golf in Denmark will continue to decline!!!

 • HOLD nu de baner åbne for vores ældres skyld kommentar

  20/03 - 2020 | Martin Ryg Christensen

  Jeg kan helt følge alle synspunkterne og jeg savner bestem også at komme ud og spille, men når det så er sagt tror jeg nu ikke det er banen der bære skylden for lukningen. Jeg tror mere at faren for smitte er der hvor mange vil passere så som Driverrange, Indgange/dørhåndtag og Wc'er, der skal så lidt til at smitte så sindssyg mange.

 • HOLD nu de baner åbne for vores ældres skyld

  20/03 - 2020 | Michael Axelsen

  Kære alle "Hvis du er rask og frisk og ikke har nogen symptomer, vil en runde golf kun gavne i denne tid, hvor vi alle opholder os mere inde bag vores egen dør end nogensinde før." Sådan skrev vi for en uge siden på golfcentrets hjemmeside, og samme besked sendte vi ud til alle jer medlemmer i et nyhedsbrev. Stor var vores forundring, da vi tirsdag aften modtog DGU's anbefaling til alle landets golfbaner om at lukke. Efter vores opfattelse kunne dette budskab ikke udledes af Sundhedsstyrelsens råd og påbud på pressekonferencen samme aften. Undertegnede har derfor kontaktet Sundhedsstyrelsen for at få kastet et sundhedsfagligt lys over sagen. Svaret, vi fik, var meget entydigt: Der er ingen grund til at lukke banen - tværtimod. Golf indebærer ikke fysisk kontakt, der er tale om en udendørsaktivitet, og spillerne er spredt over et stort område. Rådgiveren fra Sundhedsstyrelsen sagde, at ”det svarer til at gå en tur i skoven”. Sundhedsstyrelsen anbefaler - nu som altid - frisk luft og daglig motion, men man skal selvfølgelig huske, at de generelle anbefalinger om afstand og hygiejne også gælder udendørs. På baggrund af dette meget klare svar fra sundhedsmyndighederne vil banen fortsat være åben. Vi tager faren for smittespredning meget alvorligt. Derfor har vi iværksat en række tiltag, som du kan læse om nedenfor. På vegne af bestyrelsen i Blokhus Golfklub samt Blokhus Golfcenter sender jeg de bedste hilsener Dan Stage

 • Lukning af golfbaner

  20/03 - 2020 | Kim Sørensen

  Dejligt at nogle golfklubber/bestyrelser fortsat tænker rationelt og har tiltro til, at andre voksne mennesker kan tage et ansvar, og fortsat holder banerne åbne for spil på bane. Afstand til hinanden, en høj grad af ansvarlighed fra de enkelte spillere, lukkede klubhuse, restauranter og lign. - så er golf en ret sikker udendørs sport. DGU omgør jeres politisk “korrekte anbefaling“ hurtigst muligst.

 • Prisen for produktet!

  20/03 - 2020 | Lars Priemé

  En lang række golfklubber en nu lukket uden af dette er sket efter påbud fra myndighederne. Der er ikke så meget der taler for at smittefaren er overstået den 30. marts - så med mindre DGU hopper over i den anden grøft må man vel antage, at man vil fastholde anbefalingen om at klubberne holder lukket. Et knæfald, uden ændringer i smitte risikoen vil være uskønt. Hvor længe kan klubberne holde lukket og fastholde prisen på deres produkt?

 • Vi har brug for frisk luft

  20/03 - 2020 | Mikkel Ruben Falsled

  Der er så mange ting man kan gøre for at gøre golf 100 % sikkert. Kun tillade 2-bolde. Lad greenfee-spillere betale med mobilepay. Fjerne alle flag også på putting green. Jeg har brug for sol og luft, det tror jeg, at der er mange, der har. Så at føre symbolpolitik på golfbanen er ikke en konstruktiv løsning. Btw parkeringspladsen er ikke farlig; vi er jo alle blevet bange for hinanden.

 • Et royalt citat...

  20/03 - 2020 | Kim Lennart Dueholm

  Hvis DGU har truffet sin beslutning om at anbefale lukning af banerne, fordi man tror, at danske golfspillere i denne alvorlige situation ikke kan efterleve simple regler om at holde afstand, og navnlig til ældre spillere, så må man bare sige, “at det kan man ikke være bekendt”. Jeg håber, at man snarest vil træffe en mere fornuftig beslutning, som holder banerne åbne og som afspejler lidt større tiltro til at vi golfspillere har forstået situationens alvor og kan efterleve simple regler om hygiejne og afstand som alternativ til lukning af banerne. Det tror jeg ville glæde ret mange af os.

 • DGU bør indse at de tog en beslutning uden opbakning

  20/03 - 2020 | Claus Dahl Andersen

  ...af flertallet af deres medlemmer, og uden hold i anbefalinger fra myndighederne. Jeg er sikker på at sundhedsstyrelse ville anbefale en lukning af golfklubberne hvis det var et problem. Det er fuldt forståligt at ældre medlemmer er bekymret, men ingen forhindre de der føler sig udsat eller bekymret i at blive hjemme, som sundhedsstyrelsen også anbefaler ældre eller udsatte. Det er mere end en kraftig journalistisk drejning at påstår at golfdanmark står samlet, som Golf.dk tidligere har skrevet. .

 • DGU’s anbefaling

  20/03 - 2020 | Steen Alexandersen

  Anbefalingen er vist ikke kommet helt ud på Jyllands vestkyst. Her er både hungrende spillere og sultne klubber gået i forbund om gensidig tilfredsstillelse. Jeg håber, at alle bliver mætte........... Vi andre passer på hinanden og vores familie. Med håb om, at vi alle snart kan komme ud at spille det spil, som vi elsker. Jeg ønske alle en god sæson. Kh Steen

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer

Counter

 • Site Counter:24,261
 • Unique Visitor:7,767
 • Registered Users:153,242
 • Unregistered Users:30,782
 • Blocked Users:12,332
 • Published Nodes:14,361
 • Unpublished Nodes:245
 • Server IP:10.230.58.22
 • Your IP:3.228.220.31
 • Since:04 Aug 2020
 • Visitors:
  • Today:3,883
  • This week:24,266
  • This month:24,266
  • This year:24,266

Hvis du oplever at hjemmesiden er langsommere end normalt, tryk HER for at slette alle cookies fra golf.dk