Det mener vores eksperter om regelforslagene | Golf.dk
Golfreglerne står til en betydelig omlakering. Et panel af eksperter og spillere fortæller, hvad de mener om ændringerne.

Foto: Getty Images

Det mener vores eksperter om regelforslagene

02/05 - 2017 | Henrik Søe

Denne artikel er en udvidet og mere detaljeret version af artiklen "Her er de nye regler", som begynder på side 106 i Dansk Golf 2, 2017.

Dansk Golf og Golf.dk giver dig et overblik over de foreslåede regler - krydret med kommentarer fra en række regeleksperter og spillere på forskellige niveauer.

 

Lucas Bjerregaard, professionel golfspiller på europatouren

Nicole Broch Larsen, professionel golfspiller på Ladies European Tour og LPGA Tour

Emily Pedersen, professionel golfspiller på Ladies European Tour og LPGA Tour

Denny Christensen, “almindelig golfspiller”, Ishøj Golfklub, hcp. 8,4

Jan Rye, formand for ToRK (DGU’s turnerings og regelkomité)

Lars Elbrønd, formand for Regel- og hcp-udvalget i Odense Eventyr Golf Klub


 

Generelt om de nye forslag

Lucas Bjerregaard

Jeg kan godt lide ideen om at gøre det mere simpelt. Mange af reglerne vil gøre det nemmere, hurtigere og mindre besværligt. Jeg tror vi kommer til at se en stor udvikling i de kommende år, og det her er første skridt.

 

Lars Elbrønd 

Generelt set er jeg meget positiv overfor de foreslåede ændringer. I flere henseender er det en kodificering af den praksis, den almindelige golfer har i dag. Jeg er ikke i tvivl om, at de foreslåede ændringer vil bevirke, at ”sociale” runder vil i langt højere grad end nu blive spillet i fuldstændig overensstemmelse med reglerne, at nye golfere vil opfatte reglerne som fair og lettere tilgængelige og ikke som en eksercits i spidsfindigheder, at vi vil slippe for mange ophidsede diskussioner under og efter spillet,
og at spilletempoet vil blive forøget en anelse.

Jan Rye
Det bliver lettere og mere logisk, og der kommer mere retfærdighed ind på nogle af de steder, hvor det før har været held og uheld, der har været afgørende.

Nicole Broch Larsen
Mit indtryk er at der er nogle gode tiltag, men også nogle der er lidt ligegyldige. En regel, jeg synes der mangler, er, at man må droppe fri fra et turfhul. Det er ikke noget værre end at slå et perfekt drive midt i fairway og så ligge i et turfhul!
 

Mindre tid til at lede

Nuværende regel: En bold er tabt, hvis den ikke er fundet inden for fem minutter.

Ny regel: En bold er tabt, hvis den ikke er fundet inden for tre minutter.

Lucas Bjerregaard

Vi har alle sammen prøvet at gå bag en firebold, som bruger 10-15 minutter på at lede på et hul, så jeg tror, det kan gøre en forskel. På touren har vi ballspottere og tilskuere til at hjælpe os, så hvis vi finder bolden, sker det som regel i god tid, inden de fem minutter er gået.

Denny Christensen

Det er en ommer. Vi klubgolfere har ikke tilskuere og spottere til at holde øje med, hvor bolden lander, så de fem minutter må gerne bibeholdes.

Nicole Broch Larsen

To minutter fra eller til gør nok ikke den store forskel.  Typisk har man en god idé om, hvor bolden er, så det er sjældent, der bliver ledt i alle fem minutter.

Jan Rye

I det daglige spiller vi ud fra en fornemmelse, og jeg tror ikke der er så mange, der bruger de fem minutter. Men der ligger noget opdragelse i det, og hvis man brugte tre minutter før, kan det være, at man fremover kun bruger halvandet minut.

Lars Elbrønd

Man kan håbe på, at ændringen vil resultere i flere provisoriske bolde, og at det vil øge tempoet en anelse. Jeg mener, at et af de største problemer i klubberne er, hvornår man skal træde til side for at lukke igennem. Det giver anledning til alt for mange dårlige oplevelser og konfrontationer, og jeg kan ikke vurdere, om denne ændring vil forøge eller minimere dette problem.

Udvidet brug af røde markeringer

Nuværende regel: Alle vandhazarder skal markeres med gule pæle, undtagen de steder på banen, hvor placeringen gør det umuligt eller uhensigtsmæssigt at droppe bag hazarden. Kun når det er tilfældet, bør disse vandhazarder markeres som røde parallelle vandhazarder.

Ny regel: Komiteerne får muligheden for at markere alle hazarder (fremover “penalty areas”) som røde, så parallelle drop altid er tilladt. Det vil dog være tilladt at bruge gule pæle, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Samtidig vil det i de nye regler fremover ikke længere være tilladt at droppe på den modsatte side af hazarden, hvor bolden sidst krydsede hazardgrænsen, med mindre der laves en lokal regel, som tillader det.

Lucas Bjerregaard:

En god idé. Der er så mange forskellige droppemuligheder fra de forskellige hazarder, at man hurtigt bliver i tvivl. Det burde være simpelt nok, men fordi vi vil undgå en diskvalifikation, er det sjældent, at vi ikke spørger en dommer.

Lars Elbrønd

En forenkling af reglerne, som vil gøre reglen nemmere at overholde. I teorien afskaffes de gule pæle ikke, men de vil være en så stor sjældenhed, at man ikke i regelundervisningen behøver at beskæftige sig med dem. Jeg tror ikke, det vil få indflydelse på spilhastigheden.

Denny Christensen

Det vil give hurtigere spil, og egentlig er det sjovt, at der fra start overhovedet har været en forskel. Mon ikke meningen oprindeligt var, at der skulle være gule, men at de røde blev indført af praktiske årsager? At man skal gætte flaglinje på lang afstand er fjollet, så en velkommen ændring.

 

Drophøjde

Nuværende regel: Stå oprejst, hold bolden i skulderhøjde med strakt arm og lad bolden falde.

Ny regel: Bolden skal blot holdes over jorden uden at røre noget - og droppes. Det anbefales, at minimumshøjden er en tomme over jorden (2,5 cm).

Denny Christensen

Den betragter jeg som første skridt på vejen til at erstatte drop med placering, for det at droppe fra tre mm er lidt fjollet. Ændringen vil fjerne en del om-drops og udmålinger for at se, om bolden nu er rullet for langt. Så god ide.

Lucas Bjerregaard

Der er nogle situationer, hvor man prøver at droppe bolden på det rigtige sted og bliver nødt til at droppe om og hente bolden igen, hvis den ruller to køllelængder væk. Den nye regel vil speede det hele lidt op.

Jan Rye

Det bliver simplere og lettere for alle kun at skulle lære én ting fremfor alle de forskellige muligheder, der er nu. Og ved at fastholde, at bolden ikke må placeres, bibeholdes ifølge R&A en grad af tilfældighed i hvor bolden ender.

Lars Elbrønd

Skal ses i sammenhæng med at droppeområdet er blevet mindre og at bolden skal droppes om, hvis den forlader området. Får sikkert størst betydning i de tilfælde, hvor man skal droppe i en bunker. Den afgørende forskel på at placere og droppe en bold vil være, at tyngdekraften skal have mulighed for at få indflydelse på et drop.

Mærker må repareres på green

Nuværende regel: På green må du markere, løfte og rense din bold (genplacer den altid på det nøjagtige sted) og reparere boldnedslagsmærker og gamle hulpropper, men ikke anden skade såsom spikemærker.

Ny regel: Spilleren må reparere al skade - inklusive spikemærker og skader udført af dyr) - men dog ikke naturlige uregelmæssigheder.  

Denny Christensen

Jeg ser for mig, hvor lang tid det vil tage at rette alle mærker op på lange putts. Men det fjerner urimeligheden i, at en spiller fra en tidligere bold har flået overfladen op uden at reparere den.

Nicole Broch Larsen

Nogle golfsko laver store mærker i greens, og mange steder bliver greens optrådte i løbet af dagen, så jeg synes, det er fedt, de laver denne regel om.

Lars Elbrønd

Det vil opfattes som en mere fair regel end den gamle, og det kan forhåbentlig forhindre mange medlemmers klager over greenkvaliteten (bortset fra hastigheden).

Køllelængder ved drop erstattes af centimetermål

Nuværende regel: Opmåles ved brug af én eller to køllelængder (med hvilken som helst kølle)

Ny regel: Droppeområdet fastsættes ud fra faste mål fra det nærmeste punkt for lempelse. Lempelse uden straf: 20 tommer (50,8 cm). Lempelse med straf: 80 tommer (203 cm). Droppeområdet er mindre end tidligere, og bolden skal blive i området.

Lucas Bjerregaard

En af de regler jeg ikke helt forstår. Jeg er lidt usikker på, hvordan det helt præcist skal foregå. Hvis ikke du skal måle ud med køllen, skal du jo måle ud med noget andet, så spørgsmålet er, om det kommer til at gøre den store forskel.  

Denny Christensen

Mjaeh.... en kølle er en kølle lang. Jeg må til at anskaffe mig en tommestok. Ændringen virker lidt overflødig.

Emily Pedersen

Jeg tænker, at det bliver for tidskrævende og lidt bøvlet at skulle gøre det op i centimeter.

Jan Rye

Det vil nok blive opfattet som en indskrænkelse, at den droppede bold nu skal blive i det definerede areal, men det er hvert fald en forenkling af de eksisterende forskellige muligheder.

Ny standard for at afgøre, om du er skyld i, at bolden flytter sig:

Du har flyttet bolden, hvis det er åbenlyst, eller der er visuel sikkerhed. (Der skal være mindst 95 procents sandsynlighed for at du bærer skylden.)

Lucas Bjerregaard

Reglen har krævet, at du skal være god til selv at påkalde dig en straf, og det kan være enormt svært at bedømme, hvis det for eksempel blæser meget. Fint, at tilfældighederne bliver taget ud af spil, og fint, at du får straffeslag, hvis du selv er skyld i det.  

Lars Elbrønd

Hvis det er sikkert, at det ikke er spillerens skyld, at bolden flytter sig, er der ikke nogen straf, og bolden skal ikke genplaceres, medmindre den var placeret på det sted, bolden flyttes fra. Det vil blive opfattet som fair og vil være lettere at formidle i undervisningen.

Emily Pedersen

Som udgangspunkt er jeg enig i reglen, men det kan selvfølgelig være svært at vurdere, hvornår noget er et uheld, men jeg tror på, at de fleste spillere holder fast i, at golf er en gentlemansport, og at vi er vores egne dommere og derfor selvfølgelig altid er ærlige, når det kommer til regler.

Jan Rye

God ændring. Nu kan spilleren selv deltage fuldt ud i søgning, uden at blive straffet for tilfældigt at røre bolden.

Denny Christensen

Giver færre diskussioner og ærlige golfere vil selv kalde fejl, så det er fint.

Bold fæstnet i eget nedslagsmærke

Nuværende regel: Lempelse er kun tilladt i områder, som er klippet i fairwayhøjde med mindre en lokal regel tillader lempelse alle steder (undtagen sand) “through the green.”

Ny regel: En spiller må tage lempelse uden straf for en bold fæstnet i eget nedslagsmærke overalt i “the general area” (den nye betegnelse for “through the green”) med mindre en lokal regel fortæller andet.

Lucas Bjerregaard

På touren får vi i forvejen lempelse alle steder undtagen i sand, og jeg har aldrig helt forstået, hvorfor det ikke gælder for klubgolfere. Jeg synes kun, det er fair, at reglen bliver lavet om.

Denny Christensen

God idé. Det er ikke unormalt at længere græs holder på vand, og at der er mindre dræn uden for fairway, så det vil være en god ide at ensarte reglen på tværs af klippehøjder.

Lars Elbrønd

God forenkling.

Spil når du er klar  

Nuværende regel: Ingen straf, når du spiller uden for tur i slagspil, men reglerne er skrevet på en måde, som indikerer, at det er forkert eller ikke tilladt.

Ny regel: Stadig ingen straf, men der opfordres nu til “ready-golf”, når det kan gøres på sikker og fornuftig vis.

Lucas Bjerregaard

Det er noget europatouren bruger meget tid på, for det går simpelthen for langsomt. Det hæmmer sporten, og folk gider ikke sidde foran tv’et i fem en halv time. Der skal ske lidt mere, og jeg er stor fortaler for det.

Jan Rye

Det betyder måske, at vi slipper for at se folk stå og vente. Jeg tror, det vil have en effekt.

Maks. 40 sekunder pr. slag

Nuværende regel: Ingen anbefalinger i de nuværende regler.

Ny regel: Det anbefales, at spilleren udfører hvert slag på ikke mere end 40 sekunder.

Lucas Bjerregaard

Det er rigtig godt, hvis reglen kan minde spillere på alle niveauer om, at det skal gå lidt hurtigere.

Jan Rye

Anbefalingen har formentlig størst effekt på elitespillere, hvor der er en dommer til stede.

Emily Pedersen

Det er godt, at der bliver sat fokus på hurtigere spil på banen. Men ville hellere se en regel om, at man har gennemsnitligt 40 sekunder til slagene på hullet - således at man kan bruge 20 sekunder på et drive og feks. ét minut på et putt, et approachslag, eller hvis man kommer i en unormal situation.

Denny Christensen

Enig, kunne også være 30 sekunder - det må være tid nok.

 

Putt med flaget i

Nuværende regel: To straffeslag, hvis du putter fra green og rammer en upasset flagstang.

Ny regel: Ingen straf.

Lucas Bjerregaard

Jeg tror ikke, at man kommer til at se det på touren. Reglen er mere møntet på klubspillerne, som nu kan spare noget tid på at putte i stedet for at vente på en medspiller, som lige har chippet ind på green. Det kan speede tingene op.

Denny Christensen

Ja, det gør mange jo i forvejen, fordi det speeder tempoet op. I en overgangsfase vil der være lidt pind i, pind ud - fordi nogen vil det ene og andre det andet, men mon ikke det går? På sigt vil flertallet formodentlig lade pinden stå i.

Lars Elbrønd

Et væsentligt bidrag til hurtigere spil.


Drop ud af bunker

Nuværende regel: Den eneste lempelse, der er tilladt, er at gå tilbage og spille bolden fra den oprindelige position.

Ny regel: Med to slags straf er det tilladt at droppe ud af bunkeren (tilbage på linjen mellem flag og bold).

Lars Elbrønd

En god forenkling, som er logisk i forhold til gældende regler i forbindelse med tilfældigt vand i en bunker.

Jan Rye

For nybegyndere og højhandicappere får det måske betydning, men det er en dyr straf at droppe bagud på linjen.

Denny Christensen

En naturlig forlængelse af at kunne droppe ud med 1 straffeslag for tilfældigt vand i bunker. Det vil også gøre det nemmere for begyndere at komme rundt på banen, og alle andre kan slippe ud af en umulig situation i en bunker.

Grounde køllen i hazard

Nuværende regel: Det er ikke tilladt at grounde køllen i en hazard: to straffeslag

Ny regel: Ingen straffeslag.

Lars Elbrønd

I dag må køllen/jernet ikke berøre vandet eller hvile på hazardens bund. Det kan give anledning til diskussion, for bevisets stilling er vanskelig i en vandhazard i modsætning til i en bunker, hvor det kan ses efterfølgende. Jeg ved ikke, om det er baggrunden for regelændringen, men det er i hvert fald en konsekvens, at det er med til at bevare den gode stemning under en runde, og det bliver måske nogle bedre slag fra vandhazarder.


Elektroniske afstandsmålere tillades

Nuværende regel: Elektroniske afstandsmålere er forbudt med mindre en lokalregel tillader det.  

Ny regel: Brugen af elektroniske afstandsmålere er tilladt med mindre en lokalregel forbyder det.

Denny Christensen

God ide, speeder tempoet gevaldigt op

Lars Elbrønd

Golfreglerne må følge med tiden. De spillere, for hvem kendskab til afstande har stor betydning, skal nok finde ud af det på en anden og mere tidskrævende måde. Jeg tror det vil sætte tempoet i vejret.

Jan Rye

Betyder kun meget lidt, da stort set alle klubber har indført lokalreglen i dag.

Caddie hjælper med at line bolden op

Nuværende regel: Det er tilladt for en caddie at stå på en linje bagved spilleren, mens spilleren tager sin stance og forbereder sig på at spille, men caddien må ikke stå der, når spilleren udfører slaget.

Ny regel: En caddie må ikke stå på linjen bagved spilleren, mens spilleren tager sin stance og indtil slaget er udført.

Nicole Broch Larsen

Personligt har jeg den holdning at man skal kunne line op selv, så jeg synes det er en god regel at indføre. Blandt professionelle er det alligevel sjældent, at drejer sig om mere end én centimeter eller to, hvilket ikke har den store betydning for, hvor du slår bolden hen.

Ny alternativ form for slagspil

Nuværende regel: I slagspil skal spilleren putte ud på hvert hul. De eneste alternative spilformer, hvor det ikke er nødvendigt at putte ud, er Stableford, Par og Bogey.

Ny regel: Der anerkendes en ny slagspilsform - “maximum score”, hvor en spillers score på et hul af turneringskomitéen fastsættes til et maksimum (som fx triplebogey).

Jan Rye

Ny spilleform, som jeg tror mange vil benytte sig af. Det vil give mange flere mulighed for slagspil, men uden runderne behøver at tage rigtig lang tid. 

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer