Derfor anbefaler Dansk Golf Union lukning af golfbanerne | Golf.dk

Derfor anbefaler Dansk Golf Union lukning af golfbanerne

18/03 - 2020 | Dansk Golf Union

Dansk Golf Union besluttede tirsdag aften at anbefale danske golfklubber at lukke baner klubhuse og træningsfaciliteter.

Siden er spørgsmålene fra landets golfspillere væltet ind.

Det er fuldt forståeligt. Vi vil her forsøge at besvare de vigtigste og hyppigst stillede spørgsmål.

Der vil meget tænkeligt komme flere spørgsmål, som vi vil forsøge at besvare i denne artikel. Artiklen bliver altså opdateret løbende.

Overordnet set handler det om, at vi skal gøre alt hvad vi kan i golfsporten for at minimere risikoen for spredning af coronavirus.

Spørgsmål: Er en gåtur i naturen ikke at sammenligne med at gå en runde golf?

Jo, det kan man sige og vi har da også været i tvivl om vores anbefaling. Risikoen ved smittespredning på golfbanen er lav - men situationens alvor taget i betragtning og myndighedernes opfordring til, at vi alle tager ansvar, ønsker vi at golfsporten tager et samfundsansvar og minimerer smittespredningen. Er vi i tvivl, bør vi lade være - og vi er i tvivl - og derfor denne anbefaling.

Spørgsmål: Kan I nærmere begrunde, hvorfor vi må gå en tur på golfbanen - men ikke spille der? 

Det er fordi en åben golfbane tiltrækker mange mennesker og appellerer til samvær uden for hjemmet og så kan det være svært at håndhæve forbuddet om forsamling af 10 personer, omkring klubhuset, 1. hul, parkeringspladsen, driving range og andre steder. At spille golf er ikke en nødvendighed, hvorfor vi ønsker at følge anbefalingerne fra statsministeren, sundhedsmyndighederne og dronningen om at undlade unødvendig udgang af hjemmet. Vi har desværre også i de senere dage måtte sande at flere golfspillere ikke overholder myndighedernes anbefalinger om afstand til hinanden, når der spilles en fire-bold, mødes på parkeringspladsen, på træningsbanen eller man færdes omkring klubhuset.

Spørgsmål: Hvorfor har DGU taget dette ekstra tiltag i forhold til sundhedsstyrelsens forbud om forsamling af mere end 10 personer?

Vi mener, at vi alle bør bidrage bedst muligt til at minimere smittespredningen i Danmark. Risikoen er størst ved større forsamlinger, men alle kan smitte hinanden uanset om man er 2 eller 4 personer samlet. Statsministeren, sundhedsministeriet og dronningen bad os alle om at gøre hvad vi kan for at minimere smittespredningen og tage et samfundsansvar. Uanset hvilke forholdsregler vi tager i forbindelse med golfspil, så vil der være en øget smitterisiko i forhold til at blive hjemme. Vi mener ikke at golfbranchen i den situation samfundet står i, skal skabe rammerne for en øget smitterisiko, hvis der findes et alternativ. Ligeledes kan vi risikere, at hvis der kommer en dag med 8-9 grader og høj sol, så kommer der rigtig mange spillere på golfbanen og så kan det blive svært at håndhæve forbuddet om forsamling af max 10 personer.

Spørgsmål: Hvorfor skal DGU tage et ekstra samfundsansvar ud over det myndighederne forbyder?

Med en gennemsnitsalder på 56 år i de danske golfklubber og mere end 37.000 medlemmer over 70 år, hvilket svarer til godt 25 procent af alle danske golfspillere, så har vi et særligt ansvar i forhold til at være ekstra opmærksom på smittespredning. Samtidig er billedet desværre sådan, at på trods af klubbernes store indsats for at tage forholdsregler i forbindelse med smittespredning, så ser vi både forsamlinger af mennesker i klubhuse, parkeringspladser, træningsområder og på banen, afvikling af gruppeaktiviteter og uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med hygiejne. 

Spørgsmål: Hvor kan man da blive smittet på golfbanen?

I golf er der risiko for, at man rører ved mange af de samme ting fx. hulkoppen, flagstangen, boldmaskiner mv. Ligeledes kan vi risikere, at hvis der kommer en dag med 8-9 grader og høj sol, så kommer der rigtigt mange spillere på golfbanen og så kan det blive svært at håndhæve forbuddet om forsamling af max 10 personer. 
 

Spørgsmål: Kan medlemmerne kræve deres kontingent delvist retur, når faciliteterne er lukket?

Det er DIF`s klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber.

DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid.

 

User Comments:

 • Myndighedernes anbefaling

  30/03 - 2020 | Jan Birger Nielsen

  Er en tur på golfbanen omfattet af forbuddet? Som udgangspunkt nej. At spille golf vil som udgangspunkt ikke omfattes af forbuddet. Afholdes et arrangement, en begivenhed eller en aktivitet i golfklubben, på golfbanen mv., hvor der er flere end 10 personer til stede, vil det efter en konkret vurdering kunne defineres som et udendørs arrangement, en begivenhed eller en aktivitet, som der er forbud mod afholdelsen af. Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder på en golfbane, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiet opfordrer dog kraftigt alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 • Henne Golfklub har stort

  27/03 - 2020 | Poul Hjørnholm

  Henne Golfklub har stort besøg i denne tid. Hvorfor er der så mange anonyme? Mvh Poul

 • Undgå symbol beslutninger!

  26/03 - 2020 | Laust Søndergaard

  Selvfølgelig skal vi passe på hinanden. Selvfølgelig skal vi holde afstand til andre mennesker. Selvfølgelig er restauranter og klubhuse lukket, og selvfølgelig kan man sagtens spille golf alligevel. Det kræver bare lidt fornuft.

 • Simple regler kan klare det..!!

  23/03 - 2020 | Francois Leitner

  Kære DGU. Skriver normalt aldrig indlæg MEN helt ærligt det her kan løses ret simpelt så vi kan komme ud igen og ikke få endnu mere kuk af at gå derhjemme det næste lange stykke tid..: 1. Annuller hver anden mulige starttid 2. Tillad max. 2 bolde. 3. Be folk om at lade flagene blive i 4. Hold klubhuse og lignende lukket og kræv at folk booker hjemmefra 5. Fjern hver anden måtte på drivingrange og stil frie bolde frem så man ikke skal trykke på bolddispenser Så burde det nok være forsvarligt og da 100 gange bedre end i super og byggemarkederne...!! Mvh. Francois Leitner

 • Banelukning

  21/03 - 2020 | Inge Krøger

  Allerførst vil jeg gerne sende en tak til DGU og de golfbaner der støtter op om DGUs beslutning. Til alle de forskellige indslag har jeg følgende kommentar. Alle giver i disse dage økonomisk opbakning til nødstedte firmaer, som er ved at miste deres levebrød, men også alle de medarbejdere disse firmaer kan miste, Jeg håber inderligt at disse firmaer vil se positivt på de klubber der har bakket op om DGUs beslutning, når der efter denne sygdoms hærgen, skal gives sponsorater til golfklubberne. Tænk på hospitalspersonalet som kæmper hverdag for at redde de særlig udsatte. Jo mere vi bakker op jo før kan vi alle få normale tilstande igen.

 • Golfrunde eller en gåtur omkring søerne

  21/03 - 2020 | Poul Bernhardt Larsen

  En golfrunde under ansvarlige forhold med god afstand og lign. som opslået "regelsæt" I Helsingør Golfklub og Simons Golfklub giver de absolut bedste betingelser for frisk luft uden smittefare. Alternativet en gåtur omkring søerne i København eller alle dem som færdes på havnen er meget værre; og det er endda ikke forbudt. Her forbyder man en aktivitet, som ved simple fornuftige foranstaltninger er risikofri. DGU hælder sig op til anbefalinger fra DIF, som hovedsageligt er holdsport og indendørsaktiviteter med en betydelig smittefare, medens golf er en udendørssport uden nævneværdig smittefare, blot man tager enkle regler i betragtning. Husk at vaske hænder i DGU!

 • Tak til DGU

  20/03 - 2020 | Steffen Hilborg

  En stor tak til DGU og alle de klubber der har forstået situationens alvor - herunder min egen klub Brøndby. Jeg kan også finde mange argumenter for forsat at spille - alle golfspillere er ansvarlige og kan sagtens finde ud af at opføre sig fornuftigt - eller kan de? Ja de fleste kan uden tvivl - men ikke alle. Vi adskiller os nok ikke meget fra resten af befolkningen, bortset fra at vi er flere ældre. Men også ældre personer opfører sig ikke altid 100% fornuftigt - på billeder fra parker m.v. ser man også ældre, der ikke respekterer afstandsreglerne. Det lader desværre til at en hel del danskere (også golfspillere) slet - slet ikke har fattet situationens alvor. I dag er der sat en ny uhyggelig "rekord" i antal døde i Italien. Lad os for alt i verden undgå dette i Danmark. Og det gør vi kun ved at være endnu mere forsigtige, end det myndighederne anbefaler lige nu som minimumskrav. Lad os tage ansvar og gå forrest for at hjælpe alle danskere med at undgå smitte - i stedet for at fokusere på vores egne kortsigtede behov.

 • Lukningen er slet ikke til at forstå

  20/03 - 2020 | Walther Thygesen

  Jeg synes allerede der er indsendt mange bemærkninger om lukningen. Jeg forstår heller ikke noget af det.. Måske er 75% af Danmark allerede gået i stå så vi har ikke brug for flere hurtige beslutninger. Der er mange mennesker i sundhedssektoren, plejesektoren, hos politiet, ved kasseapparaterne og ved produktionslinierne og folk som er nødsaget til at tage bus og tog hver dag for at komme på arbejde, som er mange gange mere udsat end en golfspiller. Uden de mange helte gik Danmark helt i stå. På mange virksomheder og i det offentlige kræver det stor ledelse og opfindsomhed at finde de beste løsninger så man kan køre videre. Det er en daglig og omfattende opgave. Derfor forstår jeg heller ikke hvorfor man ikke med lidt opfindsomhed kan få golfklubberne åbnet. Man kan jo klart sige nej til at spillerne kommer ind i klubhusene etc. og man behøver ikke at gå ind på golfbox og fortælle at man spiller. Der kan være mange dårlige grunde til lukning, men man må gerne stadigvæk have en positiv mening om golfspillernes egne evner til at forvalte risiko etc.. Ingen tvivl om det er en glædelig social gevinst at spille i det fri. Det er fantastisk at man stadigvæk må lave sine egne indkøb i supermarkedet.!

 • Dårlig beslutning

  20/03 - 2020 | Karl-Heinz Kinder

  Jeg arbejder til daglig hård som lagermedarbejdere, håndtering af tunge emner. Vi er ca 20 ansatte i vores afdeling og prøver at holde afstand som næsten er umuligt. Glædede mig efter en hård arbejdsdag at spille 9 huller golf helt alene og nyde frisk luft og motion. Men jeres anbefaling til golfklubber har gjort, at golfbanen er lukket. Nu sidder jeg herhjemme imens solen skinner udenfor og ryger flere smøgerne endt jeg plejer at gøre . Nok ikke så godt for mit helbred. Men jeg er bare deprimeret over at jeg ikke kan spille en runde golf. Næsten hele vinteren har vores bane været lukket på grund af store regnmængder. Se at få banerne åbne igen med fornuftige anbefalinger. For eksempel. Max 2 eller 3 bold. Afstand af hinanden og alt andet med hygenie

 • Blokhus har spurgt Sundhedstyrelsen

  20/03 - 2020 | John Hardt

  Visningen Tilgængelighed Coronavirus - er golfbanen åben? Kære alle "Hvis du er rask og frisk og ikke har nogen symptomer, vil en runde golf kun gavne i denne tid, hvor vi alle opholder os mere inde bag vores egen dør end nogensinde før." Sådan skrev vi for en uge siden på golfcentrets hjemmeside, og samme besked sendte vi ud til alle jer medlemmer i et nyhedsbrev. Stor var vores forundring, da vi tirsdag aften modtog DGU's anbefaling til alle landets golfbaner om at lukke. Efter vores opfattelse kunne dette budskab ikke udledes af Sundhedsstyrelsens råd og påbud på pressekonferencen samme aften. Undertegnede har derfor kontaktet Sundhedsstyrelsen for at få kastet et sundhedsfagligt lys over sagen. Svaret, vi fik, var meget entydigt: Der er ingen grund til at lukke banen - tværtimod. Golf indebærer ikke fysisk kontakt, der er tale om en udendørsaktivitet, og spillerne er spredt over et stort område. Rådgiveren fra Sundhedsstyrelsen sagde, at ”det svarer til at gå en tur i skoven”. Sundhedsstyrelsen anbefaler - nu som altid - frisk luft og daglig motion, men man skal selvfølgelig huske, at de generelle anbefalinger om afstand og hygiejne også gælder udendørs. På baggrund af dette meget klare svar fra sundhedsmyndighederne vil banen fortsat være åben. Vi tager faren for smittespredning meget alvorligt. Derfor har vi iværksat en række tiltag, som du kan læse om nedenfor. På vegne af bestyrelsen i Blokhus Golfklub samt Blokhus Golfcenter sender jeg de bedste hilsener Dan Stage

 • DGU gambler med vores samfundssind

  20/03 - 2020 | Kim Lennart Dueholm

  Samfundssind er det der skal vinde kampen mod Corona. Samfundssind forudsætter, at befolkningen kan se en rimelighed og balance i de mange alvorlige indgreb i vores personlige frihed, som vi for tiden udsættes for. Når man laver sådan nogle "bare for at være på den sikre side" tiltag, dækker sin ryg af, vasker hænder, så skrider befolkningens samfundssind og effekten af en tåbelig og uigennemtænkt beslutning som DGUs er at den bidrager til underminere vores samfundssind. Har man overvejet, at dette ikke kun varer til 31 marts. Hvis man vil dette indtil der er styr på Corona krisen, vil man skulle lukke banerne det meste eller hele 2020 sæsonen. Det her kommer IKKE til kun at vare et par uger. Og lukker man det meste af sæsonen - ovenpå en vinter, hvor mange ikke har kunnet spille eller træne p.gr.a. vand, vil man så bede klubberne betale kontingenter tilbage eller vil man bare bede spillerne betale for en vare, der ikke leveres? Vil man forvente flere eller færre golfspillere i Danmark? Dette er en unødvendig og igennemtænkt beslutning, så jeg melder mig i det store kor af kritikere og beder DGU om snarest muligt at få omgjort beslutningen og åbnet banerne!

 • Overdreven Loyalitet.

  20/03 - 2020 | Johannes Hansen

  Det synes som om man i DGUs bestyrelse overreagerer med en total uforstående overloyalitet med alle de klubber hvis aktivitet er indendørs. Desværre er lokalbestyrelserne, ,langt de fleste , fulgt med , . Kun nogen få i Østdanmark, og en enkelt i vest har deres egen mening og reaktion. Den 30.marts er lige om lidt,, så brug den tid ca 10 dage, til at overveje hvordan I vil lovliggøre, at vi igen kan komme ud på banerne. Det vil IKKE være noget nederlag for nogen. Lige nu sidder rigtig mange ældre, for hvem det at komme ud er meget gavnligt for deres helbred og velbefindende. De kunne gå en tur på deres elskede golfbane , men uden køller. Men er det ikke lige så "farligt"???? Kære DGU og lokalbestyrelser , vis nu, at I tog fejl med den forhastede beslutning at lukke helt for golfen . Det kunne fint have ventet til et udgangsforbud måtte komme. Venlig hilsen En ældre aktiv golfer og vandringsmand.

 • DGU har simpelhen her lavet en kæmpe brøller....

  19/03 - 2020 | Steen Claudi Andersen

  DGU kan sgu da ikke på nogen som helst forsvarlig måde gå ind og overrule regering og regeringens eksperter ... Men typisk deres generelle arrogante holdning - "Vi er så kloge" ...!! Regeringen har dagligt holdt os orienteret omkring deres retningslinier, og senest er, at man ikke skal være mere end 10 i samme lokale - og samtidig tilråder DGI, at man får frisk luft og kommer ud i det fri ... Kære DGU - Hvad fanden har I gang i...??? Fair nok at klubhuse og lounges og toiletter lukkes, men banerne ..!! Meld dog nogle fornuftigeforanstaltninger ud, når man går en tur i det fri på golfbanen ... og så gir det jo sig selv, hvis regeringen på et tidspunkt laver udgangsforbud ... men indtil da, så drop jeres "bedreviden" - tak ;-)

 • Kontingent/banelukning

  19/03 - 2020 | Verner Kristensen

  Hvis DGU klubberne ville sige: Vi lukker for spil, men I får jeres kontingent tilbage i forhold til hvor længe der er lukket, så var der måske lidt ræson i det. - Men det er jo smadderlet for klubberne at lukke - det koster ikke noget - måske kan man sågar tjene på det. Ingen personale i klubhuset - ingen greenkeepere på banen. - Jeg synes også at man skal være ansvarlig, og forsøge at passe på smittespredning, men her, har man skudt langt over målet. Mvh Verner Kristensen/Odsherred Golfklub

 • Solidaritet? Håndværkere arbejder 8 timer samen 8 timer daglig

  19/03 - 2020 | Erling Nielsen

  18 huller farligere end en tur i skoven ? Hvis alle følger regeringens krav til Corona-fri adfærd kan man ikke gøre mere ud over at bruge den sunde fornuft. Hvis 25 % af medlemmerne statistisk set er i risiko gruppen er de det også i alt andet de foretager sig. Og så skal 75 % sættes udenfor ? Det må da være det enkelte individs eget ansvar at udvise extra rettidig omhu. Lås klubhuse, restauranter, proshops og toiletter og hold banerne åbne. Smitterisiko ved at røre flagstænger, river og andet ? Risikoen er da ikke større end indkøbskurven i Netto eller Lidl. Og det er folk frit selv at medbringe håndsprit til de 18 huller. Christiansborg kæmper godt for sagen men jeg havde aldrig drømt om at DGU ville rende sådan om hjørner med medlemmerne.

 • Lukning..?

  19/03 - 2020 | Jens Mørup (h)

  DIF opfordrer til motion, der kan gøres uden at være for tæt på andre, Det kan man med golf! Motion er sundt og styrker immunforsvaret - ingen golf medfører reelt ingen eller mindre motion for mange ældre, og dermed nedsat immunforsvar. Jeg tror, DGU og andre golfforbund også selv har undersøgt sammenhængen mellem golf, livskvalitet - og levetid! Jo længere tid lukningen varer, jo flere vil statistisk set vel dø tidligere af hjerteinfarkt, blodpropper el. lign...? Eller hvad? P.S. Handsker under runden beskytter ikke, du kan sagtens nyse ned i en handske og efterfølgende afsætte virus på ting, du rører.. På samme vis kan du med handske føres virus fra en overflade til næse, mund eller øjne. P. P.S. Ti mennesker på en parkeringsplads er ikke en forsamling - det er en parkeringsplads, hvor der er god afstand mellem folk - ligesom foran supermarkedet...og ti mennesker på et teested har jeg aldrig set.

 • Banelukning m.m.

  19/03 - 2020 | Arne Eriksen

  Der har været mange kritiske og negative indlæg vedr. DGUs opfordring til total lukning af alle golf aktiviteter i Danmark. I går havde jeg også en hel masse argumenter for at det var overflødigt og uforståelig. Men efter at have læst DGUs argumentation og indlæggene i denne tråd en ekstra gang, må jeg i dag erkende at DGU helt sikkert har gjort det rigtige. I en del af indlæggene i denne debat bliver ordet: livskvalitet brugt. Jeg oplever også, at golf er livskvalitet. Men i lyset af, at vi, som DGU anfører, i en eller sammenhæng på golfbanen uforvarende kan komme til at smitte en god golfkammerat med Corona virus vil være ubærligt. Forestil sig, at denne gode golf kammerat bliver alvorligt syg og det, der er værre! Livskvalitet vil så måske for ham eller hende bestå i at overleve. Så derfor skal vi, efter min mening, uden yderligere kommentarer, bakke op om og respektere DGUs og klubbernes udmeldinger og forbud, Sikkerhed frem for alt. Så må vi lige i en kort periode få vores motion på andre måder. God golfsæson!

 • Lukning af landet dejlige golfbaner ?!

  19/03 - 2020 | Per B. Ladefoged

  Jeg er meget rystet over DGU's anbefaling af lukning af vore golfbaner i DK. Som rigtig mange kan jeg ikke begribe den faglige begrundelse for at det skulle være farligt at spille golf i den friske luft, hvis ingen går i klubhuset og ikke rører ved flag, river og andet. DGU gør ene og alene dette tiltag for, at vi skal være åh så solidariske med andre sportsgrene ! Vi burde netop vise, at det er muligt at dyrke en sport, hvor man kan få frisk luft og hygge sig med gode venner uden, at det behøver være farligt,- tvært imod kunne det løfte humøret lidt i denne svære tid ! Jeg mener på sigt, at golfspillerne i DK må stille DGU's-bestyrelse til ansvar for denne anbefaling, og få mere fornuftige folk valgt ind ! Mvh. En desperat forårskåd golfspiller, der nu går en rigtig laaang tur ! Per Ladefoged 159-1199

 • Underminering af tillid

  19/03 - 2020 | Kaj-Ove Andersen

  Vi er vist alle enige om at gøre alt hvad der er nødvendigt for at begrænse covid-19. Men den opbakning kan desværre hurtigt blive undermineret, hvis der fra "tilfældige organisationer" udstikkes retningsregler, der ikke er forståelige og rimelige i forhold til myndighedernes anbefalinger. At mange klubber vælger at lukke klubberne ned indtil 30.3. (indtil normal baneåbning) kan måske forstås. Men at fortsætte derefter vil tilliden til DGUs og klubbernes dømmekraft være undermineret. Lad os nu færdes - på fornuftig vis - på vores dejlige golfbaner. 70-1273

 • Bane lukning...

  18/03 - 2020 | Morten Agger

  Der er skrevet rigtig mange rigtige ting, som kommentar til banelukningerne som har ramt næsten hele Golfdanmark. Højprofilklubber i Østjylland og på det østlige Sjælland, er fuldt åbne. Andre steder har man blokeret 3 ud af 4 tider, eller hver anden tid, for at lave afstand. Der bør kunne findes en mellemting mellem helt åben og helt lukket og DGU skal forholde sig til den kritik der er anført herover. Der er jo ingen der forhindrer medlemmerne i at gå en tur på banen med 8 andre golfspillere, Bare vi ikke spiller golf. Slutteligt har jeg tænkt længe over, hvad sanktionen mon er, hvis man bliver taget med et jern i hånden.. ude på golfbanen...!!! Det ville jeg frygtelig gerne høre DGU's kommentar til. Og hvem holder egentlig øje med banerne, Det er jo farligt derude!;o)

 • Brug nu sund fornuft !

  18/03 - 2020 | Søren Stougaard

  Hvis man bruger appen til bekræftelse af tiden, så kan en 4-bold på en golfbane ikke sprede Corona (under forudsætning af at klubhuset naturligvis er lukket). Håber at DGU vil genoverveje den beslutning.

 • Ansvarlig sund fornuft

  18/03 - 2020 | Henrik R. Sørensen (H)

  Det er svært ikke at gentage meget af det der allerede er sagt. Vores regering gør det glimrende i denne svære situation. Jeg kan umuligt forestille mig at DGUs beslutning er en reflektion af regeringens påbud. Der kan ikke være hensigten at lukke golfbaner hvor smitterisikoen - med få simple tiltag - er tæt på nul. Det her kommer til at tage tid og hvis regeringen tager skridtet videre og dikterer udgangsforbud så er løbet kørt, men der er vi altså ikke endnu. Der viser sig jo også at rigtigt mange klubber vælger at gå imod DGUs anbefalinger hvilket indikerer en vis uenighed imellem DGU og klubledelserne. Følg dig regeringens anbefalinger ! Hverken mere eller mindre.

 • Formynderi

  18/03 - 2020 | Peter Iversen

  Tja, man kan jo sige meget om den frygtelige corona epidemi, og myndighedernes indblanding og i dette tilfælde DGUs fuldstændige fejlslagne tiltag/ rådgivning. Al indendørs sport er aflyst, mig bekendt foregår vores dejlige sport GOLF udendørs, vi skal bure os inde siger Sundhedsstyrelsen, ja vi skal passe på hinanden, vi skal også passe på os selv, og ja jeg ved godt det lyder dumt, men hvad skal vi leve for hvis vi ikke må foretage os noget. GOLF ude i den friske luft vil hjælpe som en lise for sjælen uden det sætter nogen i en risiko, vi skal ikke forsamles i et klublokale, vi behøver ikke stå i kø ved indskrivningen, nej vi kan som den ene af mine hjemmeklubber Blåvandshuk gjorde i weekenden, gå direkte på banen, nuvel det var intet problem at skrive kort ud selv om alle tider fra 8-15 var “udsolgt”, vi gik 3 mand i en bold, vi var på intet tidspunkt i kontakt med andre bolde, ja vi flyttede flaget, vi tog vores bolde op af hullerne, er vi blevet så “rene” at vi bliver syge af det, måske, hvad så hvis man går bag en bold hvor der er én som har tyndskid, tja, lad os nu lige blive fornuftige, DGU I har lige udsat sæsonstart 2020 til 2021, denne frygtelige epidemi vil vi skulle tage stilling til hele året, så for menneskehedens skyld, FÅ ÅBNET DE BANER, DE HAR VÆRET LUKKET LÆNGE NOK AF VANDMASSERNE i februar, skulle man endelig sætte en restriktion, kunne det være 2-bolde, hver 15. Min, så er der aldrig risiko for at man støder ind i for mange, og lad så være at give hånd/kram, vi må også lige selv komme ind i kampen. Go fornøjelse derude.

 • Billige korrektheds point

  18/03 - 2020 | Per Vindfeld Klingaa

  18 huller farligere end en tur i skoven ? Hvis alle følger regeringens krav til Corona-fri adfærd kan man ikke gøre mere ud over at bruge den sunde fornuft. Hvis 25 % af medlemmerne statistisk set er i risiko gruppen er de det også i alt andet de foretager sig. Og så skal 75 % sættes udenfor ? Det må da være det enkelte individs eget ansvar at udvise extra rettidig omhu. Lås klubhuse, restauranter, proshops og toiletter og hold banerne åbne. Smitterisiko ved at røre flagstænger, river og andet ? Risikoen er da ikke større end indkøbskurven i Netto eller Lidl. Og det er folk frit selv at medbringe håndsprit til de 18 huller. Christiansborg kæmper godt for sagen men jeg havde aldrig drømt om at DGU ville rende sådan om hjørner med medlemmerne.

 • Symbol politik af værste skuffe

  18/03 - 2020 | Claus Dahl Andersen

  DGU sætter klubberne i en umulig situation. DGU har intet økonomisk ansvar og kan omkostningsfrit "sole" sig i en anbefaling som ikke kan genfindes i myndighedernes anbefaling. Det er symbol politik af værste skuffe og man kan kun undre sig over at DGU´s ledelse har behov for at fylde i mediebilledet, i disse tider hvor andre budskaber er langt vigtigere

 • Temmelig tåbeligt

  18/03 - 2020 | Steen Vennerberg Grøndahl

  Som 99% af de øvrige kan jeg kun tilslutte mig harmen over beslutningen! Jeg synes, at de forholdsregler og beslutninger, som regeringen har besluttet er rigtige og bakker 100% op. Men denne her beslutning fra DGU?? Jeg har spillet de sidste dage, ikke talt med nogen men blot nikket goddag, brugt handsker ved indtjekning og udskrivning af scorekort og spillet alene eller med fruen. Hvordan søren kan det på nogen måde være farligt?!? Sgu’ da farligere at handle i Kvickly. Nu vil jeg gå en tur i skoven - håber ikke at jeg møder nogen... det kan være farligt!

 • Idioti

  18/03 - 2020 | Kenneth Kragh Hansen

  På vegne af de 95% af befolkningen, der loyalt følger Sundhedsstyrelsens råd og henstillinger: Det er er simpelthen idioti! I Århus gør de det stik modsatte: https://www.berlingske.dk/danmark/3000-aarhusianske-kolonihaver-aabner-foer-tid-grundet-corona

 • Nogle vil måske være stolte

  18/03 - 2020 | Tim Holst Petersen

  ... over DGU's politisk korrekte beslutning. Andre vil synes det er fuldstændig åndssvagt, fordi det absolut ingen effekt har i forhold til spredning af Corona.

 • Den eneste rigtige beslutning

  18/03 - 2020 | Kim Stubbe

  Tak DGU. Jeg støtter jer 100% og er stolt over at I tager initiativ til stramninger før det kommer som et påbud. I min verden er det at udvise rettidig omhu ud fra et forsigtighedspricip. Jo tidligere vi får stoppet det møg, jo før kan vi allesammen komme til at spille igen. Forkæl jeres familier, lav noget fysisk hjemmetræning, sæt rigtig meget tid i banken, som kan bruges på golfbanerne, når baner, grundform og nationen er kommet ud på den anden side af pandemien. Pas godt på jer selv og hinanden derude.

 • Hjernedødt at forbyde sunde ting.

  18/03 - 2020 | Lars Emkjær

  Titlen siger det hele.

 • Lukning af golfbaner m

  18/03 - 2020 | Flemming Nissen

  Jeg er enig med regeringen og myndighederne i de tiltag, der er taget og skal tages ifm Coronaen, men jeg tror ikke de mente, at der ikke må spilles golf. Der opfordres til at mennesker opholder sig udendørs, så meget som man lyster - blot med iagttagelse af myndighedernes anbefalinger. Når man må gå en tur på golfbanen i en gruppe på 9 personer, burde det være tilladt for en gruppe på 4 personer at spille golf. Lukningen er helt skudt over målet.

 • Total tåbelig lukning

  18/03 - 2020 | Henry Nielsen

  Jeg var en tur nede ved vores dejlige golfbane idag som var total tom, Men vejen som ligger ved siden af banen, der var der stor aktivitet af personer som gik en tur mod skoven. Jeg håber vores bestyrelse i klubben, skærer igennem og bestemmer i eget hus.

 • Lukning af golf i Danmark

  18/03 - 2020 | Henrik Niebuhr

  Ren symbolpolitik ! Spændende med hvilken argumentation i vil åbne banerne igen , når krisen varer resten af året ? Realistisk er golfsæsonen 2020 slut uden beviselig grund og uden det er blevet anbefalet fra regeringen. Mange tidligere nævnte konstruktive forslag for at minimere en ikke tilstedeværende risiko kunne være gennemtænkt i stedet for Blindt bare at lægge alt ned ved jeres anbefaling Totalt uigennemtænkt Mvh Henrik Niebuhr

 • Meningsløst

  18/03 - 2020 | Ruth Fredskov

  Det giver simpelthen ingen mening at lukke banerne. At lukke for klubhus og restaurant er at tilslutte sig regeringens ønsker, men at lukke for en udendørsaktivitet med 1-4 mennesker er helt uden mening og langt udover, hvad regering og sundhedsmyndigheder anbefaler.

 • Jeg er frustreret!

  18/03 - 2020 | Erik Petersen Bach

  Mange af os er sendt hjem. Jeg er helt med på, at man skal undgå smittespredning, men at min søde hustru og jeg ikke må gå 18 huller sammen??? Jeg kan ikke se, at vi derved bidrager til smittespredning. Naturligvis skal vi ikke fedte rundt med flag og river osv., så hvor er problemet?

 • Savner proportionalitet

  18/03 - 2020 | Palle Holm Pedersen

  Jeg er fuldstændig enig i, at der er tale om en overreaktion. DGU lukker for en legitim, sund og afstressende udendørsaktivitet, som vi i allerhøjeste grad kunne trænge til i disse tider, og hvor ansvarlige voksne kan være op til 4 sammen uden nævneværdig smitterisiko. Ja, selvfølgelig ingen træningsbolde - ikke røre flagstangen - ingen adgang i klubhuset, osv. osv. Men at lukke golfbanerne... så kunne man lige så godt lukke skovene *ryster langsomt på hovedet*

 • Formynderi af værste slags

  18/03 - 2020 | Steffen Johansen

  Der udvises samfundssind, når der handler indenfor myndighedernes rammer - hvis DGU gør disse rammer snævrere, så er der tale om formynderi - vi er selv ansvarlige for vore handlinger -det behøver vi ikke DGU til. 18/3 Steffen Johansen

 • Tåbeligt

  18/03 - 2020 | Bjarne Aakjær Jensen

  Så længe man overholder de regler der kommer fra myndighederne, må det være rigeligt. Man kan jo ikke sælge et produkt uden al levere varen.. Bjarne

 • Banelukning

  18/03 - 2020 | Bent Koch

  Jeg forstår ikke lukningen af banerne, vi må jo kun gå Max 4 personer , og hvis det er problemet kunne man jo slette hver anden tid . Bent Koch

 • Vanvittig overreaktion

  18/03 - 2020 | Steen Thomsen

  At bidrage til minimering af spredning er meget fint. Det gør man ved at lukke klubhuse, indendørstræning og klub i klub aktiviteter. MEN der er er INGEN risiko ved at gå en tur i naturen eller på en golfbane. Holder man den afstand myndighederne anbefaler, er det kun sundt og godt at få frisk luft og motion. Indfør 2 bolde, brug af handsker og undlad at tage flaget op, så er der INGEN risiko. Myndighederne siger endda at det at opholde sige ude, gør risikoen mindre. De siger endda at de ser frem til at vejret bliver bedre, så flere kan opholde sig ude, hvilket vil reducere smitte spredningen og få pandemien til at klinge af . Las os da få lov til at gå en golfrunde i ro og fred, nyde naturen og få noget andet at tænke på!

 • Vanvittig overreaktion

  18/03 - 2020 | Steen Thomsen

  At bidrage til minimering af spredning er meget fint. Det gør man ved at lukke klubhuse, indendørstræning og klub i klub aktiviteter. MEN der er er INGEN risiko ved at gå en tur i naturen eller på en golfbane. Holder man den afstand myndighederne anbefaler, er det kun sundt og godt at få frisk luft og motion. Indfør 2 bolde, brug af handsker og undlad at tage flaget op, så er der INGEN risiko. Myndighederne siger endda at det at opholde sige ude, gør risikoen mindre. De siger endda at de ser frem til at vejret bliver bedre, så flere kan opholde sig ude, hvilket vil reducere smitte spredningen og få pandemien til at klinge af . Las os da få lov til at gå en golfrunde i ro og fred, nyde naturen og få noget andet at tænke på!

 • Tak til DGU.

  18/03 - 2020 | William Bluhme

  Det er den eneste rimelige og rigtige beslutning, at lukke de danske golfbaner. Dejligt at man i DGU prioriterer samfundssind over egoisme. Venlig hilsen William Bluhme

 • Solidaritet?

  18/03 - 2020 | Bent Lykke

  DGU skriver, at de i solidaritet med resten af samfundet vælger at opfordre til lukning af golfbanerne. Måske er det, i en tid hvor alt handler om Corona, mere solidarisk med samfundet, at holde de adspredelsesmuligheder åbne, hvor der er absolut mindst risiko for virusspredning. Alle eksperter udtaler, at det mest "sikre" sted at opholde sig er i frisk luft. Det virker derimod mere risikofyldt at begrænse borgers adgang til oplevelsen af frihed. Der er brug for ventiler ! Mvh Bent Lykke

 • LANGT farligere i Netto

  18/03 - 2020 | Tim Holst Petersen

  Det er langt, langt, langt, LANGT farligere, at handle i Netto, og det gør/skal langt, langt, langt, LANGT flere, end der spiller golf. Det her er en fuldstændig hovedløs symbolsk beslutning.

 • Total overreaktion

  18/03 - 2020 | Flemming Vognsen

  Her tager i simpelthen en forkert beslutning. Man kan fint og helt uden problemer spille en “risikofri” runde golf, hvis bare man tænker sig en lille smule om. Risikoen ved at gå ned og handle er da 10 eller 100 gange større... At spille golf er at gå en god tur ude i det fri - hvilket alle har godt af - da især i den nuværende situation. Og det kan man sagtens gøre uden at der er smittefare, hvis bare man tænker sig en lille smule om. Det er et klokkeklart selvmål af DGU det her, og jeg håber der er klubber der går i mod anbefalingen !

 • Livskvalitet!!

  18/03 - 2020 | Peter Olsen

  Vi er mange, som med jeres indgreb,som mister livskvalitet og den glæde som holder os i gang. Jeg foreslår at man håndhæver brug af to handsker pr. Pers. Samt at man kun tillader toboldte for at Minimere risikoen for at blive smittet. Mvh Peter 67-995

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer