Danske klubber i kamp for bierne og blomsterne | Golf.dk
Bierne har gode betingelser i Hørsholm, hvor man gør en målrettet indsats for at forbedre vilkårene for insekter og bier.

Foto: Høsholm Golf

Danske klubber i kamp for bierne og blomsterne

18/08 - 2019 | Henrik Søe

Bier er særdeles vigtige for vores økosystem, men de er pressede på levesteder. Den udfordring forsøger en række danske golfklubber og dansk biavlerforening nu at afhjælpe i et samarbejde, som går ud på at gøre naturen på golfbanerne så bivenlige som muligt. 

Der findes cirka 300 biarter i Danmark og flere af dem er truede, fordi de har problemer med at finde føde og egnede levesteder. Heldigvis er der masser af muligheder på de danske golfbaner, hvor halvdelen af arealet i gennemsnit består af naturområder. Og indtil videre har ni danske klubber gjort deres arealer så attraktive for bierne, at de nu kan kalde sig certificeret bivenlige.

I Hørsholm hoppede man på bivognen for mange år siden, og den nordsjællandske klub var således den første certificerede bivenlige golfklub i Danmark.

- Det startede med, at en af vores greenkeepere satte nogle bistader op på banen og fortalte om vigtigheden af bierne, og siden har det bare udviklet sig, fortæller Melanie Arendorf, der er GEO-medarbejder i Hørsholm Golf Center. 

- Hvis vi skal blive ved at have et grønt anlæg, er vi nødt til at tænke på biodiversiteten hele vejen rundt. Det ser vi som en meget vigtig del af vores af arbejde og som certificeret bivenlig golfklub forpligter vi os også hvert år til at tilså 5.000 kvadratmeter med vilde flerårige blomster til glæde for de vilde bier, som er på tilbagegang, siger Melanie Arendorf, der også kan berette om andre bi- og insektvenlige tiltag på anlægget i Hørsholm.   

- Vi har en støjvold, som blev bygget for at beskytte golfbanen mod støj fra en meget befærdet vej, og den vandt vi en miljøpris for i 2018. Vi valgte at lave volden til en insektvold med en masse bivenlige blomster, og planen er, at det på sigt skal være en blomstervold med bivenlige frøblandinger lavet i samarbejde med biavlerforeningen, siger Melanie Arendorf, der tydeligt kan mærke, hvor meget de forskellige tiltag har påvirket både insekt- og fugleliv på banen i positiv retning. 

Hørsholm er som en af to danske golfbaner GEO-certificeret og golfcentret har stor fokus på miljøet.

- Vi har arbejdet i så mange år på at bevise, at en golfbane kan drives grønt. Vi har ikke brugt pesticider i fire år og fungicider siden 2004. Som GEO-certificeret bane møder og udveksler vi erfaringer med klubber fra lande som Holland, hvor det er et krav, at alle klubber skal være GEO-certificerede. Spillekvaliteten har i Hørsholm i år været bedre end den nogensinde har været, og det beviser bare, at det kan lade sig gøre, siger Melanie Arendorf, som understreger, at hun er klar over, at Hørsholm som privatejet klub har nogle ressourcer at gøre med, som andre klubber måske ikke har. 

- Men det er et område, som vi lægger meget vægt på, og som vi er stolte af. Det ligger i vores DNA, og vi føler også at vi har et moralsk ansvar. Vi skal jo passe på vores klode, siger hun.  

Også i Asserbo Golfklub arbejder man på at forbedre livet for bierne. To tredjedele af arealet er her naturområder, og man har sået en masse bivenlige blomster med store arealer vildeng og blomstrende læhegn, ligesom man har sørget for mere vild natur ved at lave kvasbunker og lade roughen blomstre. Derudover har man opsat bihoteller og ladet områder stå urørt med bar jord og sand, så de jordboende bier kan lave reder og overvintre. 

I Dansk Golf Union ser man også med stor tilfredshed på de mange bivenlige tiltag. 

- De bivenlige golfklubbers tiltag gør først og fremmest en positiv forskel for bierne, der jo er presset på levesteder og derfor har brug for en hjælpende hånd. Alle golfklubber har arealer der kan bruges til bivenlige tiltag og indsatsen viser, at golfbanerne gavner bierne og naturen, siger banechef Torben Kastrup Petersen, der håber, at flere klubber vil følge trop. 

- Det er min klare overbevisning at alle golfklubber vil kunne opnå betegnelsen bivenlig golfklub ved nogle få målrettede tiltag som eksempelvis at udskifte nogle af græsarealerne ud med en blomstereng. Dette vil ikke kun glæde bierne men også golfspillerne, der får noget pænt at kigge på. Samtidig får golfklubberne også vist omgivelserne at de også på naturfronten har en gavnlig effekt. Det er faktisk rigtig svært at finde nogle gode argumenter for ikke at gøre en indsats for bierne, siger Torben Kastrup Petersen

Følgende ni danske baner og klubber har status som bivenlig golfklub

 • Asserbo Golf Club
 • Rungsted Golf
 • Hørsholm Golf
 • Roskilde Golfklub
 • Sorø Golfklub
 • Sydsjællands Golfklub
 • Herning Golf Klub
 • Viborg Golfklub
 • Sindal Golfklub

For at kunne få status som bivenlig skal golfklubberne: 

 • Så og plante bivenligt med blomstrende hegn, alleer og kløver i græsset. Det kræver minimum 1000 kvadratmeter blomstereng
 • ​Begrænse klipning og lade roughen blomstre.
 • Skabe plads til bier og insekter ved at lade sten og gamle træer stå som reder til bier, have områder med bar jord og lave kvasbunker og bihoteller.
 • Begrænse anvendelsen af sprøjtegift – både insekt-, ukrudts- og svampegifte. Naturområderne skal være helt fri for sprøjtegift.


Hørsholm Golf har en målsætning om at tilså 5000 m2 med vilde bivenlige blomster hvert år. Foto: Hørsholm Golf
 

User Comments:

 • godt initiativ

  18/08 - 2019 | Dennis Skytte Bechmann

  Samfundet som helhed har stor opmærksomhed omkring miljøet 0g biodiversitet som en del af en bæredygtig fremtid, så man kan kun håbe at flere klubber hopper med på vognen.

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer