Blog: Fra katastrofe til succes | Golf.dk
Mads Vibe-Hastrup vil kæmpe sig tilbage på øverste niveau.

Foto: PR

Blog: Fra katastrofe til succes

29/11 - 2017 | Mads Vibe-Hastrup

Igennem min karriere har jeg brugt mentaltræning som en fast del af mit liv. Jeg lærte hurtigt, hvordan min positive indstilling havde en direkte indflydelse på min præstation, men også hvor svært det er at bibeholde den over en længere periode.

Alle de ting der udfolder sig på golfbanen, foregår altsammen oppe i mit hovede, det ved jeg jo godt. Så hvad enten det er en potentiel katastrofe jeg står overfor - eller en mulig succesoplevelse, så gælder det for mig om at være knivskarp i min tankevirksomhed.

Hvis jeg gerne vil udvikle mine kompetencer f. eks. på golfbanen over noget tid, så har jeg måtte arbejde målrettet med at indkode min underbevidsthed med positive tanker omkring mine egne evner, altså måden hvorpå jeg ser mig selv som golfspiller og menneske.

En god øvelse til at gennnemskue, eller blive bevidst omkring mit eget tankemønster, har været at holde øje med mine tanker og oplevelser i løbet af en golfrunde. Og så efter runden evaluere, hvordan jeg har betragtet mine oplevelser. Reagerer jeg med en positiv indstilling eller en negativ?

Se sådan på det: Hver gang jeg har en negativ oplevelse på golfbanen, eller endda tænker en negativ tanke omkring min golf, så bliver der lagret et minus i min underbevidsthed omkring mine kompetencer. Ligeledes hvis jeg har en positiv oplevelse, eller tænker og evaluerer/reagerer positivt på min oplevelse, så vil det efterlade et plus i min underbevidsthed.

Når runden så er omme, så gælder det om at jeg skal have lagt så mange plus ind som overhovedet muligt.

Min store udfordring - og måske også for mange andre golfspillere, så er det evnen til at reagere positivt på de dårlige hændelser. Det at være forberedt på at kunne håndtere de negative hændelser, så man kan vende dem til noget positivt.

Personligt er jeg meget opmærksom på, hvad der sker inden i mig, som runden udfolder sig. Følelser af frygt og vrede kan let ryste mig ud af balance. Derudover bruger jeg en positiv indre dialog, for at kunne sætte mig fri af det negative når det opstår. Således kan der igennem en større opmærksomhed placeres en positiv indstilling og efterfølgende et plus i min underbevidsthed.

Tænk over det, hvor mange plus eller minus oplever du på en golfrunde? Og er du herre over, hvordan du forholder dig til din virkelighed som den udspiller sig på golfbanen?

For eksempel har jeg lige oplevet en afgørende situation i finalerunden på Gecko Touren, hvor det virkelig gav pote at håndtere min indstilling på en positiv måde.

Det var et par 5-hul, hvor jeg lå lige venstre om green i to slag. Jeg havde et slag fra roughen ind over en bunker til en green der løber væk fra mig. Så et højt og præcist indspil var nødvendigt for at få den tæt på til en birdie. Jeg slog et udemærket slag, men akkurat for kort, og den landede i et spejlæg i bunkeren. “Katastrofe!”, var min første indskydelse, og i det øjeblik, da vreden boblede i mig, blev jeg opmærksom på den negative indstilling.

Jeg accepterede det, der var sket med det samme. “Jeg slår den bare op og i”, sagde jeg til mig selv. Dermed ændrede jeg omgående min indstilling fra et potentielt minus til et plus. Og så gik jeg over og slog et gyldent bunkerslag op til en givet par. Selvfølgelig fulgte jeg det op med en birdie på et af de næste huller. Dette skriver jeg netop for at understrege, at det var en af de afgørende situationer i runden, hvor min positive indstilling holdt mit momentum til et godt resultat.

På den måde træner jeg hele tiden mig selv til at indtage en positiv indstilling, for at jeg bedre kan løse alle de udfordringer, der udfolder sig på banen.

Dermed bliver jeg meget stærkere, til at kunne håndtere modgang når den opstår, og på den baggrund præstere optimalt på den lange bane. Og så kan min bevidsthed omkring mit eget tankemønster også bruges i andre dele af livet. Jeg har erfaret i en lang årrække, at det er nemlig præcis den samme udfordring, vi bliver stillet overfor i de daglige gøremål. Ofte er vi bare ikke opmærksomme på, at vi rent faktisk har et valg. Vi kan selv styre vores måde at se og håndtere tingene på, og dermed gå ind og ændre udfaldet markant. 

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer