Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

GENERELT

Som bestemt i Regel 33-8a, kan Komiteen lave og offentliggøre Lokale Regler for forekomsten af lokale unormale forhold, hvis de er i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat af dette Tillæg. Yderligere eksempler på både tilladte og forbudte Lokale Regler findes i “Decisions on the Rules of Golf” under Regel 33-8 og i publikationen ”Guidance on Running a Competition”.

Hvis lokale unormale forhold er til gene for ordentligt spil, og Komiteen anser det for nødvendigt at tilpasse en Golfregel, skal der først indhentes tilladelse fra Dansk Golf Union.

Inden for de retningslinjer, der fremgår af dette tillæg, må Komiteen indføre Lokal Regler ved på scorekortet eller opslagstavlen at henvise til de nedenfor opregnede eksempler. Dog bør der ikke ske trykning på scorekort af Lokale Regler af midlertidig art.