Forståeligt nok vil ikke alle, som har et eksemplar af Regelbogen, læse den fra ende til anden. De fleste spillere kigger kun i Regelbogen, når de har et Regelspørgsmål på banen, der skal løses. Men for at sikre at du har en
grundlæggende forståelse af Reglerne, og at golfspillet foregår på en rimelig måde, anbefales det, at du læser En Hurtig Guide til Golfreglerne og Etikette afsnittet i denne publikation.

Med hensyn til at finde det korrekte svar på Regelspørgsmål, der opstår på banen, bør brug af Regelbogens stikordsregister hjælpe dig til at finde den relevante Regel. F.eks., hvis en spiller utilsigtet flytter sit boldmarkeringsmærke, når han løfter sin bold på green, skal du identificere nøgleordene i spørgsmålet, såsom ”boldmarkeringsmærke”, ”løfte bolden” og ”greenen” og så kigge i stikordsregisteret efter disse overskrifter. Den relevante Regel (Regel 20-1) findes under overskrifterne ”boldmarkeringsmærke” og ”løfte bolden”, og en gennemlæsning af denne Regel vil bekræfte det korrekte svar.

Udover at identificere nøgleord og bruge stikordsregisteret i Regelbogen, vil følgende punkter hjælpe dig til at bruge Regelbogen effektivt og korrekt.

Forstå ordenes betydning

Regelbogen er skrevet præcist og velovervejet. Man bør være opmærksom på og forstå forskellen i brugen af følgende ord:

 • kan/må = valgfri
 • bør = anbefaling
 • skal = forskrift, som straffes, hvis den ikke følges
 • en bold = du må erstatte bolden med en anden (f.eks. Reglerne 26, 27 og 28)
 • bolden = du må ikke erstatte bolden med en anden (f.eks. Reglerne 24-2 eller 25-1)

Kend definitionerne

Der er over halvtreds definerede begreber (f.eks. unormalt overfladeforhold, through the green, m.m.), og de danner det grundlag, som Reglerne for golfspillet er skrevet på. Et godt kendskab til de definerede begreber (som er kursiveret i Regelbogen) er meget vigtigt for en korrekt anvendelse af Reglerne.

Sagens kendsgerninger

For at svare på ethvert spørgsmål om Reglerne skal man nøje overveje kendsgerningerne i sagen. Man bør fastslå:

 • spilleform (f.eks. hulspil eller slagspil, single, foursome eller four-ball)
 • hvem er involveret (f.eks. spilleren, hans partner eller caddie, en outside agency)
 • hvor hændelsen fandt sted (f.eks. på teestedet, i en bunker eller vandhazard, på greenen)
 • hvad der faktisk skete
 • spillerens hensigt (f.eks. hvad foretog han sig, og hvad ønsker han at foretage sig?)
 • tidspunktet for situationen (f.eks. har spilleren allerede afleveret sit scorekort, eller er turneringen afsluttet).

Henvis til Regelbogen

Som ovenfor nævnt, bør søgen i stikordsregisteret og den relevante Regel give svaret på de fleste spørgsmål, der opstår på banen.

Hvis der er tvivl, så spil banen, som den er, og bolden, som den ligger. Når man er tilbage i klubhuset, kan man spørge Komiteen, og det kan være, at læsning i ”Decisions on the Rules of Golf” vil hjælpe med at besvare spørgsmål, hvor det ikke fremgår tydeligt af Regelbogen.

Hvis der opstår tvivl om den danske formulering i forhold til den engelske originaludgave, så er det til enhver tid den engelske, som er gældende.