Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

9-1. GENERELT

I det antal slag, en spiller har brugt, medregnes ethvert straffeslag, han har pådraget sig.

9-2. HULSPIL

a. Oplysning om slagantal

En modstander har ret til under spillet af et hul at få oplyst, hvor mange slag spilleren har brugt, og, når hullet er færdigspillet, hvor mange slag han har brugt på det netop færdigspillede hul.

b. Forkert oplysning

En spiller må ikke give forkert oplysning til sin modstander. Hvis en spiller giver forkert oplysning, taber han hullet.

En spiller anses for at have givet forkert oplysning, hvis han:
(i) undlader så hurtigt som praktisk muligt at oplyse modstanderen om at han har pådraget sig en straf, medmindre (a) han åbenbart gik frem efter en Regel, der medfører straf, og modstanderen har set det, eller (b) han retter fejlen før hans modstander udfører sit næste slag; eller
(ii) under spillet af et hul giver forkert oplysning angående det antal slag, han har brugt, og ikke retter fejlen, inden modstanderen spiller sit næste slag ; eller
(iii) giver forkert oplysning angående det antal slag, han har brugt på det netop færdigspillede hul, og dette har indflydelse på modstanderens opfattelse af resultatet på hullet, medmindre han retter sin fejl, inden nogen af spillerne udfører et slag fra det næste teested eller, hvis det drejer sig om det sidste hul i matchen, før alle spillerne forlader greenen.

En spiller har givet forkert oplysning, selv hvis det skyldes, at han undlader at medregne en straf, som han ikke vidste, han havde pådraget sig. Det er spillerens pligt at kende Reglerne.

9-3. SLAGSPIL

En slagspiller, som har pådraget sig en straf, bør meddele dette til sin markør så hurtigt som muligt.