Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

8-1. RÅD

Under en fastsat runde må en spiller ikke

a. give råd til nogen i turneringen, som spiller på banen, undtagen til sin partner, eller
b. bede om råd fra nogen anden end sin partner eller sin eller partnerens caddie.

8-2. UDPEGNING AF SPILLELINJE

a. Andetsteds end på greenen

Undtagen på green må en spiller få udpeget spillelinjen af hvem som helst, men ingen må af spilleren med det formål placeres på eller tæt ved linjen eller linjens forlængelse på den anden side af hullet, medens slaget udføres. Ethvert mærke, der er anbragt af spilleren eller med hans viden for at angive linjen, skal fjernes, før slaget udføres.

Undtagelse: Flagstangen passet eller holdt i vejret – se Regel 17-1.

b. På greenen

Når spillerens bold ligger på greenen, må puttelinjen udpeges inden, men ikke medens slaget udføres, af spilleren, hans partner eller hver af deres caddier.
Herved må greenen ikke berøres. Intet mærke må anbringes nogetsteds med det formål at angive en puttelinje.

(Berøre puttelinjen – se Regel 16-1a)

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLEN:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag

Note: Komiteen kan i betingelserne for en holdturnering (Regel 33-1) tillade hvert hold at udnævne én person, som må give råd (herunder udpege en puttelinje) til dette holds spillere. Komiteen kan fastsætte betingelser med hensyn til en sådan persons udnævnelse og tilladte opførsel. Han skal anmeldes til Komiteen, inden han giver råd.