Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

7-1. FØR ELLER MELLEM RUNDER

a. Hulspil

På en hvilken som helst dag i en hulspilturnering må en spiller øve sig på turneringsbanen før en runde.

b. Slagspil

På en hvilken som helst dag i en slagspilturnering må en slagspiller ikke øve sig før runden eller et omspil på turneringsbanen eller prøve overfladen på nogen greenbanen ved at rulle en bold hen over den eller stryge med eller mod græssets vækst.

Når to eller flere runder i en slagspilturnering skal spilles over flere på hinanden følgende dage, må en slagspiller ikke øve sig mellem disse runder på nogen bane, hvor turneringen endnu skal spilles, eller prøve overfladen på nogen green på en sådan bane ved at rulle en bold hen over den eller stryge med eller mod græssets vækst.

Undtagelse: Det er tilladt at øve sig i at putte eller chippe på eller nær første teested eller på et hvilket som helst øvelsesområde før starten på en runde eller et omspil.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 7-1b:
Diskvalifikation

Note: Komiteen kan i en turnerings betingelser (Regel 33-1) forbyde øvelse på turneringsbanen på en hvilken som helst dag i en hulspilturnering eller tillade øvelse på turneringsbanen eller en del af denne (Regel 33-2c) på en hvilken som helst dag eller mellem runder i en slagspilturnering.

7-2. UNDER RUNDEN

En spiller må ikke spille et øvelses slag under spil af et hul. Mellem spil af to huller må en spiller ikke spille et øvelsesslag med undtagelse af, at spilleren må øve sig i at putte eller chippe på eller nær

a. greenen på det hul, der sidst er spillet,
b. alle øvelsesgreens; eller
c. teestedet til det næste hul, der skal spilles på runden.

Dog må et øvelsesslag ikke slås fra en hazard eller medføre unødig forsinkelse af spillet (Regel 6-7).

Slag, udført i fortsættelse af spil af et hul, der allerede er afgjort, er ikke øvelsesslag.

Undtagelse: Når Komiteen har suspenderet spillet, må en spiller, før spillet genoptages, øve sig (a) som foreskrevet i denne Regel, (b) hvor som helst bortset fra på turneringsbanen og ( c) som på anden måde tilladt af Komiteen.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 7-2:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag
I tilfælde af en overtrædelse af Reglen mellem spil af to huller pådrages straffen på næste hul.

Note 1: Et prøvesving er ikke et øvelsesslag og må udføres hvor som helst, forudsat at spilleren ikke overtræder Reglerne.

Note 2: Komiteen kan i en turnerings betingelser (Regel 33-1) forbyde

(a) øvelse på eller nær greenen til det hul, der sidst blev spillet, og
(b) en spiller at rulle en bold på greenen til det hul, der sidst blev spillet.