Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

32-1. BETINGELSER

Bogey, par og Stableford turneringer er former for slagspil, i hvilke der spilles mod en fastsat score på hvert enkelt hul. Reglerne for slagspil gælder, for så vidt de ikke er i uoverensstemmelse med følgende specifikke Regler.

I handicap bogey, par og Stableford turneringer tager slagspilleren med den laveste nettoscore på et hul honnøren på næste teested.

a. Bogey og Par turneringer

I bogey og par turneringer holdes der regnskab som i hulspil. Ethvert hul, på hvilket en slagspiller ikke fører score, betragtes som tabt.

Den slagspiller, der har det bedste sammenlagte resultat af hullerne, er vinder.

Markøren er kun ansvarlig for at føre bruttoscoren for hvert hul, hvor spilleren får en nettoscore, der er lig med eller lavere end den fastsatte score.

Note 1: Slagspillerens score justeres ved at fratrække et hul eller huller efter den anvendelige Regel, når en straf, bortset fra diskvalifikation, pådrages efter nogen af følgende:

 • Regel 4 Køller
 • Regel 6-4 Caddie
 • Enhver Lokal Regel eller turneringsbetingelse, hvor der er en maksimum straf pr. runde.

Slagspilleren er ansvarlig for at meddele kendsgerningerne vedrørende en sådan overtrædelse til Komiteen, før han indleverer scorekortet, således at Komiteen kan anvende straffen. Hvis slagspilleren undlader at meddele overtrædelsen til Komiteen, bliver han diskvalificeret.

Note 2: Hvis slagspilleren har overtrådt Regel 6-3a (Starttid), men ankommer til startstedet, parat til at spille, inden for fem minutter efter sin starttid, eller har overtrådt Regel 6-7 (Unødig forsinkelse, langsomt spil), trækker Komiteen ét hul fra det samlede resultat. Ved gentagen overtrædelse af Regel 6-7 se Regel 32-2a.

Note 3: Hvis slagspilleren pådrager sig den yderligere straf på to straffeslag foreskrevet i undtagelsen til Regel 6-6d, pålægges denne yderligere straf ved at trække et hul fra det samlede resultat af hullerne for runden. Straffen, som slagspilleren undlod at medregne i sin score, medregnes på det hul, hvor overtrædelsen fandt sted. Ingen af straffene medregnes dog, hvis en overtrædelse af Regel 6-6d ikke påvirker resultatet af hullet.

b. Stableford turneringer

I Stableford turneringer holdes der regnskab i form af point, der gives i forhold til en fastsat score for hvert hul på følgende måde:

Hullet spilles i Point
Mere end ét slag over den fastsatte score eller ingen score noteret 0
Et slag over den fastsatte score 1
Den fastsatte score 2
Ét slag under den fastsatte score 3
To slag under den fastsatte score 4
Tre slag under den fastsatte score 5
Fire slag under den fastsatte score 6

Vinderen er den slagspiller, der opnår det højeste antal point.

Markøren er kun ansvarlig for at føre bruttoscoren på hvert hul, hvor slagspillerens nettoscore giver ét eller flere point.

Note 1: Hvis en slagspiller har overtrådt en Regel, for hvilken der er en maksimum straf pr. runde, skal han meddele kendsgerningerne til Komiteen, før han indleverer scorekortet. Hvis han undlader dette bliver han diskvalificeret. Fra det samlede antal point opnået på en runde trækker Komiteen to point for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted; maksimum fradrag for en runde: Fire point for hver Regel, der er overtrådt.

Note 2: Hvis slagspilleren har overtrådt Regel 6-3a (Starttid), men ankommer til startstedet, parat til at spille, inden for fem minutter efter sin starttid, eller har overtrådt Regel 6-7 (Unødig forsinkelse; langsomt spil), trækker Komiteen to point fra det samlede antal point for runden. Ved gentagen overtrædelse af Regel 6-7 se Regel 32-2a.

Note 3: Hvis slagspilleren pådrager sig den yderligere straf på 2 straffeslag foreskrevet i undtagelsen til Regel 6-6d, pålægges denne yderligere straf ved at trække to point fra det samlede antal point for runden. Straffen, som slagspilleren undlod at medtage i sin score, medregnes på det hul, hvor overtrædelsen fandt sted. Ingen af straffene medregnes dog, hvis en overtrædelse af Regel 6-6d ikke påvirker antallet af point scoret på hullet.

Note 4: For at forebygge langsomt spil kan Komiteen etablere retningslinjer for spilletempo i turneringsbetingelserne (Regel 33-1), inklusiv maksimum tilladte tider for at færdigspille en fastsat runde, et hul eller et slag.
I en sådan betingelse kan Komiteen formilde straffen for en overtrædelse af denne Regel således:

Første overtrædelse – Fratræk af et point fra det samlede antal point scoret under runden;

Anden overtrædelse – Fratræk af yderligere to point fra det samlede antal point scoret under runden;

Efterfølgende overtrædelse – Diskvalifikation.

32-2. DISKVALIFIKATION

a. Fra turneringen

En slagspiller bliver diskvalificeret fra turneringen, hvis han pådrager sig diskvalifikationsstraf efter nogen af følgende:

 • Regel 1-3 Aftale om tilsidesættelse af Reglerne
 • Regel 3-4 Nægtelse af at rette sig efter en Regel
 • Regel 4 Køller
 • Regel 5-1 eller 5-2 Bolden
 • Regel 6-2b Handicap
 • Regel 6-3 Starttid og grupper
 • Regel 6-4 Caddie
 • Regel 6-6b Underskrift og indlevering af scorekort
 • Regel 6-6d Forkert score på et hul; dvs. når den score, der er noteret, er lavere end den faktiske score, dog pådrages ingen straf, hvis en overtrædelse af denne Regel er uden betydning for resultatet på hullet
 • Regel 6-7 Unødig forsinkelse; langsomt spil
 • Regel 6-8 Afbrydelse af spillet
 • Regel 7-1 Øvelse før eller mellem runder
 • Regel 10-2c Spil uden for tur
 • Regel 11-1 At tee’e
 • Regel 14-3 Kunstige hjælpemidler, usædvanligt udstyr og unormal brug af udstyr
 • Regel 22-1 Bold til hjælp for spillet
 • Regel 33-7 Diskvalifikationsstraf pålagt af Komiteen

b. På et hul

I alle andre tilfælde, hvor en overtrædelse af en Regel ville resultere i diskvalifikation, bliver slagspilleren kun diskvalificeret på det hul, hvor overtrædelsen fandt sted.