Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

31-1. GENERELT

Golfreglerne skal, såfremt de ikke er i uoverensstemmelse med følgende specifikke Regler, gælde for four-ball slagspil.

31-2. EN SIDES REPRÆSENTANT

En side kan være repræsenteret af den ene partner under hele den fastsatte runde eller under en del deraf; begge partnere behøver ikke at være til stede. En fraværende slagspiller må slutte sig til sin partner mellem hullerne, men ikke under spillet af et hul.

31-3. AT FØRE SCORE

Markøren er kun forpligtet til på hvert hul at føre bruttoscoren for den af partnerne, hvis score skal gælde. De bruttoscorer, der skal gælde, skal kunne identificeres individuelt; ellers bliver siden diskvalificeret. Kun én af partnerne behøver at være ansvarlig for overholdelse af Regel 6-6b. (Forkert score – se Regel 31-7a)

31-4. SPILLEORDEN

Bolde, der tilhører den samme side, kan spilles i den rækkefølge, som siden foretrækker.

31-5. FORKERT BOLD

Hvis en spiller har overtrådt Regel 15-3b ved at udføre et slag til en forkert bold, pådrager han sig to straffeslag og skal rette fejlen ved at spille den rigtige bold eller ved at gå frem efter Reglerne. Partneren får ingen straf, selvom den forkerte bold tilhører ham.

Hvis den forkerte bold tilhører en anden slagspiller, skal dens ejer placere en bold på det sted, hvorfra den forkerte bold først blev spillet.

(At placere og genplacere – se Regel 20-3)

31-6. STRAF TIL SIDE

En side pådrager sig straf hvis nogen af partnerne overtræder nogen af følgende:

 • Regel 4 Køller
 • Regel 6-4 Caddie
 • Enhver Lokal Regel eller turneringsbetingelse, hvor der er en maksimum straf pr. runde.

31-7. DISKVALIFIKATIONSSTRAFFE

a. Overtrædelse af den ene partner

En side bliver diskvalificeret fra turneringen, såfremt en af partnerne pådrager sig diskvalifikationsstraf efter en af følgende:

 • Regel 1-3 Aftale om tilsidesættelse af Reglerne.
 • Regel 3-4 Nægtelse af at rette sig efter en Regel
 • Regel 4 Køller
 • Regel 5-1 eller 5-2 Bolden
 • Regel 6-2b Handicap
 • Regel 6-4 Caddie
 • Regel 6-6b Underskrift og indlevering af scorekort
 • Regel 6-6d Forkert score på et hul
 • Regel 6-7 Unødig forsinkelse; langsomt spil
 • Regel 7-1 Øvelse før eller mellem runder
 • Regel 10-2c Sider enes om at spille uden for tur
 • Regel 11-1 At tee’e
 • Regel 14-3 Kunstige hjælpemidler, usædvanligt udstyr og unormal brug af udstyr
 • Regel 22-1 Bold til hjælp for spillet
 • Regel 31-3 Den bruttoscore, der skal gælde, kan ikke identificeres individuelt
 • Regel 33-7 Diskvalifikationsstraf pålagt af Komiteen

b. Overtrædelse af begge partnere

En side bliver diskvalificeret fra turneringen:
(i) såfremt begge partnere pådrager sig diskvalifikationsstraf for overtrædelse af Regel 6-3 (starttid og grupper) eller Regel 6-8 (afbrydelse af spillet), eller
(ii) hvis begge partnere på samme hul begår en overtrædelse af en Regel, for hvilken straffen er diskvalifikation fra turneringen eller på et hul.

c. Kun på hullet

I alle andre tilfælde, hvor en overtrædelse af en Regel ville medføre diskvalifikation, bliver slagspilleren kun diskvalificeret på det hul, hvor overtrædelsen fandt sted.

31-8. VIRKNING AF ANDRE STRAFFE

Hvis en slagspillers overtrædelse af en Regel hjælper hans partners spil,(color-red) pådrager både spilleren og partneren sig den for overtrædelsen fastsatte straf.

I alle andre tilfælde, hvor en slagspiller pådrager sig en straf for overtrædelse af en Regel, gælder straffen ikke for hans partner.