Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

3-1. GENERELT; VINDER

En slagspilturnering består af slagspillere, der færdigspiller hvert hul i den fastsatte runde eller de fastsatte runder og, for hver runde, indleverer et scorekort, med en bruttoscore for hvert hul. Enhver slagspiller spiller mod alle de andre slagspillere i turneringen.

Vinderen er den slagspiller, der spiller den fastsatte runde eller de fastsatte runder i færrest slag.

Vinderen i en handicapturnering er den slagspiller, der har den laveste nettoscore i den fastsatte runde eller de fastsatte runder.

3-2. UNDLADELSE AF AT SPILLE I HUL

En slagspiller bliver diskvalificeret, hvis han undlader at spille sin bold i hul og ikke retter sin fejl, før han udfører et slag fra det næste teested, eller, hvis det drejer sig om sidste hul i runden, før han forlader greenen.

3-3. TVIVL OM FREMGANGSMÅDEN

a. Fremgangsmåde for slagspiller

Hvis en slagspiller under spillet af et hul er i tvivl om sine rettigheder eller den korrekte fremgangsmåde, må han uden straf færdigspille hullet med to bolde.

For at gå frem efter denne Regel skal han beslutte sig for at spille to bolde efter tvivlssituationen er opstået og før han foretager sig yderligere (f.eks. slår et slag til den oprindelige bold).

Slagspilleren bør meddele sin markør eller en med-slagspiller:
• at han agter at spille to bolde, og
• hvilken bold han ønsker skal gælde, hvis Reglerne tillader fremgangsmåden, der blev anvendt med denne bold.

Inden han afleverer sit scorekort, skal slagspilleren meddele komiteen de faktiske omstændigheder. Hvis han undlader at gøre dette, bliver han diskvalificeret.

Hvis slagspilleren har foretaget sig yderligere, før han beslutter sig for at spille to bolde, er han ikke gået frem efter Regel 3-3 og scoren med den oprindelige bold gælder. Slagspilleren pådrager sig ingen straf for at spille den anden bold.

b. Komiteens bestemmelse af scoren på hullet

Når slagspilleren er gået frem efter denne Regel, bestemmer Komiteen hans score på denne måde:
(i) Hvis slagspilleren, inden han foretager sig yderligere, har meddelt hvilken bold han ønsker skal gælde, og Reglerne tillader fremgangsmåden, der blev anvendt med denne bold, gælder scoren med denne bold. Hvis Reglerne ikke tillader fremgangsmåden, der blev anvendt med den valgte bold, gælder scoren med den anden bold, forudsat Reglerne tillader fremgangsmåden, der blev anvendt med denne bold.

(ii) Hvis slagspilleren, inden han foretager sig yderligere, har undladt at meddele hvilken bold, han ønsker skal gælde, gælder scoren med den oprindelige bold, forudsat Reglerne tillader fremgangsmåden, der blev anvendt med denne bold. Ellers gælder scoren med den anden bold, forudsat Reglerne tillader fremgangsmåden, der blev anvendt med denne bold.

(iii) Hvis Reglerne ikke tillader fremgangsmåderne anvendt med nogen af boldene, gælder scoren med den oprindelige bold, medmindre slagspilleren har begået en alvorlig overtrædelse ved at spille fra et forkert sted med den bold. Hvis slagspilleren begår en alvorlig overtrædelse med spillet af en bold, gælder scoren med den anden bold, uanset at Reglerne ikke tillader fremgangsmåden anvendt med denne bold. Hvis slagspilleren begår en alvorlig overtrædelse med begge bolde, bliver han diskvalificeret.

Note 1:Reglerne tillader fremgangsmåden anvendt med en bold” betyder, at efter Regel 3-3 er blevet bragt i anvendelse, enten: (a) den oprindelige bold bliver spillet derfra hvor den er kommet til hvile og spil er tilladt fra dette sted, eller (b) Reglerne tillader fremgangsmåden anvendt for den bold og bolden er sat i spil på den rette måde og det korrekte sted, som foreskrevet i Reglerne.

Note 2: Hvis scoren med den oprindelige bold skal gælde, men den oprindelige bold ikke er en af de bolde, der er spillet, anses den første spillede bold for at være den oprindelige bold.

Note 3: Efter at denne Regel er taget i anvendelse, skal der ses bort fra slag til den bold, der ikke skal gælde, samt straffeslag, der alene er pådraget ved spil med denne bold. En anden bold spillet efter regel 3-3 er ikke en provisorisk bold i henhold til Regel 27-2.

(Bold spillet fra forkert sted – se regel 20-7c)

3-4. NÆGTELSE AF AT RETTE SIG EFTER EN REGEL

Hvis en slagspiller nægter at rette sig efter en Regel, der påvirker en anden slagspillers rettigheder, bliver han diskvalificeret.

3-5. ALMINDELIG STRAF

Straffen for overtrædelse af en Regel i slagspil er to straffeslag, medmindre andet er foreskrevet.