Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

29-1. GENERELT

Under alle fastsatte runder skal partnerne i threesome og foursome spille skiftevis fra teestederne og skiftevis under spillet på hvert hul.

Straffeslag påvirker ikke spilleordenen.

29-2. HULSPIL

Hvis en spiller slår, når hans partner skulle have slået, taber hans side hullet.

29-3. SLAGSPIL

Hvis partnerne udfører ét eller flere slag i forkert rækkefølge, annulleres et sådant eller sådanne slag, og siden pådrager sig to straffeslag. Siden skal rette fejlen ved at spille en bold i rigtig rækkefølge fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra siden første gang spillede i forkert rækkefølge (se Regel 20-5). Hvis siden udfører et slag fra det næste teested uden først at rette fejlen eller – såfremt der er tale om sidste hul på runden – forlader greenen uden at bekendtgøre sin hensigt til at rette fejlen, bliver siden diskvalificeret.