Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

27-1. SLAG OG AFSTAND; BOLD OUT OF BOUNDS; BOLD IKKE FUNDET INDEN FEM MINUTTER

a. At gå frem efter slag og afstand

En spiller må, på et hvilket som helst tidspunkt, med ét straffeslag, spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5), dvs. gå frem med ét straffeslag og tab af afstand.

Hvis en spiller udfører et slag til en bold fra det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet, anses han for at være gået frem efter slag og afstand, undtagen når andet er foreskrevet i Reglerne.

b. Bold out of bounds

Hvis en bold er out of bounds, skal spilleren, med ét straffeslag, spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5).

c. Bold ikke fundet inden fem minutter

Hvis en bold er tabt som følge af, at den ikke er fundet eller af spilleren identificeret som hans inden fem minutter efter, at spillerens side eller hans eller deres caddier er begyndt at søge efter den, skal spilleren med ét straffeslag spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5).

Undtagelse: Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den oprindelige bold, som ikke er blevet fundet, er blevet flyttet af en outside agency (Regel 18-1), er i en forhindring (Regel 24-3), er i et unormalt overfladeforhold (Regel 25-1c), eller er i en vandhazard (Regel 26-1), må spilleren gå frem efter den anvendelige Regel.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 27-1:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag

27-2. PROVISORISK BOLD

a. Fremgangsmåde

Hvis en bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller kan være out of bounds, må spilleren, for at spare tid, spille en anden bold provisorisk i overensstemmelse med Regel 27-1. Spilleren skal:
(i) bekendtgøre overfor sin modstander i hulspil eller sin markør eller en medslagspiller i slagspil, at han agter at spille en provisorisk bold; og
(ii) spille den provisoriske bold, før han eller hans partner går frem for at søge efter den oprindelige bold.

Hvis en spiller undlader at følge ovenstående betingelser, før han spiller en anden bold, er denne anden bold ikke en provisorisk bold, men bliver bolden i spil efter slag og afstand (Regel 27-1). Den oprindelige bold er tabt.

(Spilleorden fra teestedet – se Regel 10-3)

Note: Hvis en provisorisk bold, spillet efter Regel 27-2a kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller kan være out of bounds, må spilleren spille en anden provisorisk bold. Hvis en sådan anden provisorisk bold spilles, har den samme forhold til den forrige provisoriske bold, som den første provisoriske bold har til den oprindelige bold.

b. Hvornår en provisorisk bold bliver bolden i spil

Spilleren må spille en provisorisk bold, indtil han når det sted, hvor den oprindelige bold antagelig befinder sig. Hvis han udfører et slag til den provisoriske bold fra det sted, hvor den oprindelige bold antagelig befinder sig, eller fra et sted, der er nærmere hullet end dette sted, er den oprindelige bold tabt, og den provisoriske bold bliver bolden i spil efter slag og afstand (Regel 27-1).

Hvis den oprindelige bold er tabt andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds, bliver den provisoriske bold bolden i spil efter slag og afstand (Regel 27-1).

Undtagelse: Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den oprindelige bold, som ikke er fundet, er blevet flyttet af en outside agency (Regel 18-1), eller er i en forhindring (Regel 24-3) eller i et unormalt overfladeforhold (Regel 25-1c), må spilleren gå frem efter den anvendelige Regel.

c. Hvornår en provisorisk bold skal opgives

Hvis den oprindelige bold hverken er tabt eller er out of bounds skal spilleren opgive den provisoriske bold og fortsætte spillet med den oprindelige bold. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den oprindelige bold er i en vandhazard, må spilleren gå frem efter Regel 26-1. I begge tilfælde, hvis spilleren udfører noget yderligere slag til den provisoriske bold, spiller han en forkert bold, og bestemmelserne i Regel 15-3 gælder.

Note: Efter at denne Regel er taget i anvendelse, skal der ses bort fra slag til en provisorisk bold spillet efter Regel 27-2a, som efterfølgende opgives efter Regel 27-2c, samt straffeslag udelukkende pådraget ved spil med denne bold.