Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

26-1. LEMPELSE FOR BOLD I VANDHAZARD

Det er et spørgsmål om kendsgerninger, om en bold, som ikke er blevet fundet efter at være blevet slået hen imod en vandhazard, er i hazarden. Hvis det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold slået hen imod en vandhazard, men ikke fundet, er i hazarden, skal spilleren gå frem efter Regel 27-1.

Hvis bolden findes i vandhazarden, eller hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er blevet fundet, er i en vandhazard, (hvad enten bolden ligger i vand eller ej), må spilleren med ét straffeslag:
a. gå frem efter slag og afstand efter Regel 27-1 ved at spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5); eller
b. droppe en bold bag vandhazarden og holde det punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede vandhazardens grænse, direkte mellem hullet og det sted, som bolden droppes på, uden grænse for hvor langt bag vandhazarden bolden må droppes; eller
c. som yderligere valgmuligheder, der kun er anvendelige, hvis bolden sidst krydsede grænsen for en parallel vandhazard, droppe en bold uden for vandhazarden inden for to køllelængder fra og ikke nærmere hullet end
(i) det punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede vandhazardens grænse, eller (ii) et punkt på vandhazardens modsatte grænse i samme afstand fra hullet.

Spilleren må løfte og rense bolden eller erstatte bolden, når han går frem efter denne Regel.

(Forbudte handlinger når bolden er i en hazard – se Regel 13-4) (Bold der bevæger sig i vand i en vandhazard – se Regel 14-6)

26-2. BOLD SPILLET FRA ET STED I EN VANDHAZARD

a. Bold kommer til hvile i den samme eller en anden vandhazard

Hvis en bold, der spilles fra et sted i en vandhazard, kommer til hvile i den samme eller en anden vandhazard efter slaget, må spilleren:
(i) med et straffeslag spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra det sidste slag blev udført udenfor en vandhazard (se Regel 20-5); eller
(ii) med et straffeslag gå frem efter Regel 26-1a, 26-1b eller, hvis anvendelig, 26-1c. Referencepunktet er det sted, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen til den hazard, hvori den ligger.

Note: Hvis spilleren går frem efter Regel 26-1a ved at droppe en bold i hazarden så tæt som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet, men vælger ikke at spille den droppede bold, må spilleren gå frem efter afsnit (i) ovenover, Regel 26-1b eller, hvis anvendelig, Regel 26-1c. Hvis han gør det, pådrager han sig i alt 2 straffeslag: Et straffeslag for at gå frem efter Regel 26-1a, og yderligere et straffeslag for derefter at gå frem efter afsnit (i) ovenover, Regel 26-1b eller Regel 26-1c.

b. Bold tabt eller uspillelig uden for hazarden eller out of bounds

Hvis en bold, der spilles fra et sted i en vandhazard, er tabt eller dømmes uspillelig udenfor hazarden eller er out of bounds, må spilleren, efter at have taget et straffeslag efter Regel 27-1 eller 28a spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted i hazarden, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5).

Hvis spilleren vælger ikke at spille en bold fra det sted, må han:
(i) modtage yderligere et straffeslag (hvorved det bliver to straffeslag i alt) og spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra det sidste slag udenfor vandhazarden blev udført (se Regel 20-5); eller
(ii) gå frem efter Regel 26-1b eller, hvis anvendelig, Regel 26-1c, og tilføje yderligere et straffeslag som foreskrevet af Reglen (hvorved det bliver to straffeslag i alt) og som referencepunkt bruge det sted, hvor den oprindelige bold sidst krydsede hazardens grænse, før den kom til hvile i hazarden.

Note 1: Når spilleren går frem efter Regel 26-2b, behøver han ikke droppe en bold efter Regel 27-1 eller 28a. Hvis han dropper en bold, behøver han ikke spille den. Han må alternativt gå frem efter afsnit (i) eller (ii) ovenover. Hvis han gør det, pådrager han sig samlet to straffeslag: Et straffeslag efter Regel 27-1 eller 28a, og yderligere et straffeslag for derefter at gå frem efter afsnit (i) eller (ii) ovenover.

Note 2: Hvis en bold, der spilles fra et sted i en vandhazard, dømmes uspillelig uden for hazarden, er der intet i Regel 26-2b, der afskærer spilleren fra at gå frem efter Regel 28b eller c.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLEN:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.