Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

23-1. LEMPELSE

Undtagen når både den løse naturgenstand og bolden ligger i eller berører samme hazard, må enhver løse naturgenstand fjernes uden straf.

Hvis bolden ligger andetsteds end på green, og spilleren ved at fjerne en løse naturgenstand forårsager, at bolden flytter sig, gælder Regel 18-2.

Hvis bolden eller boldmarkeringsmærket på greenen tilfældigt flyttes ved, at en løse naturgenstand fjernes, skal bolden eller boldmarkeringsmærket genplaceres. Der er ingen straf, under forudsætning af at bolden eller boldmarkeringsmærket flytter sig som direkte konsekvens af at fjerne den løse naturgenstand. Ellers pådrager spilleren sig ét straffeslag efter Regel 18-2.

Når en bold er i bevægelse, må en løse naturgenstand, der kunne påvirke boldens bevægelse, ikke fjernes.

Note: Hvis bolden ligger i en hazard, må spilleren ikke berøre eller flytte nogen løse naturgenstand, som ligger i eller berører den samme hazard – se Regel 13-4c.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLEN:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

(Søgen efter bold i en hazard – se Regel 12-1) (Berøring af puttelinje – se Regel 16-1a)