Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

22-1. BOLD TIL HJÆLP FOR SPILLET

Undtagen når en bold er i bevægelse, må en spiller, hvis han mener, en bold kunne hjælpe nogen anden spiller:
a. Løfte bolden, hvis det er hans bold, eller
b. Få enhver anden bold løftet.

En bold, som er løftet efter denne Regel, skal genplaceres (se Regel 20-3). Bolden må ikke renses, medmindre den ligger på green (se Regel 21).

I slagspil må en spiller, der får stillet krav om at løfte sin bold, spille først i stedet for at løfte bolden.

Hvis Komiteen bestemmer, at slagspillere er enedes om at undlade at løfte en bold, som kunne hjælpe nogen slagspiller, bliver de diskvalificeret.

Note: En bold må ikke løftes, hvis den ville kunne påvirke bevægelsen af en anden bold, som er i bevægelse.

22-2. BOLD TIL GENE FOR SPILLET

Undtagen når en bold er i bevægelse, må en spiller, hvis han mener, en anden bold kunne være til gene for hans spil, få denne løftet.

En bold, som er løftet efter denne Regel, skal genplaceres (se Regel 20-3). Bolden må ikke renses, medmindre den ligger på green (se Regel 21).

I slagspil må en spiller, der får stillet krav om at løfte sin bold, spille først i stedet for at løfte bolden.

Note 1: Bortset fra på green må en spiller ikke løfte sin bold, alene fordi han mener, at den kunne genere en anden spillers spil. Hvis en spiller løfter sin bold uden at være blevet bedt om det, pådrager han sig ét straffeslag for overtrædelse af Regel 18-2, men der er ingen yderligere straf efter Regel 22.

Note 2: En bold må ikke løftes, hvis den ville kunne påvirke bevægelsen af en anden bold, som er i bevægelse.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLEN:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.