Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

En bold på greenen må renses, når den er løftet efter Regel 16-1b. Andre steder må en bold renses, når den er løftet, medmindre den er blevet løftet:
a. for at afgøre, om den er ubrugelig til spil (Regel 5-3);
b. for at blive identificeret (Regel 12-2), i hvilket fald den kun må renses i det omfang, det er nødvendigt, for at den kan blive identificeret; eller
c. fordi den er til hjælp eller til gene for spillet (Regel 22).

Hvis en spiller renser sin bold under spillet på et hul, bortset fra som foreskrevet i denne Regel, pådrager han sig ét straffeslag, og bolden skal genplaceres, hvis den er løftet.

Hvis en spiller, der er forpligtet til at genplacere en bold, undlader at gøre det, pådrager han sig den almindelige straf efter den anvendelige Regel; men der er ingen yderligere straf efter Regel 21.

Undtagelse: Hvis en spiller pådrager sig en straf for at undlade at handle i overensstemmelse med Regel 5-3, 12-2 eller 22, er der ingen yderligere straf efter Regel 21.