Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

19-1. AF OUTSIDE AGENCY

Hvis en spillers bold i bevægelse tilfældigt føres ud af retning eller stoppes af nogen outside agency, er det rub of the green. Der er ingen straf, og bolden skal spilles, som den ligger, undtagen:

a. Hvis en spillers bold i bevægelse efter et slag andre steder end på greenen kommer til hvile i eller på nogen outside agency, der bevæger sig eller er levende, skal bolden through the green eller i en hazard droppes, eller på greenen placeres, så nær som muligt ved det sted, der er direkte under stedet, hvor bolden kom til hvile i eller på den pågældende outside agency, men ikke nærmere hullet, og

b. Hvis en spillers bold i bevægelse efter et slaggreenen føres ud af retning eller stoppes af eller kommer til hvile i eller på nogen outside agency, der bevæger sig eller er levende, bortset fra en orm, et insekt eller lignende, annulleres slaget. Bolden skal genplaceres, og slaget slås om.

Hvis bolden ikke umiddelbart kan skaffes til veje, må den erstattes af en anden bold.

Undtagelse: Bold der rammer den person, der passer flagstangen eller holder den i vejret, eller noget, som den pågældende bærer – se Regel 17-3b.

Note: Hvis en spillers bold i bevægelse med forsæt er ført ud af retning eller stoppet af en outside agency:

(a) efter et slag andre steder end på greenen, skal stedet, hvor bolden ville være kommet til hvile skønnes. Hvis dette sted er:

(i) through the green eller i en hazard, skal bolden droppes så nær som muligt ved dette sted;
(ii) out of bounds, skal spilleren gå frem efter Regel 27-1; eller
(iii) på greenen, skal bolden placeres på dette sted.

(b) efter et slaggreenen, skal slaget annulleres. Bolden skal genplaceres, og slaget skal spilles om.

Hvis denne outside agency er en medslagspiller eller hans caddie, gælder Regel 1-2 med hensyn til medslagspilleren. (Spillerens bold ført ud af retning eller stoppet af en anden bold – se Regel 19-5).

19-2. AF SPILLER, PARTNER, CADDIE ELLER UDSTYR

Hvis en spillers bold tilfældigt føres ud af retning eller stoppes af ham selv, hans partner eller en af deres caddier eller deres udstyr, pådrager spilleren sig ét straffeslag. Bolden skal spilles, som den ligger, undtagen når den kommer til hvile i eller på spillerens, hans partners eller en af deres caddiers klæder eller noget af deres udstyr. I så fald skal bolden through the green eller i en hazard droppes eller på greenen placere bolden så nær som muligt ved det sted, som er direkte under stedet, hvor bolden kom til hvile i eller på genstanden, men ikke nærmere hullet.

Undtagelser:

  1. Bold der rammer den person, der passer flagstangen eller holder den i vejret, eller noget, som den pågældende bærer – se Regel 17-3b.
  2. Droppet bold – se Regel 20-2a.

(Bold der med vilje føres ud af retning eller stoppes af spiller, partner eller caddie – se Regel 1-2)

19-3. AF MODSTANDER, DENNES CADDIE ELLER UDSTYR I HULSPIL

Hvis en spillers bold tilfældigt føres ud af retning eller stoppes af en modstander, dennes caddie eller udstyr, er der ingen straf. Spilleren må, før noget andet slag udføres af nogen af siderne, annullere slaget og spille en anden bold uden straf fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5), eller han må spille bolden, som den ligger. Hvis spilleren imidlertid vælger ikke at annullere slaget og bolden er kommet til hvile i eller på modstanderens eller dennes caddies klæder eller udstyr, skal bolden through the green eller i en hazard droppes, eller på greenen placeres så nær som muligt ved det sted, som er direkte under stedet, hvor bolden kom til hvile i eller på genstanden, men ikke nærmere hullet.

Undtagelse: Bold der rammer den person, der passer flagstangen eller holder den i vejret, eller noget, som den pågældende bærer – se Regel 17-3b.

(Bold der med vilje føres ud af retning eller stoppes af modstander eller dennes caddie – se Regel 1-2).

19-4. AF MEDSLAGSPILLER, DENNES CADDIE ELLER UDSTYR I SLAGSPIL

Se Regel 19-1 om bold, der føres ud af retning af en outside agency.

Undtagelse: Bold der rammer den person, der passer flagstangen eller holder den i vejret, eller noget, som den pågældende bærer – se Regel 17-3b.

19-5. AF EN ANDEN BOLD

a. I hvile

Hvis en spillers bold i bevægelse efter et slag føres ud af retning eller stoppes af en bold, der er i spil og i hvile, skal spilleren spille sin bold, som den ligger. I hulspil er der ingen straf. I slagspil er der ingen straf, medmindre begge bolde lå på greenen inden slaget. I så fald pådrager spilleren sig to straffeslag.

b. I bevægelse

Hvis en spillers bold i bevægelse efter et slag andre steder end på greenen føres ud af retning eller stoppes af en anden bold i bevægelse efter et slag, skal spilleren spille sin bold, som den ligger, uden straf.

Hvis en spillers bold i bevægelse efter et slaggreenen føres ud af retning eller stoppes af en anden bold i bevægelse efter et slag, skal spillerens slag annulleres. Bolden skal genplaceres, og slaget skal spilles om, uden straf.

Note: Intet i denne Regel tilsidesætter bestemmelserne i Regel 10-1 (Spilleorden i hulspil) eller Regel 16-1f (At udføre et slag, medens en anden bold bevæger sig).

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLEN:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag