Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

17-1. FLAGSTANGEN PASSET, FJERNET ELLER HOLDT I VEJRET

Før en spiller udfører et slag fra et hvilket som helst sted på banen, må han få flagstangen passet, fjernet eller holdt i vejret for at angive hullets placering.

Hvis flagstangen ikke er passet, fjernet eller holdt i vejret, før spilleren udfører et slag, må den ikke passes, fjernes eller holdes i vejret under slaget, eller mens spillerens bold er i bevægelse, hvis denne handling kunne påvirke boldens bevægelse.

Note 1: Hvis flagstangen er i hullet, og nogen står nær ved den, mens et slag udføres, anses han for at passe flagstangen.

Note 2: Hvis flagstangen, før slaget, med spillerens vidende bliver passet, fjernet eller holdt i vejret af nogen, og spilleren ikke har gjort indsigelse, anses han for at have bemyndiget det.

Note 3: Hvis nogen passer flagstangen eller holder den i vejret, mens et slag udføres, anses han for at passe flagstangen, indtil bolden kommer til hvile.

(At flytte en flagstang, som passes, er fjernet eller holdes i vejret medens bolden er i bevægelse – se Regel 24-1)

17-2. PASNING AF FLAGSTANGEN UDEN BEMYNDIGELSE

Hvis en modstander eller hans caddie i hulspil eller en medslagspiller eller hans caddie i slagspil, uden at spilleren har givet bemyndigelse dertil eller på forhånd er klar over det, passer eller fjerner flagstangen eller holder den i vejret under slaget, eller mens bolden er i bevægelse, og handlingen kunne påvirke boldens bevægelse, pådrager modstanderen eller medslagspilleren sig den anvendelige straf.

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 17-1 eller 17-2:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.
*Hvis en overtrædelse af Regel 17-2 forekommer i slagspil, og slagspillerens bold derefter rammer flagstangen eller den person, der passer den, eller noget som helst, som den pågældende bærer, pådrager slagspilleren sig ingen straf. Bolden skal spilles, som den ligger, med den undtagelse at slaget, hvis det blev udført fra greenen, skal annulleres, og bolden skal genplaceres, og slaget slås om.

17-3. BOLD RAMMER FLAGSTANGEN ELLER DEN, DER PASSER DEN

Spillerens bold må ikke ramme:
a. Flagstangen, når denne passes eller er fjernet eller holdes i vejret;
b. Den person, som passer flagstangen eller holder den i vejret eller noget, som den pågældende bærer; eller
c. Flagstangen, der står upasset i hullet, når slaget er blevet udført fra greenen.

Undtagelse: Når flagstangen passes, er fjernet eller holdes i vejret uden spillerens bemyndigelse – se Regel 17-2.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 17-3:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag, og bolden skal spilles, som den ligger

17-4. BOLD HVILENDE MOD FLAGSTANGEN

Hvis spillerens bold hviler mod flagstangen, når den står i hullet, og bolden ikke er i hul, må spilleren eller en anden person med spillerens bemyndigelse bevæge eller fjerne flagstangen, og hvis bolden falder ned i hullet, anses spilleren for at have spillet i hul med sit sidste slag. Hvis dette ikke sker, skal bolden, hvis den har flyttet sig, placeres på hul kanten uden straf.