Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet.

16-1. GENERELT

a. Berøring af puttelinje

Puttelinjen må ikke berøres, undtagen:

(i) spilleren må fjerne løse naturgenstande, under forudsætning af at han ikke presser noget ned;
(ii) spilleren må ved adressering placere køllen foran bolden, under forudsætning af at han ikke presser noget ned;
(iii) under udmåling – Regel 18-6;
(iv) når en bold løftes eller genplaceres – Regel 16-1b;
(v) når et boldmarkeringsmærke presses ned;
(vi) under udbedring af gamle hul propper eller boldnedslagsmærker på greenen – Regel 16-1c; og
(vii) når flytbare forhindringer fjernes – Regel 24-1. (Udpegning af puttelinjen på green – se Regel 8-2b)

b. At løfte og rense bolden

En bold, der ligger på green, må løftes og – hvis det ønskes – renses. Boldens position skal markeres, før den løftes, og bolden skal genplaceres (se Regel 20-1). En bold må ikke løftes, hvis den ville kunne påvirke bevægelsen af en anden bold, som er i bevægelse.

c. Udbedring af hulpropper, boldnedslagsmærker og anden skade

Spilleren må udbedre gamle hul propper og skade på greenen forårsaget af en bolds nedslag, uanset om spillerens bold ligger på greenen eller ej. Hvis en bold eller et boldmarkeringsmærke flyttes tilfældigt i forbindelse med udbedringen, skal bolden eller boldmarkeringsmærket genplaceres. Der er ingen straf, under forudsætning af at bolden eller boldmarkeringsmærket flytter sig som direkte konsekvens af selve handlingen at udbedre en gammel hul prop eller en bolds nedslagsmærke. Ellers gælder Regel 18.

Anden skade på greenen må ikke udbedres, hvis dette ville kunne hjælpe spilleren i hans senere spil af hullet.

d. Undersøge overfladen

Under den fastsatte runde må en spiller ikke undersøge overfladen af nogen green ved at rulle en bold hen over den eller stryge mod eller med græssets vækst.

Undtagelse: Mellem spil af to huller må spilleren undersøge overfladen af en hvilken som helst øvelses green og greenen på det hul, som sidst blev spillet, medmindre Komiteen har forbudt en sådan handling (se Note 2 til Regel 7-2).

e. Skræve over eller stå på puttelinjen

En spiller må ikke udføre et slaggreenen med en stance, hvor han skræver over eller med foden eller fødderne berører puttelinjen eller en forlængelse af denne linje bag bolden.

Undtagelse: Der er ingen straf, hvis spilleren utilsigtet tager en stance, hvor han skræver over eller berører puttelinjen (eller en forlængelse af denne linje bag bolden) eller tager en sådan stance for at undgå at stå på en andens puttelinje eller mulig puttelinje.

f. At udføre et slag, medens en anden bold bevæger sig

Spilleren må ikke udføre et slag, medens en anden bold bevæger sig efter et slag fra greenen. En spiller, der gør sådan, straffes dog ikke, hvis det var hans tur til at spille.

(At løfte en bold, der er til hjælp eller gene for spillet, medens en anden bold bevæger sig – se Regel 22)

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 16-1:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag

(Caddies eller partners placering – se Regel 14-2) (Forkert green – se Regel 25-3)

16-2. BOLD, DER HÆNGER IND OVER HULLET

Når nogen del af bolden hænger ind over hul kanten, gives der spilleren tilstrækkelig tid til at nå frem til hullet uden urimelig forsinkelse og yderligere ti sekunder til at afgøre, om bolden er i hvile.

Hvis bolden på dette tidspunkt ikke er faldet ned i hullet, anses den for at være i hvile. Hvis bolden senere falder ned i hullet, anses spilleren for at have spillet i hul med sit sidste slag, og han skal lægge ét straffeslag til sin score på hullet. Ellers pådrages der ikke straf efter denne Regel.

(Unødig forsinkelse – se Regel 6-7)