Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

15-1. GENERELT

Spilleren skal spille i hul med den bold, han har spillet fra teestedet, medmindre bolden er tabt eller out of bounds, eller af spilleren erstattet med en erstatningsbold, uanset om erstatning er tilladt eller ej (se Regel 15-2). Hvis en spiller spiller en forkert bold, se Regel 15-3.

15-2. ERSTATNINGSBOLD

En spiller må erstatte en bold, når han går frem efter en Regel, som tillader ham at spille, droppe eller placere en anden bold for at færdiggøre spillet af et hul. Erstatningsbolden bliver bolden i spil.

Hvis en spiller erstatter en bold, når Reglerne ikke tillader dette (inklusive en utilsigtet erstatning når en forkert bold bliver droppet eller placeret af
spilleren), er erstatningsbolden ikke en forkert bold; den bliver bolden i spil. Hvis fejlen ikke rettes som foreskrevet i Regel 20-6, og spilleren udfører et slag til en fejlagtig erstatningsbold, taber han hullet i hulspil eller pådrager sig to straffeslag i slagspil efter den anvendelige Regel, og skal i slagspil spille hullet færdig med erstatningsbolden.

Undtagelse: Hvis en spiller pådrager sig straf for at udføre et slag fra et forkert sted er der ingen yderligere straf for at erstatte en bold, når Reglerne ikke tillader erstatning.

(Spil fra forkert sted – se Regel 20-7).

15-3. FORKERT BOLD

a. Hulspil

Hvis en spiller udfører et slag til en forkert bold, taber han hullet.

Hvis den forkerte bold tilhører en anden spiller, skal dens ejer placere en bold på det sted, hvorfra den forkerte bold først blev spillet.

Hvis spilleren og modstanderen bytter bolde under spillet af et hul, tabes hullet af den, der først udfører et slag til en forkert bold. Kan det ikke afgøres, hvem der først spillede forkert bold, skal hullet spilles færdigt med de ombyttede bolde.

Undtagelse: Der er ingen straf, hvis en spiller udfører et slag til en forkert bold, som bevæger sig i vand i en vandhazard. Slag udført med en forkert bold, som bevæger sig i en vandhazard, tæller ikke med i spillerens score. Spilleren skal rette fejlen ved at spille den rigtige bold eller ved at gå frem efter Reglerne.

(At placere og genplacere – se Regel 20-3)

b. Slagspil

Hvis en slagspiller udfører et eller flere slag med en forkert bold, pådrager han sig to straffeslag.

Slagspilleren skal rette sin fejl ved at spille den rigtige bold eller ved at gå frem efter Reglerne. Hvis han undlader at rette sin fejl, inden han udfører et slag fra det næste teested eller – såfremt det drejer sig om sidste hul på runden – undlader at bekendtgøre sin hensigt om at rette sin fejl, før han forlader greenen, bliver han diskvalificeret.

Slag udført af en slagspiller med en forkert bold tæller ikke med i slagspillerens score. Hvis den forkerte bold tilhører en anden slagspiller, skal dens ejer placere en bold på det sted, hvorfra den forkerte bold først blev spillet.

Undtagelse: Der er ingen straf, hvis en slagspiller udfører et slag til en forkert bold, som bevæger sig i vand i en vandhazard. Slag udført med en forkert bold, som bevæger sig i en vandhazard, tæller ikke med i spillerens score.

(At placere og genplacere – se Regel 20-3)