Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

14-1. GENERELT

a. Slå reelt til bolden

Bolden skal rammes med et reelt slag med køllehovedet og må ikke skubbes, skrabes eller skovles.

b. Forankring af køllen.

Under udførelsen af et slag må spilleren ikke forankre køllen, hverken ”direkte” eller ved at anvende et ”forankringspunkt”.

Note 1: Køllen er forankret ”direkte”, når spilleren bevidst holder køllen eller en hånd, der holder køllen, i kontakt med nogen del af hans krop med den undtagelse, at spilleren må holde køllen eller en hånd, der holder køllen, mod den anden hånd eller underarm.

Note 2: Et ”forankringspunkt” forekommer, når spilleren bevidst holder en underarm i kontakt med nogen del af sin krop for at gøre sin hånd, der holder køllen, til et stabilt punkt, hvorom den anden hånd kan svinge køllen.

14-2. HJÆLP

a. Fysisk hjælp og beskyttelse mod vind og vejr

En spiller må ikke udføre et slag, medens han modtager fysisk hjælp eller beskyttelse mod vind og vejr.

b. Caddie eller partner opholder sig bag bolden

En spiller må ikke udføre et slag, medens hans caddie, hans partner eller hans partners caddie opholder sig på eller tæt ved spillelinjens eller puttelinjens forlængelse bag bolden.

Undtagelse: Der er ingen straf, hvis spillerens caddie, hans partner eller hans partners caddie utilsigtet opholder sig på eller tæt ved spillelinjens eller puttelinjens forlængelse bag bolden.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 14-1 ELLER 14-2:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag

14-3. KUNSTIGE HJÆLPEMIDLER, USÆDVANLIGT UDSTYR OG UNORMAL BRUG AF UDSTYR

Regel 14-3 regulerer brugen af udstyr og hjælpemidler (inklusive elektroniske hjælpemidler), som kunne hjælpe en spiller med udførelsen af et bestemt slag eller hans spil generelt.

Golf er et udfordrende spil, i hvilket succes bør afhænge af spillerens vurderinger, færdigheder og evner. Dette princip er ledettråden, når R&A afgør, om brugen af et hvilket som helst hjælpemiddel er en overtrædelse af Regel 14-3.

Præcise specifikationer og fortolkninger vedrørende lovligheden af udstyr og hjælpemidler under Regel 14-3 samt fremgangsmåden for høring og indsendelse vedrørende udstyr og hjælpemidler kan findes i Tillæg IV.

Undtagen som foreskrevet i Reglerne må spilleren under den fastsatte runde ikke benytte nogen form for kunstige hjælpemidler eller usædvanligt udstyr eller bruge noget udstyr på en unormal måde;
a. der kunne hjælpe ham med udførelsen af et slag eller spillet, eller
b. der har til formål at bedømme eller måle afstand eller forhold, der kunne indvirke på hans spil, eller
c. der kunne hjælpe ham med grebet om køllen, bortset fra at:
(i) han må have handsker på, under forudsætning af at de er almindelige handsker,
(ii) han må bruge harpiks, pudder og midler som tørrer eller fugter,
(iii) et håndklæde eller et lommetørklæde må svøbes om grippet.

Undtagelser:

  1. Det er ikke en overtrædelse af denne Regel, hvis (a) udstyret eller hjælpemidlet er designet for eller medvirker til at lindre en medicinsk sygdom, (b) spilleren har en legitim medicinsk begrundelse for at bruge udstyret eller hjælpemidlet og ( c) Komiteen er overbevist om, at brugen ikke giver spilleren en betydelig fordel frem for andre spillere.
  2. Det er ikke en overtrædelse af denne Regel, hvis spilleren bruger udstyr på en traditionelt accepteret måde.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 14-3:
Hulspil – Tabt hul; Slagspil – To straffeslag.
For efterfølgende overtrædelse – Diskvalifikation.
I det tilfælde at overtrædelsen sker imellem to huller, tildeles straffen på det næste hul.

Note: Komiteen kan lave en Lokal Regel, som tillader brugen af et apparat til afstandsmåling.

14-4. BOLDEN RAMMES MERE END ÉN GANG

Hvis spillerens kølle rammer bolden mere end én gang under udførelsen af et slag, skal spilleren tælle slaget og desuden ét straffeslag, dvs. i alt to slag.

14-5. SPIL MED BOLD I BEVÆGELSE

En spiller må ikke udføre et slag til sin bold, mens den bevæger sig.

Undtagelser:

  • Bold, der falder ned af tee – Regel 11-3.
  • Bold, der rammes mere end én gang – Regel 14-4.
  • Bold, der bevæger sig i vand – Regel 14-6.

Når en bold først begynder at bevæge sig, efter at spilleren har påbegyndt slaget eller tilbagesvinget til slaget, pådrager han sig ingen straf efter denne Regel for at spille en bold i bevægelse, men han er ikke fritaget for en straf, der er pådraget efter Regel 18-2 (Bold i hvile flyttet af spiller).

(Bold, der med vilje føres ud af retning eller stoppes af spiller, partner eller caddie – se Regel 1-2)

14-6. BOLD, DER BEVÆGER SIG I VAND

Når en bold bevæger sig i vand i en vandhazard, må spilleren uden straf udføre et slag, men han må ikke vente med at udføre slaget for at lade vinden eller strømmen forbedre boldens position. En bold, der bevæger sig i vand i en vandhazard, må løftes, hvis spilleren vælger at gå frem efter Regel 26.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 14-5 eller14 -6:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag