Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

13-1. GENERELT

Bolden skal spilles, som den ligger, medmindre andet er foreskrevet i Reglerne. (Bold i hvile flyttet – se Regel 18).

13-2. FORBEDRING AF LEJE, OMRÅDET FOR TILSIGTET STANCE ELLER SVING ELLER SPILLELINJE

En spiller må ikke forbedre eller tillade forbedring af:

 • sin bolds position eller leje,
 • området for sin tilsigtede stance eller sving,
 • sin spillelinje eller en rimelig forlængelse af den linje på den anden side af hullet, eller
 • det område, i hvilket han skal droppe eller placere en bold, ved nogen af følgende handlinger:
 • at presse en kølle ned på jorden,
 • at flytte, bøje eller brække noget, som vokser eller er fastsiddende (herunder ikke-flytbare forhindringer og genstande, der markerer out of bounds),
 • at danne eller fjerne uregelmæssigheder i overfladen,
 • at fjerne eller nedpresse sand, løs jord, opslåede græstørv, der er lagt på plads, eller andre opskårne græstørv, der er lagt på plads, eller
 • at fjerne dug, rim eller vand.

Dog pådrager spilleren sig ingen straf, hvis handlingen sker:

 • ved at anbringe (grounde) køllen ganske let på jorden under adressering,
 • ved på fair måde at indtage sin stance,
 • under udførelsen af et slag eller tilbagesvinget til et slag, og slaget udføres,
 • ved at danne eller eliminere uregelmæssigheder i teestedets overflade, eller ved at fjerne dug, frost eller vand fra teestedet, eller
 • ved at fjerne sand og løs jord på greenen eller udbedre skader på den (Regel 16-1).

Undtagelse: Bold i hazard – se Regel 13-4.

13-3. AT OPBYGGE STANCE

Spilleren er berettiget til at placere sine fødder fast på jorden, når han indtager sin stance, men han må ikke opbygge sin stance.

13-4. BOLD I HAZARD; FORBUDTE HANDLINGER

Medmindre det er foreskrevet i Reglerne, må en spiller, før han udfører et slag til en bold, der er i en hazard, (hvad enten det er en bunker eller en vandhazard), eller som – efter at være blevet løftet fra en hazard – måske vil blive droppet eller placeret i hazarden, ikke:

a. undersøge beskaffenheden af hazarden eller nogen anden tilsvarende hazard,
b. berøre hazardens bund eller vandet i vandhazarden med hånden eller en kølle, eller
c. berøre eller flytte en løs naturgenstand, der ligger i eller berører hazarden.

Undtagelser:

 1. Under forudsætning af, at der ikke foretages nogen form for undersøgelse af hazardens beskaffenhed eller forbedring af boldens leje, pådrages ingen straf, hvis spilleren (a) berører bunden eller løse naturgenstande i nogen hazard eller vandet i en vandhazard som resultat af eller for at undgå at falde, eller når han fjerner en forhindring, foretager udmåling, eller markerer en bolds position, skaffer en bold til veje igen eller løfter, placerer eller genplacerer en bold i henhold til en Regel, eller (b) anbringer sine køller i en hazard.
 2. Når som helst må spilleren udjævne sand eller jord i en hazard, under forudsætning af at dette alene skyldes omsorg for banen, og at intet foretages, der er i strid med Regel 13-2 med hensyn til hans næste slag. Hvis en bold spillet fra en hazard er uden for hazarden efter slaget, må spilleren uden begrænsning udjævne sand eller jord i hazarden.
 3. Hvis spilleren udfører et slag fra en hazard og bolden kommer til hvile i en anden hazard, gælder Regel 13-4a ikke med hensyn til senere handlinger i den hazard, hvorfra slaget blev udført.

Note: Når som helst, også ved adresseringen eller i tilbagesvinget til slaget, må spilleren med køllen eller på anden måde berøre enhver forhindring, enhver konstruktion der af Komiteen er bestemt som værende en integrerende del af banen, eller alt græs og alle buske, træer og andre vækster.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGLEN:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag

(Søgen efter bold – se Regel 12-1)
(Lempelse for bold i vandhazard – se Regel 26).