Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

11-1. AT TEE’E

Når en spiller sætter en bold i spil fra teestedet, skal den spilles fra et sted inden for teestedets grænser og fra teestedets overflade eller fra en lovlig tee (se Tillæg IV) placeret i eller på teestedets overflade.

For så vidt angår denne Regel omfatter teestedets overflade også en uregelmæssighed i overfladen (uanset om denne er skabt af spilleren eller ej) og sand eller andet naturligt materiale (uanset om det er placeret af spilleren eller ej).

Hvis en spiller udfører et slag til en bold på en tee, som ikke er i overensstemmelse med Reglerne, eller til en bold, som er tee’et på en måde, som denne Regel ikke tillader, bliver han diskvalificeret.

En spiller må stå uden for teestedet for at spille en bold på teestedet.

11-2. TEESTEDSMARKERINGER

Før en spiller udfører sit første slag med nogen bold på teestedet på det hul, der skal spilles, skal teestedsmarkeringerne anses for at være fastsiddende. Hvis en spiller under sådanne omstændigheder flytter eller tillader flytning af en teestedsmarkering med det formål at undgå gene for sin stance, området for sit tilsigtede sving eller sin spillelinje, pådrager han sig straffen for overtrædelse af Regel 13-2.

11-3. BOLD, DER FALDER NED AF TEE

Hvis en bold, der ikke er i spil, falder ned fra en tee eller stødes ned fra tee’en af spilleren under adresseringen, må den tee’es igen uden straf; men hvis der udføres et slag under disse omstændigheder, hvad enten bolden er i bevægelse eller ej, tæller slaget, men der er ingen straf.

11-4. SPIL FRA ET STED UDEN FOR TEESTEDETS GRÆNSER

a. Hulspil

Hvis en spiller, når han starter på et hul, spiller en bold fra et sted uden for teestedets grænser, er der ingen straf, men modstanderen må med det samme forlange, at han annullerer dette slag og spiller en bold fra et sted inden for teestedets grænser.

b. Slagspil

Hvis en slagspiller, når han starter på et hul, spiller en bold fra et sted uden for teestedets grænser, pådrager han sig to straffeslag og skal derefter spille en bold fra et sted inden for teestedets grænser.

Hvis slagspilleren udfører et slag fra det næste teested uden først at rette sin fejl eller, såfremt det drejer sig om det sidste hul på runden, forlader greenen uden først at bekendtgøre sin hensigt om at rette sin fejl, bliver han diskvalificeret.

Slaget fra et sted uden for teestedets grænser og alle slagspillerens efterfølgende slag på hullet, før han retter sin fejl, tæller ikke med i hans score.

11-5. SPIL FRA FORKERT TEESTED

Bestemmelserne i Regel 11-4 gælder.