Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet .

10-1. HULSPIL

a. Start af spil på hullet

Den side, der har honnøren på første teested, bestemmes af startlisten. I mangel af startliste bør honnøren afgøres ved lodtrækning.

Den side, som vinder et hul, tager honnøren på næste teested. Hvis et hul halveres, bevares honnøren af den side, som havde den på det foregående teested.

b. Under spil af et hul

Når begge spillere har påbegyndt spil af et hul, spilles den bold, som ligger længst fra hullet, først. Hvis boldene ligger lige langt fra hullet eller deres position relativt til hullet ikke kan bestemmes, bør der trækkes lod om, hvilken bold der skal spilles først.

Undtagelse: Regel 30-3b (Best-ball og four-ball hulspil).

Note: Når det bliver kendt, at den oprindelige bold ikke skal spilles, som den ligger, og det kræves af spilleren, at han skal spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5), bestemmes spilleordenen af det sted, hvorfra det foregående slag blev udført. Når en bold må spilles fra et andet sted, end derfra hvor det foregående slag blev udført, bestemmes spilleordenen af stedet, hvor den oprindelige bold kom til hvile.

c. Spil uden for tur.

Hvis en spiller udfører et slag, når hans modstander skulle have spillet, er der ingen straf, men modstanderen kan straks forlange, at spilleren annullerer dette slag og derefter i korrekt rækkefølge spiller en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5).

10-2. SLAGSPIL

a. Start af spil på hullet

Den slagspiller, der har honnøren på første teested, bestemmes af startlisten. I mangel af startliste bør honnøren afgøres ved lodtrækning.

Slagspilleren med den laveste score på et hul tager honnøren på næste teested. Slagspilleren med den næstlaveste score spiller derefter osv. Hvis to eller flere slagspillere har den samme score på et hul, spiller de fra næste teested i samme rækkefølge som på det foregående teested.

Undtagelse: Regel 32-1 (handicap bogey, par og Stableford turneringer).

b. Under spil af et hul

Når slagspillerne har påbegyndt spil af et hul, spilles den bold, som ligger længst fra hullet, først. Hvis to eller flere bolde ligger lige langt fra hullet eller deres position relativt til hullet ikke kan bestemmes, bør der trækkes lod om, hvilken bold der skal spilles først.

Undtagelser: Regel 22 (Bold til hjælp eller gene for spillet) og 31-4 (Four-ball slagspil).

Note: Når det bliver kendt, at den oprindelige bold ikke skal spilles, som den ligger, og det kræves af slagspilleren, at han skal spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5), bestemmes spilleordenen af stedet, hvorfra det foregående slag blev udført.

Når en bold må spilles fra et andet sted, end derfra hvor det foregående slag blev udført, bestemmes spilleordenen af stedet, hvor den oprindelige bold kom til hvile.

c. Spil uden for tur

Hvis en slagspiller spiller uden for tur, er der ingen straf, og bolden skal spilles, som den ligger. Men hvis Komiteen afgør, at slagspillere er enedes om at spille uden for tur for at give en af dem en fordel, bliver de diskvalificeret.

(At udføre et slag, medens en anden bold bevæger sig efter et slag fra greenen – se Regel 16-1f )

(Om forkert spilleorden i foursome slagspil – se Regel 29-3)

10-3. PROVISORISK BOLD ELLER EN ANDEN BOLD FRA TEESTEDET

Hvis en spiller spiller en provisorisk bold eller en anden bold fra teestedet, skal han gøre dette, efter at hans modstander eller medslagspiller har spillet sit første slag. Hvis flere end én spiller vælger at spille en provisorisk bold eller skal spille en anden bold fra teestedet, skal den oprindelige spilleorden bevares. Hvis en spiller spiller en provisorisk bold eller en anden bold uden for tur, gælder Regel 10-1c eller 10-2c.