Definitioner

Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet.

1-1. GENERELT

Golfspillet består i med en kølle at spille en bold fra teestedet og i hul med et slag eller med successive slag i overensstemmelse med Reglerne.

1-2. PÅVIRKNING AF BOLDENS BEVÆGELSE ELLER ÆNDRING AF FYSISKE FORHOLD

En spiller må ikke (i) foretage sig noget med den hensigt at påvirke bevægelsen af en bold i spil eller (ii) ændre fysiske forhold med den hensigt at påvirke spillet af et hul.

Undtagelser:

  1. En handling, som udtrykkeligt er tilladt eller udtrykkeligt er forbudt efter en anden Regel, er underlagt denne anden Regel og ikke Regel 1-2.
  2. En handling, der foretages alene pga. omsorg for banen, er ikke en overtrædelse af Regel 1-2.

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 1-2: Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.
*Komiteen kan i tilfælde af en alvorlig overtrædelse af Regel 1-2 diskvalificere spilleren.

Note 1: En spiller anses for at have begået en alvorlig overtrædelse af Regel 1-2 såfremt Komiteen vurderer, at handlingen foretaget i overtrædelse af denne Regel har bevirket, at han eller en anden spiller har fået en betydelig fordel, eller at en anden spiller, bortset fra hans partner, er blevet betydeligt ringere stillet.

Note 2: Medmindre der er tale om en alvorlig overtrædelse med diskvalifikation til følge, skal spilleren, som har overtrådt Regel 1-2 med hensyn til sin egen bolds bevægelse, i slagspil spille bolden fra det sted, hvor den blev standset, eller, hvis den blev ført ud af retning, fra det sted, hvor den kom til hvile. Hvis bevægelsen af en spillers bold er blevet påvirket bevidst af en medslagspiller eller anden outside agency gælder Regel 1-4 med hensyn til spilleren (se Noten til Regel 19-1).

1-3. AFTALE OM TILSIDESÆTTELSE AF REGLERNE

Spillerne må ikke enes om at undlade at anvende en Regel eller at se bort fra en straf, der er pådraget.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 1-3:
Hulspil – diskvalifikation af begge sider;
Slagspil – diskvalifikation af de pågældende slagspillere. (Aftale om at spille uden for tur i slagspil – se Regel 10-2c).

1-4. TVIVLSSPØRGSMÅL, DER IKKE ER DÆKKET AF REGLERNE

Hvis et tvivlsspørgsmål ikke dækkes af Reglerne, bør afgørelsen træffes efter ret og rimelighed.