Hvis Komiteen ønsker at handle i overensstemmelse med Noten i Regel 14-3 anbefales følgende formulering:

”(Præciser hvad der gælder, f.eks. I denne turnering, eller For alt spil på denne bane, m.v.), må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.”