Komiteen må oprette særlige områder, hvor bolde må eller skal droppes, når Komiteen vurderer, at det ikke er muligt eller praktisk gennemførligt at gå frem nøjagtigt i overensstemmelse med Regel 24-2b og 24-3 (ikke-flytbar forhindring), Regel 25-1b eller 25-1c (unormale overfladeforhold), Regel 25-3 (forkert green), Regel 26-1 (vandhazarder og parallelle vandhazarder) eller Regel 28 (uspillelig bold).

Sådanne droppezoner bør generelt tilbydes som en yderligere lempelsesmulighed udover mulighederne i selve Reglen, i stedet for at være påtvungen.

Ved oprettelse af en sådan droppezone anbefales følgende Lokale Regel, idet der anvendes en droppezone ved en vandhazard som eksempel:

”Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er fundet, er i vandhazarden (præciser beliggenhed), må spilleren:
(i) gå frem efter Regel 26-1; eller
(ii) som yderligere mulighed, med ét straffeslag, droppe en bold i droppezonen.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

Note: Ved brug af droppezone gælder følgende, når bolden skal droppes eller droppes om:
(a) Spilleren behøver ikke stå i droppezonen, når han dropper bolden.
(b) Den droppede bold skal først ramme en del af banen indenfor droppezonen.
( c) Hvis droppezonen defineres af en afstribning, er afstribningen i droppezonen.
(d) Den droppede bold behøver ikke at komme til hvile i droppezonen.
(e) Den droppede bold skal droppes om, hvis den ruller og kommer til hvile i én af positionerne nævnt i Regel 20-2c(i-vi).
(f) ) Den droppede bold må rulle nærmere hullet end det sted, hvor den først ramte en del af banen, forudsat den kommer til hvile indenfor to køllelængder fra dette sted, og ikke i nogen af positionerne nævnt i (e).
(g) Under hensyn til bestemmelserne i (e) og (f ) må den droppede bold rulle og komme til hvile nærmere hullet end:

  • dens oprindelige position eller skønnede position (se Regel 20-2b);
  • det nærmeste punkt for lempelse eller størst mulig lempelse (Regel 24-2, 25-1 eller 25-3); eller
  • det punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede vandhazardens eller den parallelle vandhazards grænse (Regel 26-1).