Hvis en vandhazard (eller en parallel vandhazard ) har en sådan størrelse og/ eller beliggenhed således at:
(i) det ville være praktisk uigennemførligt at afgøre, om bolden er i hazarden, eller at spillet derved ville blive unødigt forsinket, og
(ii) hvis den oprindelige bold ikke er fundet, er det en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i vandhazarden, kan Komiteen indføre en Lokal Regel, som tillader spil af en bold provisorisk efter Regel 26-1. Bolden spilles provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder efter Regel 26-1 eller en anvendelig Lokal Regel. I så fald, hvis en bold spilles provisorisk og den oprindelige bold er i en vandhazard, må spilleren spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med den provisorisk spillet bold, men han må ikke gå frem efter Regel 26-1 med hensyn den oprindelige bold.

Under disse omstændigheder anbefales følgende Lokal Regel:

”Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i eller er tabt i en vandhazard (præciser beliggenheden), må spilleren spille en anden bold provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder i Regel 26-1.

Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold.

Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk efter Regel 26-1.

Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for fem minutters søgning, skal spilleren fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk.”

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag”