a. Ikke-flytbare forhindringer tæt på greenen (f.eks. sprinklerhoveder)

Regel 24-2 giver lempelse uden straf for gene fra en ikke-flytbar forhindring, men den bestemmer også, at undtagen på greenen er forekomst på spillelinjen ikke i sig selv gene efter denne Regel.

På visse baner er forgreen imidlertid klippet så tæt, at spillerne måske ønsker at putte fra et sted lige uden for greenen. Under sådanne omstændigheder kan ikke-flytbare forhindringer på forgreen være til gene for ordentligt spil, og følgende Lokale Regel, der giver yderligere lempelse uden straf for gene fra en ikke-flytbar forhindring, ville være berettiget:

”Lempelse for gene fra en ikke-flytbar forhindring kan opnås efter Regel 24-2.

Hvis en bold ligger through the green og en ikke-flytbar forhindring på eller inden for to køllelængder fra greenen og inden for to køllelængder fra bolden forekommer på spillelinjen mellem bolden og hullet, må spilleren desuden tage lempelse uden straf således:

Bolden skal løftes og droppes på det nærmeste sted i forhold til hvor bolden lå, som (a) ikke er nærmere hullet, (b) ikke har genen, og ( c) ikke er i en hazard eller på en green.

Hvis spillerens bold ligger på greenen og en ikke-flytbar forhindring inden for to køllelængder fra greenen forekommer på hans puttelinje, må spilleren tage lempelse således:

Bolden skal løftes og placeres på det nærmeste sted i forhold til hvor bolden lå, som (a) ikke er nærmere hullet, (b) ikke har genen, og ( c) ikke er i en hazard.

Bolden må renses, når den er løftet.

Undtagelse: En spiller kan ikke tage lempelse efter denne Lokale Regel, hvis det er tydeligt, at det er praktisk taget umuligt at udføre slaget på grund af noget som helst andet end en ikke-flytbar forhindring.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DEN LOKALE REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

Note: Hvis Komiteen ønsker det, kan denne Lokale Regel begrænses til bestemte huller, alene til bolde, der ligger på tætklippet areal, til bestemte forhindringer, eller, når det drejer sig om forhindringer, som ikke er på greenen, til forhindringer på tætklippet areal. ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

b. Midlertidige ikke-flytbare forhindringer

Når midlertidige forhindringer opstilles på banen eller på områder, der støder op til banen, bør Komiteen definere sådanne forhindringers status som værende flytbare, ikke-flytbare eller midlertidige ikke-flytbare forhindringer.

Hvis Komiteen definerer sådanne forhindringer som midlertidige ikke-flytbare forhindringer, anbefales følgende Lokale Regel:

“1. Definition
En midlertidig ikke-flytbar forhindring (MIF) er en tilvirket genstand, som ikke er permanent, og som ofte er opstillet i forbindelse med en turnering, og som er fastsiddende, eller som ikke let kan flyttes.

Eksempler på MIF omfatter, men er ikke begrænset til, telte, scoretavler, tribuner, fjernsynstårne og toiletter.

Barduner er en del af MIF’en, medmindre Komiteen bestemmer, at de skal behandles på samme måde som elledninger eller kabler, som er hævet fra jorden.

2. Gene
En MIF er til gene for spillet, når (a) bolden ligger foran og så tæt på MIF’en at MIF’en er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving, eller (b) når bolden ligger i, på, under eller bag MIF’en på en sådan måde, at nogen del af MIF’en er på den direkte linje mellem spillerens bold og hullet og er på hans spillelinje; gene forekommer også, hvis bolden ligger inden for én køllelængde fra et sted i samme afstand fra hullet, hvor en sådan gene ville eksistere.

Note: En bold er under en MIF, når den ligger under MIF’ens yderste kanter, også selvom disse kanter ikke går ned til jorden.

3. Lempelse
En spiller må tage lempelse for gene fra en MIF, herunder en MIF, der er out of bounds, som følger:
(a) Through the green: Hvis bolden ligger through the green, skal der ske bestemmelse af det punkt på banen, som er nærmest det sted, hvor bolden lå, og som (a) ikke er nærmere hullet, (b) ikke har genen som defineret i stykke II, og ( c) ikke er i en hazard eller på en green. Spilleren skal løfte bolden og droppe den uden straf inden for én køllelængde fra det således bestemte punkt på en del af banen, der opfylder betingelserne nævnt ovenfor under (a), (b) og ( c).
(b) I en hazard: Hvis bolden er i en hazard, skal spilleren løfte bolden og droppe den enten:
(i) Uden straf, i overensstemmelse med stykke 3(a) ovenfor, dog skal det nærmeste punkt, som giver fuldstændig lempelse, være i hazarden, og bolden skal droppes i hazarden eller, hvis fuldstændig lempelse ikke er mulig, på et sted på banen i hazarden, som giver størst mulig lempelse; eller
(ii) Med ét straffeslag uden for hazarden som følger: Der skal ske bestemmelse af det punkt på banen, som er nærmest det sted, hvor bolden lå, og som (a) ikke er nærmere hullet, (b) ikke har genen som defineret i stykke 2, og ( c) ikke er i en hazard. Spilleren skal droppe bolden inden for én køllelængde fra det således bestemte punkt, på en del af banen, der opfylder betingelserne nævnt ovenfor under (a), (b) og ( c).

Bolden må renses, når den er løftet efter stykke 3.

Note 1: Hvis bolden ligger i en hazard, er der intet i denne Lokale Regel, der forhindrer spilleren i at gå frem efter Regel 26 eller Regel 28, hvis de er anvendelige.

Note 2: Hvis bolden, der skal droppes efter denne Lokale Regel, ikke umiddelbart kan skaffes til veje, må den erstattes af en anden bold.

Note 3: Komiteen kan lave en Lokal Regel, der (a) tillader eller kræver, at en spiller anvender en droppezone, når han tager lempelse for en MIF, eller (b) tillader en spiller, som en yderligere mulighed for lempelse, at droppe bolden på den modsatte side af MIF’en i forhold til det punkt, der er fastlagt under stykke 3, men ellers i overensstemmelse med stykke 3.

Undtagelser: Hvis en spillers bold ligger foran eller bag MIF’en (ikke i, på eller under MIF’en), må spilleren ikke tage lempelse efter stykke 3, hvis:

  1. Det er tydeligt, at det er praktisk taget umuligt for ham at udføre et slag, eller, hvis der er tale om gene på spillelinjen, det er tydeligt, at det er praktisk taget umuligt for ham at udføre et slag, således at bolden kunne komme til hvile på en direkte linje mod hullet, på grund af gene fra noget som helst andet end MIF’en;
  2. Gene fra MIF’en kun ville opstå gennem anvendelse af et urimeligt slag, eller en unødvendigt abnorm stance, sving eller spilleretning; eller
  3. Det i tilfælde af gene på spillelinjen, ville være tydeligt, at spilleren praktisk taget ikke kan forventes at være i stand til at slå bolden langt nok imod hullet til, at den kan nå MIF’en.

Hvis bolden ligger through the green eller i en bunker, må en spiller, der ikke har ret til lempelse på grund af disse undtagelser, gå frem efter Regel 24-2b, hvis anvendelig. Hvis bolden ligger i en vandhazard, må spilleren løfte og droppe bolden efter Regel 24-2b(i), bortset fra, at det nærmeste punkt for lempelse skal være i vandhazarden og bolden skal droppes i vandhazarden, eller spilleren må gå frem efter Regel 26-1.

4. Bold i MIF ikke fundet
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er fundet, er i, på eller under en MIF, må en bold droppes efter stykke 3 eller stykke 5, hvis de er anvendelige. Med hensyn til anvendelsen af stykke 3 og 5 anses bolden for at ligge på det sted, hvor den sidst krydsede MIF’ens yderste afgrænsning (Regel 24-3).

5. Droppezoner
Hvis spilleren har gene fra en MIF, kan Komiteen tillade eller kræve, at der anvendes en droppezone. Hvis spilleren anvender en droppezone, når han tager lempelse, skal han droppe bolden i den droppezone, der er nærmest det sted, hvor bolden oprindeligt lå eller anses for at ligge, efter stykke 4 (også selvom den nærmeste droppezone kan være nærmere hullet).

Note: Komiteen kan lave en Lokal Regel, der forbyder anvendelse af en droppezone, der er nærmere hullet.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DEN LOKALE REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

c. Midlertidige elledninger og kabler

Når der er installeret midlertidige elledninger, kabler eller telefonledninger på banen, anbefales følgende Lokale Regel:

”Midlertidige elledninger, kabler, telefonledninger og måtter, der dækker dem, eller pæle, der støtter dem, er forhindringer:

  1. Hvis de er lette at flytte, gælder Regel 24-1.
  2. Hvis de er fastsiddende eller ikke let kan flyttes, må spilleren, hvis bolden ligger through the green eller i en bunker, tage lempelse som foreskrevet i Regel 24-2b. Hvis bolden ligger i en vandhazard, må spilleren løfte og droppe bolden i overensstemmelse med Regel 24-2b(i) med undtagelse af, at det nærmeste punkt for lempelse skal være i vandhazarden, og at bolden skal droppes i vandhazarden. Spilleren må også gå frem efter Regel 26.
  3. Hvis en bold rammer en elledning eller et kabel, som er hævet over jorden, skal slaget annulleres og slås om, og spilleren skal spille en bold så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold blev spillet, i overensstemmelse med Regel 20-5 (Næste slag udføres fra det sted, hvor et tidligere slag blev udført).

Note: Barduner, der støtter en MIF, er en del af MIF’en, medmindre Komiteen ved en Lokal Regel har bestemt, at de skal behandles som elledninger eller kabler, som er hævet over jorden.

Undtagelse: Hvis en bold efter et slag rammer en samlemuffe over jorden for kabler, der kommer ud af jorden, må slaget ikke slås om.

4. Kabelgrave, der er dækket af græs, er areal under reparation, også selvom de ikke er markerede, og Regel 25-1b gælder.”