Komitéen kan indføre Lokale Regler, som:

  • Specificerer hvorledes out of bounds, vandhazarder, parallelle vandhazarder, areal under reparation, forhindringer og integrerende dele af banen defineres. (Regel 33-2a)
  • Præciserer hvilken status de vandhazarder, der kan være parallelle vandhazarder, har (Regel 26).
  • Præciserer hvilken status genstande, der kan være forhindringer, har (Regel 24).
  • Erklærer en konstruktion som værende en integrerende del af banen og følgelig ikke en forhindring, f.eks. opbyggede sider af teesteder, _greens _ og _bunkers _ (Regel 24 og 33-2a).
  • Erklærer vejes og stiers kunstige overfladebelægninger og sider som værende integrerende dele af banen.
  • Tillader samme form for lempelse, som Regel 24-2b giver, fra veje og stier, der ikke har kunstige overfladebelægninger eller sider, hvis de kunne påvirke spillet uretfærdigt.
  • Definerer midlertidige forhindringer opstillet på banen eller på områder, der støder op til banen som værende flytbare, ikke-flytbare eller midlertidige ikke-flytbare forhindringer.