Forord

De væsentligste ændringer

Sådan anvendes regelbogen

En hurtig guide til Golfreglerne

Afsnit

I Etikette; opførsel på banen
II Definitioner
III Regler for golfspillet

Spillet

Regel 1 Spillet
Regel 2 Hulspil
Regel 3 Slagspil

Køller og bolden

Regel 4 Køller
Regel 5 Bolden

Spillerens ansvar

Regel 6 Spilleren
Regel 7 Øvelse
Regel 8 Råd, udpegning af spillelinje
Regel 9 Oplysning om slagantal

Spilleorden

Regel 10 Spilleorden

Teestedet

Regel 11 Teestedet

Spil med bolden

Regel 12 Søgen efter og identificering af bold
Regel 13 En bold skal spilles som den ligger
Regel 14 Slaget til bolden
Regel 15 Erstatningsbold; forkert bold

Greenen

Regel 16 Greenen
Regel 17 Flagstangen

Bold flyttet, ført ud af retning eller stoppet

Regel 18 Bold i hvile flyttet
Regel 19 Bold i bevægelse ført ud af retning eller stoppet

Lempelsessituationer og fremgangsmåde

Regel 20 At løfte, droppe og placere; spil fra forkert sted
Regel 21 Rensning af bold
Regel 22 Bold til hjælp eller gene for spillet
Regel 23 Løse naturgenstande
Regel 24 Forhindringer
Regel 25 Unormale overfladeforhold, fæstnet bold og forkert green
Regel 26 Vandhazarder
Regel 27 Bold tabt eller out of bounds; provisorisk bold
Regel 28 Uspillelig bold

Andre former for spil

Regel 29 Threesomes og foursomes
Regel 30 Three-ball, best-ball og four-ball hulspil
Regel 31 Four-ball slagspil
Regel 32 Bogey, par og Stableford turneringer

Administration

Regel 33 Komiteen
Regel 34 Uoverensstemmelser og afgørelser

Tillæg I: Lokale regler og turneringsbetingelser

Afsnit A Lokale regler
Afsnit B Turneringsbetingelser – kommer online efterår 2017 – se PDF i mellemtiden

Tillæg II og III – kommer online efterår 2017 – se PDF i mellemtiden

Tillæg IV Apparater og andet udstyr – kommer online efterår 2017 – se PDF i mellemtiden

Amatørreglerne

Regel 1 Amatørisme
Regel 2 Professionalisme
Regel 3 Præmier
Regel 4 Udgifter
Regel 5 Undervisning
Regel 6 Udnyttelse af dygtighed eller anseelse i golf
Regel 7 Andre handlinger uforenelige med amatørisme
Regel 8 Fremgangsmåden ved håndhævelse af Reglerne
Regel 9 Genindtræden i amatørstatus
Regel 10 Afgørelser

Tillæg – holdning vedrørende hasardspil

DGU Tillæg I

FAQ vedr Amatørreglerne