Denne bog indeholder Golfreglerne, som træder i kraft i hele verden fra januar 2016. Den repræsenterer kulminationen på fire års arbejde af R&A Rules Limited og United States Golf Association (USGA) efter konsultationer med andre golfinstanser over hele verden.

Mens det skønnes vigtigt, at Reglerne er tro mod deres historiske principper, skal de også være tydelige, omfattende og relevante for nutidens spil, og sikre at golf spilles med integritet og i overensstemmelse med god etikette. Vi ønsker også at fastholde ét sæt regler, som gælder for alle spillere uanset formåen og for både professionelle og amatører. De væsentligste ændringer er opsummeret på side 10 til 12.

Også for fremtiden overvejer R&A Rules Limited og United States Golf Association hvordan Golfreglerne kan simplificeres og gøres lettere at læse, forstå og anvende for golfspillere på alle niveauer. Disse overvejelser indeholder også bredere mål for sporten såsom spillehastighed og hensyn til miljøet. Vi forventer at denne gennemgribende revision vil fortsætte de næste mange år.

Vi vil udtrykke vor taknemmelighed for ikke alene det arbejde, vore respektive komiteer og ansatte har udført, men også over for alle de andre, hvis forskellige bidrag har gjort denne revision mulig.

Christopher J Hilton Mark E Newell
Formand for Regelkomiteen R&A Rules Limited Formand for Regelkomiteen United States Golf Association

September 2015